Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11 PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11. Otevřme brány, otevřme svá srdce spáse!. Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Download Presentation

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.Tit 2, 11

Otevřme brány,

otevřme svá srdce spáse!


Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.


Dnes se nám narodil Spasitel,

Kristus Pán.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! Rozhlašujte den po dni jeho spásu,

vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Radujte se, nebesa, zajásej, země,… Žl 96


Každý rok prožíváme tajemství Vánoc. Kéž dokážeme znovu a znovu žasnout nad projevem Boží dobroty, aby naše srdce nepřestávala přetékat vděčností za dar spásy.

Požehnané prožití Vánocpřeje a vyprošujesestra Anežka de N. D.


  • Login