Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό - PowerPoint PPT Presentation

3906323
Download
1 / 5

  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό. n = 10 Pixels:. 10 Λογικές Μονάδες (rWidth). 0  x  rWidth maxX = n-1; pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα Συντεταγμένες συσκευής (pixels): int iX(float x) {return Math.round(x/ pixelWidth)}.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3906323

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό

n = 10 Pixels:

10 Λογικές Μονάδες (rWidth)

0 x  rWidth

maxX = n-1;

pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα

Συντεταγμένες συσκευής (pixels):

int iX(float x) {return Math.round(x/ pixelWidth)}


3906323

1η Άσκηση Γραφικής

Anisotropic mapping mode

Y = 10

Χ / Υ = 2

0,0

Χ = 10

Ανισοτροπικό σύστημα συντεταγμένων

Είναι το σύστημα στο οποίο η αναλογία κλίμακας τωνxκαι yσυντεταγμένων ,δεν είναι ίση με 1.

Μήκος μονάδας x διαφορετικό από μήκος μονάδας y.


3906323

1η Άσκηση Γραφικής

Anisotropic mapping mode

rWidth = 10.0; rHeight = 7.0;

Dimension d = getSize();

maxX = d.width - 1; maxY = d.height - 1; //pixels number -1

pixelWidth = rWidth/maxX; // κλίμακα x

pixelHeight = rHeight/maxY; // κλίμακα y

Συντεταγμένες συσκευής:

int iX(float x){return Math.round(x/pixelWidth);}

int iY(float y){return maxY - Math.round(y/pixelHeight);}

Λογικές συντεταγμένες:

float fx(int X){return X * pixelWidth;}

float fy(int Y){return (maxY - Y) * pixelHeight;}

0  y  7


3906323

2η Άσκηση Γραφικής

Isotropic mapping mode

Y = 10

Χ / Υ = 1

0,0

Χ = 10

Iσοτροπικό σύστημα συντεταγμένων

Είναι το σύστημα στο οποίο η αναλογία κλίμακας τωνxκαι yσυντεταγμένων , είναι ίση με 1.

Μήκος μονάδας x ίσο με μήκος μονάδας y.


3906323

2η Άσκηση Γραφικής

Isotropic mapping mode

rWidth = 10.0; rHeight = 10.0;

Dimension d = getSize();

maxX = d.width - 1; maxY = d.height - 1; //pixels number -1

pixelSize = Math.max(rWidth/maxX, rHeight/maxY); //scale

centerX = maxX/2; centerY = maxY/2; // λογικό (0,0)

// κέντρο frame

Συντεταγμένες συσκευής:

int iX(float x){return Math.round(centerX + x/pixelSize);}

int iY(float y){return Math.round(centerY - y/pixelSize);}

Λογικές συντεταγμένες:

float fx(int X){return (X - centerX) * pixelSize;}

float fy(int Y){return (centerY - Y) * pixelSize;}

0  y  10


  • Login