Download

TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI


Advertisement
/ 45 []
Download Presentation
Comments
quang
From:
|  
(1126) |   (0) |   (0)
Views: 225 | Added:
Rate Presentation: 4 0
Description:
TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 PERINTAH AM BAB A. PELANTIKAN.
TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taklimat urusan perkhidmatan bagi pembantu tadbir sekolah sekolah daerah kota tinggiSlide 1

TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI

Taklimat urusan perkhidmatan bagi pembantu tadbir sekolah sekolah daerah kota tinggiSlide 2

PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 PERINTAH AM BAB A

PelantikanSlide 3

PELANTIKAN

 • Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak,

  termasuklah pelantikan kali pertama dan

  pelantikan se seorang pegawai sedang berkhidmat di mana-mana skim perkhidmatan.

Tarikh pelantikanSlide 4

TARIKH PELANTIKAN

Pada tarikh lapor diri kecuali ditentukan sebaliknya oleh Suruhanjaya.

Tarikh lantikan tetap pegawai sementara yang memenuhi syarat ialah pada tarikh Suruhanjaya bermesyuarat meluluskan.

Umur pelantikanSlide 5

UMUR PELANTIKAN

 • Umur mengikut skim perkhidmatan / dinyatakan dalam iklan.

  (minimum 18 tahun)

 • Umur maksimum 54 tahun.

Penerimaan pelantikanSlide 6

PENERIMAAN PELANTIKAN

 • Surat setuju terima

 • Laporan doktor

 • Surat akuan Sumpah (tiada rekod jenayah,bukan penagih,tidak memiliki kewarganegaan asing, bukan bankrap,tidak pernah dibuang kerja)

 • Surat akujanji dan lain-lain dokumen berkaitan

  (Dikemukakan ke SPP dalam tempoh 60 hari.)

 • Borang Tapisan Keselamatan (Lantikan pada atau selepas 1.1.2008) – Kemukakan kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, Putrajaya.(www.cgso.gov.com.my)

Penetapan gaji permulaanSlide 7

PENETAPAN GAJI PERMULAAN

 • 1. LANTIKAN PERTAMA

  - Seperti dalam surat tawaran

  2. PEGAWAI TETAP MENDAPAT JAWATAN BARU

  - Mata gaji berhampiran tidak kurang daripada

  kadar satu pergerakan gaji jawatan lama (pergerakan gaji biasa)

  • PENETAPAN GAJI LEBIH DARIPADA KADAR BIASA.

   - Mengikut kelulusan atau pengalaman

Penetapan gaji permulaan sambunganSlide 8

PENETAPAN GAJI PERMULAAN (SAMBUNGAN)

 • Penetapan gaji permulaan bagi Skim Perkhidmatan PPP Siswazah Gred DG41 mengikut nilai taraf kelayakan seperti berikut:-

 • i) Ijazah Sarjana Muda Am - P1T2

 • ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian - P1T4

 • iii) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian - P1T5

 • iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan - P1T6

 • v) Ijazah Sarjana Muda Senibina - P1T8

 • vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan - P1T10

Pengesahan dalam perkhidmatanSlide 9

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

 • Dalam tempoh 1 hingga 3 tahun

 • Tarikh sah ialah sehari selepas memenuhi syarat.

 • Syarat yang perlu dipenuhi:

  - Jalani tempoh percubaan dengan jayanya.

  - Lulus kursus induksi,

  - Lulus peperiksaan yang disyaratkan (jika ada) /(AKS)

  - Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Pengesahan dalam perkhidmatan1Slide 10

PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

 • Gagal disahkan dalam perkhidmatan selepas genap tempoh 3 tahun

  - Mohon Lanjut tempoh percubaan (perakukan ke Jabatan 5 bulan sebelum tamat percubaan pegawai)

  ( Tidak melebihi 2 tahun kecuali dalam keadaan khas)

  1) Tanpa Denda – pergerakan gaji peg.seperti biasa)

  2) Berdenda – pergerakan gaji ditangguhkan (dalam tempoh denda hilang kekananan ,tidak layak pergerakan gaji,tarikh pergerakan gaji berubah,tiada pelarasan gaji)

Opsyen kwsp skim pencenSlide 11

OPSYEN KWSP/SKIM PENCEN

 • Pegawai perlu tandatangan borang opsyen. (Lampiran ‘A’)

 • Pilihan adalah muktamad.

