Wykonanie - 1EŻ: Karolina Szczebiotowska Ania Prokopiuk Angelika Piekarska Paweł Świerszcz - PowerPoint PPT Presentation

SUBKULTURA
Download
1 / 26

  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SUBKULTURA METAL. Wykonanie - 1EŻ: Karolina Szczebiotowska Ania Prokopiuk Angelika Piekarska Paweł Świerszcz Klaudia Folta Jacek Siodła …. METAL.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wykonanie - 1EŻ: Karolina Szczebiotowska Ania Prokopiuk Angelika Piekarska Paweł Świerszcz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

SUBKULTURA METAL

Wykonanie - 1EŻ:

Karolina Szczebiotowska

Ania Prokopiuk

Angelika Piekarska

Paweł Świerszcz

Klaudia Folta

Jacek Siodła


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Ideologia subkultury metalpowstała w latach 70-Tych ubiegłego wieku, jednak swój ostateczny ksztaLt i popularnoSC zyskaLa jednak dopiero w nastEpnej dekadzie, dziEki takim zespolom jak: Iron Mainden, Ventom, Slayer czy Metallica.nurt muzyki rozrywkowej na rzecz powrotu do ostrego rocka.


Metalica

METALICA


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

podstawowym wyznacznikiem tej podkultury jest muzyka heavy-metalowa, mówiAc o tej subkulturze automatycznie mówimy o muzyce, dziEki której zyskaLa ona swojA nazwE. W tekstach piosenek metalowych zauwaZalna jest bardzo róZnorodna tematyka, kaZdy zespól przedstawia róZne treSci, dlatego nie moZna okreSliC jednego rodzaju tej muzyki. Obecnie wyróZnia siE okoLo 10 gatunków muzyki metalowej: black metal, death metal, speed metal, trash metal, doom metal, gothic metal, power metal, pop metal, nu metal oraz love metal.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

SA to najbardziej popularne odmiany metalu, jednak autorzy kolejnych KULTUR poSwiEconych metalowcom podajE coraz róZniejsze ich nazwy.KaZdy zespóL tworzy swój wLasny nurt, kierunek muzyki metalowej, doskonaLym przykLadem moZe być Apocalyptica, fiNski zespóL,


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

który LAczAc muzykE powaZnA z metalem gra cello rock a jednoczeSnie tworzy coS nowego, swoj swój wLasny nurt.naleZy wziac teZ pod uwagE to, Ze muzyka jakiegoS zespołu metalowego, jako caLoSC twórczoSci, moZe byC uznana przez jednych za speed metal a przez drugich za trash metal. Granica niejednokrotnie jest zdumiewajAco maLo sLyszalna.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

JednoczeSnie wydanie kaZdego nowego albumu moZe zostaC uznane za narodziny nowej odmiany metalu, tak jak miaLo to miejsce w przypadku zespoLu HIM, który przez umieszczenie na okladce swojego nowego albumu odwróconego pentagramu w ksztaLcie serca i zatytuLowanie go Love metal stworzyL nowy rodzaj tej muzyki.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Mozna SmiałLo powiedzieć ze 95% metalowców ubiera siE tak jak normalni ludzie. Nie kaZdy czLowiek, który jest metalem bEdzie obwieszczal siE z tym caLemu Swiatu. Dzis najczESciej, metala moZnapoznaCpo szczegóLachtakich jak pieszczocha, naszywka z nazwAulubionego zespolu czy koszulka z czachA lub logiem zespoLu, choCnie zawsze poznamy przechodzAcegoobok nas metala, poniewaZnie bedzie on posiadaLtakich czy innych drobiazgów Swiadczacych o przynaleZnoScido tej subkultury metal.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Do niedawna na stanie ewidencyjnym kaZdego metala musiaL znajdować siE plecak wojskowy tzw. kostka oraz nieodzowne dLugie wLosy, przynajmniej do ramion. DziS jednak wizerunek ten zaczyna coraz szybciej znikaC, coraz trudniej spotkaC te dwa elementy, tracA one na znaczeniu w wyglAdzie metala.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Tego rodzaju imprezy bywają pieczołowicie inscenizowanymi widowiskami, obrzędami, podczas których dominuje atmosfera tajemniczości i grozy, budowana za pomocA scenografii, efektów specjalnych(dymy, efekty pirotechniczne), a takZe strojów i zachowaN muzyków. Koncert stwarza metalowcom okazjE by byC razem, by wyróZniC siE jako rozpoznawalna spoLecznoSC.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Obserwując takie koncerty mozna odniesć wrazenie, ze dla metalowca podzialna swieto i codziennosc jest bardzo doniosly. To wlasnie podczas swięta metalowcy staja sie zwarta i wyrazista grupa, epatujaca odpowiednim wygladem, podczas gdy, na co dzien rzadko wyrózniaja sie w tlumie. Bardzo krzywdzacym dla metalu jest stwierdzenie, ze metalowcy to satanisci.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Wsród kilku odmian muzyki metalowej satanisci preferuja tzw. speed- i black metal.Jest to stwierdzenie smieszne, to tak jak by powiedziec, że wszyscy kibice to hools-i. To, ze ktos słucha metalu nie oznacza, ze automatycznie staje sie satanista.Oczywiscie jakas czesc metalowców jako religie deklaruje satanizm, lecz jest to tak maly procent, ze nie mozna przez pryzmat tych osób oceniac calej subkultury.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

Podsumowujac, subkultura metal nie posiada jednej wyrazistej ideologii. Jednak cechami charakterystycznymi dla metalu jako calosci, bedzie bunt przeciw calkowitej komercjalizacji, muzyka, która jest glównym wyznacznikiem tej subkultury oraz tolerancja dla innych subkultur, ludzi ich postaw i ideologii. A kazdy metalowiec prezentujac swoja odrebna ideologie bedzie opieral sie na tych glównych zasadach.


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Wykonanie 1e karolina szczebiotowska ania prokopiuk angelika piekarska pawe wierszcz

METAL


Metalica historia

METAL

METALICA - Historia


  • Login