Steg 2 m tet hur r v r arbetsmilj och vad beh ver vi g ra
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING. Förslag till agenda för möte i steg 2. Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden

Download Presentation

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Steg 2 – MötetHUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING


Förslag till agenda för möte i steg 2

 • Inledning och uppföljning

  • Kort repetition av 4-stegsmetoden

  • Repetition av era resultatet från steg 1

 • Dagens arbete

  • Presentation av arbetet i steg 2

  • Genomgång av resultatet från undersökningen

  • Riskbedömning och prioritering

  • Upprättande av handlingsplan

  • Förberedelser inför steg 3

  • Vad händer efter mötet?

  • Fortsatt arbete med att ta fram handlingsplanen

  • Börja genomföra det som står i handlingsplanen

  • Inventering av rutiner

(ca 10 minuter)

(ca 2,5 timmar)

(ca 10 minuter)


Dessa är de fyra stegen

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det här gjorde vi i steg 1

UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET

SKAPA VISION

VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN

FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Syfte och mål med steg 2

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ-

ARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

GENOMFÖRANDE

Vad fungerar bra/mindre bra i vår arbetsmiljö?

Vem ska åtgärda

vad till när?

ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det här händer i steg 2

UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN

BEDÖMA & PRIORITERA

TA FRAM HANDLINGSPLAN

FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Varför är det viktigt att undersöka arbetsmiljön och upprätta handlingsplan?

 • Så att vi inte missar att upptäcka risker för olycksfall och ohälsa

 • Ha koll på att det som ska göras blir gjort


Hur går förslaget till prioritering till?

Mycket allvarlig

Åtgärdas omgående

Åtgärdas

KONSEKVENS

Allvarlig

Bevakning och ev. åtgärd

Inte allvarlig

Ingen åtgärd

Mycket osannolikt

Osannolikt

Sannolikt

SANNOLIKHET


Nästa möte – Steg 3

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ-

ARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det här händer i steg 3

INVENTERA RUTINER

FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN

UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Vad är en rutin ?

En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation


När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet?

Vid förändringar i verksamheten

Om något händer

.

För att inte något oönskat ska inträffa

.


Vilka rutiner har vi idag?

 • Vilka rutiner har vi idag?

 • Vad kan hända om vi inte följer rutinen?

 • Följer alla rutinen?

 • Är rutinen nedskriven?

 • Känner alla till rutinen?

 • Saknar vi en rutin för något?

 • Hade någon olycka eller tillbud kunnat undvikas om ni haft en rutin?


 • Login