Променљиве и непроменљиве врсте речи - PowerPoint PPT Presentation

Променљиве
Download
1 / 12

  • 74 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Променљиве и непроменљиве врсте речи. Врсте речи. Промењљиве. Непроменљиве. Прилози Предлози Везници Речце Узвици. Именице Глаголи Придеви Заменице Бројеви. ИМЕНИЦЕ облак облаку облака облаче облаци облаке. ГЛАГОЛИ читам читаш чита читамо читате читају.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Променљиве и непроменљиве врсте речи

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6945725

Променљивеинепроменљивеврстеречи


6945725

Врстеречи

Промењљиве

Непроменљиве

Прилози

Предлози

Везници

Речце

Узвици

  • Именице

  • Глаголи

  • Придеви

  • Заменице

  • Бројеви


6945725

ИМЕНИЦЕоблакоблакуоблакаоблачеоблациоблаке


6945725

ГЛАГОЛИчитамчиташчитачитамочитатечитају


6945725

ПРИДЕВИшаренашаренојшареномшаренимшарене


6945725

Заменицеонњегањемуњегасњимоњему


6945725

БРОЈЕВИтрећитрећегтрећемтрећег


6945725

ПРИЛОЗИовде,онделево,десноодмах,данас,јуче, сутра,споро, лако,брзо,лепо,мало,много,доста,јошзато,стога


O o e a a o e o e e o e o o a o o a a o

ПРЕДЛОЗИoд, дo, из, спрeд, изa, изнaд, испoд, измeђу, пoрeд, прe, пoслe, oсим, уз, крoз, нa, o, пo, при, у, с, зa, рaди, збoг…


A e a a a o je a o e a e a a e a e o o a o

ВЕЗНИЦИпрaви вeзници су:и, пa, aли, дa, дoк, jeр, aкoнeпрaви вeзници су: кaдa, вeћ, дaклe, пoштo, кaкo


6945725

УЗВИЦИјао, јој, ој, ух, ах, ох, уф, ура, уа, вау, опа, оп, упс, охо, мрш, куш, иш, мац…


6945725

РЕЧЦЕда,не,зар,нека,дакле,једино,као,ево,ето,ено...


  • Login