Registrace podle emas iii
Download
1 / 16

Registrace podle EMAS III - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Registrace podle EMAS III. Tereza Havránková. 24.2.2010. Obsah…. role agentury předpisy příprava organizace k registraci žádost o registrac i povinnosti registrovaných organizací výjimky pro malé organizace pozastavení či zrušení registrace důležité upozornění. Agentura EMAS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Registrace podle EMAS III ' - rae-fields


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Registrace podle emas iii

Registrace podle EMAS III

Tereza Havránková

24.2.2010


Obsah
Obsah…

 • role agentury

 • předpisy

 • příprava organizace k registraci

 • žádost o registraci

 • povinnosti registrovaných organizací

 • výjimky pro malé organizace

 • pozastavení či zrušení registrace

 • důležité upozornění


Agentura emas
Agentura EMAS

= funguje v rámci CENIA, české informační agentury životního prostředí

 • zabezpečuje registrace (administrativní činnost)

 • poskytuje informace a odbornou podporu organizacím žádajícím o registraci nebo organizacím s již zavedeným systémem EMAS,

 • vydává certifikát EMAS v české a anglické verzi,

 • registrovaným organizacím propůjčuje logo EMAS k identifikaci systému řízení a k jeho propagaci,

 • spolupracuje s ostatními orgány činnými v programu EMAS (MŽP, EU, ČIŽP, ČIA ad.),

 • spravuje národní registr EMAS (zveřejňuje seznam organizací, které byly zaregistrovány) a další registry a databáze (akreditovaní ověřovatelé, poradenské organizace).


P edpisy eu
Předpisy EU

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (tzv. EMAS III)

 • Kapitoly II a III (organizace)

 • články: 12, 13, 14 a 15 (příslušné orgány)


P edpisy r

Program EMAS

Pravidla programu EMAS (usnesení č. 466/1998 Sb. o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí - Program EMAS).

Aktualizace(usnesení č. 651/2002 Sb. k aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí).

Aktualizovaný program EMAS,

Aktualizovaná pravidla(pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí).

Předpisy ČR


P prava organizace k registraci

organizace žádající o registraci v programu EMAS:

provede environmentální přezkum (úvodní environmentální přezkoumání) – příloha I nařízení,

zavede systém environmentálního řízení (příloha II nařízení),

provede interní audit (příloha III),

připraví environmentální prohlášení,

zajistí ověření systému EMAS akreditovaným ověřovatelem z České republiky nebo ze zahraničí.

Příprava organizace k registraci


Dost o registraci

organizace zašle oficiální žádost o registraci v programu EMAS, k žádosti připojí:

environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí),

prohlášení podepsané environmentálním ověřovatelem, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII – Prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele),

údaje potřebné k registraci (minimální požadavky) – příloha VI

a vše zašle elektronicky nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury.

Žádost musí být podána v českém jazyce!!!

Žádost o registraci


Asov hledisko
Časové hledisko

 • časová lhůta samotného zaregistrování od podání žádosti k ukončení procesu registrace se pohybuje v rozmezí 1-2 měsíců (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti na ČIŽP o stanovisko k organizaci žádající o registraci, příprava certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra, oficiální oznámení o zaregistrování do programu EMAS)

 • účast organizace v programu EMAS trvá 3 roky


Povinnosti registrovan ch organizac i

jednou za 3 roky registrovaná organizace:

nechá ověřit celý systém environmentálního řízení,

v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem,

společně se žádostí o prodloužení registrace organizace zašle:

schválené environmentální prohlášení,

vyplněný formulář s údaji potřebnými k registraci,

potvrzené prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele

elektronicky nebo poštou na adresu agentury.

prodloužení registrace

Povinnosti registrovaných organizací I.


Asov hledisko1
Časové hledisko

 • proces prodloužení registrace je ukončen do 1 měsíce od doručení žádosti o prodloužení


Povinnosti registrovan ch organizac ii
Povinnosti registrovaných organizací II.

 • každoročně v rámci 3-letého cyklu (tzn. po prvním a po druhém roce účasti v programu EMAS) organizace:

  • provede interní audit,

  • v souvislosti s přezkoumáním aktualizuje environmentální prohlášení a nechá jej schválit environmentálním ověřovatelem,

  • zašle na adresu agentury:

   • aktualizované environmentální prohlášení,

   • vyplněný formulář údajů (příloha VI).


Povinnosti asov hledisko
Povinnosti – časové hledisko

 • registrovaná organizace zveřejní do 1 měsíce:

  • environmentální prohlášení (od ukončení procesu registrace),

  • aktualizované environmentální prohlášení (po prvním a druhém roce registrace) – od prodloužení registrace.


V jimky pro mal organizace

agentura může na základě žádosti malé organizace prodloužit povinnost v průběhu registrace

ze 3 let na 4 roky,

nebo

z 1 roku na 2 roky,

a to v případě, kdy environmentální ověřovatel potvrdí, že:

neexistují významná environmentální rizika ani místní problémy,

organizace neplánuje žádné „podstatné změny“.

Výjimky pro malé organizace


Pozastaven nebo zru en registrace

k pozastavení nebo ke zrušení registrace může dojít v případě, že registrovaná organizace do dvou měsíců ode dne, kdy byla požádána, nepředloží:

schválené environmentální prohlášení,

nebo

aktualizované environmentální prohlášení

a

prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele (příloha VII),

k pozastavení nebo ke zrušení dochází na základě charakteru zanedbaných povinností a vždy po konzultaci s dotčenými orgány a registrovanou organizací.

Pozastavení nebo zrušení registrace


D le it upozorn n

pokud má organizace pouze ověřený systém EMAS od ověřovatele s akreditací,není registrována v programu EMAS,

registraci v programu EMAS získá organizace až s udělením certifikátu EMAS (certifikát v české a anglické verzi podepsaný ministrem životního prostředí),

podrobnější informace, včetně formulářů a jejich vyplněných vzorů budou k dispozici do 14 dnů na webové stránce.

WWW.CENIA.CZ/EMAS

Důležité upozornění


D kuji za pozornost
DĚKUJI ZA POZORNOST ověřovatele s akreditací

Tereza Havránková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Litevská 8/1174

100 05 Praha 10

Tel.: +420 267 225 221

http://www.cenia.cz/emas

E-mail: [email protected]


ad