Conferentie dalfsen 2004
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Conferentie Dalfsen 2004 PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Conferentie Dalfsen 2004. Inleiding op Mt 9:35-10:25. Mt9:35-10:25. Situatieschets (9:35-38) Roeping (10:1-4) Zending (10:5-16) Vervolging (10:17-25). Situatieschets (9:35-38). de menigte is afgemat de menigte is als een kudde schapen zonder herder een oogst zonder arbeiders.

Download Presentation

Conferentie Dalfsen 2004

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Conferentie Dalfsen 2004

Inleidingop Mt 9:35-10:25


Mt9:35-10:25

 • Situatieschets (9:35-38)

 • Roeping (10:1-4)

 • Zending (10:5-16)

 • Vervolging (10:17-25)


Situatieschets (9:35-38)

 • de menigte is afgemat

 • de menigte is als

 • een kudde schapen zonder herder

 • een oogst zonder arbeiders


 • Reactie van de Heer op de toestand van de menigte:

 • roeping van de arbeiders door de Heer van de oogst (10:1-4)

 • Reactie van de menigte op de zending van de arbeiders:

 • positief: vrede

 • negatief: geen vrede, maar vervolging

 • ( 10:11-15, 16-17)


 • De geroepen arbeiders =

  de twaalf discipelen of apostelen

  (vs. 2)

 • De menigte = de oogst = de kudde =

  Israël (vss.6,32)


Taken van de twaalf discipelen (vs. 7-8) :

 • prediking van het koninkrijk

 • genezing van zieken

 • opwekking van doden

 • reiniging van melaatsen

 • uitdrijving van demonen

  De ‘arbeidsvoorwaarden’ van de discipelen (vss. 9,10): - van alles niets (niet...geen...geen)

  Reden: ‘de arbeider is zijn voedsel waard’.


Vervolging van de twaalf discipelen (Mt10:17-25):

 • in raadsvergaderingen

 • in synagogen

 • voor koningen en stadhouders

  Israël dus beheerst door volken; vgl. Lk21:24 ‘en Jeruzalem zal door de volken worden vertrapt, totdat de tijden van de volken zijn vervuld’.


De werkzaamheden van de discipelen zijn dus beperkt:

 • Geografisch:

   tot Israël; zie vs.6 en 23

 • In de tijd:

   de Koning wordt verworpen (Mt13).

 • Inhoudelijk:

   niet gesproken over bekering en vergeving van zonden

  Pas in de toekomst is de prediking voleindigd, als de Zoon des mensen komt; vs.23

  De discipelen zijn dus een beeld van het ‘gelovig overblijfsel’ van Israël in de toekomst.


 • Login