slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
System płatności bezpośrednich w latach 2015 - 2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

System płatności bezpośrednich w latach 2015 - 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

System płatności bezpośrednich w latach 2015 - 2020. Na podstawie projektu przekazanego do konsultacji społecznych. Warszawa, lipiec 2014 r. Płatności dla młodych rolników 2%. Płatności związane z produkcją 2% + 13%. Płatności dodatkowe 8,3%. 25,3%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' System płatności bezpośrednich w latach 2015 - 2020' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
System płatności bezpośrednichw latach 2015 - 2020

Na podstawie projektu przekazanego do konsultacji społecznych

Warszawa, lipiec 2014 r.

slide2

Płatności dla młodych rolników

2%

Płatności związane z produkcją

2% + 13%

Płatności dodatkowe

8,3%

25,3%

Zdecydowano o przeniesieniu 25% środków finansowychz II-go na I-szy filar WPR

Intencją Ministra RiRW jest wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne

Udział w powiększonej kopercie krajowej:

+

+

=

nowy system p atno ci bezpo rednich
Nowy system płatności bezpośrednich

obowiązkowedla państw członkowskich

Kontynuowanieuproszczonego systemu płatności bezpośrednich SAPS.

Komponenty systemu:

jednolita płatność obszarowa

płatności za zazielenienie (30%)

płatności dla młodych rolników (do 2%)

płatności dla małych gospodarstw (do 10% albo bez limitu)

płatności związane z produkcją (do 13%+2%)

płatności dodatkowe (do 30%)

przejściowe wsparcie krajowe

dobrowolne dla państw członkowskich

slide4

Rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na obszarach z ograniczeniami naturalnymi (blisko 56% użytków rolnych w Polsce), poza płatnościami bezpośrednimi, będą objęci płatnością ONW w ramach PROW 2014-2020.

Wysokość stawek w ramach tego działania jest zróżnicowana i wynosi:

 • 450 PLN/ha dla ONW typ górski,
 • 179 PLN/ha dla ONW typ nizinny – strefa I,
 • 264 PLN/ha dla ONW typ nizinny – strefa II, oraz dla ONW typ specyficzny.
rolnik aktywny

Propozycja:

 • nie planuje się rozszerzania listy podmiotów wykluczonych ze wsparcia (lotniska, wodociągi, tereny sportowe, przedsiębiorstwa kolejowe i obrotu nieruchomościami;
 • nie planuje się korzystać z ogólnej zasady wykluczania rolników, dla których działalność rolnicza ma charakter marginalny lub nie jest głównym celem (konieczna byłaby weryfikacja tego warunku dla wszystkich rolników);
 • proponuje się, aby kwotę płatności bezpośrednich skutkującą automatycznym uznaniem rolnika za aktywnego zawodowo ustalić na maksymalnym poziomie, tj. 5 000 EUR.

Przewidywany zakres:

 • Szacuje się, że blisko 91% rolników dysponujących łącznie 7,1 mln ha, tj. ok. 51% powierzchni użytków rolnych zostanie automatycznie uznanych za aktywnych.
Rolnik aktywny
slide6
Płatności za zazielenienie (1)- płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska – warunki

30% ogólnej koperty krajowej

Praktyki obowiązkowe:

dywersyfikacja upraw,

utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),

utrzymanie obszarów proekologicznych (tzw. EFA).

p atno ci za zazielenienie 2 praktyka dywersyfikacj upraw
Płatności za zazielenienie (2)PRAKTYKA DYWERSYFIKACJ UPRAW

gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha gruntów ornych (GO) będą wyłączonez obowiązku realizacji tej praktyki,

gospodarstwa od 10 do 30 ha GO: minimum 2 uprawy,

gospodarstwa powyżej 30 ha GO: minimum 3 uprawy.

Przewidywany zakres:

ok. 83% gospodarstwmoże być zwolnionych z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce,

14% gospodarstw może być objętych obowiązkiem min. 2 upraw, a 3% gospodarstw obowiązkiem posiadania min. 3 upraw.

slide8

Płatności za zazielenienie (3)PRAKTYKA UTRZYMANIA OBSZARÓW PROEKOLOGICZNYCH (EFA)

udział obszarów EFA w gospodarstwie na poziomie 5% gruntów ornych, a od 2017 r. – 7%.

gospodarstwa o powierzchni do 15 ha GO będą wyłączone z obowiązku realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Przewidywany zakres :

ok. 91% gospodarstw będzie zwolnionych z obowiązku realizacji tej praktyki,

powierzchnia gruntów ornych podlegająca realizacji EFA stanowić będzie ok. 54% całkowitej powierzchni gruntów ornych w Polsce.

