BAZA POSLOVNE SURADNJE
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 47

BAZA POSLOVNE SURADNJE Business Cooperation Database PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BAZA POSLOVNE SURADNJE Business Cooperation Database. Kristina Cappucci Hrvatska gospodarska komora – EEN Hrvatske. European Commission Enterprise and Industry. Zašto “poslovna suradnja” !?.

Download Presentation

BAZA POSLOVNE SURADNJE Business Cooperation Database

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baza poslovne suradnje business cooperation database

BAZA POSLOVNE SURADNJEBusiness Cooperation Database

Kristina Cappucci Hrvatska gospodarska komora – EEN Hrvatske

European CommissionEnterprise and Industry


Za to poslovna suradnja

Zašto “poslovna suradnja”!?

U svrhu promicanja i potpore gospodarstvu, stvarajući stimulativno okruženje u kojem mala i srednja poduzeća mogu maksimalno iskoristiti prednosti i ostvariti vlastite ciljeve na globalnom tržištu.


To je to poslovna suradnja

Što je to poslovna suradnja?

Mogući oblici suradnje:

 • Usluge posredovanja u trgovini (distributeri, isl..)

 • Franšize

 • Joint Venture

 • Spajanje ili razmjena dionica

 • Prodaja/akvizicija cijele i dijela tvrtke

 • Recipročna proizvodnja

 • Podugovaranje

 • Transport/logistika

  Ako se susretnete s transferom tehnologije KORISTITE BBS!!


Koja je uloga een a

Koja je uloga EEN-a!?

Europska poduzetnička mreža ima za cilj promicanje inovacija i pružanje podrške malim i srednjim poduzećima diljem Europe, nudeći paket jedinstvenih usluga.

EEN koristi alat BCD baze kako bi stvorio okruženje u kojem mala i srednja poduzeća imaju priliku proširiti broj svojih kontakata te kako bi se povećala vidljivost Mreže kao polazne točke poslovne suradnje.

Stoga je važno komunicirati i promicati naše usluge na jednostavan i jasan način: govorimo jezikom naših klijenata!


Tko su na i klijenti

TKO SU NAŠI KLIJENTI?!

 • MSP, velika poduzeća

 • Kolege iz Mreže

 • Klijenti kolega iz Mreže

 • EACI

 • Lokalni dionici

 • ….


Koje su prednosti uklju ivanja u me unarodnu suradnju za tvrtke

Koje su prednosti uključivanja u međunarodnu suradnju – ZA TVRTKE?

 • Osnivanje nove poslovne aktivnosti

 • Širenje poslovanja

 • Povećana ulaganja

 • Smanjenje troškova

 • Povećana efikasnost – rušenje vremenskih i prostornih barijera

 • Transfer znanja

 • Ulazak na nova tržišta

 • Korištenje infrastrukture drugih tvrtki

 • ….


Visokokvalitetni bcd profili mogu doprinijeti gospodarskom razvoju kako

Visokokvalitetni BCD profili mogu doprinijeti gospodarskom razvoju: KAKO?!

 • Opipljivi rezultati

 • Učinak na lokalnu ekonomiju

 • Ugled

 • Vidljivost (visoka rasprostranjenost)

 • Činjenice (povratak ulaganja za Vas i Vaše klijente)

 • Specifične potrebe Vaših klijenata


Ovo je bio uvod a sada dolazi ono pravo

Ovo je bio uvod!A sada dolazi ono pravo 


Koji je krajnji cilj bcd alata

Koji je krajnji cilj BCD alata?!

BCD je osnovni alat koji pomaže partnerima u poticanju transnacionalne poslovne suradnje među svojim klijentima, odnosno tvrtkama, unutar EEN Mreže.

BCD komunicira s centraliziranom bazom podataka. Sustav pohranjuje profile poslovne suradnje koje partneri unutar Mreže razmjenjuju diljem svijeta.


Kratak pregled bcd alata stvaranje profila

Kratak pregled BCD alataStvaranje profila…

Profil poslovne suradnje podijeljen je u 4 dijela:

1.Općenite informacije o profilu

2.Informacije o tvrtci koja ispunjava profil

3.Vrsta ili vrste tražene suradnje

4.Nekoliko detalja o vrsti traženog partnera.


Baza poslovne suradnje business cooperation database

1. Općenite informacije o profilu

1. ZEMLJA IZ KOJE DOLAZI TVRTKA

2.SEKTOR AKTIVNOSTI

3.SVE PONUĐENE ILI TRAŽENE VRSTE SURADNJE


Baza poslovne suradnje business cooperation database

2. Informacije o tvrtci koja ispunjava profil


Baza poslovne suradnje business cooperation database

2. Podaci o tvrtci koja ispunjava profil

CORE BUSINESS TVRTKE – RELEVANTAN ZA TRAŽENI ILI PONUĐENI OBLIK SURADNJE


Baza poslovne suradnje business cooperation database

3. Opis ponuđenih ili traženih oblika suradnje

UPAMTITE: dozvoljeno je selektirati samo zemlje koje pokriva Mreža. Odaberete li druge zemlje, profil neće biti valjan!