 • Jika pilih KWSP

  - dapat caruman KWSP kesemuanya

  - dapat wang tunai gantian cuti rehat (GCR)

Opsyen kwsp skim pencen1Slide 12

OPSYEN KWSP/SKIM PENCEN

 • Jika memilih Skim Pencen

  - dapat Ganjaran perkhidmatan

  - pencen Bulanan

  - wang tunai gantian cuti rehat

  - kemudahan rawatan perubatan

Opsyen skim pencenSlide 13

OPSYEN SKIM PENCEN

 • FORMULA PENGIRAAN GP :

  7.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir

  Contoh : tempoh perkhidmatan = 30 tahun

  gaji akhir DG44 = RM4936.63

  7.5% X 30 tahun X RM4936.63 = RM133,289.01

Opsyen skim pencen1Slide 14

OPSYEN SKIM PENCEN

 • FORMULA PENGIRAAN PB :

  1/600 X Bulan Perkhidmatan x Gaji Akhir

  Contoh : tempoh perkhidmatan = 30 tahun

  gaji akhir DG44 = RM4936.63

  1/600 x 360 bulan x RM4936.63 = RM2961.97 sebulan

Opsyen skim pencen2Slide 15

OPSYEN SKIM PENCEN

FORMULA PENGIRAAN GCR :

1/30 X cuti rehat dikumpul x gaji akhir + imbuhan tetap

Contoh : CRehat dikumpul = 120 hari

gaji + imbuhan tetap = RM5736.63

1/30 x 120 hari x RM5736.63 = RM22,946.51

4. kemudahan rawatan perubatan

Pemberian taraf berpencenSlide 16

PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

Telah disahkan dalam perkhidmatan

Berkhidmat tidak kurang 3 tahun

Perakuan Ketua Jabatan

Permohonan jawatan baruSlide 17

PERMOHONAN JAWATAN BARU

 • Melalui Ketua Jabatan terus ke Pihak Berkuasa Melantik dengan menyertakan maklumat perkhidmatan serta ulasan sokongan atau sebaliknya.

 • NOTA * - JIKA BERJAYA :

Permohonan jawatan baru1Slide 18

PERMOHONAN JAWATAN BARU

 • Mohon pelepasan jawatan dengan izindan pemendekan notiske Kementerian.

 • Caranya :

  - permohonan bertulis

  - melalui Ketua Jabatan (JPN)

  - disokong oleh Ketua Jabatan dan permohonan terdahulu melalui Ketua Jabatan.

Permohonan jawatan baru2Slide 19

PERMOHONAN JAWATAN BARU

 • Tujuan : Membolehkan pegawai kerajaan menjawat jawatan lain dalam suruhanjaya yang sama,berbeza atau badan berkanun dan tempoh perkhidmatan akan diambil kira.

 • Jangan melapor diri ke jawatan yang baru

  sekiranya belum mendapat kelulusan.

Permohonan jawatan baru3Slide 20

PERMOHONAN JAWATAN BARU

NOTA * - SEKIRANYA TIDAK DILULUSKAN OLEH KEMENTERIAN(tidak melalui Ketua Jabatan, langgar kontrak,kepentingan pkhd, dsbg.)

 • Pegawai perlu meletak jawatan sekiranya masih berminat untuk menjawat jawatan yang baru.(Tempoh perkhidmatan terdahulu tidak akan diambil kira dalam kiraan tempoh perkhidmatan)

Letak jawatanSlide 21

LETAK JAWATAN

 • Letak jawatan tidak perlu menunggu kelulusan.

 • Berkuatkuasa pada tarikh yang dinyatakan secara bertulis oleh pegawai.

 • Notis,

  - 30 hari pegawai dalam percubaan.

  - 90 hari pegawai telah disahkan jawatan.

