Download

D ZENLEME DAIRESI BASKANLIGI


Advertisement
Download Presentation
Comments
quasar
From:
|  
(779) |   (0) |   (0)
Views: 36 | Added: 30-10-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:

D ZENLEME DAIRESI BASKANLIGI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1

2. KAMU ALIMLARINDA IDARELERCE UYULMASI VE G?ZETILMESI GEREKEN HUSUSLAR 2

3. Ihale nedir ve ne i?in yapilir? Ihale:Kamunun bir ihtiyacini ekonomik a?idan en uygun sartlarla karsilayacak isteklinin se?imi i?in y?r?t?len s?re?. Ihale: Ihtiya? Uygun sartlarin tanimlanmasi Dogru s?re? Dogru istekli 3

4. Ihtiyacin Karsilanma Yollari 1- Ihale 2- Dogrudan temin 3- Istisna kapsaminda alim 4

5. Kamu alimindan nasil haberdar olunur? 1- Ilan Kamu Ihale b?lteni Gazete Idarenin ilan tahtasi Belediye hoparl?r ilani 2- Davet 5

6. Uygulama Ilkeleri Idareler, ihalelerde saydamligi, rekabeti, esit muameleyi, g?venirligi, gizliligi, kamuoyu denetimini, ihtiya?larin uygun sartlarla ve zamaninda karsilanmasini ve kaynaklarin verimli kullanilmasini saglamalidir. Mal alimi, hizmet alimi ve yapim islerinin bir arada ihale edilebilmesi i?in aralarinda kabul edilebilir dogal bir baglanti olmasi sarttir. 6 Aralarinda dogal baglanti olmama durumuna ?rnek: okul binasi insaat isine iliskin bir yapim ihalesinin kapsaminda mal alimi niteliginde olan sira, masa, sandalye vb alinmasi mevzuata uygun degildir. Zira dogal bir baglanti mevcut degildir. Aralarinda dogal baglanti olmama durumuna ?rnek: okul binasi insaat isine iliskin bir yapim ihalesinin kapsaminda mal alimi niteliginde olan sira, masa, sandalye vb alinmasi mevzuata uygun degildir. Zira dogal bir baglanti mevcut degildir.

7. Uygulama Ilkeleri Esik degerlerin veya parasal limitlerin altinda kalmak ya da Uygulama Y?netmeliklerinde yer alan h?k?mlerin uygulanmasindan ka?inmak amaciyla mal ve hizmet alimlari ile yapim isleri kisimlara b?l?nemez. A?ik ihale usul? ve belli istekliler arasinda ihale usul? temel usullerdir. 7

8. Uygulama Ilkeleri Pazarlik usul? ihaleye veya dogrudan temine Kanunda belirtilen ?zel hallerde gidilebilir. Ihale dok?mani, hazirlanmadan ihale ilani ya da davet yapilamaz. ?denegi bulunmayan hi?bir is i?in ihaleye ?ikilamaz. 8

9. Yaklasik Maliyete Iliskin Ilkeler Isin tanimlanmasi: Teknik sartnamenin olusturulmasi Miktar hesabi:Projelendirme, sayma Yaklasik maliyet; ?n ilan yayimlanmadan ?nce tahmini alim miktari/yapi teknigi ve fiziki miktari esas alinarak hesaplanir. Yaklasik maliyet, ihale veya ?n yeterlik ilani ?ncesi alim miktari ve diger hususlar g?z ?n?nde bulundurularak yeniden hesaplanabilir. Kismi teklife a?ik ihalelerde, yaklasik maliyet isin tamami dikkate alinarak her bir kisim i?in ayri ayri olmak ?zere hesaplanir. 9

10. Yaklasik Maliyete Iliskin Ilkeler Yaklasik maliyet teklif fiyatlarinin a?iklandigi oturumda teklif fiyatlariyla birlikte bir tutanaga baglanarak isteklilere a?iklanir. (teklif zarflari kontrol edildikten sonra zarflar a?ilmadan ve teklif fiyatlari a?iklanmadan) Pazarlik usul? ile yapilan ihalede, son yazili fiyat teklifleri ile birlikte a?iklanir. Teknik sartname danismanlik hizmeti alinarak hazirlatilirsa yaklasik maliyet de bu kapsamda hazirlattirilabilir. (ayni istekliye) 10 1- Isteklilerce sunulan teklif zarflarinin hi?birinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olmadiginin anlasilmasi halinde yaklasik maliyet a?iklanmayacaktir. 2- Pazarlik usul?nde; son yazili fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceginden, son yazili tekliflerin verilip verilmedigine, teklif zarflari ve tekliflerin usul?ne uygun olup olmadigina bakilmaksizin, son yazili fiyat tekliflerinin verilecegi tarih ve saatte yaklasik maliyet a?iklanacaktir. Asgari ?cret ve diger is?ilik maliyetleri ilgili mevzuat geregi ihale tarihine kadar ge?en s?rede degisiklige ugramissa, gerek?esi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafindan bu maliyetler dikkate alinarak yaklasik maliyet g?ncellenir. Idarenin kanun, t?z?k ve y?netmeliklere g?re istihdam ettigi personelin yeterli nitelik veya sayida olmamasi halinde, ihale yetkilisinin onayi alinarak yaklasik maliyet, danismanlik hizmet sunucularina ihale edilmek suretiyle tespit ettirilebilir. 1- Isteklilerce sunulan teklif zarflarinin hi?birinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olmadiginin anlasilmasi halinde yaklasik maliyet a?iklanmayacaktir. 2- Pazarlik usul?nde; son yazili fiyat teklifini sunmayan isteklilerin ilk teklifleri son teklifi olarak kabul edileceginden, son yazili tekliflerin verilip verilmedigine, teklif zarflari ve tekliflerin usul?ne uygun olup olmadigina bakilmaksizin, son yazili fiyat tekliflerinin verilecegi tarih ve saatte yaklasik maliyet a?iklanacaktir. Asgari ?cret ve diger is?ilik maliyetleri ilgili mevzuat geregi ihale tarihine kadar ge?en s?rede degisiklige ugramissa, gerek?esi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafindan bu maliyetler dikkate alinarak yaklasik maliyet g?ncellenir. Idarenin kanun, t?z?k ve y?netmeliklere g?re istihdam ettigi personelin yeterli nitelik veya sayida olmamasi halinde, ihale yetkilisinin onayi alinarak yaklasik maliyet, danismanlik hizmet sunucularina ihale edilmek suretiyle tespit ettirilebilir.

11. YAKLASIK MALIYETIN TESPITI-1 Ihale onay belgesi d?zenlenmeden ?nce, Uygulama Y?netmeliginde belirlenen esas ve usullere g?re ayrintili fiyat ve gerektiginde miktar arastirmasi yapilmak suretiyle ihale konusu isin KDV hari? yaklasik maliyeti hesaplanir ve dayanaklari ile birlikte bir hesap cetvelinde g?sterilir. 11

12. YAKLASIK MALIYETIN TESPITI-2 Isin tanimlanmasi: Teknik sartnamenin olusturulmasi Miktar hesabi:Projelendirme, sayma 12

13. Ihale Usul?n?n Belirlenmesi A?ik ihale Belli istekliler arasinda ihale (puanlamali/puanlamasiz) Pazarlik Hangi durumlarda hangi usul? uygulanmalidir? ?er?eve anlasma Kanun Madde 20- Belli istekliler arasinda ihale usul?, yapilacak ?n yeterlik degerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildigi usuld?r. Yapim isleri, hizmet ve mal alim ihalelerinden isin ?zelliginin uzmanlik ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle a?ik ihale usul?n?n uygulanamadigi islerin ihalesi ile yaklasik maliyeti esik degerin yarisini asan yapim isi ihaleleri bu usule g?re yaptirilabilir. Kanun Madde 21- Asagida belirtilen hallerde pazarlik usul? ile ihale yapilabilir: ?a) A?ik ihale usul? veya belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan ihale sonucunda teklif ?ikmamasi.?????? b) Dogal afetler, salgin hastaliklar, can veya mal kaybi tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafindan ?nceden ?ng?r?lemeyen olaylarin ortaya ?ikmasi ?zerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.?????????? c) Savunma ve g?venlikle ilgili ?zel durumlarin ortaya ?ikmasi ?zerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.?????? d) Ihalenin, arastirma ve gelistirme s?recine ihtiya? g?steren ve seri ?retime konu olmayan nitelikte olmasi.??????????? e) Ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ?zg?n nitelikte ve karmasik olmasi nedeniyle teknik ve mal? ?zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ??????? f) Idarelerin yaklasik maliyeti ellimilyar T?rk Lirasina (y?zonaltibin yediy?zdoksanbes T?rk Lirasina)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alimlari.? Kanun Madde 20- Belli istekliler arasinda ihale usul?, yapilacak ?n yeterlik degerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildigi usuld?r. Yapim isleri, hizmet ve mal alim ihalelerinden isin ?zelliginin uzmanlik ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle a?ik ihale usul?n?n uygulanamadigi islerin ihalesi ile yaklasik maliyeti esik degerin yarisini asan yapim isi ihaleleri bu usule g?re yaptirilabilir. Kanun Madde 21- Asagida belirtilen hallerde pazarlik usul? ile ihale yapilabilir: ?a) A?ik ihale usul? veya belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan ihale sonucunda teklif ?ikmamasi.?????? b) Dogal afetler, salgin hastaliklar, can veya mal kaybi tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafindan ?nceden ?ng?r?lemeyen olaylarin ortaya ?ikmasi ?zerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.?????????? c) Savunma ve g?venlikle ilgili ?zel durumlarin ortaya ?ikmasi ?zerine ihalenin ivedi olarak yapilmasinin zorunlu olmasi.?????? d) Ihalenin, arastirma ve gelistirme s?recine ihtiya? g?steren ve seri ?retime konu olmayan nitelikte olmasi.??????????? e) Ihale konusu mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ?zg?n nitelikte ve karmasik olmasi nedeniyle teknik ve mal? ?zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. ??????? f) Idarelerin yaklasik maliyeti ellimilyar T?rk Lirasina (y?zonaltibin yediy?zdoksanbes T?rk Lirasina)* kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alimlari.?

14. Ihale ve ?n Yeterlik Dok?mani Yapim 13.md; Hizmet 12.md; Mal 10.md Ihale dok?maninda 1. Idari sartname 2. S?zlesme tasarisi, 3. Teknik sartname (yapim islerinde proje dahil) 4. Gerekli diger belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri, yapim islerinde analiz formati vs.) bulunur. Ihale ve ?n yeterlik dok?maninda yapilan d?zenlemeler birbirine aykiri olamaz. Belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilacak ihalelerin ?n yeterlik dok?maninda; adaylarda aranilan sartlara, ?n yeterlik kriterlerine, yeterlikleri tespit edilenler arasindan belli sayida adayin ihaleye davet edilmesinin ?ng?r?ld?g? hallerde, siralama kriterleri ve puanlama y?ntemi ile besten az olmamak ?zere listeye alinacak aday sayisina da yer verilir. Belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilacak ihalelerin ?n yeterlik dok?maninda; adaylarda aranilan sartlara, ?n yeterlik kriterlerine, yeterlikleri tespit edilenler arasindan belli sayida adayin ihaleye davet edilmesinin ?ng?r?ld?g? hallerde, siralama kriterleri ve puanlama y?ntemi ile besten az olmamak ?zere listeye alinacak aday sayisina da yer verilir.

15. Teklif t?r? Yeterlik kosullari Fiyat farki verilip verilmeyecegi Kismi teklif alinip alinmayacagi (yeterlik kriterlerine etkisi) Ihalenin konsorsiyumlara a?ik olup olmayacagi (yeterlik kriterlerine etkisi) Alt y?klenici ?alistirilip ?alistirilmayacagi ?alisilmayacak s?relerin belirtilmesi zorunlulugu Teklif ge?erlik s?resinin belirlenmesi 15

16. Ge?ici teminat mektubu ge?erlik tarihinin belirtilmesi Dok?manin posta yoluyla satilip satilmayacagi (dok?man bedelinin hesaplanmasi ve belirtilmesi) Ceza h?k?mleri 16

17. Yapim islerinde analizler; asiri d?s?k teklif sorgulamasinda ve s?zlesmenin uygulanmasinda kullanilir. Analiz formati, ihale dok?mani kapsaminda idarece verilir. Istekliler tarafindan verilen analizlerin bu formata uygun olmasi gerekir. 17

18. Teknik Sartname Mal ve hizmet alimi ile yapim islerine iliskin ihalelerde teknik sartname hazirlanmasi zorunludur. Teknik sartnamede malin veya yaptirilacak isin teknik kriterleri ve ?zellikleri g?sterilir. Teknik kriterlerin ve ?zelliklerin, verimliligi ve fonksiyonelligi saglamaya y?nelik olmasi, rekabeti engelleyici hususlar i?ermemesi ve firsat esitligini saglamasi zorunludur. 18

19. Teknik Sartname Teknik sartnamelerde belli bir marka, model, patent, mensei, kaynak veya ?r?n belirtilemez ve belirli bir marka veya modele y?nelik ?zellik ve tanimlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararasi teknik standartlarin bulunmamasi veya teknik ?zelliklerin belirlenmesinin m?mk?n olmamasi hallerinde ?veya dengi? ifadesine yer verilmek sartiyla marka veya model belirtilebilir. 19 Yedek par?a alimlarinda, alim konusu malin taniminin yapilabilmesi i?in, yedek par?asina ihtiya? duyulan ana malin marka ve modelinin teknik sartnamede belirtilmesi m?mk?nd?r.Yedek par?a alimlarinda, alim konusu malin taniminin yapilabilmesi i?in, yedek par?asina ihtiya? duyulan ana malin marka ve modelinin teknik sartnamede belirtilmesi m?mk?nd?r.

20. Ilan ve ?n Yeterlik Ilani Ihale ve ?n yeterlik ilani, Y?netmelik ekinde yer alan standart formlara uygun sekilde Kamu Ihale B?lteninde g?nl?k olarak yayimlanmaktadir. Kamu Satinalma Platformunda yer alan istekli girisinden bu platformda yayimlanan t?m ilanlara ulasilabilir. Ilanlarda yer alan bilgiler ihale dok?manindaki d?zenlemelere uygun olmalidir. Ihale dok?maninda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. 20

21. Ihale Dok. Satin Alinmasi Ihale dok?mani idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayimlanmissa resmi internet sayfasinda bedelsiz olarak g?r?lebilir. Ihaleye katilmak i?in dok?manin satin alinmasi zorunludur. Dok?manin, basim maliyetini asmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satilmasi zorunludur. Dok?manin satis hakki yalniz idareye aittir. 21 Kurum tarafindan belirlenen esaslar ?er?evesinde gerekli g?venlik ?nlemlerinin idarece alinmasi kaydiyla, dok?manin ?compact disc (CD)? ortamina aktarilmis kopyalarin satilmasi m?mk?nd?r. Dok?manin basim maliyetinin tespitine iliskin belge ve bilgileri i?eren bir tutanak d?zenlenerek ihale islem dosyasinda muhafaza edilir. Idare, dok?manin satisina iliskin olarak bagis, yardim veya baska her ne ad altinda olursa olsun ek bir ?cret talep edemez. Dok?man bedelinin idarenin b?t?esi disinda vakif, sandik, dernek, birlik gibi kuruluslarin hesabina yatirilmasi istenemez. Kurum tarafindan belirlenen esaslar ?er?evesinde gerekli g?venlik ?nlemlerinin idarece alinmasi kaydiyla, dok?manin ?compact disc (CD)? ortamina aktarilmis kopyalarin satilmasi m?mk?nd?r. Dok?manin basim maliyetinin tespitine iliskin belge ve bilgileri i?eren bir tutanak d?zenlenerek ihale islem dosyasinda muhafaza edilir. Idare, dok?manin satisina iliskin olarak bagis, yardim veya baska her ne ad altinda olursa olsun ek bir ?cret talep edemez. Dok?man bedelinin idarenin b?t?esi disinda vakif, sandik, dernek, birlik gibi kuruluslarin hesabina yatirilmasi istenemez.

22. Ihale ve ?n yeterlik dok?mani satin alinirken belgelerin tamam olup olmadigi ve aslina uygun olup olmadigi kontrol edilmelidir. Ihale dok?mani idarece belirtilen adresten ve idare yetkilisinden temin edilmelidir. Dok?man alacak kisinin yukarida belirtilen hususlari kontrol edebilecek yetkinlikte bir kisi olmasina ?zen g?sterilmelidir. Dok?manin CD ortaminda verilmesi halinde CD birim seri numarasi ile diger ayirt edici ?zelliklerin olup olmadigi kontrol edilmelidir. Dok?man satin alinirken bildirim ve tebligat adresi a?ik olarak belirtilmelidir. (KIK.004.0/H-M-Y) nolu standart formun ilgili kismi istenen bilgileri i?erek sekilde doldurulmali ve bu formun bir n?shasi teslim alinmalidir. 22 Ihale Dok. Satin Alinmasi

23. Posta Yoluyla Dok. Satin alinmasi Dok?man bedelinin ?nceden idare hesabina havale edilmesi kaydiyla dok?man; iadeli taahh?tl? posta, acele posta veya kargo yoluyla satin alinabilecektir. (Idarenin ?ng?rmesi durumunda ) ?n yeterlik ve ihale ilaninda veya davet yazisinda dok?man bedelinin (posta veya kargo masraflari dahil) yatirilacagi banka hesap numarasi belirtilecektir. 23

24. Posta Yoluyla Dok. Satin alinmasi Dok?manin posta ve kargo yoluyla satin almak isteyenler dok?man bedelini idarenin hesabina yatiracaktir. Ihale veya son basvuru tarihinden en az bes g?n ?nce dok?man bedelinin idarenin hesabina yatirildigina iliskin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. 24

25. Posta Yoluyla Dok?man Satin alinmasi Idare, talebin alindigi tarihi izleyen iki is g?n? i?inde dok?mani g?nderir. (dok?manin satin alindigina iliskin idare yetkilisince imzali formu da ekleyerek) Dok?manin satin alinma tarihi, dok?manin postaya veya kargoya verildigi tarihtir. Idare, dok?manin ulasmamasindan veya ge? ulasmasindan ya da eksik olmasindan dolayi sorumlu tutulamaz. 25 Dok?manin posta yoluyla satin alinmasi durumunda e-posta ve faks ile bildirim yapilamayacaktir.Dok?manin posta yoluyla satin alinmasi durumunda e-posta ve faks ile bildirim yapilamayacaktir.

26. Ihale Dok. Degisiklik Yapilmasi- Zeyilname Ilan yapildiktan sonra dok?manda degisiklik yapilmamasi esastir. Teklif ve basvurularin hazirlanmasini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir yada istekli veya adaylarca yazili olarak bildirilir ise, zeyilname ile dok?manda degisiklik yapilabilir. 26 ?rnegin; Teknik sartnamede teknik kriterlerin yanlis belirlenmis olmasi gibi. ?rnegin; Teknik sartnamede teknik kriterlerin yanlis belirlenmis olmasi gibi.

27. Ihale Dok. Degisiklik Yapilmasi- Zeyilname Zeyilnamenin ihale veya son basvuru tarihinden en az on g?n ?ncesinde bilgi sahibi olmalarini temin edecek sekilde dok?man alanlarin tamamina g?nderilmesi sarttir. Aksi takdirde degisiklik yapilamaz. (ilan ge?ersiz sayilarak yeniden ihale yapilir) Dok?man satin alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile degisiklik yapilabilir. 27

28. Ihale Dok. Degisiklik Yapilmasi- Zeyilname Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise d?zeltme ilani yapilmadan zeyilname yapilamaz. (D?zeltme ilani yapilamamasi durumunda ihale iptal edilecektir.) Ihale veya son basvuru tarihi bir defaya mahsus olmak ?zere en fazla yirmi g?n zeyilname ile ertelenebilir. Tekliflerini vermis olan isteklilere tekliflerini geri ?ekerek, yeniden teklif verme imkani taninir. 28

29. Sikayet ?zerine Zeyilname Yapilmasi Sikayet ?zerine yapilan incelemede; idarece dok?manda d?zeltme yapilmasina karar verilmesi halinde, son basvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha ?nce Kanunun 29.maddesine g?re ertelenmisse) Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise d?zeltme ilani yapilmadan zeyilname yapilamaz. D?zeltme ilani yapilamamasi durumunda ihale iptal edilecektir. 29 Sikayet ?zerine zeyilname yapilip ihale tarihi ertelendikten sonra Kanunun 29. maddesine g?re tekrar zeyilname yapilmasi gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? Yani ?nce 29 sonra 55?e g?re veya ?nce 55 sonra 29?a g?re zeyilname yapilarak ihale tarihinin ertelenmesi m?mk?n m?d?r ? Sikayet ?zerine zeyilname yapilip ihale tarihi ertelendikten sonra Kanunun 29. maddesine g?re tekrar zeyilname yapilmasi gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecek midir? Yani ?nce 29 sonra 55?e g?re veya ?nce 55 sonra 29?a g?re zeyilname yapilarak ihale tarihinin ertelenmesi m?mk?n m?d?r ?

30. Ihale Dok. A?iklama Yapilmasi Dok?manda a?iklanmasina ihtiya? duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden yirmi g?n ?ncesine kadar yazili olarak a?iklama talep edilebilir. Daha sonra yapilacak olan a?iklama talepleri degerlendirmeye alinmaz. Idare a?iklama yapacak olursa bu a?iklama, a?iklama yapilan tarihe kadar dok?man alanlarin tamamina g?nderilir veya imza karsiligi elden teblig edilir. 30

31. Ihale Dok. A?iklama Yapilmasi A?iklama ihale tarihinden en az on g?n ?nce t?m istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarini saglayacak sekilde yapilmalidir. A?iklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrintili cevaplari yer alir; ancak a?iklama talebinde bulunanin kimligi belirtilmez. Yapilan yazili a?iklamalar, a?iklama yapildiktan sonra ihale dok?mani alanlara bu dok?man ile birlikte verilir. 31

32. Yeterlige Iliskin Ilkeler Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterligin saptanmasi amaciyla ?ng?r?lecek degerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek sekilde belirlenemez. Yeterlik degerlendirmesi i?in istenecek belgelerin ve yeterlik degerlendirilmesinde aranilacak kriterlerin, ilan ile idari sartnamede belirtilmesi zorunludur. 32

33. Kismi teklif verilmesine imkan taninan ihalelerde; 1- Her kismin yaklasik maliyeti ayri ayri belirlenecek, ancak istenecek belgeler isin tamaminin yaklasik maliyeti dikkate alinarak belirlenecektir. 2- Her bir is kismina ayri ayri teklif vermek suretiyle isin tamamina teklif verilebilecegi gibi, ihale dok?maninda belirtilen kisimlardan bazilarina da teklif verilebilir 3- Istekli, teklif ettigi kalemlerin/kisimlarin toplam bedeli ?zerinden ge?ici teminat sunacaktir. 33

34. 4- Aday veya isteklinin yeterlik degerlendirmesi, basvuruda bulundugu veya teklif verdigi her bir kisim i?in ayri ayri yapilacaktir. ?rnegin; ?? kisim var. Idare benzer is tanimini b?t?n kisimlar i?in ge?erli olacak sekilde belirleyecektir. Isteklilerden %50 oraninda is deneyim belgesi istenildi. Istekliler teklif verilen t?m kisimlar i?in ge?erli olmak ?zere bir adet is deneyimini g?steren belge sunacaklar. Sunulan is deneyim belgesi teklif verilen her kisim i?in verilen teklif tutarinin %50 sinden az olamayacaktir. 34 A?ik ihale usul?yle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine g?re yapilan ve kismi teklif verilmesine imkan taninan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, is hacmini g?steren belgeler ve is deneyimini g?steren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak Ihale Uygulama Y?netmeliklerinde ?ng?r?len asgari ve azami oranlar dikkate alinmak suretiyle, b?t?n kisimlar i?in ayni yeterlik kriterine iliskin tek bir oranin tespit edilmesi zorunludur. Ancak tespit edilen oranin her bir kisim i?in ayri ayri g?sterilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir. (Teblig 7.4 .md) A?ik ihale usul?yle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine g?re yapilan ve kismi teklif verilmesine imkan taninan ihalelerde; bankalardan temin edilecek belgeler, is hacmini g?steren belgeler ve is deneyimini g?steren belgelerdeki yeterlik kriterleri ile ilgili olarak Ihale Uygulama Y?netmeliklerinde ?ng?r?len asgari ve azami oranlar dikkate alinmak suretiyle, b?t?n kisimlar i?in ayni yeterlik kriterine iliskin tek bir oranin tespit edilmesi zorunludur. Ancak tespit edilen oranin her bir kisim i?in ayri ayri g?sterilmesi zorunlulugu bulunmamaktadir. (Teblig 7.4 .md)

35. 5- Birden fazla kismin ayni istekli ?zerinde kalmasi durumunda, yapim isleri ihaleleri hari?, bu istekli ile tek bir s?zlesme imzalanacaktir. 6- Kismi teklife a?ik olan ihalelere y?nelik sikayet veya itirazen sikayet basvurusunda bulunulmasi halinde basvuru sonu?landirilmadan s?zlesme imzalanamaz. Ancak basvuruya konu edilmeyen diger kisim/kalem veya gruplara iliskin s?zlesmeler imzalanabilir. 35 Mal ve hizmet alimlarinda bir idareye bagli birimlerin ihtiya?larinin bir merkezden yapilan ihale ile karsilanmasi durumunda ise idari sartnamenin ?Kismi teklife iliskin a?iklamalar? basligi altinda idarece bu hususun d?zenlenmis olmasi kaydiyla her bir kisim i?in ayri ayri s?zlesme imzalanabilecektir. Ayri ayri s?zlesmeye baglanacak her kisim i?in ayri kesin teminat alinacaktir. Mal ve hizmet alimlarinda bir idareye bagli birimlerin ihtiya?larinin bir merkezden yapilan ihale ile karsilanmasi durumunda ise idari sartnamenin ?Kismi teklife iliskin a?iklamalar? basligi altinda idarece bu hususun d?zenlenmis olmasi kaydiyla her bir kisim i?in ayri ayri s?zlesme imzalanabilecektir. Ayri ayri s?zlesmeye baglanacak her kisim i?in ayri kesin teminat alinacaktir.

36. 36

37. IHALEYE KATILIMDA YETERLIK KRITERLERI-2 Mesleki ve Teknik Yeterlige Iliskin Belgeler: 1- Isteklinin mesleki faaliyetini s?rd?rd?g?n? ve teklif vermeye yetkili oldugunu g?steren belgeler, 2- Is deneyim belgeleri, 3- Isteklinin personel durumuna iliskin belgeler, 4- Makine ve diger ekipmana iliskin belgeler, 5- Kalite ve standart ile kapasiteye iliskin belgeler . 37

38. Belgelerin Sunulus Sekli Belgelerin asli veya aslina uygunlugu noterce onaylanmis ?rnekleri sunulacaktir. Istenen belgelerin asli yerine ihale tarihinden ?nce idare tarafindan ?asli idarece g?r?lm?st?r? veya bu anlama gelecek serh d?s?len suretleri sunulabilir. Noter onayli belgelerin aslina uygun oldugunu belirten bir serh tasimasi zorunludur. Sureti veya fotokopisi g?r?lerek onaylanmis olanlar ile ?ibraz edilenin aynidir? veya bu anlama gelecek bir serh tasiyanlar ge?erli kabul edilmez. Apostille tasdik serhi nedir? 38 Ancak, T?rkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan h?k?m ?er?evesinde, Gazete idaresince veya T?rkiye Odalar ve Borsalar Birligine bagli odalarca ?aslinin aynidir? seklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunlarin noter onayli suretleri de kabul edilir.Ancak, T?rkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan h?k?m ?er?evesinde, Gazete idaresince veya T?rkiye Odalar ve Borsalar Birligine bagli odalarca ?aslinin aynidir? seklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunlarin noter onayli suretleri de kabul edilir.