Baza poslovne suradnje business cooperation database

3. Opis traženih ili ponuđenih oblika suradnje

- OBAVEZNI ELEMENTI PROFILA

- OPIS SVAKOG ODABRANOG OBLIKA SURADNJE


Baza poslovne suradnje business cooperation database

4. Opis karakteristika potencijalnog partnera


Baza poslovne suradnje business cooperation database

Općenite primjedbe i preporuke za Vaše BCD profile:

 • Sva su polja OBAVEZNA

 • Moguće je unositi samo profile od onih klijenata koji se nalaze u vašem geografskom području

 • Provjerite interno Vaš profil prije nego ga pošaljete EACI-u na odobrenje

 • Ime tvrtke ili proizvoda čiji profil unosite ne smije se nikad spominjati u profilu

 • Izbjegavajte izraze poput “mi” ili “naše”: Vi ste posrednik te predstavljate Vašeg klijenta


Upamtite ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja da va e profil biti odba en

UPAMTITE: ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja “DA”, Vaš će profil biti odbačen!!

Je li opis poslovne ponude uvredljiv?

Bavi li se profil oružjem, nemoralnim pojavama, zaštićenim životinjskim vrstama?

Sadrži li opis ime tvrtke?

Je li profil zapravo ponuda za direktnom prodajom usluga ili dobara?


Tips and tricks kako sastaviti dobar bcd profil prije pisanja profila

“Tips and Tricks” – kako sastaviti dobar BCD profil…Prije pisanja profila...

 • Sjetite se da je SAŽETAK prvo predstavljanje vaše ponude ili potražnje!

 • Podsjetite se da će drugi partneri koristiti SAŽETAK u svrhu objavljivanja (newsletteri, web stranice….)

 • Strogo se pridržavajte smjernica za ispunjavanje BCD profila (BCD Guidelines!!)


Tips and tricks kako sastaviti dobar bcd profil prije podno enja profila

“Tips and Tricks” – kako sastaviti dobar BCD profil…Prije podnošenja profila

 • Ne zaboravite ispuniti profil uz pomoć korisnog dokumenta: Checklist for BCD Validation!

 • Ima li tiskarskih pogrešaka?

 • Je li sažetak dobro strukturiran?

 • Je li sažetak dovoljno jasan?


Gdje mogu na i bcd smjernice

Gdje mogu naći BCD smjernice!?


Naj e e pogre ke

Najčešće pogreške:

 • Pogrešna/nepotpuna struktura SAŽETKA

 • Tiskarske pogreške/gramatičke pogreške

 • Isti profil unesen više puta

 • Nikakva suradnja u pravom smislu riječi već: prodaja, traže se kupci, traže se klijenti, iznajmljivanje

 • Oblici suradnje navedeni u sažetku NISU selektirani pod rubrikom “Oblici suradnje”


Evaluacija profila od strane eaci a

Evaluacija profila od strane EACI-a

EACI provodi kontrolu kvalitete Vašeg profila, obično unutar 5 radnih dana od predaje profila.

Imate li bilo kakvih pitanja vezana za evaluaciju profila, uputite ih na BCD First Class konferenciju ili kontaktirajte Vašeg Project Officer-a direktno!


Baza poslovne suradnje business cooperation database

Pokušajmo s praktičnim vježbama!!


Baza poslovne suradnje business cooperation database

DOs and DON’Ts

Uneseni BCD profili u procesu evaluacije

European CommissionEnterprise and Industry


Koja je svrha profila unesenog u bcd bazu

Koja je svrha profila unesenog u BCD bazu?

 • Nove poslovne prilike za klijente

 • Zaprimanje “Expression of Interesst (EoI)

 • Sklapanje partnerskih sporazuma (PAs)

 • Ne unosite profile samo radi postizanja kvote u Vašem radnom programu!


Imajte na umu

Imajte na umu:

 • Velika većina klijenata pročitat će samo sažetak

 • Sažetak mora biti jasan i sažet

 • U suprotnom – ostvarit ćemo vrlo malo EoI-a i PA-a!


Za to je toliko va na kvaliteta unesenih profila

Zašto je toliko važna kvaliteta unesenih profila…

 • Odraz Vašeg rada i ugled Vaših organizacija

 • Nekvalitetni profili mogu navesti EACI ILI Project Officer-e da pretpostave kako organizacija ne radi dobro! 


Uloga eaci evaluatora

Uloga EACI evaluatora:

 • Osigurati najbolju moguću kvalitetu BCD profila

 • Pomoći partnerima da poboljšaju kvalitetu profila i vlastite rezultate (EoI, PA)

 • Profili slabe kvalitete narušavaju uspjeh i reputaciju BCD baze


Blokirani profili

Blokirani profili…

 • U slučaju da BCD profil ne odgovara smjernicama, partneri zaprimaju e-mail putem FirstClass-a

 • Komentare evaluatora potrebno je shvatiti ozbiljno!