Proponuje się umożliwienie wspólnego rozliczania się z praktyki EFA rolnikom, których gospodarstwa znajdujące się w bliskiej odległości (w promieniu 15 km; max 10 rolników).

p atno ci dla m odych rolnik w 1

II FILAR

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

I FILAR

Płatności bezpośrednie

Płatności dla młodych rolników (1)

Premie dla młodych rolników w wysokości do 100 tys. zł

Pomoc wypłacana w dwóch ratach:

80% i 20%

Wymóg posiadania odpowiednich

kwalifikacji zawodowych

(wykształcenie lub staż pracy)

Wysokość wsparcia - 25% średniej

krajowej płatności na hektar (ok. 62 EUR/ha)

Limit wspieranej powierzchni:

do 50 ha.

Liczba rolników kwalifikujących się corocznie do wsparcia - ok. 110 tys.

Możliwość skorzystania

przez rolnika

z obu form wsparcia

slide10

Płatności dla młodych rolników (2)

Za młodych rolników uznaje się osoby fizyczne:

 • które po raz pierwszy zakładają gospodarstwo rolne jako kierujący gospodarstwem rolnym lub które założyły już takie gospodarstwo rolne w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej, oraz
 • których wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat.
p atno ci dla ma ych gospodarstw
Płatności dla małych gospodarstw

Proponuje się, aby wysokość wsparcia była obliczana jako suma wszystkich płatności, do których otrzymania rolnik byłby uprawniony, gdyby pozostał w systemie standardowym;

Rolnicy zwolnieni z kontroli wzajemnej zgodności i zazielenienia;

Rolnicy korzystający z tej formy płatności w zamian za trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi na powiększenie mogą otrzymać rekompensatę z PROW - 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikowałby się w ramach systemu dla małych gospodarstw w I filarze WPR. Przewidziano na ten cel w projekcie PROW ok. 130 mln EUR.

Przewidywany zakres wsparcia w I filarze*:

liczba rolników „kwalifikujących” się do wsparcia - ok. 680 tys. (ok. 50%).

całkowita powierzchnia objęta wsparciem - ok. 1,8 mln ha (ok. 13%).

*Przyjęto, że maksymalna kwota wsparcia (1250 EUR/gosp.) odpowiada wysokości płatności uzyskiwanej w systemie standardowym przez gospodarstwa o powierzchni 5 ha.

p atno ci zwi zane z produkcj 1
Płatności związane z produkcją (1)

dobrowolne dla PCz;

tylko w sektorach lub regionach w trudnej sytuacji i szczególnym znaczeniu ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych;

tylko dla utrzymania obecnych poziomów produkcji;

sektory, które mogą być objęte wsparciem: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji;

do 13% albo do 15% pułapu krajowego – w przypadku przeznaczenia przynajmniej 2% pułapu krajowego na wsparcie produkcji roślin wysokobiałkowych.

p atno ci zwi zane z produkcj 2
Płatności związane z produkcją (2)
 • skrobia ziemniaczana,
 • burak cukrowy,
 • pomidory,
 • owoce miękkie (truskawki i maliny),
 • len i konopie włókniste.

Proponuje sięzastosowanie płatności związanych z produkcją w następujących sektorach:

bydło,

krowy,

owce,

kozy,

rośliny wysokobiałkowe,

chmiel,

p atno ci zwi zane z produkcj 3
Płatności związane z produkcją (3)

Proponuje się wsparcie do bydła:

na terenie całego kraju,

do zwierząt obojga płci (byki i jałówki)

w dwóch przedziałach wiekowych: 6-8 miesięcy oraz 12 – 24 miesiące,

od 3-ciej do 50-tej sztuki w gospodarstwie.

(rozważa się przyznawanie wsparcia od 1. szt., przy min. 3 szt.)

Przewidywany zakres wsparcia do bydła:

Szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 858 tys. sztuk zwierząt (49% krajowego pogłowia w tym wieku).

Planowana kwota przeznaczona na realizację wsparcia w 2015 r.: ok. 119 mln EUR.

Prognozowana stawka: ok. 139 EUR/szt.

p atno ci zwi zane z produkcj 4
Płatności związane z produkcją (4)

Proponuje się wsparcie do krów:

na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości stada oraz niezależnie od kierunku produkcji (mięsny, mleczny),

do zwierząt w wieku od 36 miesiąca,

od 3-ciej do 50-tej krowy w gospodarstwie.

(rozważa się przyznawanie wsparcia od 1. szt., przy min. 3 szt.)

Przewidywany zakres wsparcia do krów:

Szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 1 861 tys. sztuk zwierząt (80% pogłowia krów w tym wieku).

Planowana kwota przeznaczona na realizację wsparcia w 2015 r.: ok. 206 mln EUR. Prognozowana stawka: ok. 110 EUR/szt.

Możliwość skorzystania ze wsparcia do krów w ramach PROW:

Wsparcie dla określonych w Programie ras zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Stawka płatności wynosi: 1600 PLN/szt.

p atno ci zwi zane z produkcj 5
Płatności związane z produkcją (5)

Proponuje się wsparcie do owiec:

na terenie całego kraju,

do maciorek w wieku od 12 miesięcy,

do wszystkich maciorek od 10 sztuki w gospodarstwie.

