Budowa komputera - PowerPoint PPT Presentation

Budowa komputera
Download
1 / 21

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budowa komputera. Elementy komputera. -płyta główna -procesor -pamięć ram -dysk twardy -karta graficzna -karta muzyczna -karta sieciowa -wentylator -cd-rom -stacja dyskietek -dvd -cd-rw -karta telewizyjna -klawiatura -myszka. PŁYTA GŁÓWNA.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Budowa komputera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budowa komputera

Budowa komputera


Elementy komputera

Elementy komputera

 • -pyta gwna -procesor-pami ram-dysk twardy-karta graficzna-karta muzyczna-karta sieciowa-wentylator-cd-rom-stacja dyskietek-dvd-cd-rw-karta telewizyjna-klawiatura-myszka


P yta g wna

PYTA GWNA

 • Najczciej zielona, prostoktna pyta na ktrej umieszcza si nastpujce ukady elektroniczne komputera:

  -Pami RAM

  -Pami ROM

  -BIOS

  -Chipset

  -Procesor

  -Gniazdo procesora

  -Gniazda rozszerze PCI

  -Zcza EIDE

  -Na krawdzi pyty gwnej znajduj si cza portw szeregowych, rwnolegego portu klawiatury, myszy oraz portu USB, sloty (gniazda karty graficznej, muzycznej, TV itp.)


Budowa komputera

 • Gniazda rozszerze PCI (Peripherial Components Interconnect) - wczesny standard gniazd rozszerze przeznaczonych do kart rozszerze wykonanych w tej architekturze. PCI spenia normy standardu Plug and Play, obsuguje bus mastering i moe przesya dane w porcjach po 32 jak i 64 bity. Przez PCI urzdzenie moe przesya dane z prdkoci do 132 MB/s. W gniedzie rozszerze montuje si takie karty rozszerze jak:Karta graficzna Karta muzyczna Karta telewizyjna Karta sieciowa Cache - pami buforowa drugiego poziomu jest instalowana na pycie gwnej w sposb umoliwiajcy jej rozbudow. Pyty gwne wyposaane s standardowo w pewn okrelon ilo pamici cache L2. Najczciej spotykane rozmiary to 256 KB, 512 KB, 1MB, 2MB


Budowa komputera

 • Zcze EIDE - najczciej stosowany w pecetach kontroler napdw. EIDE to rozszerzony i ulepszony typ interfejsu IDE, oferujcy midzy innymi wiksz szybko transferu danych (do 17 MB/s)

 • Gniazdo pamici SIMM (Single-Inline Memory Module) - jest to gniazdo w ktrym umieszcza si "koci" pamici SIMM. Standard konstrukcyjny o 32 stykach; szyna danych ma szeroko zaledwie 8 bitw

 • Gniazdo pamici DIMM (Dual-Inline Memory Module) - jest to gniazdo w ktrym umieszcza si "koci" pamici DIMM

 • Gniazdo zasilania - jest to gniazdo poprzez ktre doprowadzone jest napicie zasilajce ca pyt gwn i umieszczone na niej elementy.


Procesor

PROCESOR

Procesor (CPU - Central Processing Unit) jest to centralna jednostka obliczeniowa, a wic serce kadego komputera. To wanie on zajmuje si wykonywaniem uruchamianych programw i przetwarzaniem danych. Tak naprawd na mikroprocesor skada si wiele zintegrowanych ukadw scalonych. Procesor centralny skada si z trzech czci: arytmometru, czyli jednostki arytmetyczno-logicznej

(ALU-ang. Arithmetic and

Logic Unit), jednostki

sterujcej oraz rejestrw.


Budowa komputera

RAM

 • Pami operacyjna, nazywana RAM (Random Access Memory) jest wanym elementem komputera decydujcym w duym stopniu o jego wydajnoci. Jest to czynnik waniejszy od samego procesora, wic kiedy uznamy, e nasz komputer jest za wolny, najpierw powikszmy pami operacyjn, a dopiero potem zmieniajmy procesor. Podstawowym parametrem pamici operacyjnej jest jej pojemno wyraana w megabajtach (MB). Najmniejsz pojemnoci w standardowych komputerach sprzedawanych obecnie jest 32 MB, ale jest to minimum. Radz kupi 64 MB, a nawet wicej aby praca staa si komfortowa. System operacyjny na komputerze niewidomego urzytkownika jest bardzo obciony, a pami operacyjna musi pomieci oprcz standardowych elementw systemu operacyjnego take screenreader i programowy syntezator mowy. Tak wic, im wicej pamici, tym lepiej. Standardw pamici RAM jest kilka, ale najpopularniejszym i najtaszym jest SDRAM. Inne odradzam ze wzgldu na cen i problemy z rozszerzaniem i wymian.


