Katedra porodn asistence
Download
1 / 25

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Ústav zdravotnických studií v Mostě Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE' - rafael-day


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Katedra porodn asistence

KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

Ústav zdravotnických studií v Mostě

Univerzita J.E. Purkyně

v Ústí nad Labem


Transformace zdravotnick ho vzd l v n
TRANSFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Vzhledem k měnící se roli sester a porodních asistentek a stoupajícím nárokům na jejich kompetence dochází ke změnám v systému vzdělávání, při němž sestra/PA získává kvalifikaci (oprávnění k výkonu povolání).

 • Transformace se dotkla i středoškolské úrovně vzdělávání (obor všeobecná sestra nahrazen oborem zdravotnický asistent, který není oprávněn k samostatnému výkonu profese).

 • V současné době je možné získat oprávnění k výkonu povolání sestry/PA na jediné možné úrovni – vysokoškolským studiem (poznámka: pro všeobecné sestry je prozatímní výjimkou v ČR možnost získat kvalifikaci absolvování VOŠZ).

Katedra porodní asistence v Mostě


Regulovan profese eu
REGULOVANÉ PROFESE EU

 • Některé náročné profese mohou být vykonávány pouze osobami, které odpovídají přísným kritériím, které jsou vymezené zákonnými a podzákonnými normami

 • Tyto profese se označuji jako REGULOVANÉ

 • Ve zdravotnictví mezi ně patří sestra, porodní asistentka, lékař, stomatolog, lékárník

Katedra porodní asistence v Mostě


Regulace spo v
Regulace spočívá:

 • v oprávnění k výkonu povolání (zákon určuje, jak musí být osoba k povolání vzdělána)

 • v celoživotní vzdělávání (jak je udržována během profesního života odbornost)

 • v odborné náplni práce (vymezení kompetencí)

  Podmínkou pro výkon povolání sestry a PA je získání registrace. Registrace je systém permanentní kontroly celoživotního odborného růstu. V ČR existuje systém centrální registrace od r.2000.

  Kvalifikační příprava a flexibilita na (evropském) trhu práce - umožňuje i tzv.euro-registraci a získání licence k výkonu povolání v rámci EU.

Katedra porodní asistence v Mostě


Legislativn pravy zdravotnick ho kolstv
Legislativní úpravy zdravotnického školství

 • hlavními východisky pro sestavování studijních plánů pro vzdělávání všeobecných sester a porodních asistentek na vysokoškolské úrovni jsou tzv. rámcová kompetenční kritéria, stanovená směrnicemi a dokumenty Evropské komise

 • z těchto kritérií vychází i naše legislativa

  zákon č. 96/2004 Sb., který upravuje způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických profesí

Katedra porodní asistence v Mostě


Kl ov kompetence porodn asistentky
Klíčové kompetence porodní asistentky

 • poskytuje správné informace v oblasti plánovaného rodičovství

 • diagnostikuje těhotenství, sleduje normální těhotenství, provádí nezbytná vyšetření

 • vede kurzy psychoprofylaktické přípravy rodičů k porodu

 • vede spontánní porody

 • vyšetří a ošetří novorozence

Katedra porodní asistence v Mostě


Katedra porodní asistence v Mostě


Oblasti p sobnosti porodn asistentky
Oblasti působnosti porodní asistentky

 • Ordinace lékaře – gynekologa a porodníka

 • Privátní ordinace porodní asistentky

 • Kurzy přípravy k rodičovství, mateřství a k porodu

 • Návštěvní služba v domácnosti

 • Porodní domy – přirozený porod a poporodní péče

 • Státní zdravotnická zařízení

  – gynekologicko-porodnická oddělení

  a specializované ambulance

Katedra porodní asistence v Mostě


Katedra porodn asistence1
KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE

 • Katedra porodní asistence (KPA) v Mostě vznikla jako detašované pracoviště Ústavu zdravotnických studií při Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 • KPA sídlí v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické J.E. Purkyně v Mostě, v jejíchž prostorách se také uskutečňuje výuka studentek.

 • KPA svou činnost zahájila otevřením prvního ročníku v akademickém roce 2004/2005.