 • Kontaktirajte svog Project Officer-a u slučaju da Vam je nešto nejasno

 • Evaluatori nemaju cilj kritizirati partnere! Povratna informacija je uvijek konstruktivna!


6 naj e ih razloga zbog kojih evaluatori blokiraju bcd profil

6 najčešćih razloga zbog kojih evaluatori blokiraju BCD profil


1 u sa etku profila nedostaju osnovne informacije

1. U sažetku profila nedostaju osnovne informacije:

 • Zemlja iz koje dolazi tvrtka

 • Sektor djelatnosti tvrtke

 • Oblici ponuđene/tražene suradnje

 • Primjer:Češka tvrtka specijalizirana u proizvodnji igara i igračaka traži distributera.


2 oblici tra ene suradnje nejasni

2. Oblici tražene suradnje nejasni

 • Svi traženi oblici suradnje moraju biti spomenuti u sažetku

 • Svi oblici suradnje moraju biti detaljno objašnjeni u poglavlju za puni opis

 • Sažetak i poglavlje za opis moraju biti u koherentni s oblicima suradnje označenih kvačicom!

 • Ograničite broj različitih oblika suradnje – fokusirajte profil


3 tvrtka tra i izravne prilike za trgovinu

3. Tvrtka traži izravne prilike za trgovinu

 • Primjer:Poljska tvrtka za nekretnine traži klijente radi prodaje/iznajmljivanja industrijskih postrojenja

 • BCD nije marketinški alat!

 • Cilj je uspostaviti dugoročnu transnacionalnu poslovnu suradnju!


4 neispravna uporaba engleskog jezika

4. Neispravna uporaba engleskog jezika

 • Gramatičke pogreške

 • Nepravilno korištenje prepozicija

 • Zanemarivanje članova (the, a...)

 • Zanemarivanje velikog početnog slova

 • Zanemarivanje interpunkcije

 • preciznost znači kvalitetu!


5 tekst profila sadr i izraze mi i na e ime klijenta se spominje u tekstu

5. Tekst profila sadrži izraze “mi” i “naše”. Ime klijenta se spominje u tekstu.

 • Profil napisan od strane klijenta

 • Tekst jednostavno “kopiran” u BCD profil


6 odabrana dr ava nije pokrivena mre om

6. Odabrana država nije pokrivena Mrežom

 • U profilu su naznačene zemlje poput Moldavije, Bjelorusije, Dubaia, itd.


Baza poslovne suradnje business cooperation database

BCD i pretraživanje poslovnih partnera

TRAŽILICA

European CommissionEnterprise and Industry


Pretra ivanje profil a

Pretraživanje profila…

Online pretrage su alati koje partnerima u Mreži omogućuju da pronađu zanimljive mogućnosti suradnje

Postoje 2 vrste (kategorije) pretraživanja:

 • Pretraživanje na bazi ključne riječi

 • Napredno pretraživanje


1 klju na rije

1. KLJUČNA RIJEČ

 • Unosom ključne riječi možete pretražiti bazu, kao u bilo kojoj tražilici.


1 klju na rije1

1. KLJUČNA RIJEČ

Glavni operatori su:


2 napredno pretra ivanje

2. NAPREDNO PRETRAŽIVANJE

Napredno pretraživanje omogućuje pretraživanje kombinacijom više kriterija. Moguće je navesti sljedeće kriterije:

 • Koji su traženi oblici suradnje?

 • Koji su oblici suradnje ponuđeni?

 • Koji sektor djelatnosti tražite?

 • Koje su ciljane zemlje u kojima tražite suradnju?

 • Profil suradnje koji tražite kreiran je u razdoblju između...

 • Koje profile suradnje tražite?

 • Nađi profile suradnje izrađene od strane partnera Mreže


Ekstrakcija rezultata u word excel i pdf format u

Ekstrakcija rezultata u Word, Excel i PDF formatu

Svi rezultati Vaše pretrage biti će uključeni u ekstrahirani dokument.

Dostupna su tri standardna formata:


Funkcija robot

Funkcija “ROBOT”

Što je Robot!?

Svrha Robota je spajanje profila.

Robot “pamti” kriterije vašeg pretraživanja.Kada ih je jednom upamtio, sustav svake večeri provodi pretraživanje na osnovu tih kriterija. Potom, robot automatski izbacuje rezultate – ne morate ponovno vršiti pretraživanje!!!


Dvije kategorije robota

Dvije kategorije Robota:

1.Pohranjeno pretraživanje: Ova vrsta robota sprema vaše najčešće kriterije pretraživanja. Pretražuje preko noći.

2. Email objava:jednako kao pod 1. uz dodatak da mailom dobivate rezultate koje je robot pronašao preko noći.

Robot trenutno ne radi!


Baza poslovne suradnje business cooperation database

Pokušajmo s praktičnim vježbama!!


Baza poslovne suradnje business cooperation database

Hvala na pažnji!Sretan povratak i vidimo se dogodine!


 • Login