TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI
Download

TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KO...

Advertisement
Download Presentation
Comments
quang
From:
|  
(134) |   (0) |   (0)
Views: 172 | Added: 12-10-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 PERINTAH AM BAB A . PELANTIKAN. Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak,termasuklah pelantikan kali pertama dan pelantikan seseorang pegawai se
TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SE...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. TAKLIMAT URUSAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU TADBIR SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI

2. PERATURAN-PERATURAN PEGAWAI AWAM (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 PERINTAH AM BAB A

3. PELANTIKAN Pelantikan ke dalam perkhidmatan awam oleh Suruhanjaya secara tetap, sementara atau kontrak, termasuklah pelantikan kali pertama dan pelantikan se seorang pegawai sedang berkhidmat di mana-mana skim perkhidmatan.

4. TARIKH PELANTIKAN Pada tarikh lapor diri kecuali ditentukan sebaliknya oleh Suruhanjaya. Tarikh lantikan tetap pegawai sementara yang memenuhi syarat ialah pada tarikh Suruhanjaya bermesyuarat meluluskan.

5. UMUR PELANTIKAN Umur mengikut skim perkhidmatan / dinyatakan dalam iklan. (minimum 18 tahun) Umur maksimum 54 tahun.

6. PENERIMAAN PELANTIKAN Surat setuju terima Laporan doktor Surat akuan Sumpah (tiada rekod jenayah,bukan penagih,tidak memiliki kewarganegaan asing, bukan bankrap,tidak pernah dibuang kerja) Surat akujanji dan lain-lain dokumen berkaitan (Dikemukakan ke SPP dalam tempoh 60 hari.) Borang Tapisan Keselamatan (Lantikan pada atau selepas 1.1.2008) ? Kemukakan kepada Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, Putrajaya.(www.cgso.gov.com.my)

7. PENETAPAN GAJI PERMULAAN 1. LANTIKAN PERTAMA - Seperti dalam surat tawaran 2. PEGAWAI TETAP MENDAPAT JAWATAN BARU - Mata gaji berhampiran tidak kurang daripada kadar satu pergerakan gaji jawatan lama (pergerakan gaji biasa) PENETAPAN GAJI LEBIH DARIPADA KADAR BIASA. - Mengikut kelulusan atau pengalaman

8. PENETAPAN GAJI PERMULAAN (SAMBUNGAN) Penetapan gaji permulaan bagi Skim Perkhidmatan PPP Siswazah Gred DG41 mengikut nilai taraf kelayakan seperti berikut:- i) Ijazah Sarjana Muda Am - P1T2 ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian - P1T4 iii) Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian - P1T5 iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan - P1T6 v) Ijazah Sarjana Muda Senibina - P1T8 vi) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan - P1T10

9. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN Dalam tempoh 1 hingga 3 tahun Tarikh sah ialah sehari selepas memenuhi syarat. Syarat yang perlu dipenuhi: - Jalani tempoh percubaan dengan jayanya. - Lulus kursus induksi, - Lulus peperiksaan yang disyaratkan (jika ada) /(AKS) - Diperakukan oleh Ketua Jabatan.

10. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN Gagal disahkan dalam perkhidmatan selepas genap tempoh 3 tahun - Mohon Lanjut tempoh percubaan (perakukan ke Jabatan 5 bulan sebelum tamat percubaan pegawai) ( Tidak melebihi 2 tahun kecuali dalam keadaan khas) 1) Tanpa Denda ? pergerakan gaji peg.seperti biasa) 2) Berdenda ? pergerakan gaji ditangguhkan (dalam tempoh denda hilang kekananan ,tidak layak pergerakan gaji,tarikh pergerakan gaji berubah,tiada pelarasan gaji)

11. OPSYEN KWSP/SKIM PENCEN Pegawai perlu tandatangan borang opsyen. (Lampiran ?A?) Pilihan adalah muktamad. Jika pilih KWSP - dapat caruman KWSP kesemuanya - dapat wang tunai gantian cuti rehat (GCR)

12. OPSYEN KWSP/SKIM PENCEN Jika memilih Skim Pencen - dapat Ganjaran perkhidmatan - pencen Bulanan - wang tunai gantian cuti rehat - kemudahan rawatan perubatan

13. OPSYEN SKIM PENCEN FORMULA PENGIRAAN GP : 7.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir Contoh : tempoh perkhidmatan = 30 tahun gaji akhir DG44 = RM4936.63 7.5% X 30 tahun X RM4936.63 = RM133,289.01

14. OPSYEN SKIM PENCEN FORMULA PENGIRAAN PB : 1/600 X Bulan Perkhidmatan x Gaji Akhir Contoh : tempoh perkhidmatan = 30 tahun gaji akhir DG44 = RM4936.63 1/600 x 360 bulan x RM4936.63 = RM2961.97 sebulan

