Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11 PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11. Otevřme brány, otevřme svá srdce spáse!. Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Download Presentation

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Tit 2, 11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.Tit 2, 11

Otevřme brány,

otevřme svá srdce spáse!


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.


Projevila se bo dobrota kter p in sp su v em lidem tit 2 11

Dnes se nám narodil Spasitel,

Kristus Pán.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno! Rozhlašujte den po dni jeho spásu,

vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech. Radujte se, nebesa, zajásej, země,… Žl 96


Po ehnan pro it v noc p eje a vypro uje sestra ane ka de n d

Každý rok prožíváme tajemství Vánoc. Kéž dokážeme znovu a znovu žasnout nad projevem Boží dobroty, aby naše srdce nepřestávala přetékat vděčností za dar spásy.

Požehnané prožití Vánocpřeje a vyprošujesestra Anežka de N. D.


  • Login