DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST  BISDOM BRUGGE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE. DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE. Inleiding ELIT wat is eigen leerbeheer? wat is een taalportfolio, een leerportfolio? hoe gebruiken? troeven en problemen. Voorbeelden

Download Presentation

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

 • Inleiding

  • ELIT

  • wat is eigen leerbeheer?

  • wat is een taalportfolio, een leerportfolio?

  • hoe gebruiken?

  • troeven en problemen.

 • Voorbeelden

  • taalportfolio Nederlands voor aso

  • taalportfolio’s St.-Jozefsinstituut Oostende tso/bso,

  • leerportfolio VTI Diksmuidetso.

 • Oproep

  • waarom belangrijk?

  • hoe inpassen in taalbeleid?


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE


Eigen Leerbeheer

Portfolioleren

Stap 1: oplijsten van sterke en zwakke punten

Stap 4: Leergesprek


Stap 2: opstellen van een actieplan


Stap 3: verzamelen van bewijzen

Stap 4: leergesprek


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

 • Ontstaan

 • problemen evaluatie BZL,

 • middel om te differentiëren.


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

 • Troeven

 • zelfverantwoordelijk leren en zelfreflectie,

 • maximale differentiatie,

 • evalueert attitudes:

  • zichzelf in vraag stellen

  • vormcorrect werken

 • proces- en productevaluatie,

 • motiverend,

 • maakt deel uit van lifelong learning,

 • leren leren.


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

 • Problemen

 • uitleg bij portfolio,

  • bij het concept

  • bij de doelstellingen (attitude)

  • bij de manier van werken

 • voor alle leerlingen?

  • begeleiding

 • werklast (leerling, leraar)


Talig portfolioleren

Sint-Jozefsinstituut Oostende

Ignace Dupon, ignace.dupon@skynet.be

3 Kantoor

remediëring op maat

voor elke leerling met enige zin voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

met het oog op gerichte vooruitgang van taalvaardigheid


overzicht presentatie

 • aanzet: beginsituatie

 • ontwikkeling concept

 • concrete organisatie portfolio

 • evaluatie leerportfolio anderstaligen


aanzet: beginsituatie

instroom anderstaligen

 • stagnatie van het niveau

  • berusting

  • frustratie

  • hardnekkige fouten (bv. “Ik niet begrijp.”)

 • subjectiviteit bij het evalueren

  • door de vingers zien

  • voordeel van de twijfel

 • onvoldoende eenduidigheid


ontwikkeling concept portfolio

 • vakwerkgroep BSO: specifiëren problematiek

 • hulp DPB: (dhr. J. Bonne en dhr. J. Delbaere):

  • voorstel concept portfolio

  • uitwerking concept

   • basisprincipe: “Voor wat, hoort wat”

   • studie modellen

   • bepaling van de testing

   • opstellen lijst met gunstmaatregelen

 • implementatie op schoolniveau: (ondersteuning GOK-team)

  • uitwerking basisopdrachten per vaardigheid (databank)

  • afbakenen testing

  • taalcontract


concrete organisatie portfolio

 taalbiografie

 • vragenlijst

 • eindevaluatie portfolio vorig schooljaar

 taalniveau

 • testing:

  • 1ste graad: TAS-test

  • 2de en 3de graad: Dialang

   • lezen

   • schrijven

 • overzicht


 taaldossier

 • algemeen

 • structuur: catalogeren permanente evaluatie en dagelijks werk:

  • lezen

  • schrijven

  • spreken

  • luisteren

  • leren leren:

   • toetsen + voorbereiding

   • individuele remediëring

   • opvolging persoonlijke werkpunten

   • leerportfolio anderstaligen

 • werkwijze:

  • S = spellingsfout + verbeteren

  • F = fout tegen het formuleren + verbeteren

  • R rechtsbovenaan = individuele remediëring volgt

  • planning leerportfolio anderstaligen


 • leerportfolio anderstaligen

 • waarom?:

  • op maat … effectief vooruitgang boeken

  • succes mogen ervaren

 • voor wie?:

  • A-scores Dialang

  • beslissing klassenraad

 • afspraken:

  • taalcontract: afbakenen gunstmaatregelen (klassenraad)

  • deadlines

 • overzicht opdrachten:

  • lezen

  • schrijven

  • spreken

  • luisteren

  • leren leren


 • specifieke ondersteuning (verrijking aanbod):

  • naslagwerken:

   • Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal (Van Dale)

   • Wat is dat? (Die Keure)

  • OLC

  • Smartschool: weblinks

 • beoordeling: schriftelijk en mondeling


minpunten

extra druk

geringe spontaniteit leerling

pluspunten

leering voelt zich ernstig genomen (op maat)

plezier van het mogen kiezen

ervaring succes

gevoel van rechtvaardige hulp: gunstmaatregelen in ruil voor extra werk

dynamiek opwaardering “taalego” (zelfvertrouwen)

evaluatie leerportfolio anderstaligen


testing Dialang (http://www.dialang.org/intro.htm)


nuttige weblinks portfolio

 • http://www.taalportfolio.nl/main.php

 • http://trefpunttalen.kennisnet.nl/taalportfolio_bve


VTI DIKSMUIDE

Werken met

een leerportfolio


VTI DIKSMUIDE

VOORAF

 Ergernis bij klassenraden

 Portfolioleren

 Dubbele bedoeling

 Praktische gegevens


VTI DIKSMUIDE

PROCEDURE

 Wat voorafging…

 Probleembeschrijving

 Actieplan

 Bewijzen

 Even nadenken

 Evaluatie


VTI DIKSMUIDE

VOORLOPIGE CONCLUSIES

 Wisselende resultaten

 Problemen bij zelfreflectie

 Tussentijdse evaluatie


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

 • waarom eigen leerbeheer/portfolioleren?

 • naar een algemeen taal- leerportfolio.


DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE


 • Login