2009 2006
Download
1 / 32

Gyps fulvus Griffon vulture - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Updated On :

הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006. צילום ועריכה: יורם שפירר כיתוב: יעל חורש, שמורת גמלא, רשות הטבע והגנים ייעוץ מקצועי: אוהד הצופה, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים . Protecting the Griffon Vulture population in Israel, 2006-2009. Photography: Yoram Shpirer

Related searches for Gyps fulvus Griffon vulture

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gyps fulvus Griffon vulture' - rad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2009 2006 l.jpg
הצצה למאמצי השמירה על אוכלוסיית הנשרים בישראל 2009-2006

צילום ועריכה:יורם שפירר

כיתוב:יעל חורש, שמורת גמלא, רשות הטבע והגנים

ייעוץ מקצועי:אוהד הצופה, חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים

Protecting the Griffon Vulture population in Israel, 2006-2009

Photography: Yoram Shpirer

Text: Yael Choresh, Israel Nature and Parks Authority

Scientific advisory: Ohad Hatzofe, Israel Nature and Parks Authority


Gyps fulvus griffon vulture l.jpg
הנשר המקראי ( הנשרים בישראלGyps fulvus) Griffon vulture

Wing span: 270 cm

Weight: 7.5 Kg

Carrion feeders

Breeding: monogamous, one egg a year

מוטת כנפיים:270 ס"מ

משקל:כ-7.5 ק"ג

תזונה: פגרים

לינה וקינון:מצוקים

רבייה: מונוגאמיים, ביצה אחת בשנה


Nature s sanitarians l.jpg
הסניטרים של הטבע הנשרים בישראלNature’s sanitarians

נשרים משחרים אחר מזון בדאייה, תוך שמירה על קשר עין זה עם זה ממרחק של עשרות קילומטרים וסורקים אחר פגרים שהם מזונם. לכן הם נקראים "הסניטרים של הטבע".

Foraging while soaring, keeping eye contact with each other for dozens of km, they search for carcasses & clean the environment from dead animals, “serving” as Nature’s sanitarians.


The griffon vulture population in israel l.jpg
אוכלוסיית הנשרים בישראל הנשרים בישראלThe Griffon Vulture population in Israel

אוכלוסיית הנשרים בישראל נמצאת בירידה מדאיגה: מכ-400 פרטים בשנת 2001 לכ-220 בשנת 2009.

The Griffon Vulture population is facing a worrisome decline: from 400 individuals in 2001 to merely 220 in 2009.


What is threatening vultures l.jpg
מה פוגע בנשרים? הנשרים בישראלWhat is threatening vultures?

 • הרעלות משניות מאכילת בע"ח שמתו מרעלים

 • הרעלות עופרת מאכילת חיות שנורו ע"י ציידים

 • ירי

 • התחשמלות או התנגשות בקווי חשמל

 • הפרעות מטיילים, הפרעות כלי טיס

 • תרופות וכימיקלים במזון (חיות משק האדם)

 • תמותת בוגרים שגורמת לכישלונות רבייה, במיוחד בשמורת גמלא וצפון הארץ.

 • Secondary poisoning

 • Lead poisoning

 • Persecution

 • Electrocution & colliding with power lines

 • Disturbances by avian activity & hikers

 • Drugs & chemicals in their food (livestock)

 • Adults mortality at breeding, causes high losses of eggs and nestlings (especially at Gamla N.R. & northern Israel)


Saving gamla s future generation l.jpg
הצלת דור העתיד בגמלא הנשרים בישראלSaving Gamla’s future generation

בעונת קינון 2008 הוחלט ברשות הטבע והגנים להוציא חלק מהביצים מהקינים בשמורת גמלא ולהעבירן להדגרה מלאכותית על מנת להבטיח את בקיעת הגוזלים ולעודד את הזוג המקנן לייצר ביצה שניה.

In 2008, Israel Nature and Parks Authority decided to take out part of the eggs from the nests at Gamla Nature Reserve and to incubate them artificially. This ensures hatching and inducing the breeding couple to lay a replacement egg.


Rappelling to the nest l.jpg
גלישה אל הקן הנשרים בישראלRappelling to the nest

The ranger rappels down to the nest, carefully taking the egg and placing it in a padded container.

הגולש יורד אל הקן, אוסף בזהירות רבה את הביצה, ומכניס אותה למיכל מרופד.


