Iskustva
Download
1 / 17

ComTrade Group - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Iskustva lokalnih kompanija. ComTrade Group. So much more to IT. ComTrade Group ukratko Predstavljanje projekata: APR i Zdravstveni Informacioni Sistem Uslovi za dalji razvoj?. ComTrade Group ukratko.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ComTrade Group' - quito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Iskustvalokalnihkompanija

ComTrade Group

So much more to IT


 • ComTrade Groupukratko

 • Predstavljanje projekata: APR i Zdravstveni Informacioni Sistem

 • Uslovi za dalji razvoj?

So much more to IT


Comtrade group ukratko
ComTrade Group ukratko

 • ComTrade Group je jedna od najvećih ICT kompanija u regionu Jugoistočne Evrope, a prisutna je i na tržištimaEU, USA i Bliskog Istoka

  • Polovinom marta 2008. godine, ComTrade Group je zvanično preuzela kompanijuHermes SoftLab čime je započeto stvaranje najveće IT grupacije u Jugoistočnoj Evropi

 • Spajanjem kompanija Hermes SoftLab i Spinnaker grupa dobija mogućnost da ponudi najširi spektar ICT rešenja iusluga, i to u 14 zemalja na 3 kontinenta, čime nastavlja svoj razvoj na globalnom nivou

 • Grupa ima preko 1600 zaposlenih, 20 kompanijai9 razvojnih centara sa planovima za mnogo novih

Ostvaren i očekivan promet(u mil. EUR)

So much more to ITDelatnosti comtrade group
Delatnosti ComTrade Group

 • Razvoj kompletnih ICT rešenja u skladu sa specifičnim potrebama klijenta (“rešenja” uključuju sav potreban hardver, softver i konsalting)

 • Naša prednost je razvoj nezavistan od tehnološke platforme

 • Uskladu sa zahtevima sistema ili po želji klijenta koristimo proizvode/usluge kompanija sa kojima imamo partnerske odnose u cilju dostizanja tehnološki optimalnog rešenja za konkretnog klijenta

 • Ostale delatnosti ComTrade grupe uključuju distribuciju ICT opreme i proizvodnju ComTrade računara

Budući da pokriva sve aspekte savremenih informacionih i telekomunikacionih tehnologija, ComTradeGroup predstavlja jedinstven slučaj u regionu

So much more to IT


Partneri izbor
Partneri (izbor)

So much more to IT


 • ComTrade Group ukratko

 • Predstavljanje projekata: APR i Zdravstveni Informacioni Sistem

 • Uslovi za dalji razvoj?

So much more to IT


Informacioni sistem agencije za privredne registre
Informacioni sistem Agencije za privredne registre

 • Pregled sistema

  • Trenutnouključuje tri registra: Privrednih Subjekata, Ugovora o Finansijskom Lizingu, Zaloga

  • Uključuje i kompletnu sistemsku i mrežnu infrastrukturu

 • Problemi na koje smo naišli?

  • Nestabilna politička situacija, koja negativno utiče na realizaciju dugotrajnih projekata

 • Kako su prevaziđeni?

  • Bez obzira na političke promene, postoji kontinuitet saradnje kao i stalno unapredjenje IT kapaciteta unutar Agencije koje omogućava konstantan razvoj novih funkcionalnosti resursima biznis integratora

 • Mogućnosti za dalji razvoj

  • Sistem ima mnogo potencijala za dalji razvoj, koji bi podrazumevao uspostavljanje novih registara i njihovu integraciju koja će doneti dodatne olakšice za građane i pravna lica

So much more to IT


Agencija za privredne registre registar privrednih subjekata
Agencija za Privredne RegistreRegistar Privrednih Subjekata

 • Rešenjeje omogućilo Agencijida u zakonskomrokupočnesaregistracijomprivrednihsubjekata, u skladusaZakonom o registracijiprivrednihsubjekata.

