cechy dobrego sprzedawcy
Download
Skip this Video
Download Presentation
CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY - PowerPoint PPT Presentation


 • 655 Views
 • Uploaded on

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY. Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:. Duża różnorodność prac w sklepie Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g wnymi cechami zawodu sprzedawcy s
Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:
 • Duża różnorodność prac w sklepie
 • Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac
 • Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie
 • Stały kontakt z różnymi ludźmi, na oczach których i pod kontrolą których wykonuje powierzone mu czynności
w r d og u umiej tno ci i sprawno ci kt rymi musi wykaza si sprzedawca wa ne miejsce zajmuj
Wśród ogółu umiejętności i sprawności, którymi musi wykazać się sprzedawca ważne miejsce zajmują:
 • Czynności manualne: rozpakowanie, układanie, pakowanie, konserwacja towarów
 • Czynności obliczeniowo-rachunkowe: obliczanie należności, obsługa kalkulatora, kasy, szybkie liczenie pamięciowe, wydawanie reszty, wypełnianie dokumentów powiązanych z przeprowadzonymi operacjami,
 • Czynności dekoracyjne, wymagające uzdolnień

i umiejętności wystawienniczych towarów,

np. ekspozycje towarów w sali sprzedażowej, w oknie wystawowym, itp.

 • Czynności informacyjne, wymagające umiejętności dydaktycznych, np. informacja o sposobie użycia towaru
do cech psychicznych kt re pomagaj w sklepie nale y zaliczy
Do cech psychicznych, które pomagają w sklepie, należy zaliczyć:
 • Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji
 • Podzielność uwagi
 • Łatwość zapamiętania i odtwarzania w pamięci znanych wiadomości
 • Umiejętność kojarzenia
 • Szybkość myślenia i podejmowania decyzji oraz łatwość wysuwania argumentów
 • Panowanie nad własnymi stanami uczuciowymi
 • Silna wola
slide5

SZTUKA SPRZADAWANIA JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA O WŁAŚCIWOŚCIACH I UŻYTECZNOŚCI OFEROWANYCH TOWARÓW ORAZ STWORZENIA TAKICH WARUNKÓW ZAKUPU, KTÓRE DAJĄ NABYWCOM NAJWIĘCEJ ZADOWOLENIA.

slide6

W czasie rozmowy sprzedażowej sprzedawca, zachęcając do kupna, powinien oddziaływać na wzrok (odpowiednio prezentując towar) i słuch nabywcy (przekazując interesujące nabywcę informacje). .

slide7
Powinien wykazać się także podzielnością uwagi, aby w trakcie realizacji zamówienia równocześnie reagować na wszystkie uwagi, odruchy i zachowania nabywcy.
slide8
W czasie prezentowania towaru sprzedawca winien przedstawić wszystkie jego zalety

i zachęcić do kupna, posługując się rzetelną argumentacją.

prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy og lnego przygotowania do wykonywania zawodu z zakresu
Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy ogólnego przygotowania do wykonywania zawodu, z zakresu:
 • towaroznawstwa,
 • reklamy i techniki sprzedaży,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem.
bardzo wa ne s
Bardzo ważne są:
 • Rozpoznanie potrzeb klienta
 • Wiedza sprzedawcy na temat towaru
 • Nadanie informacji charakteru reklamowego
 • Rzetelność informacji
sprzedawca musi zna cechy towar w
Sprzedawca musi znać cechy towarów:
 • Ich smak, wartość odżywczą, trwałość, opinie nabywców o nich, miejsce ich produkcji
 • Musi umieć wykazać praktyczność towaru, uzasadnić jego cenę, łatwość eksploatacji, a równocześnie operować argumentami emocjonalnymi

(np. podkreślenie urody, wyszczuplenie sylwetki klienta)

poziom kultury obs ugi nabywc w powinien stale si podnosi decyduj o tym takie elementy jak
Poziom kultury obsługi nabywców powinien stale się podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:
 • Warunki, w jakich odbywa się handel i w jakich pracują sprzedawcy
 • Kultura pracowników
 • Wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami
 • Stosunek sprzedawców do nabywców
na kultur osobist sprzedawcy sk adaj si
Na kulturę osobistą sprzedawcy składają się:
 • Postawa
 • Ruchy
 • Sposób wyrażania się
 • Stosunek do klienta
 • Sposób obchodzenia się z towarem
 • Prezentowanie i demonstrowanie towaru
slide15

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny. Takie podejście do potrzeb klienta świadczy o trosce o niego, o kulturze obsługi i często przesądza o wyborze sklepu przez klienta.

sprzedawca powinien poprzez sta obserwacj nabywc w rozpoznawa
Sprzedawca powinien poprzez stałą obserwację nabywców rozpoznawać:
 • Ich potrzeby i stopień pilności tych potrzeb
 • Czynniki, które wywierają wpływ na dokonane wyboru i zakupu towaru, np. wysokość dochodów, przyzwyczajenia
 • Rodzaje klientów
slide17

Jednym z obowiązków sprzedawcy jest pomoc konsumentowi w zdecydowaniu, która z jego potrzeb jest najbardziej pilna i powinna być zaspokojona w pierwszej kolejności oraz jaki towar może tę potrzebę zaspokoić.

ad