15. OPSYEN SKIM PENCEN FORMULA PENGIRAAN GCR : 1/30 X cuti rehat dikumpul x gaji akhir + imbuhan tetap Contoh : CRehat dikumpul = 120 hari gaji + imbuhan tetap = RM5736.63 1/30 x 120 hari x RM5736.63 = RM22,946.51 4. kemudahan rawatan perubatan

16. PEMBERIAN TARAF BERPENCEN Telah disahkan dalam perkhidmatan Berkhidmat tidak kurang 3 tahun Perakuan Ketua Jabatan

17. PERMOHONAN JAWATAN BARU Melalui Ketua Jabatan terus ke Pihak Berkuasa Melantik dengan menyertakan maklumat perkhidmatan serta ulasan sokongan atau sebaliknya. NOTA * - JIKA BERJAYA :

18. PERMOHONAN JAWATAN BARU Mohon pelepasan jawatan dengan izin dan pemendekan notis ke Kementerian. Caranya : - permohonan bertulis - melalui Ketua Jabatan (JPN) - disokong oleh Ketua Jabatan dan permohonan terdahulu melalui Ketua Jabatan.

19. PERMOHONAN JAWATAN BARU Tujuan : Membolehkan pegawai kerajaan menjawat jawatan lain dalam suruhanjaya yang sama,berbeza atau badan berkanun dan tempoh perkhidmatan akan diambil kira. Jangan melapor diri ke jawatan yang baru sekiranya belum mendapat kelulusan.

20. PERMOHONAN JAWATAN BARU NOTA * - SEKIRANYA TIDAK DILULUSKAN OLEH KEMENTERIAN (tidak melalui Ketua Jabatan, langgar kontrak,kepentingan pkhd, dsbg.) Pegawai perlu meletak jawatan sekiranya masih berminat untuk menjawat jawatan yang baru.(Tempoh perkhidmatan terdahulu tidak akan diambil kira dalam kiraan tempoh perkhidmatan)

21. LETAK JAWATAN Letak jawatan tidak perlu menunggu kelulusan. Berkuatkuasa pada tarikh yang dinyatakan secara bertulis oleh pegawai. Notis, - 30 hari pegawai dalam percubaan. - 90 hari pegawai telah disahkan jawatan. - 24 jam (sebulan gaji pengganti notis) *** Cuti tanpa gaji tidak diambilkira bagi tempoh notis.

22. KENAIKAN PANGKAT Peningkatan secara hakiki dari satu gred ke suatu gred yang lebih tinggi dalam perkhidmatan yang sama dengan kelulusan Lembaga Kenaikan Pangkat.

23. ELAUN DAN KEMUDAHAN PERINTAH AM BAB B

24. ELAUN Satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada pegawainya berdasarkan kriteria, - kepakaran - kepentingan sesuatu perkhidmatan - tanggungjawab tambahan ch.ETJ/BITK/BISP/BIMKKC - risiko kerja ch.jaga rumah mayat - galakan ch.ew/epw/emltk/ep

25. ELAUN - Kemahiran - Kos sara hidup - kesusahan - keanehan tugas atau perkhidmatan - bayaran balik perbelanjaan

26. PRINSIP PEMBERIAN ELAUN Tidak sejagat ? bayaran kepada perkhidmatan yang diwujudkan sahaja. Tidak kekal ? dibayar ikut situasi Tidak biasa ? mengikut kesesuaian Kesaksamaan ? ikut kelayakan secara adil

27. JENIS ELAUN Imbuhan Tetap Bayaran Insentif Bayaran Balik Perbelanjaan.

28. CONTOH ELAUN Imbuhan Tetap - Imbuhan Tetap Perumahan, Imbuhan Tetap Khidmat Awam, Imbuhan Tetap Keraian, Bayaran Insentif, - BISP,BIK,BMKKC,BITK,Elaun Wilayah, Elaun Perumahan Wilayah,Elaun Kesusahan, Elaun Pedalaman, Elaun Bahasa, Elaun Memangku,Elaun Tanggungkerja, Elaun Tanggungjawab, Elaun Pengetua ,Elaun Tanggungjawab Khas Pemandu, Elaun Basikal,Elaun Gangguan, dan berbagai-bagai lagi elaun.

29. CONTOH ELAUN Bayaran balik perbelanjaan, - elaun makan, elaun harian, elaun lojing, elaun pakaian panas, elaun pakaian istiadat,bayaran balik pasport,bayaran balik lesen memandu,bayaran balik letak kereta, dan berbagai lagi.

30. KAEDAH MEMPROSES Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) - Ikut gred yang telah ditetapkan. Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) - Ikut gred yang telah ditetapkan. Bayaran Sara Hidup (BSH) - Ikut Majlis Bandaraya,Majlis Perbandaraan,Majlis Daerah. Imbuhan Tetap Keraian(ITK) - DG44 ke atas sahaja.