39. Ihale Disi Birakilma Nedenleri Ihale disi birakilacak olanlar a) Iflas eden, tasfiye halinde olan, isleri mahkeme tarafindan y?r?t?len, konkordato ilan eden, islerini askiya alanlar b) Iflasi ilan edilen, zorunlu tasfiye karari verilen, alacaklilara karsi bor?larindan dolayi mahkeme idaresi altinda bulunanlar, c) Kesinlesmis sosyal g?venlik prim borcu olanlar ?) Kesinlesmis vergi borcu olanlar 39

40. Ihale Disi Birakilma Nedenleri d) Ihale tarihinden ?nceki bes yil i?inde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla h?k?m giyenler e) Ihale tarihinden ?nceki bes yil i?inde, ihaleyi yapan idareye yaptigi isler sirasinda is veya meslek ahlakina aykiri faaliyetlerde bulundugu bu idare tarafindan ispat edilenler (tutanakla vs tespiti) f) Ihale tarihi itibariyle, mevzuati geregi kayitli oldugu oda tarafindan mesleki faaliyetten men edilmis olanlar 40 17.8.1.?Idareye karsi y?klenilen isin yapimi sirasinda ger?eklesen yasak fiil ve davranislar dolayisiyla is ve meslek ahlakina aykiri davranislarin 4734 sayili Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranislarin disinda degerlendirilmesi gerekmektedir. 17.8.2.?4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde sayilmis olan yasak fiil ve davranislar ile bu fiil veya davranislar i?ine girmemekle birlikte, s?zlesme h?k?mlerine aykiri veya idareye zarar verecek fiil ve davranislar ya da y?klenicilerin is veya mesleklerinden dolayi y?r?rl?kteki kanunlarin y?kledigi m?kellefiyetlere aykiri davranislar is ve meslek ahlakina aykiri faaliyet kapsaminda degerlendirilebilecektir. Ancak, 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan ?m?cbir sebepler disinda, ihale dok?mani ve s?zlesme h?k?mlerine uygun olarak taahh?d?n? yerine getirmeme? fiilinden ?t?r? hakkinda yasaklama karari verilmis bir isteklinin yasaklama kararini veren idarenin ihalesine katilmasi halinde; i-?4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin d?rd?nc? fikrasinin (f) bendi uyarinca ihale disi birakilabilmesi i?in, bu isteklinin davranisinin is ve meslek ahlakina aykiri bir davranis olup olmadiginin her olayin kendi ?zg?n kosullari i?inde degerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadir. ii-?Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarinca ihale disi birakilabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptigi isler sirasinda is ve meslek ahlakina aykiri faaliyetlerde bulundugunun bu idare tarafindan ispat edilebilmesi halinde m?mk?n olabilecektir. 17.8.1.?Idareye karsi y?klenilen isin yapimi sirasinda ger?eklesen yasak fiil ve davranislar dolayisiyla is ve meslek ahlakina aykiri davranislarin 4734 sayili Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranislarin disinda degerlendirilmesi gerekmektedir. 17.8.2.?4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinde sayilmis olan yasak fiil ve davranislar ile bu fiil veya davranislar i?ine girmemekle birlikte, s?zlesme h?k?mlerine aykiri veya idareye zarar verecek fiil ve davranislar ya da y?klenicilerin is veya mesleklerinden dolayi y?r?rl?kteki kanunlarin y?kledigi m?kellefiyetlere aykiri davranislar is ve meslek ahlakina aykiri faaliyet kapsaminda degerlendirilebilecektir. Ancak, 4735 sayili Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan ?m?cbir sebepler disinda, ihale dok?mani ve s?zlesme h?k?mlerine uygun olarak taahh?d?n? yerine getirmeme? fiilinden ?t?r? hakkinda yasaklama karari verilmis bir isteklinin yasaklama kararini veren idarenin ihalesine katilmasi halinde; i-?4734 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin d?rd?nc? fikrasinin (f) bendi uyarinca ihale disi birakilabilmesi i?in, bu isteklinin davranisinin is ve meslek ahlakina aykiri bir davranis olup olmadiginin her olayin kendi ?zg?n kosullari i?inde degerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadir. ii-?Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarinca ihale disi birakilabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptigi isler sirasinda is ve meslek ahlakina aykiri faaliyetlerde bulundugunun bu idare tarafindan ispat edilebilmesi halinde m?mk?n olabilecektir.

41. Ihale Disi Birakilma Nedenleri g) Idareler tarafindan belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yaniltici bilgi ve/veya sahte belge verdigi tespit edilenler g) Kanunun 11 inci maddesine g?re ihaleye katilamayacagi belirtildigi halde ihaleye katilanlar h) Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranislarda bulunduklari tespit edilenler 41

42. Ihale Disi Birakilma Nedenleri T?rkiye?de kesinlesmis sosyal g?venlik prim borcunun kapsami ve tutari ile T?rkiye?de kesinlesmis vergi borcu nun kapsamina girecek vergilerin t?r ve tutari (5.000 TL) Kamu Ihale Genel Tebliginde belirlenmistir. 42 Yillik gelir, yillik kurumlar, katma deger, ?zel t?ketim, ?zel iletisim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine iliskin tevkifatlar ve ge?ici vergiye iliskin vergi asillari ile bu vergi t?rlerine ait vergi ziyai cezalari, gecikme zam ve faizleri baglaminda toplam 5.000 TL?yi asan tutarlardaki bor?lar vergi borcu olarak kabul edilecektir. Yillik gelir, yillik kurumlar, katma deger, ?zel t?ketim, ?zel iletisim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine iliskin tevkifatlar ve ge?ici vergiye iliskin vergi asillari ile bu vergi t?rlerine ait vergi ziyai cezalari, gecikme zam ve faizleri baglaminda toplam 5.000 TL?yi asan tutarlardaki bor?lar vergi borcu olarak kabul edilecektir.

43. Ihaleye Katilamayacak Olanlar Ihaleye katilamayacak olanlar a) Kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar ile Ter?rle M?cadele Kanunu kapsamina giren su?lardan veya ?rg?tl? su?lardan veyahut kendi ?lkesinde ya da yabanci bir ?lkede kamu g?revlilerine r?svet verme su?undan dolayi h?k?ml? bulunanlar b) Ilgili mercilerce hileli iflas ettigine karar verilenler. 43

44. Ihaleye Katilamayacak Olanlar c) Ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kisileri ile bu yetkiye sahip kurullarda g?revli kisiler. ?) Ihaleyi yapan idarenin ihale konusu isle ilgili her t?rl? ihale islemlerini hazirlamak, y?r?tmek, sonu?landirmak ve onaylamakla g?revli olanlar. d) (c) ve (?) bentlerinde belirtilen sahislarin esleri ve ???nc? dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayin hisimlari ile evlatliklari ve evlat edinenleri 44

45. Ihaleye Katilamayacak Olanlar e) (c), (?) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortaklari ile sirketleri (bu kisilerin y?netim kurullarinda g?revli bulunmadiklari veya sermayesinin % 10?undan fazlasina sahip olmadiklari anonim sirketler hari?) f) Kanunun 53 ?nc? maddesinin (b) bendinin (8) numarali alt bendi geregince alinacak Bakanlar Kurulu Kararinda belirtilen yabanci ?lkelerin isteklileri. 45

46. Ihaleye Katilamayacak Olanlar Ihale konusu isin danismanlik hizmetlerini yapan y?kleniciler bu isin ihalesine katilamazlar ve alt y?klenicisi olamazlar. Ayni sekilde, ihale konusu isin y?klenicileri de o isin danismanlik hizmeti ihalelerine katilamazlar. Ihaleyi yapan idare b?nyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne ama?la kurulmus olursa olsun vakif, dernek, birlik, sandik gibi kuruluslar ile bu kuruluslarin ortak olduklari sirketler bu idarelerin ihalelerine katilamazlar. Idarelerin kurduklari veya ortak olduklari sirketler o idarelerin ihalelerine katilabilecektir. 46 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerin ortak olduklari sirketlerin, sermaye paylarina bakilmaksizin idarelerin ihalelerine katilmasi m?mk?nd?r. Ancak, 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerin b?nyelerinde bulunan veya idare ile ilgili her ne ama?la kurulmus olursa olsun vakif, dernek, birlik ve sandik gibi kuruluslar, b?nyelerinde bulunduklari veya her ne ama?la kurulmus olursa olsun ilgili olduklari idarelerin ihalelerine katilamayacaklari gibi, bu stat?deki vakif, dernek, birlik ve sandik gibi kuruluslarin ortak olduklari sirketler de s?z konusu idarelerin ihalelerine katilamayacaktir. 17.7.1.1.4.?Sonu? itibariyla, 4734 sayili Kanunun 4964 sayili Kanunla degisik 11 inci maddesinin (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen haller disinda, idarelerin kurduklari veya ortak olduklari sirketler o idarelerin ihalelerine katilabilecektir. 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerin ortak olduklari sirketlerin, sermaye paylarina bakilmaksizin idarelerin ihalelerine katilmasi m?mk?nd?r. Ancak, 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerin b?nyelerinde bulunan veya idare ile ilgili her ne ama?la kurulmus olursa olsun vakif, dernek, birlik ve sandik gibi kuruluslar, b?nyelerinde bulunduklari veya her ne ama?la kurulmus olursa olsun ilgili olduklari idarelerin ihalelerine katilamayacaklari gibi, bu stat?deki vakif, dernek, birlik ve sandik gibi kuruluslarin ortak olduklari sirketler de s?z konusu idarelerin ihalelerine katilamayacaktir. 17.7.1.1.4.?Sonu? itibariyla, 4734 sayili Kanunun 4964 sayili Kanunla degisik 11 inci maddesinin (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen haller disinda, idarelerin kurduklari veya ortak olduklari sirketler o idarelerin ihalelerine katilabilecektir.

47. Ihaleye Katilamayacak Olanlar Ihaleye katilamayacak oldugu halde ihaleye katilan istekliler ihale disi birakilarak ge?ici teminatlari gelir kaydedilir. Ayrica, bu durumun tekliflerin degerlendirmesi asamasinda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri ?zerine ihale yapilmissa teminati gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Ihaleye katilamayacak olanlarin ihaleye katilmasi yasak fiil ve davranislar arasinda yer aldigindan bu kisilerin yasaklanmasi da gerekmektedir. 47

48. Yasak Fiil veya Davranislar Kanun 17.md Ihalelerde asagida belirtilen fiil veya davranislarda bulunmak yasaktir: a) Hile, vaat, tehdit, n?fuz kullanma, ?ikar saglama, anlasma, irtikap, r?svet suretiyle veya baska yollarla ihaleye iliskin islemlere fesat karistirmak veya buna tesebb?s? etmek. b)Isteklileri teredd?de d?s?rmek, katilimi engellemek, isteklilere anlasma teklifinde bulunmak veya tesvik etmek, rekabeti veya ihale kararini etkileyecek davranislarda bulunmak. 48

49. Yasak Fiil veya Davranislar Kanun 17.md c) Sahte belge veya sahte teminat d?zenlemek, kullanmak veya bunlara tesebb?s etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri disinda, ihalelerde bir istekli tarafindan kendisi veya baskalari adina dogrudan veya dolayli olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.????? e) 11 inci maddeye g?re ihaleye katilamayacagi belirtildigi halde ihaleye katilmak. Yasak fiil veya davranislarda bulunanlar hakkinda Kanunun Yasaklar ve Ceza Sorumlulugu baslikli kismindaki h?k?mler uygulanir. 49

50. Son basvuru veya teklif g?n? yapilmasi gereken kontroller Yasaklilik kontrol? Ger?ek kisi (kendisi) T?zel kisi (kendisi ile; ) %50?den fazla hisseli ortak Sirket m?d?r? Vekil veya temsilci Kesinlesmis SGK borcu Kesinlesmis vergi borcu Teklif belgelerinin kontrol? 50

51. Teklif ge?erlilik s?resinin dolmasindan sonra s?zlesme yapilmasi Kesinlesen ihale karari bildirildikten sonra sikayet basvurusu, ve dava a?ilmasi nedeniyle ihale s?recinin uzamasi sonucunda; teklif ge?erlilik s?resinin ihale dok?maninda ?ng?r?len s?re kadar uzatildigi ve bu s?renin de doldugu, buna ragmen s?zlesmenin imzalanamadigi durumlarda; EAEAT sahibi veya EAEAT ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri sartiyla, s?zlesme imzalanabilir. 51

52. Teklif ge?erlilik s?resinin dolmasindan sonra s?zlesme yapilmasi Idarece bu durumda ihale ?zerinde kalan istekliye s?zlesme imzalayip imzalamayacagi hususu sorulmaksizin sadece teklif ge?erlilik s?resinin doldugu gerek?e g?sterilerek ihalenin iptal edilmemesi gerekmektedir. Bu durumda s?zlesmeyi imzalamayan isteklilerin (s?zlesmeyi imzalama zorunlulugu bulunmadigindan) ge?ici teminati irat kaydedilmeyecek ve yasaklamaya iliskin h?k?mler de uygulanmayacaktir. 52

53. Tekliflerin ve Basvurularin Sunulmasi Teklif mektubu ve ge?ici teminat da dahil olmak ?zere ihaleye katilabilme sarti olarak istenilen b?t?n belgeler bir zarfa veya pakete konulur. (asli veya noter onayli ?rnekleri veya asli idarece g?r?lm?st?r diye serh d?s?len suretleri) Zarfin veya paketin ?zerine isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas a?ik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu ve ihaleyi yapan Idarenin a?ik adresi yazilir. Zarfin yapistirilan yeri istekli tarafindan imzalanarak, m?h?rlenir veya kaselenir. 53

54. Tekliflerin ve Basvurularin Sunulmasi Teklifler, ihale dok?maninda belirtilen ihale saatine kadar sira numarali alindilar karsiliginda Idareye (tekliflerin sunulacagi yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve a?ilmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Teklifler iadeli taahh?tl? olarak posta ile de g?nderilebilir. 54

55. Tekliflerin ve Basvurularin Sunulmasi Posta ile g?nderilecek tekliflerin ihale dok?maninda belirtilen ihale saatine kadar Idareye ulasmasi sarttir. Postadaki gecikme nedeniyle isleme konulmayacak olan tekliflerin alinis zamani bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler degerlendirmeye alinmaz. (Standart form KIK007.0/M) Verilen teklifler, zeyilname d?zenlenmesi hali hari?, herhangi bir sebeple geri alinamaz ve degistirilemez. 55 Zeyilname ile teklif verme s?resinin uzatilmasi halinde, Idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bagli t?m hak ve y?k?ml?l?kleri s?re a?isindan, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatilmis sayilir. Zeyilname ile teklif verme s?resinin uzatilmasi halinde, Idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bagli t?m hak ve y?k?ml?l?kleri s?re a?isindan, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatilmis sayilir.

56. Tekliflerin Alinmasi ve A?ilmasi Ihale saatinde ihaleye baslanir ve bu saate kadar ka? teklif verilmis oldugu bir tutanakla tespit edilerek hazir bulunanlara duyurulur. Ihale komisyonu teklif zarflarini alinis sirasina g?re inceler. Bu incelemede, teklif zarflarinin usul?ne uygun olup olmadigina bakilir. Usule olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek degerlendirmeye alinmaz. 56 Zarfin ?zerinde isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas a?ik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu, ihaleyi yapan Idarenin a?ik adresi ve zarfin yapistirilan yerinin istekli tarafindan imzalanip kaselenmesi veya m?h?rlenmesi hususlarina bakilir. Zarfin ?zerinde isteklinin adi, soyadi veya ticaret unvani, tebligata esas a?ik adresi, teklifin hangi ise ait oldugu, ihaleyi yapan Idarenin a?ik adresi ve zarfin yapistirilan yerinin istekli tarafindan imzalanip kaselenmesi veya m?h?rlenmesi hususlarina bakilir.