 • Uspostavljenje moderanelektronskiregistar, odnosnojavnaelektronskabazapodataka, izkoga se lakomogudobitiinformacije o privrednimsubjektima

 • Internetorijentisan,omogućujeelektronskuregistracijuiznačajnosmanjujevreme registracije i pretrage

 • Zahvaljujući rezultatima ovog projekta, Republika Srbija je od Svetske banke proglašena za zemlju koja je najbrže reformisala poslovno okruženje u toku 2005

So much more to IT


Agencija za privredne registre registar finansijskih lizinga
Agencija za Privredne RegistreRegistar Finansijskih Lizinga

 • Omogućeno Agencijidaunaprediposlovanje u oblastifinansijskoglizingapovećanjemsigurnostiposlovanjasvihzainteresovanihprivrednihsubjekataizzemljeiinostranstva

 • ObezbeđenajavnostidostupnostpodatakapretraživanjemprekoInterneta

 • Automatizovanoposlovanje u prikupljanjuiobradipodataka

 • Povezaneudaljenelokacijesacentralnombazompodataka

 • Obezbeđenasoftverskapodrškaarhiviranjudokumenataiupravljanjudokumentacijom

So much more to IT


Agencija za privredne registre registar zaloga
Agencija za Privredne RegistreRegistar Zaloga

 • Omogućenaautomatizacijaposla u prikupljanjuiobradipodataka

 • Praćenjezahtevapremamomentuupisa u Registar Zaloga

 • ObezbeđenajavnostidostupnostpodatakapretraživanjemprekoInternetaiizdavanjemizvoda

 • Softverskapodrškaarhiviranjudokumenataiupravljanjudokumentacijom

 • Povezivanjevelikihkorisnikakao što su banke i sudovi

So much more to IT


Zdravstveni informacioni sistem op te bol n ice u zrenjaninu
Zdravstveni informacioni sistem opšte bolnice u Zrenjaninu

 • Projekat je finansirala Svetska Banka

 • Sistem omogućava podršku bolničkom poslovanju (usluge pacijentima, dijagnostika, laboratorija, statistička obrada i analiza, podrška upravljanju)

 • Sastoji se od četiri modula koji su međusobno povezani i mogu biti integrisani u jedinstven sistem

  • Informacioni sistem primarne zdravstvene zaštite (Domovi zdravlja)

  • Informacioni sistem sekundarne zdravstvene zaštite (Bolnice)

  • Informacioni sistem laboratorije

  • Informacioni sistem centralne apoteke

 • Pošto su Laboratorija i Centralna apoteka posebni po poslovnim procesima, koji se u njima odvijaju, oni su prepoznati kao odvojeni moduli u okviru ZIS-a, i mogu biti potpuno integrisani sa IS Bolnice ili sa IS Doma zdravlja

 • Sistem je implementiran u Opštoj bolnici “Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu, u Srbiji, na svim odeljenjima bolnice

So much more to IT


Zdravstveni informacioni sistem op te bol n ice u zrenjaninu1
Zdravstveni informacioni sistem opšte bolnice u Zrenjaninu

 • Informacioni sistem obezbeđuje vezu sa drugim informacionim sistemima, Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, Centralnim informacionim servisom i Institutima za javno zdravlje

 • Sistem podržava svetske HL7 i HISA standarde

So much more to IT


Zdravstveni informacioni sistem op te bol n ice u zrenjaninu2
Zdravstveni informacioni sistem opšte bolnice u Zrenjaninu

 • Na sistemu danas radi 1100 medicinskih radnika, 24 sata svakoga dana u godiništo svedoči o ozbiljnosti i održivosti rešenja i o činjenici da domaće kompanije jesu spremne da odgovore izazovima velikih informacionih sistema

 • Trenutno je u toku razvoj sistema za Dom Zdravlja u Zrenjaninu i njegovo povezivanje sa bolnicom

 • Očekuju se novi projekti od strane Ministarstva Zdravlja koji će omogućiti da se postojeća, razvijena, implementirana i testirana softverska rešenja uvedu i u druge zdravstvene ustanove

 • Informacioni sistem je po svim evropskim standardima, na savremenim tehnologijama i zadovoljava sve standarde Evropske Unije

So much more to IT


 • ComTrade Groupukratko

 • Predstavljanje projekata: APR i Zdravstveni Informacioni Sistem

 • Uslovi za dalji razvoj?

So much more to IT


Uslovi za dalji razvoj
Uslovi za dalji razvoj?

 • Razvoj infrastrukture

 • Operacionalizacija preferentnog položaja domaćih firmi u velikim IT projektima (Zakon o javnim nabavkama i Pravilnici)

 • Razvoj saradnje privatnog sektora sa akademskim institucijama

 • Obezbeđivanjem budžeta za razvoj i održavanje velikih sistema Republika Srbija daje polugu našoj grupaciji – kojom ćemo ostvariti globalni uticaj

 • Sticanje znanja na političkom nivou o potencijalnim uštedama u državnom budžetu koje bi se ostvarile ulaganjem u IT servise

So much more to IT


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji

pitanja i sugestije

www.comtradegroup.com

www.spinnaker-nt.com

www.hermes-softlab.com

So much more to IT


ad