Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal
Download
1 / 22

THORNTHWAITOVA metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

THORNTHWAITOVA metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal. Evapotranspiracija. EVAPORACIJA - prehajanje vode v obliki vodne pare z vodne površine ali zemeljskega površja TRANSPIRACIJA - prehajanje vode v obliki vodne pare skozi listne reže v ozračje (preko rastlin)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

THORNTHWAITOVA metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

THORNTHWAITOVA metoda ocene izhlapevanjaz vodno bilanco tal


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Evapotranspiracija

EVAPORACIJA - prehajanje vode v obliki vodne pare z vodne površine ali zemeljskega površja

TRANSPIRACIJA -prehajanje vode v obliki vodne pare skozi listne reže v ozračje (preko rastlin)

POTENCIALNA EVAPOTRANSPIRACIJA(PET) - evapotranspiracija v primeru zadostne zaloge vode v tleh za izbrano rastlino

DEJANSKA EVAPOTRANSPIRACIJA(DET) - evapotranspiracija v primeru omejene zaloge vode v tleh


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Ocene izhlapevanja

Meritve evapotranspiracije (še posebej transpiracije) so zaradi številnih dejavnikov, ki vplivajo na ta proces, zelo težavne in nenatančne. Zato se poleg različnih inštrumentov uporabljajo tudi številne računske ocene evapotranspiracije.

 • evaporacijske posode (evaporimetri)

  • (meritve izhlapevanja z vodne površine ali skozi porozna telesa)

 • lizimetri

  • (meritve izhlapevanja z gole ali poraščene zemeljske površine)

 • zajetja

Meritve

Mikrometeorološke ocene

različne fizikalne, empirične in semiempirične zveze (Antalova, Thornthwaitova, Penmanova...)


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Meritve evaporacije

UK Met. Office type

1.83 m stranica

0.61 m globina

evaporacija = sprememba gladine - padavine

Potrebujemo ustrezne koeficiente za popravke, če s takšnimi meritvami ocenjujemo potencialno evaporacijo na določenih tleh.

1.21 m premer

0.255 m globina

150 mm odmik od tal

US Class A pan


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

ATMOMETER

-(meritev izhlapevanja skozi porozno keramično cev)


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

vegetacija

gola tla

prst

skala

pesek

Zbiralni prostor

meritve vode, ki pronica v tla


Thornthwaitova metoda ocene evapotranspiracije

THORNTHWAITOVA METODA ocene EVAPOTRANSPIRACIJE

Potrebujemo podatke o

- povprečnih mesečnih temperaturah zraka,

- količinah mesečnih padavin in

- kapaciteti tal za vodo.


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

MURSKA SOBOTA (1961-1990), 46° 39'

povprečna mesečna temperatura (0C)

mesečna količina padavin (mm)


Thornthwaitova metoda za dolo anje evapotranspiracije

THORNTHWAITOVA METODA ZA DOLOČANJE EVAPOTRANSPIRACIJE

Potrebujemo podatke o - povprečnih mesečnih temperaturah zraka in - količinah mesečnih padavin.

Računanje ima naslednje stopnje

1. Na osnovi povprečne mesečne temperature zraka

( , v 0C) izračunamo za vsak mesec kalorični mesečni indeks ( ) :


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Odvisnost mesečnega kaloričnega indeksa

od temperature zraka.


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Kadar je povprečna mesečna temperatura negativna, je mesečni kalorični indeks 0. Za določevanje uporabljamo tabelo.

S seštevanjem mesečnih kaloričnih indeksov dobimo letni kalorični indeks kot vsoto mesečnih indeksov:


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

2. Na Thornthwaitovem nomogramu grafično določimonormirano (normirana pomeni, da velja za 12-urni dan in 30-dnevni mesec) potencialno evapotranspiracijo (PET').


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

Na y osi zdaj označimo , gremo vzporedno z x osjo skozi premico (ki poteka skozi točki 1 in 2), vrednost na x osi, ki določa točko presečišča, je vrednost PET'!

točka 2

Na y os letnega kaloričnega indeksa nanesemo vrednost indeksa 'I' in jo označimo s točko 1.

Točka 2 je pri vrednosti temperature 26,5 0C in 135 mm normirane potencialne evapotranspiracije (PET')

povežemo točki 1 in 2

točka 1


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

3. Določimo potencialno evapotranspiracijo(PET) - normirano potencialno evapotranspiracijo množimo s korekcijskim faktorjem (k), ki je odvisen od geografske širine in meseca, za katerega računamo (faktor 'k' je podan v tabeli).

Korekcijski faktor 'k' za množenje PET' kot funkcija geografske širine φ in letnega časa


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

4.Izračunamo DEJANSKO EVAPOTRANSPIRACIJO (DET)

Poleg podatkov o mesečni količini padavin (RR) potrebujemo še podatek o tem, koliko vode lahko največ drži gornji sloj tal (Rmax); maksimalna vsebnost vode v zgornjem sloju tal je npr. 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm...

5. Začnemo z izračunavanjem mesečne rezerve vode v tleh (Ri) za mesec i:

primer za mesec MAJ

rezerva v tleh v aprilu

padavine v maju

izhlapevanje v maju


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

6. Istočasno računamo viške (V) in primanjkljaje (M) vode v tleh:

*če je izračunana mesečna rezerva vode (Rm) večja od največje možne vsebnosti vode (Rmax) v tleh

, potem velja, da je

in imamo viške vode (Vm) v tleh, primanjkljajev (Mm) ni

Mm=0

*če velja, da je izračunana mesečna rezerva vode (Rm)

večja od 0 in manjša od največje možne vsebnosti vode (Rmax) v tleh

nimamo viškov(Vm), niti primankljajev vode(Mm)

* če velja, da je izračunana mesečna rezerva vode (Rm) manjša od 0

, nimamo viškov (Vm), niti rezerve (Rm) vode v tleh

, imamo pa primanjkljaj (Mm) vode


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

 • 7. Izračunamo še dejansko evapotranspiracijo:

 • če primanjkljajev vode ni, potem izhlapi dejansko toliko vode

 • kot znaša potencialna evapotranspiracija:

 • če imamo primanjkljaje vode, potem v določenem mesecu lahko izhlapi samo toliko vode, kot jo je na razpolago

 • (rezerva iz prejšnega meseca in padavine za tekoči mesec)


Thornthwaitova metoda ocene izhlapevanja z vodno bilanco tal

MS (1961-1990)


ad
 • Login