57. Tekliflerin Alinmasi ve A?ilmasi Teklif zarflari kontrol edildikten sonra zarflar a?ilmadan yaklasik maliyet a?iklanir. (Uygun zarf yoksa a?iklanmaz.) Zarflar isteklilerle birlikte hazir bulunanlar ?n?nde alinis sirasina g?re a?ilir. Isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadigi ve teklif mektubu ile ge?ici teminatlarinin usul?ne uygun olup olmadigi kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu ile ge?ici teminati usul?ne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. 57 Isteklilerce sunulan teklif zarflarinin hi?birinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olmadiginin anlasilmasi halinde yaklasik maliyet a?iklanmayacaktir. Isteklilerce sunulan teklif zarflarinin hi?birinin Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fikrasina uygun olmadiginin anlasilmasi halinde yaklasik maliyet a?iklanmayacaktir.

58. Tekliflerin Alinmasi ve A?ilmasi Istekliler ve teklif bedelleri a?iklanarak tutanaga baglanir. D?zenlenen bu tutanaklarin onaylanmis bir sureti isteyenlere imza karsiligi verilir. Tekliflerin a?ilmasi asamasinda, hi?bir teklifin reddine veya kabul?ne karar verilmez, teklifi olusturan belgeler d?zeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca degerlendirilmek ?zere ilk oturum kapatilir. 58 Zarf a?ma ve belge kontrol tutanagi ile teklif edilen fiyatlar ve yaklasik maliyetin a?iklanmasina iliskin tutanakZarf a?ma ve belge kontrol tutanagi ile teklif edilen fiyatlar ve yaklasik maliyetin a?iklanmasina iliskin tutanak

59. Tekliflerin Degerlendirilmesi Tekliflerin degerlendirilmesinde, ?ncelikle belgeleri eksik oldugu veya teklif mektubu ile ge?ici teminati usul?ne uygun olmadigi ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin degerlendirme disi birakilmasina karar verilir. Belge eksikligi tamamlatilmayacaktir. Ancak teklifin esasini degistirecek nitelikte olmamasi kaydiyla, sunulan belgelerde bilgi eksikligi bulunmasi halinde bilgi eksikliklerinin giderilmesi i?in iki is g?n?nden az olmamak ?zere s?re verilecektir. 59 Idare tekliflerin incelenmesi, karsilastirilmasi ve degerlendirilmesinde yararlanmak ?zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazili olarak tekliflerini a?iklamalarini isteyebilir. Bu a?iklama, hi?bir sekilde teklif fiyatinda degisiklik yapilmasi veya ihale dok?maninda yer alan sartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amaciyla istenilemez ve yapilmaz. Idarenin yazili a?iklama talebine istekli tarafindan yazili olarak cevap verilir. Idare tekliflerin incelenmesi, karsilastirilmasi ve degerlendirilmesinde yararlanmak ?zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazili olarak tekliflerini a?iklamalarini isteyebilir. Bu a?iklama, hi?bir sekilde teklif fiyatinda degisiklik yapilmasi veya ihale dok?maninda yer alan sartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amaciyla istenilemez ve yapilmaz. Idarenin yazili a?iklama talebine istekli tarafindan yazili olarak cevap verilir.

60. Tekliflerin Degerlendirilmesi Verilen s?rede bilgi eksikligini tamamlamayanlarin basvuru veya teklifi degerlendirme disi birakilip ge?ici teminati gelir kaydedilecektir Ilk degerlendirme ve islemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile ge?ici teminati usul?ne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrintili degerlendirilmesine ge?ilecektir. 60

61. Tekliflerin Degerlendirilmesi Isteklilerin ihale konusu isi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dok?maninda belirtilen sartlara uygun olup olmadigi ile, Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadigi incelenecektir, Uygun olmadigi belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler degerlendirme disi birakilacaktir. 61

62. Aritmetik Hata Birim fiyat teklif cetvelindeki aritmetik hatanin idareler tarafindan resen d?zeltilmesi uygulamasina son verilmistir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulundugu tespit edilen isteklilere ait teklifler degerlendirme disi birakilir. 62

63. Asiri D?s?k Teklifler Ihale komisyonu, verilen teklifleri degerlendirdikten sonra, diger tekliflere veya yaklasik maliyete g?re teklif fiyati asiri d?s?k olanlari tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden ?nce, belirledigi s?re i?inde teklif sahiplerinden, teklifte ?nemli oldugunu tespit ettigi bilesenler ile ilgili ayrintilari yazili olarak ister. Degerlendirme sonucunda, a?iklamalari yeterli g?r?lmeyen veya yazili a?iklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. 63 Ihale komisyonu; a) Yapim y?nteminin ekonomik olmasi, b) Se?ilen teknik ??z?mler ve teklif sahibinin isin yerine getirilmesinde kullanacagi avantajli kosullar, c) Teklif edilen isin ?zg?nl?g?, hususlarinda belgelendirilmek suretiyle yapilan yazili a?iklamalari, isteklinin teklifinin hesaplanmasina dayanak teskil eden b?t?n bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle degerlendirir. Bu degerlendirme sonucunda, a?iklamalari yeterli g?r?lmeyen veya yazili a?iklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ihale komisyonunca reddedilmeyen asiri d?s?k teklifler, ge?erli teklif olarak dikkate alinir. Asiri d?s?k tekliflerin tespiti ve degerlendirilmesinde; Kamu Ihale Kurumu tarafindan asiri d?s?k tekliflerin tespiti, degerlendirilmesi ve ekonomik a?idan en avantajli teklifin belirlenmesi amaciyla sinir deger veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmis ise ihale komisyonu bu d?zenlemeyi esas alir. Ihale komisyonu; a) Yapim y?nteminin ekonomik olmasi, b) Se?ilen teknik ??z?mler ve teklif sahibinin isin yerine getirilmesinde kullanacagi avantajli kosullar, c) Teklif edilen isin ?zg?nl?g?, hususlarinda belgelendirilmek suretiyle yapilan yazili a?iklamalari, isteklinin teklifinin hesaplanmasina dayanak teskil eden b?t?n bilgi ve belgeleri de dikkate almak suretiyle degerlendirir. Bu degerlendirme sonucunda, a?iklamalari yeterli g?r?lmeyen veya yazili a?iklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Ihale komisyonunca reddedilmeyen asiri d?s?k teklifler, ge?erli teklif olarak dikkate alinir. Asiri d?s?k tekliflerin tespiti ve degerlendirilmesinde; Kamu Ihale Kurumu tarafindan asiri d?s?k tekliflerin tespiti, degerlendirilmesi ve ekonomik a?idan en avantajli teklifin belirlenmesi amaciyla sinir deger veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmis ise ihale komisyonu bu d?zenlemeyi esas alir.

64. Ekonomik A?idan En Avantajli Teklif Ekonomik a?idan en avantajli teklif, sadece fiyat esasina g?re veya fiyat ile birlikte fiyat disindaki unsurlar da dikkate alinarak belirlenir. Ihale konusu isin ?zelligi g?z ?n?nde bulundurularak isletme ve bakim maliyeti, maliyet etkinligi, verimlilik, kalite ve teknik deger, s?re gibi unsurlar fiyat disi unsur olarak belirlenebilir. Fiyat disi unsurlarin parasal degerleri veya nispi agirliklari ile hesaplama y?ntemi ve bu unsurlara iliskin degerlendirmenin yapilabilmesi i?in sunulacak belgeler idari sartnamede a?ik?a belirtilecektir. 64 Fiyat disi unsurlar, bir marka veya model esas alinarak rekabeti ortadan kaldirici bir sekilde belirlenemez. Fiyat disi unsurlara, bu unsurlarin parasal degerlerine veya nispi agirliklarina ve hesaplama y?ntemine y?nelik d?zenlemeyi yapan birim veya g?revliler tarafindan gerek?eli bir a?iklama belgesi hazirlanir ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alir. Fiyat disi unsurlar, bir marka veya model esas alinarak rekabeti ortadan kaldirici bir sekilde belirlenemez. Fiyat disi unsurlara, bu unsurlarin parasal degerlerine veya nispi agirliklarina ve hesaplama y?ntemine y?nelik d?zenlemeyi yapan birim veya g?revliler tarafindan gerek?eli bir a?iklama belgesi hazirlanir ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alir.

65. Yerli Istekliler Lehine Fiyat Avantaji Yapim ve hizmet alimlarinda yerli istekliler lehine, mal alimlarinda ise yerli mali teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantaji saglanacagi ?ng?r?lm?s ise %15 oranina kadar idari sartnamede belirtilen fiyat avantaji da uygulanmak suretiyle ekonomik a?idan en avantajli teklif belirlenir. Yerli istekliler lehine uygulanacak fiyat avantaji, yabanci isteklilerin teklif ettikleri bedellere, bu bedeller ?zerinden ihale dok?maninda belirlenen fiyat avantaji orani uygulanarak bulunacak tutar eklenmek suretiyle hesaplanir. 65

66. Yerli Istekliler Lehine Fiyat Avantaji ?rnek: (a) ve (b) iki istekli de 100 lira teklif etti. - (a) yabanci (b) yerli istekli - %10 fiyat avantaji uygulandigi varsayilirsa - Yabanci istekli (a) nin teklif fiyati 110 lira olarak degerlendirilecek. 66

67. Yerli Istekliler Lehine Fiyat Avantaji Ortaklari arasinda yabanci ger?ek ve/veya t?zel kisi bulunan ortak girisimler bu fiyat avantajindan yararlanamaz. Ekonomik a?idan en avantajli teklifin, fiyat disindaki unsurlar da dikkate alinarak belirlenecegi ihalelerde, ?ncelikle fiyat disi unsurlar dikkate alinarak degerlendirilmis teklif bedeli bulunur daha sonra ise yerli istekliler lehine fiyat avantaji dikkate alinarak ekonomik a?idan en avantajli teklif belirlenir. 67

68. B?t?n Tekliflerin Reddi ve Ihalenin Iptal Edilmesi Ihale komisyonu karari ?zerine Idare, verilmis olan b?t?n teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Idare b?t?n tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir y?k?ml?l?k altina girmez. Ihalenin iptal edilmesi halinde, bu durum b?t?n isteklilere gerek?esiyle birlikte derhal bildirilecektir. 68

69. Ihalenin Karara Baglanmasi ve Onaylanmasi ? Yasaklilik Teyidi Yapilan degerlendirmeler sonucu ihale EAEA teklifi veren isteklinin ?zerinde birakilir ve ihale komisyonunca alinan gerek?eli karar ihale yetkilisinin onayina sunulur. Ihale yetkilisinin onayindan ?nce idare, ihale ?zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik a?idan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadigini Kurumdan teyit ederek buna iliskin belgeyi ihale kararina eklemek zorundadir. 69

70. Ihalenin Karara Baglanmasi ve Onaylanmasi-Yasaklilik Teyidi Her iki istekli de yasakli ise ihale yetkilisince ihale karari onaylanamaz ve ihale iptal edilir. Ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge? 5 is g?n? i?inde ihale kararini onaylar veya gerek?esini a?ik?a belirtmek suretiyle iptal eder. 70 Ge?ici teminat hari? aday ve isteklilerce verilen teklif ve basvuru belgeleri, ihale sonu?landiktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya basvuru kapsaminda idareye verilen asil belgeler ile noter onayli suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asil veya noter onayli suret belgelerin, idarece onayli bir suretinin ihale islem dosyasinda muhafazasi zorunludur.Ge?ici teminat hari? aday ve isteklilerce verilen teklif ve basvuru belgeleri, ihale sonu?landiktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif veya basvuru kapsaminda idareye verilen asil belgeler ile noter onayli suret belgeler, aday veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, iade edilen asil veya noter onayli suret belgelerin, idarece onayli bir suretinin ihale islem dosyasinda muhafazasi zorunludur.

71. Kesinlesen Ihale Kararinin Bildirilmesi Ihale sonucu, ihale kararinin ihale yetkilisi tarafindan onaylandigi g?n? izleyen en ge? 3 g?n i?inde, ihale ?zerinde birakilan dahil, ihaleye teklif veren b?t?n isteklilere bildirilir. Ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin degerlendirmeye alinmama veya uygun bulunmama gerek?elerine de yer verilir. 71

72. Kesinlesen Ihale Kararinin Bildirilmesi Ihale kararinin ihale yetkilisi tarafindan iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerek?eleri belirtilmek suretiyle bildirim yapilir. Ihale sonucunun b?t?n isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine g?re yapilan ihalelerde 5 g?n, diger hallerde ise 10 g?n ge?medik?e s?zlesme imzalanamaz. 72

73. S?zlesmeye Davet Ihale sonucunun b?t?n isteklilere bildiriminden itibaren; Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine g?re yapilan ihalelerde bes g?n, diger hallerde ise on g?n ge?tikten sonra, ?n mali kontrol?n yapilmasi gereken hallerde ise bu kontrol?n tamamlandigi tarihi izleyen g?nden itibaren; ?? g?n i?inde i?inde ihale ?zerinde birakilan istekliye, teblig tarihini izleyen on g?n i?inde kesin teminati vermek suretiyle s?zlesmeyi imzalamasi hususu bildirilir 73 Yabanci istekliler i?in bu s?reye oniki g?n ilave edilir. Yabanci istekliler i?in bu s?reye oniki g?n ilave edilir.