Dysk twardy

DYSK TWARDY

 • suy do trwaego przechowywania

  danych. Pojemno dysku twardego

  mierzona jest w gigabajtach (GB).

  Zbudowany jest najczciej z 2 do 8

  talerzy umieszczonych w specjalnej

  obudowie chronicym je przed kurzem

  itp. Za pomoc specjalnego silnika s one

  obracane 5400 lub 7200 razy na 1 minut.

  Na powierzchni talerzy znajduj si gowice

  odczytujco - zapisujce.

 • Partycja jest to wydzielony z fizycznego obszaru dysku spjny fragment, z punktu widzenia logiki komputera, traktowany jest jako osobne narzdzie (dysk).

 • Formatowanie dysku jest to przygotowanie dysku do wsppracy z wybranym systemem plikw, usuwa wszystkie informacje.

 • FAT (File Allocation Table - tablica alokacji plikw)- tablica opisujca, w ktrych klastrach dysku twardego lub dyskietki magnetycznej system operacyjny ma szuka kadego z zapisanych na nim plikw. FAT jest tworzony podczas formatowania nonika danych. Podczas zapisu pliku informacje o nim s automatycznie zachowywane w tablicy FAT. Potocznie przez FAT rozumie si FAT16 lub FAT32.


Karta graficzna

KARTA GRAFICZNA

 • Karta grafiki, montowana na pycie gwnej poprzez gniazdo PCI lub AGP, ktra odpowiada w komputerze za obraz wywietlany przez monitor. Karty graficzne rni si midzy sob szybkoci pracy, wielkoci pamici RAM, wywietlan rozdzielczoci obrazu, liczb dostpnych kolorw oraz czstotliwoci odwieania obrazu: im czciej odwieany jest w czasie jednej sekundy obraz, tym spokojniej jest on postrzegany przez ludzkie oko (nie zauwaalne jest migotanie obrazu). Czstotliwo odwieania obrazu mierzona jest w hercach. Aby otrzyma w peni stabilny obraz , konieczne jest co najmniej 72-krotne (72 Hz ) odwieenie obrazu w cigu kadej sekundy. Kada karta graficzna skada si z czterech podstawowych elementw: pytki drukowanej, gwnego procesora, pamici wideo i ukadu RAMDAC.


Budowa komputera

 • Procesor - na karcie graficznej

  wspomaga setki rnych funkcji,

  z trjwymiarowymi wcznie.

  Ukady takie pomagaj procesorowi

  komputera rysowa linie, trjkty,

  prostokty, potrafi wygenerowa

  obraz trjwymiarowy, pokry go odpowiedni

  tzw. tekstur (powierzchni), stworzy efekt mgy.

 • Pami wideo - kada karta graficzna ma wasn pami RAM, w ktrej przechowuje potrzebne informacje o obrazie. Obecnie wielko tej pamici to rednio 16, 32 i 64 Mb. W pamici tej przechowywane s dane o kadym punkcie obrazu, a take tekstury (w postaci map bitowych) oraz dane o gbi.

 • Ukad RAMDAC - pobiera dane o obrazie wygenerowanym przez procesor karty graficznej. Dane te s w postaci zbioru rnokolorowych punktw. Nastpnie RAMDAC zamienia je na sygnay analogowe i wysya do monitora. Im szybszy RAMDAC, tym wicej potrafi wysa informacji w cigu sekundy


Karta muzyczna

KARTA MUZYCZNA

 • Karta muzyczna pozwala na odgrywanie oraz nagrywanie na komputerze dwiku w formie plikw muzycznych. Karty muzyczne umoliwiaj take podczenie do nich komputerowych gonikw, wzmacniacza, mikrofonu. Praktycznie wszystkie karty wyposaone s w game port, do ktrego mona take podczy urzdzenia MIDI.Do niedawna karty dwikowe wsppracoway jedynie z magistral ISA. W dzisiejszych komputerach podstawow szyn danych staa si

  szyna PCI. W konsekwencji wikszo

  modeli kart jest dostpna na rynku w

  wersji PCI. Do komunikacji z pecetem,

  kada karta dwikowa potrzebuje co

  najmniej trzech zasobw: adresu

  Input/Output, przerwania oraz kanau DMA. Za pomoc adresu I/O komputer kontaktuje si z kart, gdy chce jej przekaza rozkazy.


