Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007 - PowerPoint PPT Presentation

Pedagogisk praxis
Download
1 / 5

  • 73 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pedagogisk praxis En reflektiv medvetenhet om de omständigheter* som påverkar och formar lärarens agerande i skolan och klassrummet (Stephen Kemmis 2006) Tradition, historia, politik, ekonomi, sociala och fysiska fakta Följder med tanke på moraliska och etiska aspekter.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praxis och professionell utveckling g teborgs universitet 4 5 oktober 2007

Pedagogisk praxis

En reflektiv medvetenhet om de omständigheter*

som påverkar och formar lärarens agerande i skolan

och klassrummet (Stephen Kemmis 2006)

Tradition, historia, politik, ekonomi, sociala och fysiska fakta

Följder med tanke på moraliska och etiska aspekter

*sakförhållande som har (beledsagande) betydelse i (visst) sammanhang

Praxis och professionell utveckling Göteborgs universitet 4-5 oktober 2007

Petri Salo, Tammerfors universitet, Finland

Petri.Salo@uta.fi


Praxis och professionell utveckling g teborgs universitet 4 5 oktober 2007

Praxis

Praxis

Praxis


Praxis och professionell utveckling g teborgs universitet 4 5 oktober 2007

Aktionsforskning om och i pedagogisk praxis

Vems berättelse,

dvs. gestaltning av lärares (professionella) verklighet är den mest intressanta och giltiga?

Forskarens

Lärarens

Bådas (this is my truth/story, tell me yours)


Praxis och professionell utveckling g teborgs universitet 4 5 oktober 2007

Fem principer för att kunna ta ställning till kvaliteten

i berättelser om (dokumentation av) aktionsforskning

Principen om historisk kontinuitet

Hur och varför har ett givet sätt att fungera/agera kommit till?

Principen om reflexivitet

Hur uppfattar man verklighet, kunskap och forskningssubjektet?

Principen om dialektik

Hörs allas olika röster? Är de autentiska? Kommunicerar man med varandra?

Den pragmatiska principen

Vad är utfallet? Med tanke på att åstadkomma mera fungerande verksam-

hetsformer, med tanke på att få aktörerna att tro på sin kapacitet och möjligheter att agera och påverka

Principen om associationsrikedom

Väcker berättelsen mentala bilder, minnen, associationer – känslor?

Action research as narrative: fiveprinciples for validation

Hannu L. T. Heikkinen, Rauno Huttunen and Leena Syrjälä

Educational Action Research, Vol. 15, No. 1, March 2007, pp. 5–19


Praxis och professionell utveckling g teborgs universitet 4 5 oktober 2007

GOD AKTIONSFORSKNING

Det gällande sättet att fungera/agera har ett givet ursprung

En god forskare/aktör är medveten om sitt tänkande och kunnande

Sanningen kommer till i växelverkan

Det som är fruktbart och fungerande är sant

God forskning berör och väcker känslor

PROFESSIONELL LÄRARVERKSAMHET


  • Login