Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11 - PowerPoint PPT Presentation

Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11
Download
1 / 4

  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11. Otevřme brány, otevřme svá srdce spáse!. Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.Tit 2, 11

Otevřme brány,

otevřme svá srdce spáse!


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Dnes se nám narodil Spasitel,

Kristus Pán.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! Rozhlašujte den po dni jeho spásu,

vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Radujte se, nebesa, zajásej, země,… Žl 96


Po ehnan pro it v noc p eje a vypro uje sestra ane ka de n d

Každý rok prožíváme tajemství Vánoc. Kéž dokážeme znovu a znovu žasnout nad projevem Boží dobroty, aby naše srdce nepřestávala přetékat vděčností za dar spásy.

Požehnané prožití Vánocpřeje a vyprošujesestra Anežka de N. D.


  • Login