74. S?zlesmeye Davet S?zlesmenin imzalanacagi tarihte, s?zlesme imzalanmadan ?nce ihale sonu? bilgileri Kuruma g?nderilmek suretiyle ihale ?zerinde kalan isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur. 74 Madde 33- Ihale sonu? formu (Teblig) 33.1.?4734 sayili Kanunun 53 ?nc? maddesine g?re, ihaleler ve s?zlesmelerle ilgili Kurum tarafindan belirlenen sekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diger konular itibariyla istatistikler olusturmak ve yayimlamak g?revi Kuruma verilmistir. Bu g?revin etkin, hizli ve saglikli bir sekilde yerine getirilebilmesi amaciyla Ihale Sonu? Formu olusturulmustur. 33.1.?Anilan Kanun ve Ihale Uygulama Y?netmeliklerinde belirtilen s?zlesmenin taraflarca imzalanmasindan sonra hazirlanacak Ihale Sonu? Formu en ge? on bes g?n i?inde Kuruma internet ?zerinden g?nderilecektir. Bu ?er?evede ihale sonu? formunda yer alan yasaklilik teyidi amaci ile g?nderilen y?klenici bilgileri hari? ihale ve s?zlesmeye iliskin bilgiler idare tarafindan doldurularak ihale sonu? ilanina iliskin islemler de yerine getirilmis olacaktir. 33.2.?Idareler, 4734 sayili Kanunla istisna kapsamina alinmis ihalelere iliskin ihale sonu? formlarini da ayni usulde Kuruma ulastiracaklardir. S?zlesme d?zenlenmeyen hallerde de Ihale Sonu? Formunun ilgili kisimlari yapilan ihalenin ?zelligine g?re doldurulacaktir. Madde 14- Ihale sonucunun Kuruma bildirilmesi (Teblig) 14.1.?4734 sayili Kanunun 42 nci maddesinde, s?zlesmenin imzalanacagi tarihte, s?zlesme imzalanmadan ?nce ihale sonu? bilgileri Kuruma g?nderilmek suretiyle ihale ?zerinde kalan isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesinin zorunlu oldugu belirtilmistir. Anilan Kanunun 47 nci maddesinde d?zenlenen ihale sonu? bildirimi ise 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerce bu Kanuna tabi olmadan yapilan mal ve hizmet alimlari ile yapim isleri ihaleleri sonucunda s?zlesmenin imzalanmasinin ardindan, s?z konusu ihalelere iliskin sonu? bilgilerinin Kurum tarafindan belirlenen esaslar dahilinde Kuruma g?nderilmesinden ibarettir. Madde 33- Ihale sonu? formu (Teblig) 33.1.?4734 sayili Kanunun 53 ?nc? maddesine g?re, ihaleler ve s?zlesmelerle ilgili Kurum tarafindan belirlenen sekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve diger konular itibariyla istatistikler olusturmak ve yayimlamak g?revi Kuruma verilmistir. Bu g?revin etkin, hizli ve saglikli bir sekilde yerine getirilebilmesi amaciyla Ihale Sonu? Formu olusturulmustur. 33.1.?Anilan Kanun ve Ihale Uygulama Y?netmeliklerinde belirtilen s?zlesmenin taraflarca imzalanmasindan sonra hazirlanacak Ihale Sonu? Formu en ge? on bes g?n i?inde Kuruma internet ?zerinden g?nderilecektir. Bu ?er?evede ihale sonu? formunda yer alan yasaklilik teyidi amaci ile g?nderilen y?klenici bilgileri hari? ihale ve s?zlesmeye iliskin bilgiler idare tarafindan doldurularak ihale sonu? ilanina iliskin islemler de yerine getirilmis olacaktir. 33.2.?Idareler, 4734 sayili Kanunla istisna kapsamina alinmis ihalelere iliskin ihale sonu? formlarini da ayni usulde Kuruma ulastiracaklardir. S?zlesme d?zenlenmeyen hallerde de Ihale Sonu? Formunun ilgili kisimlari yapilan ihalenin ?zelligine g?re doldurulacaktir. Madde 14- Ihale sonucunun Kuruma bildirilmesi (Teblig) 14.1.?4734 sayili Kanunun 42 nci maddesinde, s?zlesmenin imzalanacagi tarihte, s?zlesme imzalanmadan ?nce ihale sonu? bilgileri Kuruma g?nderilmek suretiyle ihale ?zerinde kalan isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesinin zorunlu oldugu belirtilmistir. Anilan Kanunun 47 nci maddesinde d?zenlenen ihale sonu? bildirimi ise 4734 sayili Kanun kapsamindaki idarelerce bu Kanuna tabi olmadan yapilan mal ve hizmet alimlari ile yapim isleri ihaleleri sonucunda s?zlesmenin imzalanmasinin ardindan, s?z konusu ihalelere iliskin sonu? bilgilerinin Kurum tarafindan belirlenen esaslar dahilinde Kuruma g?nderilmesinden ibarettir.

75. S?zlesmenin Imzalanmamasi Ihale ?zerinde kalan istekli, s?zlesme imzalamaz ise (m?cbir sebep halleri disinda) 1- Ge?ici teminati gelir kaydedilir. 2- Ihalelere katilmaktan yasaklanir. Diger yasal y?k?ml?l?kler yerine getirildi ancak Kanunun 10 uncu maddesi kapsaminda taahh?t edilen durumu tevsik amaciyla sunulan belgeler taahh?t edilen duruma aykiri hususlar i?eriyor; 1- Ge?ici teminati gelir kaydedilir. 2- Ancak hakkinda ihalelere katilmaktan yasaklama karari verilmez. 75

76. EAEA Ikinci Teklif Sahibinin S?zlesmeye Davet Edilmesi Ihale ?zerinde kalan istekli ihale tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin d?rd?nc? fikrasinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayilan durumlarda olmadigina dair belgeleri veya kesin teminati vermez ya da s?zlesme imzalamaz ise; EAEA ikinci teklif fiyatinin, ihale yetkilisince uygun g?r?lmesi kaydiyla bu teklif sahibi istekliyle s?zlesme imzalanabilir. Ikinci istekli de s?zlesmenin imzalanmasi kosullarini yerine getirmedigi taktirde ihale iptal edilir. (ge?ici teminati gelir kaydedilir) 76 EAEA ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 10 g?nl?k s?renin bitimini izleyen 3 g?n i?inde s?zlesme imzalamaya davet edilir. S?zlesmenin imzalanacagi tarihte, s?zlesme imzalanmadan ?nce ihale sonu? bilgileri Kuruma g?nderilmek suretiyle ekonomik a?idan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur. EAEA ikinci teklif sahibi istekli Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen 10 g?nl?k s?renin bitimini izleyen 3 g?n i?inde s?zlesme imzalamaya davet edilir. S?zlesmenin imzalanacagi tarihte, s?zlesme imzalanmadan ?nce ihale sonu? bilgileri Kuruma g?nderilmek suretiyle ekonomik a?idan en avantajli ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katilmaktan yasakli olup olmadiginin teyit edilmesi zorunludur.

77. S?zlesme Yapilmasinda Idarenin Sorumlulugu Idarenin s?zlesme yapilmasinda y?k?ml?l?g?n? yerine getirmez ise istekli, Kanunun s?zlesmeye davet maddesinde (42.md) yer alan s?renin bitmesini izleyen g?nden itibaren; en ge? bes (5) g?n i?inde, on (10) g?n s?reli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek sartiyla, taahh?d?nden vazge?ebilir. Bu takdirde ge?ici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek i?in yaptigi belgelendirilmis giderleri istemeye hak kazanir. 77

78. Bildirim ve Tebligatlar Aday veya istekliler tarafindan kabul edilmis olmasi sartiyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapilabilecektir. Bu yolla yapilacak tebligatlarin kabul edilecegi dok?man satin alindigina iliskin formda, basvuru veya teklif mektubunda taahh?t edilebilecektir. Tebligat iadeli taahh?tl? mektupla yapilirsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. g?n (yabancida19.g?n) teblig tarihi sayilir. Tebligat daha ?nce muhataba ulasmis ise fiili teblig tarihi esas alinir. 78

79. Bildirim ve Tebligatlar Elektronik posta yoluyla veya faksla yapilan bildirimlerde, bildirim tarihi teblig tarihi sayilir. Bu sekilde yapilan bildirimlerin ayni g?n idare tarafindan teyit edilmesi zorunludur. Teyit islemi: tebligatin iadeli taahh?tl? mektupla bildirime ?ikarilmis olmasini ifade eder. 79

80. Bildirim ve Tebligatlar E- posta ve faksla yapilan bildirimler bildirim tarihini ve i?erigini de kapsayacak sekilde ayrica belgelenir. E-posta ile yapilacak bildirimler Idarenin resmi elektronik posta adresi kullanilarak yapilacaktir. Ortak girisimlerde bildirim pilot veya koordinat?r ortaga yapilacaktir. Istekli olabilecekler ile aday ve istekliler tarafindan idareyle yapilacak yazismalarda (sadece dok?manin posta yoluyla talebi faksla yapilabilir) elektronik posta ve faks kullanilamaz. 80

81. SIKAYET VE INCELEME S?RECI 81

82. IlgIlI d?zenlemeler 4734 sayili Kanunun 53, 54, 55 ve 56. madde h?k?mleri Ihalelere Y?nelik Basvurular Hakkinda Y?netmelik Ihalelere Y?nelik Basvurular Hakkinda Teblig 82

83. SIkayet / ItIrazen sIkayet 4734 sayili Kanun kapsaminda yapilan ihalelere iliskin olarak, aday, istekli veya istekli olabileceklerin, ?nce idareye sikayet, daha sonra da Kamu Ihale Kurumuna itirazen sikayet basvurusunda bulunabilecekleri seklinde iki asamali inceleme sistemi ?ng?r?lm?st?r. Sikayet ve itirazen sikayet, dava a?ilmasi ?ncesi kullanilmasi gereken zorunlu bir basvuru yoludur. 83

84. Ihale s?recI Ihale yetkilisince ihale onayi verildigi tarihten itibaren baslayan; s?zlesmenin ihale yetkilisi ve y?klenici taraflarca imzalanip notere onaylattirilmasi ve tesciliyle, notere onay ve tescil gerekmeyen hallerde taraflarca s?zlesmenin imzalanmasiyla tamamlanan s?reci ifade eder. (?er?eve anlasmalarda anlasmanin) Bu s?recin disinda kalan islemlere y?nelik veya s?zlesme imzalandiktan sonra yapilan basvurular, idarece veya Kamu Ihale Kurumu tarafindan incelenemez. 84 ?rnegin s?zlesmenin uygulanmasi safahati ihale s?reci kapsaminda degerlendirilme imkani bulunmadigindan bu noktadan sonraki uyusmazliklarin yargida ??z?mlenmesi gerekmektedir. M?nferit s?zlesme s?reci: ?er?eve anlasma kapsaminda alim veya is yapilmasina ihale yetkilisince onay verildigi tarihten itibaren baslayan ve m?nferit s?zlesmenin imzalanmasiyla tamamlanan s?reci, ?rnegin s?zlesmenin uygulanmasi safahati ihale s?reci kapsaminda degerlendirilme imkani bulunmadigindan bu noktadan sonraki uyusmazliklarin yargida ??z?mlenmesi gerekmektedir. M?nferit s?zlesme s?reci: ?er?eve anlasma kapsaminda alim veya is yapilmasina ihale yetkilisince onay verildigi tarihten itibaren baslayan ve m?nferit s?zlesmenin imzalanmasiyla tamamlanan s?reci,

85. IdarI basvuru yollarI Ihalelere Y?nelik Basvuru Yollari Sikayet ve Itirazen Sikayettir Sikayet: Ihale s?recindeki islem veya eylemlerin hukuka aykiriligi iddiasiyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafindan idareye yapilan basvurulardir. 85

86. IdarI Basvuru YollarI Itirazen sikayet ise; a) Sikayet basvurusu ?zerine idare tarafindan alinan kararin uygun bulunmamasi veya s?resi i?inde karar alinmamasi halinde, b) Sikayet basvurusu ?zerine idare tarafindan herhangi bir nedenle alinan ihalenin iptali kararina karsi, c) Itirazen sikayet ?zerine Kurul tarafindan basvurunun reddine veya d?zeltici islem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafindan verilen ihalenin iptali kararina karsi, Kuruma yapilan basvurudur. 86

87. Basvuru EhlIyetI Ihale s?recindeki hukuka aykiri islem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybina veya zarara ugradigini veya zarara ugramasinin muhtemel oldugunu iddia eden; Aday : ?n yeterlik i?in basvuran ger?ek veya t?zel kisiler veya bunlarin olusturduklari ortak girisimler, Istekli : Mal veya hizmet alimlari ile yapim islerinin ihalesine teklif veren tedarik?i, hizmet sunucusu veya yapim m?teahhidi veya bunlarin olusturduklari ortak girisimler, Istekli olabilecekler, Ihale konusu alanda faaliyet g?steren ve ihale veya ?n yeterlik dok?mani satin almis ger?ek veya t?zel kisiyi ya da bunlarin olusturduklari ortak girisimler 87

88. Basvuru EhlIyetI Istekli olabilecekler; ?n yeterlik ve/veya ihale dok?maninin verilmesi, ?n yeterlik ve/veya ihale ilaninda veya ?n yeterlik ve/veya ihale dok?maninda yer verilen d?zenlemeler Bu d?zenlemeler ile idari uygulamalar arasindaki uyumsuzluklar hakkinda basvuruda bulunabilir. Ilana y?nelik basvuruda bulunabilmek i?in de istekli olabilecek sifatini kazanmak zorunlu oldugundan, bu kapsamda dok?manin satin alinmasi gerektigi hususuna dikkat edilmelidir. 88 Ancak ihale dok?manina yapilacak basvurularda ?? is g?n? ?ncesi sarti bulunmakla birlikte ihale tarihinden ?nce idareye teklif sunulmus ise bu asamadan sonra dok?mana y?nelik sikayet basvurusu yapilamayacaktir.Ancak ihale dok?manina yapilacak basvurularda ?? is g?n? ?ncesi sarti bulunmakla birlikte ihale tarihinden ?nce idareye teklif sunulmus ise bu asamadan sonra dok?mana y?nelik sikayet basvurusu yapilamayacaktir.

89. Basvuru EhlIyetI Adaylar; 1- Belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan ihalelerde ?n yeterlik basvurularinin sunulmasi, degerlendirmesi ve sonu?landirilmasina iliskin idari islem ve eylemler; 2- Belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan danismanlik hizmet alimi ihalelerinde ise ayrica kisa listeye alinmis olmalari kaydiyla ihale daveti ve/veya ihale dok?maninin g?nderilmesi, ihale dok?maninda yer verilen d?zenlemeler ve/veya bu d?zenlemeler ile idari uygulamalar arasindaki uyumsuzluklar hakkinda basvuruda bulunabilir. 89

90. Basvuru EhlIyetI Istekliler; Yeterlik basvurularinin veya tekliflerin sunulmasi, degerlendirilmesi ve ihalenin sonu?landirilmasina iliskin idari islem veya eylemler hakkinda basvuruda bulunabilir. Dernek, sendika, meslek kuruluslari gibi sivil toplum kuruluslari ?yelerinin ?ikarlarini korumak i?in ihale s?recine iliskin islem veya eylemlerle ilgili olarak sikayet yoluna basvuramazlar. 90 Kanunun 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (a), (d) ve (e) bentlerine g?re yapilan ihalelerde olusturulan sartlari netlestirilmis teknik sartname, birinci fikranin (c) bendi kapsaminda idari islem veya eylem sayilir.Kanunun 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (a), (d) ve (e) bentlerine g?re yapilan ihalelerde olusturulan sartlari netlestirilmis teknik sartname, birinci fikranin (c) bendi kapsaminda idari islem veya eylem sayilir.

