Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? - PowerPoint PPT Presentation

Steg 2 m tet hur r v r arbetsmilj och vad beh ver vi g ra
Download
1 / 13

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING. Förslag till agenda för möte i steg 2. Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Steg 2 – Mötet HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Steg 2 m tet hur r v r arbetsmilj och vad beh ver vi g ra

Steg 2 – MötetHUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ

ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING


F rslag till agenda f r m te i steg 2

Förslag till agenda för möte i steg 2

 • Inledning och uppföljning

  • Kort repetition av 4-stegsmetoden

  • Repetition av era resultatet från steg 1

 • Dagens arbete

  • Presentation av arbetet i steg 2

  • Genomgång av resultatet från undersökningen

  • Riskbedömning och prioritering

  • Upprättande av handlingsplan

  • Förberedelser inför steg 3

  • Vad händer efter mötet?

  • Fortsatt arbete med att ta fram handlingsplanen

  • Börja genomföra det som står i handlingsplanen

  • Inventering av rutiner

(ca 10 minuter)

(ca 2,5 timmar)

(ca 10 minuter)


Dessa r de fyra stegen

Dessa är de fyra stegen

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det h r gjorde vi i steg 1

Det här gjorde vi i steg 1

UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET

SKAPA VISION

VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN

FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Syfte och m l med steg 2

Syfte och mål med steg 2

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ-

ARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

GENOMFÖRANDE

Vad fungerar bra/mindre bra i vår arbetsmiljö?

Vem ska åtgärda

vad till när?

ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det h r h nder i steg 2

Det här händer i steg 2

UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN

BEDÖMA & PRIORITERA

TA FRAM HANDLINGSPLAN

FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Varf r r det viktigt att unders ka arbetsmilj n och uppr tta handlingsplan

Varför är det viktigt att undersöka arbetsmiljön och upprätta handlingsplan?

 • Så att vi inte missar att upptäcka risker för olycksfall och ohälsa

 • Ha koll på att det som ska göras blir gjort


Hur g r f rslaget till prioritering till

Hur går förslaget till prioritering till?

Mycket allvarlig

Åtgärdas omgående

Åtgärdas

KONSEKVENS

Allvarlig

Bevakning och ev. åtgärd

Inte allvarlig

Ingen åtgärd

Mycket osannolikt

Osannolikt

Sannolikt

SANNOLIKHET


N sta m te steg 3

Nästa möte – Steg 3

FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖ-

ARBETE

RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN

HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA?

VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT


Det h r h nder i steg 3

Det här händer i steg 3

INVENTERA RUTINER

FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN

UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET

FÖRBEREDELSER

ARBETE PÅ MÖTET


Vad r en rutin

Vad är en rutin ?

En rutin är ett på förhand bestämt tillvägagångssätt i en viss situation


N r r rutiner viktiga i arbetsmilj arbetet

När är rutiner viktiga i arbetsmiljöarbetet?

Vid förändringar i verksamheten

Om något händer

.

För att inte något oönskat ska inträffa

.


Vilka rutiner har vi idag

Vilka rutiner har vi idag?

 • Vilka rutiner har vi idag?

 • Vad kan hända om vi inte följer rutinen?

 • Följer alla rutinen?

 • Är rutinen nedskriven?

 • Känner alla till rutinen?

 • Saknar vi en rutin för något?

 • Hade någon olycka eller tillbud kunnat undvikas om ni haft en rutin?


 • Login