Slide8 l.jpg

הביצה מועברת למדגרה ניידת הנשרים בישראל

The crew at the top places it in a portable incubator


Artificial incubation l.jpg
הדגרה מלאכותית הנשרים בישראלArtificial incubation

הביצים מגיעות אל ידיהם הבטוחות של צוות גן החיות התנ"כי בירושלים,

שם הן מודגרות במדגרה עם מערכת בקרה.

The eggs arrive to the secure hands of the crew at the Biblical Zoo in Jerusalem, where they are incubated in well controlled incubators.


Slide10 l.jpg

שיקוף לבדיקת פוריות הנשרים בישראלCandling in order to identify fertility

5

מדידות Taking measurements

שקילה Weighing

הכנסה למדגרה

Putting the egg into an incubator


Slide11 l.jpg

בקיעת הגוזל הנשרים בישראלHatching

2) בקיעה Hatching

1) כעבור 54 יום After 54 days

4) מצע רך בתוך קופסת הגידול Soft bed

3)בידי המטפל In the hands of the care giver


Slide12 l.jpg

1 ו-2 הגוזל מואכל בעזרת כפפה עליה מולבש ראש נשר על מנת למנוע החתמה

3. גוזל בן כ-30 יום

בשלב מתקדם יותר מועבר להמשך גידול במתקן מיוחד בחי-בר כרמל

1. The chick is fed with a special glove to avoid imprinting.

3. Chicks are transferred to Hai-Bar Carmel for rearing in a special facility. Here is a 30 days old chick.

2.


Slide13 l.jpg

הגוזלים מועברים לכלוב האקלום בשמורת גמלא ברמת הגולן, ממנו ישוחררו בשנת חייהם השלישית

The chicks are transferred to the acclimatization cage at Gamla nature reserve from where they will be released when they are three years old.


Slide14 l.jpg
כל שנה מתבצעת לכידת נשרים לצורך סימונם לצרכי מעקב אחר שרידות של פרטים, הדמוגרפיה של האוכלוסייה וניטור ווטרינרי

Every year, Griffon vultures are captured in order to mark them, so it will be possible to learn about the dynamics of the population and for veterinary monitoring.


6911 02 5005422 ohad@npa org il l.jpg

1. שקילה סימונם לצרכי מעקב אחר שרידות של פרטים, הדמוגרפיה של האוכלוסייה וניטור ווטרינרי

בכל מקרה שצפיתם בנשר מסומן, אנא דווחו למוקד הרשות 6911*או לחטיבת מדע 02-5005422 או בדוא"ל [email protected]

Weighing

In case you observed a marked vulture, please report the INPA *6911 or to the Science Division 02-5005422

or by mail:[email protected]

לקיחת דגימות דם לבדיקות רפואיות וגנטיות

Taking blood samples for clinical & genetic analysis

טיבוע

Ringing


Slide16 l.jpg
נשר בתעופה מעל המצוק אחרי ששוחרר סימונם לצרכי מעקב אחר שרידות של פרטים, הדמוגרפיה של האוכלוסייה וניטור ווטרינרי

Flying above the cliff right after being released


Slide17 l.jpg

שיתוף פעולה עם מדינות שכנות – נשר שבקע באי Cres בקרואטיה והגיע למכתש רמון בישראל. אחד מרבים מנשרי הבלקן הצעירים להם ישראל משמשת כאתר חריפה.

International cooperation – a young Griffon Vulture which hatched on the island of Cres in Croatia made it all the way to Israel. One of many from the Balkan that spend the winter in Israel.


Slide18 l.jpg
תחנות ההאכלה הפרוסות מצפון הארץ לדרומה, משמשות להבטחת מזון איכותי, נקי מרעלים אך גם כאתר תצפית בנשרים מסומנים וממושדרים

Griffon Vultures on a carcass in the Golan Heights

נשרים על פגר ברמת הגולן


Slide19 l.jpg
נשר מגרש תן המנסה להתקרב ולאכול מהפגר

Chasing away a Golden Jackal

Vulture from Mt. Carmel, pictured in the Golan

נשר מהכרמל, צולם בגולן


Slide20 l.jpg
תן ונשר ניזונים מאותו פגר ברמת הגולן

A Griffon Vulture and a Golden Jackal are feeding from the same carcass


Feeding stations l.jpg
תחנות האכלה הגולןFeeding stations

תחנות האכלה בדרום הארץ מופעלות ע"י רט"ג בסיוע מפעלי רותם אמפרט מקבוצת חברת כימיקלים לישראל. מטרתן: הבטחת מזון איכותי, נקי מרעלים, הרחק מסיכונים וביצוע סניטציה סביב ישובי אדם לשם מניעת התרבות מזיקים וצימצום נגע ההרעלות.

A network of feeding stations is operated by the INPA in order to supply the vulture & other carrion eating birds available food, safe & free of chemicals, away from hazards & to facilitate sanitation that would reduce the over population by predators which induce mass poisoning.


Slide22 l.jpg
מידע שנאסף בתחנות ההאכלה בדרום הארץ

הנשר X01 זכר בוגר, נאסף כשהוא מורעל בעת שגידל גוזל בנחל עקב בנגב. הנשר, שהיה על סף מוות, שוקם בביה"ח לחיות בבר "לטבע נולד" www.latevanolad.org.il, ומיד לאחר שחרורו חזר לקינו, וגידל יחד עם זוגתו את הגוזל בהצלחה. הנשר צולם בתחנת ההאכלה בהר צרור בנגב.

X01, a mature male, was poisoned in the Negev while raising a chick. The vulture was treated at the Israel Wildlife hospital, www.latevanolad.org.il, and right upon release went back to the nest to continue from where he left off. This picture was taken at a feeding station in the Negev.


J96 2007 2008 l.jpg
J96 הארץשסומן באוקטובר 2007 במדבר יהודה, נצפה בתחנת ההאכלה בהר צרור בנגב בינואר 2008

J96, marked on October 2007 in the Judea Desert, was observed at a feeding station in the Negev (Tazror Mountain) in 2008.


A griffon vulture threatens a red fox l.jpg

Encounters at the feeding station הארץמפגשים בתחנת ההאכלה

נשר מקראי מאיים על שועל מצויA Griffon Vulture threatens a Red Fox

Yoram Shpirer


Slide25 l.jpg
לאחר הארוחה, בני הזוג עסוקים בחיזוק הקשר המונוגאמי ביניהם. הזפק של הפרט הימני מלא ביותר מ-1 ק"ג בשר

After the meal, the couple are strengthening their monogamic relationship.

The Vulture on the right has more than 1 Kg meat in its crop.


Aegypius monachus griffon vultures with a eurasian black vulture l.jpg
נשרים ועזניה שחורה ( בחיזוק הקשר המונוגאמי ביניהם. הזפק של הפרט הימני מלא ביותר מ-1 ק"ג בשר(Aegypius monachusGriffon Vultures with aEurasian Black Vulture

עזנייה שחורה בולטת בגודלה בין שלושה נשרים צעירים. העזנייה נעלמה כמקנן מהארץ, אך מדי חורף מגיעים הנה פרטים בודדים הנצפים בתחנות ההאכלה יחד עם הנשרים.

Eurasian Black Vulture (EBV) “shows” its size compared with three young Griffon vultures. The EBVis no longer nesting in Israel, however is observed occasionally at feeding stations.


Egyptian vulture neophron percnopterus l.jpg
רחם מדברי בחיזוק הקשר המונוגאמי ביניהם. הזפק של הפרט הימני מלא ביותר מ-1 ק"ג בשרEgyptian Vulture (Neophron percnopterus)

הרחם שייך גם הוא לאוכלי הפגרים וגם הוא נפגע מאד מהרעלות.

Egyptian Vultures belong to the scavengers, mainly feeding off carrion, also observed at the feeding station .


Slide28 l.jpg

תחרות על המזון בחיזוק הקשר המונוגאמי ביניהם. הזפק של הפרט הימני מלא ביותר מ-1 ק"ג בשר

Competition over food


Slide29 l.jpg

נשר מראה את גודלו – מתקרב אל הפגר בהפגנתיות, למרות שהזפק שלו מלא

Griffon Vulture showing its size – demonstratively approaching a carcass despite its full crop.


Slide30 l.jpg
זאבה צעירה מנסה לגרש נשרים מהפגר בהפגנתיות, למרות שהזפק שלו מלא

A young wolf tries to chase away a kettle of vultures from a carcass.


Griffon vultures at the end of the day l.jpg
נשרים לאחר ארוחה, בסוף היום בהפגנתיות, למרות שהזפק שלו מלאGriffon Vultures at the end of the day

יש לנו טבע נפלא בישראל. ביחד, נשמור עליו.

 • לאתר הבית של יורם שפירר

 • Yoram Shpirer homepage

We have a wonderful Nature in Israel, let’s protect it.

[email protected]


ad