91. Basvuru S?relerI Idareye sikayet s?resi; Idareye sikayet s?resi; ihale s?recindeki sikayete konu islem veya eylemlerin farkina varildigi veya farkina varilmis olmasi gerektigi tarihi izleyen g?nden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fikrasinin (b) ve (c) bentlerine g?re yapilan ihalelere y?nelik basvurularda 5 g?n, diger hallerde 10 g?nd?r. Diger hallerde 10 g?nd?r. 91

92. Basvuru S?relerI Ilan ile ?n yeterlik veya ihale dok?manina y?nelik sikayet basvurularinin basvuru veya teklif sunulmadan ?nce ihale veya son basvuru tarihinden 3 is g?n? ?ncesine kadar yapilmasi zorunludur. (?r; ihale tarihi Pazartesi ise bir ?nceki Sali g?n?) Ilana veya dok?mana karsi sikayet basvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmis olmasi Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunulmasini engellemez. Kuruma itirazen sikayet s?resi; Sikayet veya itirazen sikayet ?zerine idare tarafindan alinan iptal kararina karsi yapilacak basvurularda 5 g?n, diger hallerde 10 g?nd?r. 92 Teblig md.4: Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ?n yeterlik veya ihale dok?manina iliskin sikayetlerin anilan maddenin birinci fikrasindaki s?releri asmamak ?zere en ge? ihale veya son basvuru tarihinden ?? is g?n? ?ncesine kadar yapilabilecegi d?zenlenmistir. Buna g?re sikayetlerin en ge?; a) Ihale veya son basvuru tarihi Pazartesi g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Sali g?n?, b) Ihale veya son basvuru tarihi Sali g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki ?arsamba g?n?, c) Ihale veya son basvuru tarihi ?arsamba g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Persembe g?n?, ?) Ihale veya son basvuru tarihi Persembe g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Cuma g?n?, d) Ihale veya son basvuru tarihi Cuma g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Pazartesi g?n?, mesai saati bitimine kadar yapilmasi gerekmektedir.Ancak ihale tarihinden ?nceki ?? is g?n? i?erisinde ulusal bayram veya genel tatil g?n? bulunmasi halinde, s?renin hesabinda bu g?nler dikkate alinarak is g?nleri ?zerinden hesabinin yapilmasi gerekmektedir. Teblig md.4: Kanunun 55 inci maddesinde ilan, ?n yeterlik veya ihale dok?manina iliskin sikayetlerin anilan maddenin birinci fikrasindaki s?releri asmamak ?zere en ge? ihale veya son basvuru tarihinden ?? is g?n? ?ncesine kadar yapilabilecegi d?zenlenmistir. Buna g?re sikayetlerin en ge?; a) Ihale veya son basvuru tarihi Pazartesi g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Sali g?n?, b) Ihale veya son basvuru tarihi Sali g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki ?arsamba g?n?, c) Ihale veya son basvuru tarihi ?arsamba g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Persembe g?n?, ?) Ihale veya son basvuru tarihi Persembe g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Cuma g?n?, d) Ihale veya son basvuru tarihi Cuma g?n? olan ihalelerde, bir ?nceki Pazartesi g?n?, mesai saati bitimine kadar yapilmasi gerekmektedir.Ancak ihale tarihinden ?nceki ?? is g?n? i?erisinde ulusal bayram veya genel tatil g?n? bulunmasi halinde, s?renin hesabinda bu g?nler dikkate alinarak is g?nleri ?zerinden hesabinin yapilmasi gerekmektedir.

93. S?relerle IlgIlI genel esaslar S?reler; ilana y?nelik basvurularda ilk ilan tarihini, d?zeltme ilani yapilan hallerde d?zeltme ilaninin yayimlandigi tarihi, gazetelerde veya b?ltende birden fazla yayimlanan ilanlar arasinda ?eliski olmasi halinde son ilan tarihini, ?n yeterlik veya ihale dok?maninin ilana yansimayan h?k?mleri i?in dok?manin satin alindigi tarihi, Belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan danismanlik hizmet alimi ihalelerinde ihale dok?maninin teslim alindigi tarihi, Zeyilnameye y?nelik basvurularda ise zeyilnamenin bildirildigi tarihi, 93 Ilk ilan tarihi; Kanunun 13 ?nc? maddesi uyarinca ilanin Kamu Ihale B?lteninde yayimlanmasinin zorunlu oldugu hallerde, ilanin Kamu Ihale B?lteninde yayim tarihi, Ilanin isin ve ihalenin yapilacagi yerde yayimlanmasi zorunlu olan ilanlarda ilk yayimlanan gazetedeki yayim tarihi ilk ilan tarihi olarak esas alinarak sikayet s?resi hesaplanacaktir. Elektronik Kamu Alimlari Platformu Kurum tarafindan kurulduktan sonra, isin ve/veya ihalenin yapilacagi yerde yayimlanmasi zorunlu olan ilanlarin ayni zamanda Platformda da yayimlanmasi halinde, ilanin Platformdaki yayim tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Ilk ilan tarihi; Kanunun 13 ?nc? maddesi uyarinca ilanin Kamu Ihale B?lteninde yayimlanmasinin zorunlu oldugu hallerde, ilanin Kamu Ihale B?lteninde yayim tarihi, Ilanin isin ve ihalenin yapilacagi yerde yayimlanmasi zorunlu olan ilanlarda ilk yayimlanan gazetedeki yayim tarihi ilk ilan tarihi olarak esas alinarak sikayet s?resi hesaplanacaktir. Elektronik Kamu Alimlari Platformu Kurum tarafindan kurulduktan sonra, isin ve/veya ihalenin yapilacagi yerde yayimlanmasi zorunlu olan ilanlarin ayni zamanda Platformda da yayimlanmasi halinde, ilanin Platformdaki yayim tarihi ilk ilan tarihi olarak kabul edilecektir.

94. S?relerle IlgIlI genel esaslar Idarenin islem veya eylemlerine karsi yapilacak basvurularda sikayete yol a?an durumun farkina varildigi yahut farkina varilmis olmasi gerektigi tarihi, (?rnegin kesinlesen ihale kararinin tebliginden itibaren) Sikayet ?zerine idare tarafindan verilen kararin bildirildigi veya bildirilmis sayildigi tarihi, on g?n i?erisinde karar alinmamasi halinde ise bu s?renin bitimini !!! Ihalenin iptali kararina karsi yapilan itirazen sikayet basvurularinda ise iptal kararinin bildirildigi veya bildirilmis sayildigi tarihi, Izleyen g?nden itibaren baslar. 94 Tatil g?nleri s?relere dahildir. S?renin son g?n?n?n tatil g?n?ne rastlamasi halinde, s?re tatil g?n?n? izleyen ilk is g?n?n?n bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ?n yeterlik veya ihale dok?manina y?nelik sikayet basvurularinin, ihale veya son basvuru tarihinden ?? is g?n? ?ncesine kadar yapilmasi zorunludur. Tatil g?nleri s?relere dahildir. S?renin son g?n?n?n tatil g?n?ne rastlamasi halinde, s?re tatil g?n?n? izleyen ilk is g?n?n?n bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ?n yeterlik veya ihale dok?manina y?nelik sikayet basvurularinin, ihale veya son basvuru tarihinden ?? is g?n? ?ncesine kadar yapilmasi zorunludur.

95. S?relerle IlgIlI genel esaslar Ihale sonucunun b?t?n isteklilere bildiriminden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine g?re yapilan ihalelere y?nelik basvurularda 5 g?n, Diger hallerde 10 g?n ge?medik?e s?zlesme imzalanamayacagindan, bu s?relere uyulmadan s?zlesmenin imzalanmis olmasi, sikayet ve itirazen sikayet basvurusunda bulunulmasina engel teskil etmez. 95

96. BasvurularIn SekIl UnsurlarI 5812 S.K degisiklikten ?nce Y?netmelikte yer verilen bu kurallar Kanuna tasinmistir. Sikayet basvurularinin tasimasi gereken sekil unsurlari Kanunun 54 ?nc? maddesi ile Y?netmeligin 8 inci maddesinde sayilmistir. 96

97. BasvurularIn SekIl UnsurlarI Idareye basvuru dilek?esinde; 1-Basvuru sahibinin ve varsa vekil ya da temsilcisinin; adi, soyadi veya unvani, adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarasi ile imzasi, 2-Ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adi veya ihale kayit numarasi, 3-Basvuru konusunun farkina varildigi veya bildirildigi tarih, basvurunun konusu, sebepleri ve dayandigi deliller belirtilmelidir. (Ilana y?nelik basvurularda ilk ilan tarihi basvuruya konu olan durumun farkina varildigi veya bildirildigi tarih olarak belirtilir) 97 ?n yeterlik veya ihale dok?maninin ilana yansimayan h?k?mlerine y?nelik basvurularda, dok?manin satin alindigi, belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan danismanlik hizmet alimi ihalelerinde ise ihale dok?maninin teslim alindigi tarih, basvuruya konu olan durumun farkina varildigi veya bildirildigi tarih olarak belirtilir. ?n yeterlik veya ihale dok?maninin ilana yansimayan h?k?mlerine y?nelik basvurularda, dok?manin satin alindigi, belli istekliler arasinda ihale usul? ile yapilan danismanlik hizmet alimi ihalelerinde ise ihale dok?maninin teslim alindigi tarih, basvuruya konu olan durumun farkina varildigi veya bildirildigi tarih olarak belirtilir.

98. BasvurularIn SekIl UnsurlarI Idareye basvuru dilek?esinde; Ayrica dilek?eye basvuruda bulunmaya yetkili olunduguna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirk?leri, ortak girisim beyannamesi veya s?zlesmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) asli veya yetkili mercilerce onayli ?rneklerinin eklenmesi gerekmektedir. Ancak aday veya isteklinin basvuru belgeleri veya teklif zarfi i?erisinde bu belgelerinin bulunmasi durumunda, dilek?e ekinde s?z konusu belgeler sunulmamis olsa da basvurunun usul?ne uygun oldugu kabul edilir. 98

99. BasvurularIn SekIl UnsurlarI Ortak girisim adina yapilacak sikayet veya itirazen sikayet basvurularinin, pilot ortak/koordinat?r ortak veya temsil yetkisi verilen ?zel ortak ya da ortaklarin tamami tarafindan yapilmasi zorunludur. Bu basvurulara, ortak girisim beyannamesinin veya s?zlesmesinin, ?zel ortak tarafindan yapilan basvurularda ayrica ?zel ortaga temsil yetkisi verildigine iliskin belgenin eklenmesi gerekir. 99

100. BasvurularIn SekIl UnsurlarI Temsil yetkisine sahip olmayan ?zel ortak tarafindan sikayet basvurusunda bulunulmasi halinde, basvuru s?resinin sonuna kadar pilot/koordinat?r ortagin sikayete katilmasi veya ?zel ortaga temsil yetkisi vermesi gerekmektedir. 100

101. BasvurularIn SekIl UnsurlarI Dilek?e ekinde sunulmasi zorunlu belgelerin hi? sunulmamasi veya eksiklik bulunmasi halinde, basvuru sahibine bildirim yapilmaz, ancak basvuru sahibi s?renin sonuna kadar eksiklikleri giderebilir. Ayni kisi tarafindan birden fazla ihaleye, birden fazla kisi tarafindan ise ayni ihaleye ve birden fazla ihaleye tek dilek?eyle sikayet basvurusunda bulunulamaz. 101 Y?netmeligin 8 inci maddesinde belirtilen ve dilek?e ile ekinde yer almasi zorunlu olan bilgi ve belgeleri i?ermeyen sikayet basvurularinda, s?z konusu eksiklikler basvuru s?resinin sonuna kadar basvuru sahibi tarafindan giderilebilir. Eksikliklerin bu s?re sonuna kadar giderilmemesi durumunda ise sikayet basvurusunun reddine karar verilir. Idare tarafindan dilek?edeki eksikliklerin bildirilmesi zorunlulugu bulunmadigindan, basvurunun sekil sartlarina uygun olarak yapilmasi ?nem arz etmektedir. Y?netmeligin 8 inci maddesinde belirtilen ve dilek?e ile ekinde yer almasi zorunlu olan bilgi ve belgeleri i?ermeyen sikayet basvurularinda, s?z konusu eksiklikler basvuru s?resinin sonuna kadar basvuru sahibi tarafindan giderilebilir. Eksikliklerin bu s?re sonuna kadar giderilmemesi durumunda ise sikayet basvurusunun reddine karar verilir. Idare tarafindan dilek?edeki eksikliklerin bildirilmesi zorunlulugu bulunmadigindan, basvurunun sekil sartlarina uygun olarak yapilmasi ?nem arz etmektedir.

102. BasvurularIn YapIlacagI Yerler Sikayet basvurulari ihaleyi yapan idareye, itirazen sikayet basvurulari ise Kuruma elden veya posta yoluyla yapilmalidir. Basvuru dilek?esine eklenen b?t?n belgeler; belgelerin adlari, sayfa sayilari, asil/tasdikli/fotokopi vb. olduklarini g?steren iki n?sha dizi pusulasi ile birlikte sunulur. Idare dizi pusulasi ekindeki bilgi ve belgelerin dizi pusulasinda belirtilen sekilde olup olmadigini kontrol eder. 102 Basvurunun dizi pusulasi ile sunulmasi zorunlu bir sekil unsuru olmadigindan dizi pusulasi olmadan yapilan basvurular da ge?erli bir basvuru olarak degerlendirilmelidir. ?Basvurunun dizi pusulasi ile sunulmasi zorunlu bir sekil unsuru olmadigindan dizi pusulasi olmadan yapilan basvurular da ge?erli bir basvuru olarak degerlendirilmelidir. ?

103. BasvurularIn YapIlacagI Yerler Belgelerin dizi pusulasinda belirtilen sekilde olmasi halinde dizi pusulalarina; ?ekler dizi pusulasinda belirtilen sekildedir? serhi d?s?lerek teslim alan idare g?revlisi tarafindan imzalanir ve bir n?shasi basvuru sahibine geri verilir. Posta yoluyla yapilan basvurularda dizi pusulasina eklerin dizi pusulasinda belirtilen sekilde olup olmadigina iliskin serh d?s?l?r. Elden yapilan basvurularda basvuru sahibine kayit tarih ve sayisini g?steren imzali bir alindi belgesi verilir. 103 Posta yoluyla yapilan basvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alinmaz. Posta yoluyla yapilan basvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alinmaz.

104. BasvurularIn YapIlacagI Yerler Basvurularin idare veya Kurum disindaki idari mercilere ya da yargi mercilerine yapilmasi ve basvuru dilek?elerinin bu merciler tarafindan ilgisine g?re ihaleyi yapan idareye veya Kuruma g?nderilmesi halinde, bu dilek?elerin ilgisine g?re ihaleyi yapan idare veya Kurum kayitlarina girdigi tarih, basvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu basvurularda, basvuru s?resinin hen?z dolmadigi hallerde dilek?edeki eksiklikler basvuru s?resinin sonuna kadar giderilebilir. 104 Dogrudan Kuruma yapilan ve 15 inci madde uyarinca idareye g?nderilen sikayet basvurularinda dilek?enin idare kayitlarina alindigi tarih, idareye basvuru tarihi olarak kabul edilir. Dogrudan Kuruma yapilan ve 15 inci madde uyarinca idareye g?nderilen sikayet basvurularinda dilek?enin idare kayitlarina alindigi tarih, idareye basvuru tarihi olarak kabul edilir.

