Povijest jezika od trpimira do londonca
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

POVIJEST JEZIKA (od Trpimira do Londonca) PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POVIJEST JEZIKA (od Trpimira do Londonca). jezici na kojima je zapisivan hrvatski jezik latinski hrvatski općeslavenski pisma na kojima je zapisivan hrvatski jezik latinica obla glagoljica prijelazni tip iz oble u uglatu glagoljicu uglata glagoljica

Download Presentation

POVIJEST JEZIKA (od Trpimira do Londonca)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Povijest jezika od trpimira do londonca

POVIJEST JEZIKA(od Trpimira do Londonca)


T ropismenost trojezi nost

 • jezici na kojima je zapisivan hrvatski jezik

  • latinski

  • hrvatski

  • općeslavenski

 • pisma na kojima je zapisivan hrvatski jezik

  • latinica

  • obla glagoljica

  • prijelazni tip iz oble u uglatu glagoljicu

  • uglata glagoljica

  • hrvatska ćirilica/bosančica/bosanica/arvatica

 • tropismenosttrojezičnost


  Trpimirova darovnica

  • latinica

  • latinski jezik

  • 852. godina

  Trpimirova darovnica


  Ba anska ba anska plo a

  • prijelazni oblik iz oble u uglatu glagoljicu

  • starohrvatski jezik

  • DRAGI KAMEN HRVATSKE PISMENOSTI

  • prijelaz iz 11. u 12. st.

  Baščanska / Bašćanska ploča


  Vinodolski zakon

  • 1288. godina

  • glagoljica

  Vinodolski zakon


  Polji ki statut

  • hrvatska ćirilica

  • 1444. godina

  Poljički statut


  Ibenska molitva gospina pohvala

  • prvi lirski tekst na latinici i hrvatskome

   jeziku

  • zadnje desetljeće XIV. stoljeća

  Šibenska molitva/Gospina pohvala


  Misal po zakonu rimskoga dvora

  • 22. veljače 1483. godine

  • pripremana u Senju

  • prva hrvatska tiskana knjiga

  Misal po zakonu Rimskoga dvora


  Faust vran i rje nik pet najodli nijih europskih jezika

  • prvi hrvatski rječnik

  • 1595. godine, Venecija

  • latinski, talijanski, njemački, dalmatinski

   i ugarski

  Faust Vrančić : Rječnik pet najodličnijih europskih jezika …


  Bartol ka i temelji ilirskog jezika u dvije knjige

  • prva hrvatska gramatika

  • 1604. godine u Rimu

  Bartol Kašić : Temelji ilirskog jezika u dvije knjige


  Ivan belostenec gazofilacij

  Ivan Belostenec : Gazofilacij


  Ilirski preporod

  ilirski preporod


  Kratka osnova horvatsko slavenskog pravopisa a

  • 1830. godine u Budimu

  • predložena tilda

   ~

  C

  Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisaňa


  Hrvatski vukovci

  hrvatski vukovci


  Dru tvo hrvatski jezik

  Društvo „Hrvatski jezik”


  Novosadski dogovor

  10. prosinca 1954.

  Matica hrvatska i

  Matica srpska

  Rječnik…

  Novosadski dogovor


  Deklaracija o nazivu i polo aju hrvatskog knji evnog jezika

  Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika


  Londonac

  Londonac


  Dana nja obvezna literatura

  • Babić-Finka-Moguš: Hrvatski pravopis

  • Težak-Babić: Gramatika hrvatskog jezika (OŠ)

  • Silić-Pranjković: Gramatika hrvatskog jezika (SŠ i VU)

  • Anić: Rječnik hrvatskog jezika

  • različiti udžbenici u osnovnim i srednjim školama

  današnja obvezna literatura


  Pitanja

  • Kojim pismima je zapisivan hrvatski jezik u prošlosti?

   • glagoljicom, bosančicom, latinicom

  • Najstariji spomenik pisan latinicom potječe iz _____. stoljeća

   • 9.

  • Ja, opat Držiha pisah ovo o ledini koju dade kralj ______________ u svoje dane svetoj Luciji. Nadopunite rečenicu. Iz kojeg spomenika je ovaj ulomak?

   • Zvonimir

   • Bašćanska ploča

  • Koja je prva hrvatska tiskana knjiga?

   • Misal po zakonu Rimskoga dvora

  Pitanja


  Povijest jezika od trpimira do londonca

  • Nadopunite.

  • Koji znak je predložen u Kratkoj osnovi …?

   • tilda

  • Na koga su se ugledali vukovci?

   • na Vuka Karadžića

  • Kada je izdana Deklaracija …?

   • 17. ožujka 1967.

  • Navedite imena barem triju literatura kojom se danas služimo kada proučavamo hrvatski jezik?


 • Login