 • Zájem o studium oboru PA má vzrůstající tendenci.

Katedra porodní asistence v Mostě


Region ln p slu nost student
Regionální příslušnost studentů:

 • v současné době je celkový počet studentů 99

 • z celkového počtu:

 • 88% z Ústeckého regionu

 • 12% z ostatních regionů v ČR

  Katedra PA JE JEDINOU MOŽNOSTÍ ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE PORODNÍ ASISTENTKY V ÚSTECKÉM REGIONU.

Katedra porodní asistence v Mostě


Studijn obory na kpa
STUDIJNÍ OBORY na KPA

 • BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

 • B 5341 OŠETŘOVATELSTVÍ

  Studijní obory:

 • 53 41 R PORODNÍ ASISTENTKA

 • 53 41 R009 VŠEOBECNÁ SESTRA (probíhá akreditační řízení k akademickému roku 2007/2008)

Katedra porodní asistence v Mostě


C le studijn ho programu pa
Cíle studijního programu PA

Program umožňuje získat vzdělání a profesní kvalifikaci:

 • k výkonu zdravotnickéhopovolání,

 • k poskytování přímé péče o individuální potřeby jednotlivců, rodin a ( s respektem základních principů evropské strategie WHO pro vzdělávání sester a porodníchasistentek)

 • k plnění základních funkcí ve společnosti: autonomní, kooperativní, rozvoj výzkumu a podpora vývoje v oblasti ošetřovatelství, plánování, koordinace a řízení ošetřovatelské péče a služeb

 • k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciární).

Katedra porodní asistence v Mostě


Harmonogram studia pa
Harmonogram studia PA:

 • Prezenční forma studia

 • Délka studia: 3 roky

 • Celkový počet kontaktních i nekontaktních hodin: 4681

 • Podíl odborné praxe: 2320 hodin

 • Studium zakončeno státní závěrečnou zkouškou (SZZ zahrnuje obhajobu bakalářské práce, zkoušku z Ošetřovatelství, Ošetřovatelství v gynekologii a Ošetřovatelství v porodnictví)

Katedra porodní asistence v Mostě


Fotky z v uky
Fotky z výuky

Katedra porodní asistence v Mostě

Odborn praxe
ODBORNÁ PRAXE

 • garant studia:Ústav péče o matku a dítě v Praze-Podolí

 • stěžejní pracoviště v regionu pro odbornou praxi:Nemocnice Most, p.o. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem p.o. Nemocnice Teplice, p.o.

 • 77% studentů absolvuje praxi v Ústeckém regionu

 • 23% studentů v ostatních regionech ČR (zejména v Praze, Karlových Varech)

Katedra porodní asistence v Mostě


Aktivity student na kpa
Aktivity studentů na KPA:

 • organizace studentské konference ke Dni porodní asistence

 • organizace kurzů psychoprofylaktické přípravy nastávajících rodičů k porodu

 • tvorba seminárních přednášek z oboru a jejich prezentace

 • prezentace katedry na Týdnu vysokých škol na Mostecku

Katedra porodní asistence v Mostě
Zahrani n st e student kpa
Zahraniční stáže studentů KPA

 • v rámci programu Sokrates/Erasmus proběhne v akademickém roce 2006/2007 na Slovensku

 • 4 studentky získaly stipendium pro 6 měsíční zahraniční studijní pobyt v SR v Prešově

 • zahraniční pobyt je započítáván do doby studia v ČR

 • další možné studijní pobyty ve SR - Trnava, Nitra

Katedra porodní asistence v Mostě


Mo nost ubytov n pro studenty katedry pa
Možnost ubytování pro studenty katedry PA

 • Studenti mohou využít možnosti ubytování na Domově mládeže Střední školy technické Most – Velebudice (ubytovací komplex)

 • Režim odpovídá kolejnímu ubytování včetně ceny

 • Ubytování na pokojích pro 2-3 studenty s vlastním sociálním zařízením

 • Web: http://www.sstmost.cz

Katedra porodní asistence v Mostě


Ubytov n
Ubytování …

Katedra porodní asistence v Mostě


foto

Těšíme se na vás….

[email protected]

Katedra porodní asistence v Mostě


ad