Karta sieciowa

KARTA SIECIOWA

 • Karta sieciowa umoliwia przyczenie komputera do sieci komputerowej. Jest wyposaona w co najmniej jedno gniazdo suce do podczenia albo kabla koncentrycznego, albo skrtki. Karty sieciowe rozrnia si gwnie ze wzgldu na szybko pracy - 10 lub 100 Mb/s; wikszo produkowanych obecnie kart sieciowych jest przeznaczona do Ethernetu


Karta telewizyjna

KARTA TELEWIZYJNA

 • Karta telewizyjna, dziki ktrej na ekranie monitora mona oglda program telewizyjny. Niektre karty tego typu umoliwiaj take podczenie odtwarzacza wideo lub kamery. Coraz czciej karty telewizyjne s wyposaane w telegazet i tuner radiowy.


Wentylatory

WENTYLATORY

 • Chodzenie- Wspczesne procesory wymagaj dobrego chodzenia. Naley przypomnie, e kluczem do dobrego chodzenia procesora jest moliwie jak najlepszy radiator. Solidny wentylator moe naprawd wiele zdziaa. Jeeli zamontujemy naprawd duy i solidnie "uebrowany" radiator, to do jego obracania wystarczy powinien silnik o niskiej prdkoci obrotowej. Zbyt wysokie obroty mona osobicie zmniejszy , wlutowujc w szereg do zasilania rezystora np. 50 Ohm/2 W lub 2-3 szeregowo poczone diody prostownicze. Na kadej wystpi spadek napicia ok. 0,7 V, co przy np. 3 sztukach obniy zasilanie wiatraczka z 12 V do niespena 10 V. Wywoa to zmniejszenie jego prdkoci obrotowej, ale obniy rwniez poziom generowanego haasu. Konieczna bdzie dokadna kontrola temperatury procesora pracujcego w rnych warunkach, aby sprawdzi, czy nasz radiator nadrabia nieco mniejszy przepyw powietrza i procesor si nie przegrzewa (ewentualnie naley odpowiednio skorygowa obroty ). Warto te zainteresowa si oprogramowaniem dostarczonym wraz z pyt gwn, gdy moe si okaza, e ma ono funkcj termicznej regulacji prdkoci obrotowej wentylatora procesora (np. Asus Probe). Uruchomienie tej bardzo praktycznej opcji wymaga jedynie skonfigurowania oraz dodania do autostartu wspomnianego programu.


Cd rom

CD-ROM

 • Napd CD-ROM - umoliwia komputerowi

  odczytywanie pyt CD-ROM, CD, CD-R,

  CD-RW. Podczas odczytu na dysk

  znajdujcy si w napdzie CD-ROM

  pada wiato lasera. W zalenoci od

  tego, czy padnie na pit, wiato to zostanie

  odbite bd nie. Informacje o odbiciu

  promienia lub o braku odbicia przekazywane

  s do komputera jako jedynki i zera,

  tworzce bity danych. Prdko odczytu

  danych z CD-ROM-u okrela si jako wielokrotno prdkoci pierwszego napdu tego typu (oznaczanej jako x1) - 150 kB/s. Tak wic napd CD-ROM x50 powinien odczytywa dane z maksymaln szybkoci transferu 7,3 MB/s. Czas dostpu do informacji w typowych napdach CD-ROM wynosi okoo 90-120 ms, czyli jest okoo 10 razy duszy ni dla dyskw twardych


Cd rw

CD-RW

 • Nagrywarka CD-R oprcz tego, i potrafi odczytywa pyty CD-ROM, CD, CD-R i CD-RW, umoliwia take nagrywanie pyt CD-R. Czas nagrania pyty w nagrywarce zaley od iloci danych do nagrania oraz od prdkoci zapisu. Przy pojedynczej prdkoci zapisu 650 megabajtw danych lub 74

  minut muzyki nagrywa si

  w ok. 74 minuty (na

  szybszych nagrywarkach

  odpowiednio mniej). Do

  odczytu pyt nagrywarka

  CD-R uywa lasera o zblionej

  mocy jak w zwykym napdzie

  CD-ROM. Podczas wypalania

  pyt laser ten wieci ju jednak z

  wiksz moc tak, aby mg utworzy pity na pycie CD-R.


Budowa komputera

DVD

 • Napd DVD - ROM urzdzenie

  umoliwiajce odczytywanie pyt

  DVD i DVD-ROM, a take zwykych

  pyt CD, CD-ROM, CD-R, CD-RW.

  Zasada dziaania napdu jest taka

  sama jak napdu CD-ROM, rnica

  polega na wykorzystaniu innego

  typu lasera. Napdy DVD-ROM

  dziaaj obecnie z szybkoci transferu

  od 1,3 MB/s (x1) do 20,8 MB/s (x16).

  Dla napdu DVD-ROM przyjto podstawow

  prdko odczytu (x1) na poziomie 1,3 MB/s.

  Nowoczesny napd DVD-ROM x16 ma wic szybko

  transferu znacznie wiksz od najszybszych napdw

  CD-ROM


Nap d dyskietek

NAPD DYSKIETEK

 • komputerowe urzdzenie elektromechaniczne, ktre moe odczytywa i zapisywa dane na dyskietkach magnetycznych i dyskietkach magnetooptycznych. Wyrniamy: FDD -napd dyskietek 3.5 - napd standardowych dyskietek 3.5 cala.


Klawiatura

KLAWIATURA

 • Osadzony w plastikowej obudowie zestaw klawiszy przypominajcy nieco wygldem klasyczn maszyn do pisania. Klawiatura peceta wyposaona jest take standardowo w trzy diody obrazujce stan

  Lock i Scroll Lock. Klawiatur podcza si do komputera , ktre komunikuj si z jednostk centraln komputera dziki podczerwieni) i

  wtyczki DIN lub PS/2. Zdarzaj si jednak

  komputery (szczeglnie stare 8-bitowe komputery), ktre maj stosowan klawiatur w pecetach jest klawiatura rozszerzona.

 • Klawiatura rozszerzona - najczciej spotykany

  w starszych klawiaturach produkowanych do komputerw XT i AT. Zamiast dziesiciu klaw

  iszy funkcyjnych umieszczonych w lewej czci klawiatury, klawiatura rozszerzona ma dwanacie klawiszy funkcyjnych rozmieszczonych w rzdzie ponad klawiatur gwn oraz klawiatur

  dodatkow.


Budowa komputera

MYSZ

 • Niewielkie urzdzenie podczane do komputera, ktre uytkownik przesuwa po paskiej powierzchni w celu uzyskania ruchu kursora na ekranie monitora. Mysz skada si z plastikowej obudowy kryjcej w sobie wystajc przez otwr w jej podstawie kulk. Informacje o przesuwie kulki dostarczane s do komputera (zazwyczaj poprzez port USB) - aktywny program na ich podstawie przesuwa w tym samym czasie kursor zgodnie z ruchem urzdzenia. Myszy pecetw (w odrnieniu od myszy komputerw Macintosh) zazwyczaj s wyposaone w dwa przyciski. Lewy przycisk uywany jest znacznie czciej i odpowiada za typowe zadania, np. uruchomienie programu czy otworzenie folderu. Wyrniamy przy tym dwa wywoujce rne dziaania sposoby nacinicia takiego przycisku - zwyke i tzw. podwjne kliknicie, polegajce na szybkim dwukrotnym przyciniciu. Prawego przycisku myszy uywa si rzadziej i jego zadaniem jest zazwyczaj otwieranie menu kontekstowych. W najnowszych modelach myszy znajdziemy pomidzy przyciskami ruchome kko suce do sprawnego przewijania zawartoci wielostronicowych dokumentw (na przykad stron WWW). Mysz staa si powszechnie uywanym narzdziem pracy uytkownikw komputerw, kiedy to standardem stay si zaopatrzone w GUI komputery firmy Apple. Mysz swoj nazw zawdzicza ksztatowi


Koniec

KONIEC


 • Login