105. Idare tarafIndan Inceleme Idare tarafindan yapilan inceleme sonucunda 10 g?n i?erisinde karar alinarak basvuru sonu?landirilir. Bu s?re i?inde idarece bir karar alinmamasi durumunda basvuru zimnen reddedilmis sayilir. Ilan ile ?n yeterlik veya ihale dok?manina y?nelik sikayet basvurularinin ihale veya son basvuru tarihinden ?nce sonu?landirilmasi esastir. 105

106. Idare tarafIndan Inceleme Idareye yapilan sikayet basvurusu ?zerine inceleme 1- Ihale yetkilisince bizzat yapilabilir 2- Ihale yetkilisinin g?revlendirecegi bir veya birden fazla raport?r tarafindan da yapilabilir. Ihale komisyonu ?yeleri de raport?r olarak g?revlendirilebilir. 106

107. Idare tarafIndan Inceleme Sikayet ?zerine alinacak kararlar; 1- Ihale s?recinin devam etmesine engel olusturacak ve d?zeltici islemle giderilemeyecek hukuka aykiriligin tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, 2- D?zeltme yapilmasi yoluyla giderilebilecek ve ihale s?recinin kesintiye ugratilmasina gerek bulunmayan durumlarda, d?zeltici islem belirlenmesine, 3- Basvurunun s?re, usul ve sekil kurallarina uygun olmamasi, usul?ne uygun olarak s?zlesmenin imzalanmis olmasi veya sikayete konu islemlerde ihalenin iptalini veya d?zeltici islem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykiriligin tespit edilememesi hallerinde basvurunun reddine, karar verilir. 107 Ihalenin iptalini veya d?zeltici islem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykiriligin tespit edilememesi haline ?rnek: Istekli idareye sikayet basvurusunda bulundu ve is deneyim belgesinin yetersiz olmasi sebebiyle elenmesinin yerinde olmadigini belirtti. Idare incelemeyi yapti ve isteklinin is deneyim tutarinin yeterli oldugunu fark etti, ancak isteklinin bilan?osunun yetersiz oldugunu fark etti ve bu nedenle elenmesi gerektigi d?s?ncesiyle sikayetin reddine karar verdi. Ihalenin iptalini veya d?zeltici islem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykiriligin tespit edilememesi haline ?rnek: Istekli idareye sikayet basvurusunda bulundu ve is deneyim belgesinin yetersiz olmasi sebebiyle elenmesinin yerinde olmadigini belirtti. Idare incelemeyi yapti ve isteklinin is deneyim tutarinin yeterli oldugunu fark etti, ancak isteklinin bilan?osunun yetersiz oldugunu fark etti ve bu nedenle elenmesi gerektigi d?s?ncesiyle sikayetin reddine karar verdi.

108. Idare tarafIndan Inceleme Sikayet ?zerine dok?manda degisiklik yapilmasi; Dok?mana y?nelik sikayet basvurularinda ihale veya son basvuru tarihine on g?nden daha fazla s?re olan hallerde; Dok?manda tekliflerin hazirlanmasini veya isin ger?eklestirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduguna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ?n yeterlik dok?maninda gerekli degisiklikler yapilir. Bu durumda d?zenlenen zeyilname ihale veya son basvuru g?n?nden en az on g?n ?ncesinde bilgi sahibi olmalarini saglayacak sekilde dok?man satin alanlarin tamamina g?nderilerek ihale s?recine devam edilir. 108

109. Idare tarafIndan Inceleme Dok?mana y?nelik sikayet basvurularinda ihale veya son basvuru tarihine on g?nden daha az s?re kalan hallerde zeyilname yapilmasi durumunda; ?nce ihale tarihi ayri bir zeyilname ile ertelenebilecegi gibi, dok?manda degisiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapilan hallerde, her zeyilname ihale veya son basvuru tarihinden on g?n ?ncesinde dok?man satin alanlarin tamamina bildirilir. 109 Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme g?n?nden en az on g?n ?ncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarini saglayacak sekilde son basvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak ?zere en fazla yirmi g?n ertelenir ve zeyilname dok?man satin alanlarin tamamina g?nderilerek ihale s?recine devam edilir. Zeyilname d?zenlenmesi halinde, teklifini bu d?zenlemeden ?nce vermis olan isteklilere tekliflerini geri ?ekerek, yeniden teklif verme imkani saglanir. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme g?n?nden en az on g?n ?ncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarini saglayacak sekilde son basvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak ?zere en fazla yirmi g?n ertelenir ve zeyilname dok?man satin alanlarin tamamina g?nderilerek ihale s?recine devam edilir. Zeyilname d?zenlenmesi halinde, teklifini bu d?zenlemeden ?nce vermis olan isteklilere tekliflerini geri ?ekerek, yeniden teklif verme imkani saglanir.

110. Idare tarafIndan Inceleme Genel TeblIg Kismi teklife a?ik olan ihalelere y?nelik sikayet veya itirazen sikayet basvurusunda bulunulmasi halinde basvuru sonu?landirilmadan s?zlesme imzalanamaz. Bu durumda, basvuruya konu edilmeyen diger kisim/kalem veya gruplara iliskin s?zlesmeler imzalanabilecektir. (sikayet konusu diger kisimlari ilgilendirmiyorsa) Kararlarda bulunacak hususlar y?netmeligin 12 nci maddesinde belirtilmistir. 110 Kararlarda bulunacak hususlar MADDE 12 ? (1) Sikayet basvurusu ?zerine idare tarafindan alinacak kararlarda asagidaki hususlar g?sterilir: a) Ihalenin adi ve ihale kayit numarasi, b) Basvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adi, soyadi veya unvani ve adresi c) Basvurunun idare kayitlarina alindigi tarih ve sayi, ?) Basvuru ?zerine alinan diger kararlar ve yapilan islemlerin ?zeti, d) Ileri s?r?len iddialarin, olaylarin ve hukuki dayanaklarinin ?zeti, e) Iddialarin ve olaylarin degerlendirilmesi, f) Kararin dayandigi hukuki sebepler ile gerek?eleri ve karar sonucu, g) Sikayetin kismen veya tamamen hakli bulunmasi halinde, yapilmasi gereken d?zeltici islemler, g) Karar tarihi ile karari alanlarin adi ve soyadi ile imzasi. Kararlarda bulunacak hususlar MADDE 12 ? (1) Sikayet basvurusu ?zerine idare tarafindan alinacak kararlarda asagidaki hususlar g?sterilir: a) Ihalenin adi ve ihale kayit numarasi, b) Basvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adi, soyadi veya unvani ve adresi c) Basvurunun idare kayitlarina alindigi tarih ve sayi, ?) Basvuru ?zerine alinan diger kararlar ve yapilan islemlerin ?zeti, d) Ileri s?r?len iddialarin, olaylarin ve hukuki dayanaklarinin ?zeti, e) Iddialarin ve olaylarin degerlendirilmesi, f) Kararin dayandigi hukuki sebepler ile gerek?eleri ve karar sonucu, g) Sikayetin kismen veya tamamen hakli bulunmasi halinde, yapilmasi gereken d?zeltici islemler, g) Karar tarihi ile karari alanlarin adi ve soyadi ile imzasi.

111. KararIn teblIgI ve yapIlacak Islemler Sikayet ?zerine verilen nihai kararlar, karar tarihini izleyen 3 g?n i?inde, b?t?n aday ve istekli ve istekli olabileceklere bildirilir. Basvurularin veya tekliflerin sunulmasi, degerlendirilmesi ve ?n yeterlik degerlendirmesi veya ihalenin sonu?landirilmasi islemlerine karsi yapilacak sikayet basvurusu ?zerine alinan karar istekli olabileceklere bildirilmez. 111 E posta ve faxla bildirim yapilmasi durumunda ayni g?n teyidi yapilmali ve g?nderildigi tarih ile g?nderilen yazi i?erigini de g?steren belgelerin ihale islem dosyasi i?erisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. E posta ve faxla bildirim yapilmasi durumunda ayni g?n teyidi yapilmali ve g?nderildigi tarih ile g?nderilen yazi i?erigini de g?steren belgelerin ihale islem dosyasi i?erisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir.

112. KararIn teblIgI ve yapIlacak Islemler Ilan veya dok?manda yer verilen d?zenlemeler veya bu d?zenlemeler ile idari uygulamalar arasindaki uyumsuzluklara karsi yapilan basvurularda isteklilerin yaninda istekli olabileceklere de bildirim yapilir. Son bildirim tarihinden itibaren 10 g?n ge?medik?e s?zlesme imzalanamaz. 112 E posta ve faxla bildirim yapilmasi durumunda ayni g?n teyidi yapilmali ve g?nderildigi tarih ile g?nderilen yazi i?erigini de g?steren belgelerin ihale islem dosyasi i?erisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu ?er?evede, elektronik posta yoluyla yapilan bildirimlerde elektronik postanin bilgisayar ?iktisi, faks ile yapilan bildirimlerde iletim raporu ile birlikte g?nderilmis olan metnin faks makinesinin hafizasindan ?ikarilmasi ve idare yetkilisi tarafindan imzalanmasi, usul?ne uygun bildirim yapildiginin ispati a?isindan idareler i?in ?nem arz etmektedir.E posta ve faxla bildirim yapilmasi durumunda ayni g?n teyidi yapilmali ve g?nderildigi tarih ile g?nderilen yazi i?erigini de g?steren belgelerin ihale islem dosyasi i?erisinde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu ?er?evede, elektronik posta yoluyla yapilan bildirimlerde elektronik postanin bilgisayar ?iktisi, faks ile yapilan bildirimlerde iletim raporu ile birlikte g?nderilmis olan metnin faks makinesinin hafizasindan ?ikarilmasi ve idare yetkilisi tarafindan imzalanmasi, usul?ne uygun bildirim yapildiginin ispati a?isindan idareler i?in ?nem arz etmektedir.

113. KararIn teblIgI ve yapIlacak Islemler Son bildirim tarihini izleyen g?nden itibaren s?resi i?inde (10 g?n) Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunulmamis ise idare tarafindan kararin gerektirdigi islemler yerine getirilir. S?zlesme imzalanmadan ?nce KIK?in web sayfasindan itirazen sikayet basvurusu olup olmadigi ?grenilmelidir. Sikayet basvurusu ?zerine alinan kararin ihale komisyonunun yeniden karar vermesini gerektirmesi halinde, yeniden bir degerlendirme yapilmak suretiyle bir karar alinir. 113

114. Kuruma ItIrazen sIkayet basvurusu 1- Ihale s?recinde yapilan sikayet basvurulari ?zerine idare tarafindan alinan kararin uygun bulunmamasi, 2- S?resi i?inde karar alinmamasi halinde (basvuru sahibi nasil bilecek?!!!) veya 3- Sikayet ya da itirazen sikayet ?zerine idare tarafindan alinan ihalenin iptali kararlarina karsi dogrudan Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunulabilir. 114 Itirazen sikayet ?zerine alinan iptal kararindan Kurul karari ile iptali degil basvurunun reddi, d.islem kararindan sonra idare tarafindan alina iptal kararini anlamamiz gerekir. Herhangi bir sikayet veya itirazen sikayet basvurusu olmaksizin idare tarafindan alinan ihalenin iptali kararlarina karsi Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunulamayacagindan, bu kararlar ancak idari yargi mercilerinde dava konusu edilebilir. Itirazen sikayet ?zerine alinan iptal kararindan Kurul karari ile iptali degil basvurunun reddi, d.islem kararindan sonra idare tarafindan alina iptal kararini anlamamiz gerekir. Herhangi bir sikayet veya itirazen sikayet basvurusu olmaksizin idare tarafindan alinan ihalenin iptali kararlarina karsi Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunulamayacagindan, bu kararlar ancak idari yargi mercilerinde dava konusu edilebilir.

115. Kuruma ItIrazen sIkayet basvurusu Ayni kisi tarafindan idareye yapilan ve ilk basvuru ile ayni mahiyette olan daha sonraki sikayet basvurularina idarece verilen cevaplar basvuru s?resini yeniden baslatmaz. Sikayet basvurusu ?zerine idarece alinan kararla bir hak kaybina veya zarara ugradigini ya da zarara ugramasinin muhtemel oldugunu iddia edenler idareye sikayet basvurusunda bulunmadan dogrudan Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunabilir. 115

116. ItIrazen sIkayet s?resI Itirazen sikayet basvurusu; 1. Ihale s?recinde idareye yapilan sikayet basvurulari ?zerine verilen kararlarin bildirimini izleyen tarihten 2. 10 g?nl?k cevap verme s?resi i?inde idare tarafindan bir karar alinmamasi durumunda bu s?renin bitiminden itibaren 10 g?n i?inde i?inde 3- Sikayet veya itirazen sikayet ?zerine ihalenin iptaline iliskin olarak idare tarafindan alinan kararlara karsi yapilacak basvurularda 5 g?n i?inde yapilmalidir. 116 Kuruma itirazen sikayet s?resi, on g?nl?k cevap verme s?resi i?inde idare tarafindan bir karar alinmamasi durumunda bu s?renin bitimini izleyen tarihten itibaren baslayacagindan, on g?n i?inde kendisine herhangi bir karar ulasmayan basvuru sahibinin, idarenin karar almamis olabilecegi ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunmasi ?nem arz etmektedir. Kuruma itirazen sikayet s?resi, on g?nl?k cevap verme s?resi i?inde idare tarafindan bir karar alinmamasi durumunda bu s?renin bitimini izleyen tarihten itibaren baslayacagindan, on g?n i?inde kendisine herhangi bir karar ulasmayan basvuru sahibinin, idarenin karar almamis olabilecegi ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen sikayet basvurusunda bulunmasi ?nem arz etmektedir.

117. Sekle IlIskIn kosullar Y?netmeligin 8 maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak Kuruma hitaben yazilmis dilek?e olmali, Basvuru bedelinin Kurum hesaplarina yatirildigina dair belge, Basvuruda bulunmaya yetkili olunduguna dair belgelerin (imza beyannamesi/ imza sirk?s?, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi v.b.) asli veya yetkili mercilerce onayli ?rnegi, (ihale dosyasinda sunmus olmak yeterli degil) Idare tarafindan karar verilmisse bu kararin bir ?rnegi, eklenmelidir. 117

118. Sekle IlIskIn kosullar- Basvuru BedelI Itirazen sikayet basvuru bedeli ilanda veya dok?manda belirtilmektedir. Belirtilmemesi halinde Kanunun 53 ?nc? maddesinin (j) fikrasinin (2) numarali bendine g?re hesaplanacak basvuru bedeli, EKAP?tan Ihale Kayit Numarasi ?zerinden yapilacak sorgulama yoluyla ?grenilebilir. 118 Basvuru bedelinin tespit edilemedigi hallerde, basvuru bedeli 4734 sayili Kanunun 53 ?nc? maddesinin (j) fikrasinin 2 numarali bendinde isin niteligine g?re belirtilen en y?ksek tutar ?zerinden yatirilir ve yaklasik maliyete g?re fazla ?dendigi anlasilan tutar Kurum tarafindan basvuru sahibine iade edilir.Basvuru bedelinin tespit edilemedigi hallerde, basvuru bedeli 4734 sayili Kanunun 53 ?nc? maddesinin (j) fikrasinin 2 numarali bendinde isin niteligine g?re belirtilen en y?ksek tutar ?zerinden yatirilir ve yaklasik maliyete g?re fazla ?dendigi anlasilan tutar Kurum tarafindan basvuru sahibine iade edilir.

119. Sekle IlIskIn kosullar Ortak girisim adina yapilacak sikayet veya itirazen sikayet basvurularinin, pilot ortak/koordinat?r ortak veya temsil yetkisi verilen ?zel ortak ya da ortaklarin tamami tarafindan yapilmasi zorunludur. Bu basvurulara, ortak girisim beyannamesinin veya s?zlesmesinin, ?zel ortak tarafindan yapilan basvurularda ayrica ?zel ortaga temsil yetkisi verildigine iliskin belgenin eklenmesi gerekir. Basvurunun avukat araciligi ile yapilmasi durumunda vekaletnamelere baro pulu yapistirilmalidir. Basvuru dogrudan Kuruma elden veya posta yoluyla yapilabilir. Posta yoluyla yapilan basvurularda basvurunun Kurum kayitlarina alindigi g?n basvuru tarihi kabul edilir. 119

120. Kurumca yapIlacak Islemler Kuruma yapilan basvurulardan; Idareye sikayet basvurusunda bulunulmadan dogrudan Kuruma yapilan , Idareye yapilan sikayet basvurusu hakkinda idarece bir karar alinmadan Kuruma yapilan, Idarenin 10 g?nl?k karar verme s?resi beklenilmeden Kuruma yapilan, Idareye yapilan sikayet basvurusundan tamamen farkli bir konu ile Kuruma yapilan, basvurular ihaleyi yapan idareye g?nderilir. 120

121. Kurumca yapIlacak Islemler Idareye basvuru konularinin yani sira yeni konular da eklenerek Kuruma basvurulmasi halinde, itirazen sikayet basvurusunun incelenmesinde idareye basvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alinmayacaktir. ?r: Idareye 3 iddia ile basvurdu. Kuruma yaptigi basvuruda 5 iddiasi var. Kurum farkli olan 2 iddiayi dikkate almayacaktir. 121 Idareye yapilan sikayet basvurusundan farkli bir konu ile Kuruma yapilan basvurularda sikayet s?resinin hen?z dolmadigi hallerde, itirazen sikayet konusuna iliskin idarenin cevabinin alinmamis olmasi nedeniyle bu basvurular da ilgili idareye g?nderilir. Idareye basvuru konularinin yani sira yeni konular da eklenerek Kuruma basvurulmasi halinde ise, itirazen sikayet basvurusunun incelenmesinde idareye basvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alinmaz. Idareye yapilan sikayet basvurusundan farkli bir konu ile Kuruma yapilan basvurularda sikayet s?resinin hen?z dolmadigi hallerde, itirazen sikayet konusuna iliskin idarenin cevabinin alinmamis olmasi nedeniyle bu basvurular da ilgili idareye g?nderilir. Idareye basvuru konularinin yani sira yeni konular da eklenerek Kuruma basvurulmasi halinde ise, itirazen sikayet basvurusunun incelenmesinde idareye basvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alinmaz.

122. Kurumca yapIlacak Islemler Itirazen sikayet basvurusu ?zerine yapilan inceleme sonucunda basvurunun sekil unsurlarina aykiri olmadiginin tespit edilmesi durumunda, sikayetin esasinin incelenmesine ge?ilerek idareden gerekli g?r?len bilgi ve belgeler veya ihale islem dosyasi daire baskanligi tarafindan istenir. Itirazen sikayet basvurusu ?zerine Kurumca basvuru sonu?landirilip nihai karar bildirilinceye kadar, idareler s?zlesme imzalayamaz. 122

123. Kurumca yapIlacak Islemler Sekil eksiklileri i?eren ve hen?z basvuru s?resi dolmamis olan basvurulardaki sekil eksikliklerin Kurum tarafindan bildirimi zorunlulugu bulunmamaktadir. Hen?z basvuru s?resi dolmamis olan itirazen sikayet basvurularinda hangi hususlarin eksik oldugu Kurumun www.ihale.gov.tr adresinden takip edilebilir ve basvuru s?resinin sonuna kadar s?z konusu eksiklikler basvuru sahibi tarafindan giderilebilir. 123

124. Kurumca yapIlacak Islemler Kismi teklife a?ik olan ihalelerde itirazen sikayet halinde, Kurum tarafindan basvuru sonu?landirilmadan basvuruya konu kisim/kalem veya grubun s?zlesmesi imzalanamaz. Basvuruya konu edilmeyen diger kisim/kalem veya gruplara iliskin s?zlesmeler imzalanabilecektir. (Genel Teblig 16.4.4) 124 Itirazen sikayete konu edilmeyen diger kisim/kalem veya gruplar y?n?nden ise Kamu Ihale Genel Teb. a?iklamalar ?er?evesinde her bir kisim/kalem veya grup i?in ayri s?zlesme yapilmasinin m?mk?n olmasi kaydiyla, bu kisim/kalem veya grubun s?zlesmesi imzalanabilir. Kisimlar i?in ayri s?zlesme imzalanmasi m?mk?n degilse nihai karar verilmeden s?zlesme imzalanamaz. Itirazen sikayete konu edilmeyen diger kisim/kalem veya gruplar y?n?nden ise Kamu Ihale Genel Teb. a?iklamalar ?er?evesinde her bir kisim/kalem veya grup i?in ayri s?zlesme yapilmasinin m?mk?n olmasi kaydiyla, bu kisim/kalem veya grubun s?zlesmesi imzalanabilir. Kisimlar i?in ayri s?zlesme imzalanmasi m?mk?n degilse nihai karar verilmeden s?zlesme imzalanamaz.

125. Kurum tarafIndan yapIlan esas Inceleme Itirazen sikayet basvurulari Y?netmeligin 18. maddesinde belirtildigi sekilde incelenir. Incelemenin kapsami; Ilan veya ?n yeterlik/ihale dok?manina yapilan basvurular, basvuru sahibinin iddialari ile idarenin sikayet ?zerine aldigi kararda belirtilen hususlarla sinirli incelenir. Ihalenin iptali kararlarina karsi yapilan basvurular, iptal gerek?eleriyle sinirli olarak incelenir. 125

126. Kurum tarafIndan yapIlan esas Inceleme Ihale veya ?n yeterlik dok?maninin verilmesi, basvurularin veya tekliflerin sunulmasi, degerlendirilmesi ve ihalenin sonu?landirilmasiyla ilgili olarak ise, basvuru sahibinin iddialari ve idarenin sikayet ?zerine aldigi kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen islemler bakimindan esit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmedigi y?n?nden incelenir. 126

127. Kurum tarafIndan yapIlan esas Inceleme Esit muamele; Dayanagi bakimindan, itiraz edilen islemin diger aday veya isteklilere iliskin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat h?k?mlerine uygun sekilde ger?eklestirilip ger?eklestirilmedigine bakilir. S?zlesmenin Kanunda belirtilen s?relere ve usule uyulmadan imzalanmis olmasi veya itirazen sikayet basvurusundan feragat edilmesi, Kurum tarafindan itirazen sikayet basvurusunun incelenip sonu?landirilmasina engel teskil etmez. 127

128. Kurumun Inceleme S?resI 21 (b) ve (c) bentlerine g?re yapilan ihaleler ile ihalenin iptal edilmesi kararina karsi yapilacak itirazen sikayet basvurularinda; ihale islem dosyasi ile ihaleye iliskin gerekli bilgi ve belgelerin Kurum kayitlarina alindigi tarihten itibaren 10 is g?n? i?inde, Diger itirazen sikayet basvurularinda 20 g?n i?inde Nihai kararini verir. Kurul tarafindan gerekli g?r?len durumlarda taraflarin ve ilgililerin dinlenmesine karar verilebilir. 128

129. Kurum tarafIndan alInacak kararla Ihale s?recinin devam etmesine engel olusturacak ve d?zeltici islemle giderilemeyecek hukuka aykiriligin tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, Idare tarafindan d?zeltme yapilmasi yoluyla giderilebilecek ve ihale s?recinin kesintiye ugratilmasina gerek bulunmayan durumlarda, d?zeltici islem belirlenmesine, (iptalin iptali) Basvurunun s?re, usul ve sekil kurallarina uygun olmamasi, usul?ne uygun olarak s?zlesme imzalanmis olmasi veya sikayete konu islemlerde ihalenin iptalini veya d?zeltici islem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykiriligin tespit edilememesi veya itirazen sikayet basvurusuna konu hususun Kurumun g?rev alaninda bulunmamasi hallerinde basvurunun reddine, Karar verilir. 129

130. Kurum tarafIndan alInacak kararlar Kurul tarafindan gerekli g?r?len hallerde, tespit edilen aykiriliklara iliskin olarak idari ve/veya cezai y?nleriyle geregi yapilmak ?zere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Bassavciligina su? duyurusunda bulunulmasina karar verilir. Ayrica, basvuru teminati yatirilan hallerde basvuruya konu hususun Kurumun g?rev alaninda bulunmamasi hali hari?, itirazen sikayet basvurusunun reddedilmesi halinde, basvuru teminatinin gelir kaydedilmesine de karar verilir. 130

131. Kurul kararlarInIn sonu?larI ve uygulanmasI Idare, hukuki durumda degisiklik yaratan Kurul kararlarinin gerektirdigi islemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadir. Kurul tarafindan alinan kararlarin eksik ya da yanlis uygulandigi iddiasiyla, yeniden itirazen sikayet basvurusunda bulunulabilir. Kurul tarafindan alinan kararlarin hi? uygulanmamasi halinde ilgililer dogrudan Cumhuriyet Bassavciligina su? duyurusunda bulunabilir. 131

132. BIldIrIm ve TeblIgat EsaslarI Kurul tarafindan basvurular ?zerine verilen b?t?n nihai kararlar, karar tarihini izleyen 5 is g?n? i?inde taraflara bildirime ?ikarilir ve bu tarihi izleyen 5 g?n i?inde Kurumun internet sayfasinda yayimlanir. Kurumun internet sayfasinda yayimlanan Kurul kararlarina erisim ?cretsizdir. 132

133. BIldIrIm ve TeblIgat EsaslarI Tebligatlar idare veya Kurum tarafindan; Imza karsiligi elden, Iadeli taahh?tl? mektupla, Elektronik posta yoluyla, Faksla, yapilabilir. 133

134. Sikayet veya itirazen sikayet ?zerine alinan kararlara iliskin olarak iadeli taahh?tl? mektupla yapilan tebligatlarda mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci g?n, yabanci isteklilerde ise ondokuzuncu g?n kararin istekliye teblig tarihi sayilir. Tebligatin bu tarihten ?nce muhataba ulasmasi halinde ise fiili teblig tarihi esas alinir. 134 BIldIrIm ve TeblIgat EsaslarI

135. Basvuru sahibi tarafindan ?n yeterlik veya ihale dok?maninin satin alindigina iliskin formda veya basvuru dilek?esinde elektronik posta yoluyla veya faks ile yapilacak bildirimlerin kabul edileceginin taahh?t edilmesi halinde, elektronik posta adresinin veya faks numarasinin basvuru dilek?esinde belirtilmesi kaydiyla, basvuru sahibine elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim yapilabilir. 135 BIldIrIm ve TeblIgat EsaslarI

136. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapilan bildirimlerde, bildirim tarihi teblig tarihi sayilir. Bu sekilde yapilan bildirimlerin ayni g?n idare veya Kurum tarafindan teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapilmamis sayilir. Teyit islemi: tebligatin iadeli taahh?tl? mektupla bildirime ?ikarilmis olmasini ifade eder. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapilan bildirimler, bildirim tarihi ve i?erigini de kapsayacak sekilde ayrica belgelenir. 136 BIldIrIm ve TeblIgat EsaslarI Elektronik posta yoluyla yapilacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanilmasi halinde ge?erlidir. Elektronik posta yoluyla yapilacak bildirimler, idarenin veya Kurumun resmi elektronik posta adresinin kullanilmasi halinde ge?erlidir.

137. YargIsal Inceleme Kamu Ihale Kurulunun bireysel nitelikli kararlarina karsi ilk derece mahkemesi olarak Ankara Idare Mahkemesinde, d?zenleyici nitelikteki islemlerine karsi ilk derece mahkemesi olarak Danistay?da dava a?ilabilir. Kurul kararlari idare yargi mercilerinde dava konusu edilebileceginden, hak kaybina ugranilmamasi bakimindan Kurul kararinin yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma basvuruda bulunulmamasi ?nem arz etmektedir. 137

138. 138 ?er?eve Anlasma IhalelerInde SIkayet S?recI ?er?eve anlasmanin imzalanmasina kadar ge?en s?re i?erisindeki idari islem ve eylemler (tekliflerin sunulmasi, degerlendirilmesi ve ihalenin sonu?landirilmasi) ile On iki ayda bir yapilacak yeterlik degerlendirmesine iliskin idari islem ve eylemler hakkinda ?nce idareye sikayet ve sonrasinda Kuruma itirazen sikayet basvurusu yapilacaktir. (sikayet ve itirazen sikayet s?resi 10 g?nd?r) Kurumun inceleme s?resi 20 g?nd?r.

139. 139 ?er?eve Anlasma IhalelerInde SIkayet S?recI M?nferit s?zlesme s?reci i?erisindeki idari islem ve eylemlere (m?nferit s?zlesmeye davet, tekliflerin degerlendirilmesi ve m?nferit s?zlesmenin imzalanmasi) karsi ise dogrudan Kuruma itirazen sikayet basvuru yapilabilecektir. Itirazen sikayet s?resi: Idari islem ve eylemin farkina varildigi veya farkina varilmis olmasi gerektigi izleyen g?nden itibaren 3 is g?n?d?r. Kurumun inceleme s?resi 10 is g?n?d?r.

140. KAMU IHALE KURUMU D?ZENLEME DAIRESI 140


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro