PROJEKT SYSTEMOWY
Download
1 / 42

CEL GŁÓWNY WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

PROJEKT SYSTEMOWY „ AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego K apitał Ludzki GOPS Górowo Iławeckie, październik 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CEL GŁÓWNY WZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ' - quin-ortega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PROJEKT SYSTEMOWY„AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA SKUTECZNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE GÓROWO IŁAWECKIE”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu OperacyjnegoKapitał LudzkiGOPS Górowo Iławeckie, październik 2009


Cel g wny wzrost aktywno ci zawodowej i spo ecznej
CEL GŁÓWNYWZROST AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • CELE SZCZEGÓŁOWE

 • WZROST KOMPETENCJI I ZDOLNOŚCI DO EFEKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 • ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI WYCHOWAWCZYCH RODZIN, KTÓRE BORYKAJĄ SIĘ Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI

 • WZROST SKUTECZNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • GRUPA DOCELOWA

 • Uczestnikami projektu są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej należące w szczególności do jednej z podgrup:

 • osoby bezrobotne,

 • osoby nieaktywne zawodowo,

 • osoby zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym.

 • Dodatkowo w ramach PAL

 • otoczenie osób wykluczonych społecznie ( w zakresie wsparcia towarzyszącego)

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


PROJEKT SYSTEMOWY REALIZOWANY JEST POPRZEZ ZASTOSOWANIE 2 NARZĘDZI

KONTRAKT SOCJALNY

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


W RAMACH NARZĘDZI

KONTRAKTU SOCJALNEGO UCZESTNICY PROJEKTU ZOSTALI SKIEROWANI DO UCZESTNICTWA W

KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


W NARZĘDZI

KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZORGANIZOWANO NASTĘPUJĄCE WARSZTATY

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


WARSZTAT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ NARZĘDZI

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


 • Podczas zajęć poruszane są następujące tematy: NARZĘDZI

 • Mój potencjał – zainteresowania, umiejętności oraz poczucie własnej wartości

 • Człowiek i społeczeństwo

 • Zatrudnienie i wykształcenie

 • Poznajemy zawody: opis zawodów, cechy charakterystyczne, wymagania kwalifikacyjne

 • Zawody – lokalny rynek pracy

 • Przygotowanie do wejścia na rynek pracy

 • Techniki i metody poszukiwania pracy

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE , październik 2009


KIM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI? NARZĘDZI

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


WARSZTAT Z ZAKRESU NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • Podczas zajęć poruszane są następujące tematy: PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Autoprezentacja wg Younga

 • Trening kontroli złości i kompetencji społecznych

 • Asertywność, zachowania negatywne

 • Konstruktywna komunikacja interpersonalna

 • Osobowość wg Eysencka

 • Temperament

 • Stres – formy radzenia sobie ze stresem

 • Przemoc domowa, uzależnienia, zachowania zależne

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TRUDNE ROZMOWY PSYCHOSPOŁECZNYCH

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


WARSZTAT PSYCHOSPOŁECZNYCH

Z ZAKRESU PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • Celem warsztatu było m.in.: PSYCHOSPOŁECZNYCH

 • Zapoznanie uczestników z podstawami racjonalnego żywienia

 • Organizacja gospodarstwa domowego – przekonanie uczestników o celowości planowania prac związanych z gospodarstwem domowym,

 • Omówienie jak właściwie gospodarować środkami finansowymi

 • Zapoznanie uczestników z czynnościami związanymi z organizowaniem przyjęć okolicznościowych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Prace wykonane przez uczestników warsztatu gospodarstwo domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


WARSZTAT domowe

WIZAŻ - KOSMETYCZKA

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Warsztaty obejmowały tematykę: domowe

Pielęgnacja skóry – charakterystyka różnych rodzajów skóry, zalecenia pielęgnacyjne i zakazy zgodne z rodzajem skóry; charakterystyka cery

Podstawowe informacje o makijażu – zadania makijażu, właściwy dobór kolorów

Pielęgnacja kończyn górnych i dolnych – budowa paznokcia, manicure, pedicure

Makijaż i stylizacja – różne techniki wykonania makijażu

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TAK SIĘ ZACZĘŁO … domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Teraz jesteśmy piękne :) domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


WARSZTAT domowe

„OBSŁUGA KOMPUTERA I POSŁUGIWANIE SIĘ INTERNETEM”

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • Podczas warsztatu uczestniczy zdobyli wiedzę z zakresu: domowe

 • Zapoznanie się z budową komputera, z klawiaturą, myszką

 • Wprowadzenie do systemu Windows Vista

 • Okna dialogowe, zapisywanie danych na twardy dysk, płytę

 • Korzystanie z drukarki, skanera

 • Korzystanie z edytora tekstu MS Word 2007, sporządzanie pism, tworzenie tabel

 • Wprowadzenie do korzystania z Internetu

 • Zakładanie konta pocztowego, odbieranie i wysyłanie poczty

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


I CO DALEJ? domowe

GDZIE JEST TA LITERKA „K”?

JAKI TEN PAN WYKLADOWCA JEST MĄDRY…

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


WARSZTAT domowe

„RĘKODZIEŁO”

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • Celem warsztatu jest: domowe

 • rozwijanie umiejętności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji i uwagi

 • pobudzanie zainteresowań plastycznych, wyzwalanie pozytywnych motywacji do twórczego działania

 • rozbudzanie dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wyobrażeniowych

 • dostarczanie podstawowych wiadomości i pojęć z zakresu sztuk plastycznych

 • umiejętność wykorzystywania do własnej twórczej pracy materiałów ogólnodostępnych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TAK POWSTAWAŁY TE MAŁE DZIEŁA SZTUKI. domowe

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


Podczas zajęć została zorganizowana wycieczka do Muzeum Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku.

DOKĄD ZMIERZAMY?

O TO NASZ CEL- OLSZTYNEK

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009 Budownictwa Ludowego i Parku Etnograficznego w Olsztynku


Uczestnicy są współautorami dekoracji wykonanej z okazji uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A Stablack w Kamińsku. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło 12 września 2009.

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


PORADNICTWO PEDAGOGICZNE uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Tematyka zajęć:

 • Podniesienie własnej wartości, nauka pozytywnego myślenia o sobie, mocne i słabe strony

 • Przyczyny i znaczenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

 • Nie żyjemy na bezludnej wyspie – nauczmy się szukać pomocy, kto i w czym może nam pomóc

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TERAPIA PSYCHOSPOŁECZNA uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Zajęcia uczyły:

 • technik aktywnego słuchania elementów asertywności

 • znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji

 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych

 • poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z własnymi dziećmi

 • elementy mediacji i negocjacji w sytuacjach konfliktów rodzinnych

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Tematyka zajęć obejmowała:

 • Radzenie sobie z emocjami w kontekście rodziny

 • Kształtowanie umiejętności pozytywnej współpracy z dzieckiem

 • Zapoznanie uczestników z metodami rozwiązywania konfliktów na linii rodzic – dziecko

 • Problem uzależnień wśród młodzieży

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


OBÓZ HARCERSKI DLA DZIECI – WSPARCIE TOWARZYSZĄCE uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


 • Celem obozu było: uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • Nauczenie uczestników obozu ciekawych, alternatywnych wobec patologicznych zachowań, sposobów spędzania czasu wolnego,

 • Nauka samodzielnego działania w małych grupach, kreowanie liderów takich grup

 • Rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnych ale także odwagi w wyrażaniu własnych opinii

 • Integracja z innymi uczestnikami i kadrą obozu poprzez wspólne wykonywanie zadań, gry, zawody, zabawy

 • Budowanie atmosfery życzliwości, bezpieczeństwa zrozumienia w kontaktach z innymi uczestnikami

 • Kreowanie umiejętności twórczego myślenia, rozwijanie wyobraźni

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


SPOTKANIE INTEGRACYJNE PRZED WYJAZDEM NA OBÓZ HARCERSKI uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


TAK BYŁO…. uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


NASZE REZULTATY uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

5 BENEFICJENTÓW ZAKOŃCZYŁO UDZIAŁ W PROJEKCIE – PODEJMUJĄC ZATRUDNIENIE, W TYM JEDNA OSOBA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

1 UCZESTNIK PROJEKTU ZOSTAŁ ZMOTYWOWANY DO PODJĘCIA TERAPII ODWYKOWEJ I NADAL JĄ KONTYNUUJE

1 UCZESTNIK PROJEKTU W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ZOSTAŁ WYBRANY RADNYM NASZEJ GMINY

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


NASZE REZULTATY uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • KILKU UCZESTNIKÓW OBOZU KONTYNUUJE SWOJA PRZYGODĘ Z HARCERSTWEM POPRZEZ CZYNNY UDZIAŁ W ZBIÓRKACH HARCERSKICH W 39 DRUŻYNIE HARCERSKIEJ „MALINKI” I UDZIAŁ W RAJDACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ HUFCA W BARTOSZYCACH.

 • UCZESTNIKÓW OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZONYM SZKOLENIU „RĘKODZIEŁO”

 • UCZESTNICZEK OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SEMINARIUM ORAZ WARSZATU ‘KOSMETYCZKA-WIZAŻYSTKA’

 • 18 UCZESTNIKÓW OTRZYMAŁO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU ‘OBSŁUGI KOMPUTERA I POSŁUGIWANIA SIĘ INTERNETEM’

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


W PRZYSZŁOŚCI… uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

 • I. SPOTKANIE Z LEKARZEM MEDYCYNY PRACY

 • II. WARSZTAT WSPÓŁUZALEŻNIEŃ

 • III. WARSZTAT „WSPIERAM SWOJE DZIECKO I RODZINĘ”

 • IV. WARSZTAT „JAK ZAKŁADAĆ FIRMĘ/ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ- PODSTAWY”

 • WYJAZD STUDYJNY DO WIOSKI GARNCARSKIEJ KAMIONKA KOŁO NIDZICY .

 • VI. KOLEJNY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


W PRZYSZŁOŚCI… uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W BARTOSZYCACH BENEFICJENCI OSTATECZNI PO ZAKOŃCZONYM UDZIAŁE W PROJEKCIE SYSTEMOWYM MOGĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KORZYSTAĆ Z FORM AKTYWIZACJI EDUKACYNEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ PUP.

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ uroczystości poświęconej pamięci ofiar i jeńców Stalagu 1A

LUCYNA MARECKA

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GOPS GÓROWO IŁAWECKIE, październik 2009


ad