  - 24 jam (sebulan gaji pengganti notis)

  *** Cuti tanpa gaji tidak diambilkira bagi tempoh notis.

Kenaikan pangkatSlide 22

KENAIKAN PANGKAT

Peningkatan secara hakiki dari satu gred ke suatu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

Elaun dan kemudahan perintah am bab bSlide 23

ELAUN DAN KEMUDAHANPERINTAH AM BAB B

ElaunSlide 24

ELAUN

 • Satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada pegawainya berdasarkan kriteria,

  - kepakaran

  - kepentingan sesuatu perkhidmatan

  - tanggungjawab tambahan ch.ETJ/BITK/BISP/BIMKKC

  - risiko kerja ch.jaga rumah mayat

  - galakan ch.ew/epw/emltk/ep

Elaun1Slide 25

ELAUN

- Kemahiran

- Kos sara hidup

- kesusahan

- keanehan tugas atau perkhidmatan

- bayaran balik perbelanjaan

Prinsip pemberian elaunSlide 26

PRINSIP PEMBERIAN ELAUN

Tidak sejagat – bayaran kepada perkhidmatan yang diwujudkan sahaja.

Tidak kekal – dibayar ikut situasi

Tidak biasa – mengikut kesesuaian

Kesaksamaan – ikut kelayakan secara adil

Jenis elaunSlide 27

JENIS ELAUN

Imbuhan Tetap

Bayaran Insentif

Bayaran Balik Perbelanjaan.

Contoh elaunSlide 28

CONTOH ELAUN

 • Imbuhan Tetap

  - Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Keraian,

 • Bayaran Insentif,

  - BISP,BIK,BMKKC,BITK,Elaun Wilayah, Elaun Perumahan Wilayah,Elaun Kesusahan, Elaun Pedalaman, Elaun Bahasa, Elaun Memangku,Elaun Tanggungkerja, Elaun Tanggungjawab, Elaun Pengetua ,Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu, Elaun Basikal,Elaun Gangguan, dan berbagai-bagai lagi elaun.

Contoh elaun1Slide 29

CONTOH ELAUN

 • Bayaran balik perbelanjaan,

  - elaun makan, elaun harian, elaun lojing, elaun pakaian panas, elaun pakaian istiadat,bayaran balik pasport,bayaran balik lesen memandu,bayaran balik letak kereta, dan berbagai lagi.

Kaedah memprosesSlide 30

KAEDAH MEMPROSES

 • Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA)

  - Ikut gred yang telah ditetapkan.

 • Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)

  - Ikut gred yang telah ditetapkan.

 • Bayaran Sara Hidup (BSH)

  - Ikut Majlis Bandaraya,Majlis

  Perbandaraan,Majlis Daerah.

 • Imbuhan Tetap Keraian(ITK)

  - DG44 ke atas sahaja.

Kaedah memproses1Slide 31

KAEDAH MEMPROSES

 • Bayaran Insetif Subjek Pendidikan (BISP)

 • Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, English For Sceince Teknology (EST) dan Teknologi Maklumat (IT).

 • Syarat a - opsyen

  b - mengajar

  c - kelayakan Bahasa Inggeris

Kaedah memproses2Slide 32

KAEDAH MEMPROSES

 • Bayaran Insentif Kritikal (BIK)

 • Subjek Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan.

 • Mempunyai kelulusan Ijazah Kejuruteraan.

 • Mengajar 15 waktu seminggu subjek tersebut.

Kaedah memproses3Slide 33

KAEDAH MEMPROSES

 • Elaun Wilayah (EW)

  - layak bagi pegawai dari Sabah/Sarawak/Labuan.

  - Ibu bapa pegawai lahir di sana.

  - Ikut kadar 12.5% - 25%. (P.P.Bil.7/2007)

  - Surat beranak ibu/ bapa diperlukan

  - Jika suami dan isteri dari sana (salah seorang

  saja layak)

  - Tidak layak BSH

  *****

Kaedah memproses4Slide 34

KAEDAH MEMPROSES

 • Elaun Perumahan Wilayah (EPW)

  - layak kepada pegawai yang berasal dari Sabah/Swk/Labuan.

  - Kadar (Johor Bahru /daerah lain ikut gred.)

Kaedah memproses5Slide 35

KAEDAH MEMPROSES

 • Elaun Warden

  - Layak jika dilantik menjadi warden.

  - Jika tinggal dibangunan kerajaan (tidak layak ITP layak bayaran perumahan khas.)

  - Warden – RM240.00

  - Ketua Warden– RM280.00

Elaun wardenSlide 36

ELAUN WARDEN

Kelayakan Elaun Bagi Pegawai dari Sabah dan Sarawak yang dilantik sebagai Warden

ELAUN YANG LAYAK DI BAYAR - Bagi pegawai yang duduk di rumah yang di peruntukan:

1. Elaun Warden

2. Elaun Wilayah

3. ITKA

4. BPK – 50% ( Separuh dari ITP)

ELAUN YANG TIDAK LAYAK DI BAYAR :

1. Elaun Perumahan Wilayah

2. BSH

Elaun warden1Slide 37

ELAUN WARDEN

Jika pegawai duduk di kuaters (rumah sewa) kerajaan :

ELAUN YANG LAYAK DIBAYAR

1. Elaun Warden

2. Elaun Wilayah

3. ITKA

ELAUN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR

1. Elaun Perumahan Wilayah

2. BSH

3. BPK – 50% (separuh dari ITP)

KELAYAKAN ELAUN BAGI PEGAWAI YANG TINGGAL DI SEMENANJUNG :

1. Elaun Warden

2. ITKA

3. BPK – 50% (separuh dari ITP)

4. BSH – 50% (separuh)

Kaedah memproses6Slide 38

KAEDAH MEMPROSES

 • Bayaran Perumahan Khas (BPK).

  - Layak kepada warden,pengetua yang tinggal di rumah khas jabatan.

  - Layak 50% dari kelayakan ITP

Kaedah memproses7Slide 39

KAEDAH MEMPROSES

 • Bayaran insentif mengajar kanak-kanak pendidikan khas (cacat penglihatan,pendengaran dan masalah pembelajaran) (BIMKC)

  - sepenuh masa guru pendidikan khas.

  - Ada sijil pendidikan khas/kursus 12 bulan/kursus 12 jam.

Kaedah memproses8Slide 40

KAEDAH MEMPROSES

- Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) – Kemudahan asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip dan bekalan elektrik) dan kemudahan awam (tiada kemudahan awam, telefon dan kemudahan perubatan)

- 10 % daripada gaji pokok

 • Diarah secara bertulis berkhidmat dikawasan pedalaman

 • Tinggal menetap dikawasan pedalaman

 • Berkhidmat dalam tempoh 1 bulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman

Bayaran insentif pedalaman bipSlide 41

Bayaran Insentif Pedalaman (BIP)

Sekolah-sekolah yang terlibat :

 • SK SERI SEDOHOK, KLUANG

 • SK PENGKALAN TEREH, KLUANG

 • SK SEMPANG, KOTA TINGGI

 • SK TELOK HUTAN LESONG, KOTA TINGGI

 • SK TUNJUK LAUT, KOTA TINGGI

 • SK TANAH ABANG, MERSING

Kaedah memproses9Slide 42

KAEDAH MEMPROSES

Elaun Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan

 • Ketentuan sekolah yang layak menerima bayaran - J/Kuasa Induk Pemantauan terdiri daripada Pengarah, Bhg.Dasar, SUB BSM, SUB Pembangunan,SUB Bhg.Kew.Pengarah Bhg.Sek.Ketua Nazir dll wakil yang dijemput.

 • Penentuan kategori berasaskan tahap kesukaran aksesibiliti, kemudahan asas dan kemudahan awam.

 • 3 Kategori : Pedalaman 1(RM500), Pedalaman 2(RM1000) dan Pedalaman 3(RM1500)

Kaedah memproses10Slide 43

KAEDAH MEMPROSES

Kelayakan :

 • PPP/AKS yang diarah bertugas dan menetap dikawasan berkenaan

 • Berkhidmat selama tempoh 1 bulan/lebih

 • Suami isteri layak menerima.

Kaedah memproses11Slide 44

KAEDAH MEMPROSES

EMLTK Negeri Johor :

Senarai sekolah Pedalaman 1 (RM500)

 • SK TANJUNG SURAT, KOTA TINGGI

 • SK PULAU SIBU, MERSING

 • SK PULAU TINGGI, MERSING

 • SK KG.KUDONG, SEGAMAT

  Senarai sekolah Pedalaman 2 (RM1000)

 • SK PUNAN, KLUANG

 • SK PULAU AUR, MERSING

 • SK PULAU PEMANGGIL, MERSING

 • SK PETA, MERSING

Taklimat urusan perkhidmatan bagi pembantu tadbir sekolah sekolah daerah kota tinggiSlide 45

Sekian,

Terima Kasih


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro