Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu
Download
1 / 19

Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu Ján Oravec Združenie podnikateľov Slovenska Republiková únia zamestnávateľov. Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava. Kľúčové zložky podnikateľského prostredia. AUDIT PP 2006: Makroekonomický rámec

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava' - radwan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu

Ján Oravec

Združenie podnikateľov Slovenska

Republiková únia zamestnávateľov

Dobrá vláda – malá vláda

2. november 2010

Bratislava


K ov zlo ky podnikate sk ho prostredia
Kľúčové zložky podnikateľského prostredia

AUDIT PP 2006:

 • Makroekonomický rámec

 • Legislatívny rámec a vymáhateľnosť práva

 • Administratívne zaťaženie podnikania

 • Finančné zaťaženie podnikania (dane, odvody, poplatky)

 • Zásahy do slobody podnikania

 • Infraštruktúra pre podnikanie

  + Prieskum podnikateľského prostredia


Zistenia z auditu pp 2006
Zistenia z Auditu PP 2006:

 • Veľa zákonov (2005: 666 právnych noriem), ich nízka kvalita a časté zmeny

 • Chýbajúci systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy na podniky (2005: 154 zákonov, 154 bez výpočtu dopadov na PP)

 • Veľké množstvo problémov vzniká aj v Bruseli, resp. implementáciou legislatívy EÚ


Po et pr vnych predpisov publikovan ch za jednotliv roky
Početprávnychpredpisovpublikovanýchzajednotlivéroky


Aktualiz cia auditu pp j n 2006
Aktualizácia Auditu PP, jún 2006:

Počet predpisov, rozhodnutí a iných právnych aktov publikovaných v Zbierke zákonov od 01.01.2006 do 31.03.2010 - 2735

Celkový počet strán zbierky za obdobie od 01.01.2006 do 31.03.2010 – 22 148

Počet pracovných dní, potrebných na prečítanie celej Zbierky zákonov v tomto období ak prečítanie 1 strany textu trvá 5 minút – 231 pracovných dní

Počet zákonov, schválených v skrátenom legislatívnom konaní: 49 (desatina všetkých schválených zákonov)
Celkový počet noviel 10 najvýznamnejších predpisov s najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

spolu 81

Predpisys najväčšímdopadomnapodnikateľsképrostredie SR


Celkov hodnotenie legislat vnych zmien
Celkové najväčším vplyvom na podnikateľské prostrediehodnotenielegislatívnychzmien

Pozitívne: 

Živnostenskýzákon

Negatívne: 

Zákonník práce,

Zákon omin. mzde,

Zákon o BOZP,

Zákon o sociálnom poistení,

Zákon o zdravotnom poistení

Zákon o kolektívnom vyjednávaní,

Zákon o ochrane spotrebiteľa,

Zákon o DPH,

Zákon o dani z príjmov


Trestn z kon
Trestný zákon najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

Hlavné problémy :

 • kriminalizácia podnikateľov – za zvyšovanie cien hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov;

 • odôvodnenie prijatia normy – ochrana spotrebiteľa v súvislosti s konverziou meny; skutočnosť - platnosť normy je bez časového obmedzenia.


Rad verejn ho zdravotn ctva slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie


BOZP najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

Úprava BOZP je obsiahnutá nielen v zákone, ale aj v iných predpisoch (spolu 35 predpisov), čo je veľmi náročné na štúdium a prispôsobovanie sa zmenám


BOZP najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie


Vyhl ka bozp
Vyhláška BOZP najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

Hlavné problémy :

 • absurdné a nemerateľné predpisy

 • zamestnanci na slovenských pracoviskách by mali pri práci sedieť alebo stáť vzpriamene. Trup smú predkloniť o 40 až 60 stupňov. Úklon je povolený maximálne do dvadsiatich stupňov. Hlavu možno predkláňať o 25 až 40 stupňov opakovane len vtedy, ak je to najviac dvakrát za minútu.


Zistenia z prieskumu
Zistenia z prieskumu: najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie


Z ver
Záver najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

 • Znižovanie regulačného bremena – najlepší spôsob podpory podnikania, najmä v čase finančných problémov verejného sektora

 • Znižovanie administratívneho zaťaženia – jedna z top priorít krajín EÚ, OECD, tretieho sveta

 • SR – výrazné zaostávanie – najvyšší čas na

  BUDÍČEK!!!


Z ver1
Záver najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

 • Stratégia a konkrétny program znižovania administratívneho zaťaženia (ciele, kapacity, inštitúcie, nástroje)

 • Menej právnych predpisov

 • Kvalitnejší proces prípravy novej legislatívy (ex ante hodnotenia RIA, konzultácie)

 • Periodické ex post hodnotenie existujúcej legislatívy

 • Systematická eliminácia nadpráce pri preberaní EÚ legislatívy


Ďakujem za pozornosť! najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

www.zps.sk


ad