(rozważa się przyznawanie wsparcia od 1. szt., przy min. 10 szt.)

Przewidywany zakres wsparcia do owiec:

Szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 152 tys. maciorek, tj. ok. 76% całej populacji maciorek w Polsce w wieku co najmniej 12 miesięcy).

Ze wsparcia skorzystałoby ok.3,8 tys. rolników, czyli około 49% wszystkich utrzymujących maciorki.

Przyjmując obecną stawkę 30 EUR/szt. wysokość wymaganej koperty wyniosłaby w 2015 r. ok.4,6 mln EUR.

Możliwość skorzystania ze wsparcia do owiec w ramach PROW

Wsparcie dla określonych w Programie ras zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Stawka płatności wynosi: 360 PLN/szt.

p atno ci zwi zane z produkcj 6
Płatności związane z produkcją (6)

Proponuje się wsparcie do kóz:

na terenie całego kraju,

do samic kóz w wieku od 12 miesięcy.

Przewidywany zakres wsparcia do kóz:

Szacuje się, że wsparciem objętych zostanie ok. 30,9 tys. zwierząt.

Ze wsparcia skorzysta ok.8,5 tys. rolników.

Szacowana stawka płatności wyniesie ok. 15 EUR/szt.

Możliwość skorzystania ze wsparcia do kóz w ramach PROW

Wsparcie dla określonej w Programie rasy zagrożonej wyginięciem, objętej programem ochrony zasobów genetycznych. Stawka płatności wynosi: 580 PLN/szt.

p atno ci zwi zane z produkcj 7
Płatności związane z produkcją (7)

Wsparcie do roślin wysokobiałkowych.

Proponuje się ustalenie wysokości wsparcia na poziomie ok. 326 EUR/ha.

Szacowana maksymalna koperta finansowa potrzebna na sfinansowanie tego wsparcia w kampanii 2015 r.: ok. 67,6 mln EUR.

p atno ci zwi zane z produkcj 8
Płatności związane z produkcją (8)

Wsparcie do chmielu.

Proponuje się:

objęcie rejonów, które zostały wskazane na potrzeby stosowanej certyfikacji, tj. rejon lubelski, rejon wielkopolski oraz rejon dolnośląski,

przyznanie wsparcia powierzchniowego do plantacji chmielu zdefiniowanej w dotychczasowych przepisach.

przyjęcie stawki 480 EUR/ha (maksymalna stawka stosowana w UE w poprzednich latach).

Szacuje się, że przy ww. stawce maksymalna kwota wsparcia w tym sektorze wyniosłaby w 2015 r. ok. 1,1 mln EUR.

p atno ci zwi zane z produkcj 9
Płatności związane z produkcją (9)

Planowane jest również wsparcie do: skrobi ziemniaczanej, buraka cukrowego, pomidorów, owoców miękkich oraz lnu i konopi włóknistych.

Proponuje się, aby wsparcie w każdym z ww. sektorów miało formę płatności do powierzchni uprawy.

Szacowane stawki płatności:

ok. 373 EUR/ha - skrobia ziemniaczana,

ok. 366 EUR/ha - burak cukrowy,

ok. 300 EUR/ha – pomidory,

ok. 230 EUR/ha - owoce miękkie,

ok. 189 EUR/ha – len i konopie włókniste.

p atno ci dodatkowe
Płatności dodatkowe

dodatkowa płatność do hektarów zawierających się w przedziale określonym przez państwo członkowskie;

stawka na hektar może wynieść maksymalnie 65% średniej płatności krajowej na hektar;

na ten cel planuje się przeznaczyć 8,3% koperty krajowej powstałej z przesunięcia 25% alokacji dla Polski na II filar WPR.

p atno ci dodatkowe p roponowane warianty
Płatności dodatkowe - proponowane warianty:

Średnia stawka: 205 EUR/ha

po odjęciu z koperty kwoty na płatności związane z produkcją i płatności dla młodych rolników

Wariant A:

JPO: 110 EUR/ha + Płatność za zazielenienie : 74 EUR/ha = 184 EUR/ha

Płatności dodatkowe:

od 5 do 10 ha: 20 EUR/ha,

od 10 do 30 ha: 80 EUR/ha;

Wariant B:

JPO: 110 EUR/ha + Płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 184 EUR/ha

Płatności dodatkowe:

od 3 do 10 ha: 26 EUR/ha,

od 10 do 30 ha: 62 EUR/ha;

Wariant C:

JPO: 131 EUR/ha + Płatność za zazielenienie: 74 EUR/ha = 205 EUR/ha

slide24
Konsultacje społeczne dokumentu

„System płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020” prowadzone były przez MRiRW w okresie

17 czerwca 2014 r. – 11 lipca 2014 r.

ad