31. KAEDAH MEMPROSES Bayaran Insetif Subjek Pendidikan (BISP) Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, English For Sceince Teknology (EST) dan Teknologi Maklumat (IT). Syarat a - opsyen b - mengajar c - kelayakan Bahasa Inggeris

32. KAEDAH MEMPROSES Bayaran Insentif Kritikal (BIK) Subjek Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan. Mempunyai kelulusan Ijazah Kejuruteraan. Mengajar 15 waktu seminggu subjek tersebut.

33. KAEDAH MEMPROSES Elaun Wilayah (EW) - layak bagi pegawai dari Sabah/Sarawak/Labuan. - Ibu bapa pegawai lahir di sana. - Ikut kadar 12.5% - 25%. (P.P.Bil.7/2007) - Surat beranak ibu/ bapa diperlukan - Jika suami dan isteri dari sana (salah seorang saja layak) - Tidak layak BSH *****

34. KAEDAH MEMPROSES Elaun Perumahan Wilayah (EPW) - layak kepada pegawai yang berasal dari Sabah/Swk/Labuan. - Kadar (Johor Bahru /daerah lain ikut gred.)

35. KAEDAH MEMPROSES Elaun Warden - Layak jika dilantik menjadi warden. - Jika tinggal dibangunan kerajaan (tidak layak ITP layak bayaran perumahan khas.) - Warden ? RM240.00 - Ketua Warden? RM280.00

36. ELAUN WARDEN Kelayakan Elaun Bagi Pegawai dari Sabah dan Sarawak yang dilantik sebagai Warden ELAUN YANG LAYAK DI BAYAR - Bagi pegawai yang duduk di rumah yang di peruntukan: 1. Elaun Warden 2. Elaun Wilayah 3. ITKA 4. BPK ? 50% ( Separuh dari ITP) ELAUN YANG TIDAK LAYAK DI BAYAR : 1. Elaun Perumahan Wilayah 2. BSH

37. ELAUN WARDEN Jika pegawai duduk di kuaters (rumah sewa) kerajaan : ELAUN YANG LAYAK DIBAYAR 1. Elaun Warden 2. Elaun Wilayah 3. ITKA ELAUN YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR 1. Elaun Perumahan Wilayah 2. BSH 3. BPK ? 50% (separuh dari ITP) KELAYAKAN ELAUN BAGI PEGAWAI YANG TINGGAL DI SEMENANJUNG : 1. Elaun Warden 2. ITKA 3. BPK ? 50% (separuh dari ITP) 4. BSH ? 50% (separuh)

38. KAEDAH MEMPROSES Bayaran Perumahan Khas (BPK). - Layak kepada warden,pengetua yang tinggal di rumah khas jabatan. - Layak 50% dari kelayakan ITP

39. KAEDAH MEMPROSES Bayaran insentif mengajar kanak-kanak pendidikan khas (cacat penglihatan,pendengaran dan masalah pembelajaran) (BIMKC) - sepenuh masa guru pendidikan khas. - Ada sijil pendidikan khas/kursus 12 bulan/kursus 12 jam.

40. KAEDAH MEMPROSES - Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) ? Kemudahan asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip dan bekalan elektrik) dan kemudahan awam (tiada kemudahan awam, telefon dan kemudahan perubatan) - 10 % daripada gaji pokok Diarah secara bertulis berkhidmat dikawasan pedalaman Tinggal menetap dikawasan pedalaman Berkhidmat dalam tempoh 1 bulan kalendar atau lebih di kawasan pedalaman

41. Bayaran Insentif Pedalaman (BIP) Sekolah-sekolah yang terlibat : SK SERI SEDOHOK, KLUANG SK PENGKALAN TEREH, KLUANG SK SEMPANG, KOTA TINGGI SK TELOK HUTAN LESONG, KOTA TINGGI SK TUNJUK LAUT, KOTA TINGGI SK TANAH ABANG, MERSING

42. KAEDAH MEMPROSES Elaun Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan Ketentuan sekolah yang layak menerima bayaran - J/Kuasa Induk Pemantauan terdiri daripada Pengarah, Bhg.Dasar, SUB BSM, SUB Pembangunan,SUB Bhg.Kew.Pengarah Bhg.Sek.Ketua Nazir dll wakil yang dijemput. Penentuan kategori berasaskan tahap kesukaran aksesibiliti, kemudahan asas dan kemudahan awam. 3 Kategori : Pedalaman 1(RM500), Pedalaman 2(RM1000) dan Pedalaman 3(RM1500)

43. KAEDAH MEMPROSES Kelayakan : PPP/AKS yang diarah bertugas dan menetap dikawasan berkenaan Berkhidmat selama tempoh 1 bulan/lebih Suami isteri layak menerima.

44. KAEDAH MEMPROSES EMLTK Negeri Johor : Senarai sekolah Pedalaman 1 (RM500) SK TANJUNG SURAT, KOTA TINGGI SK PULAU SIBU, MERSING SK PULAU TINGGI, MERSING SK KG.KUDONG, SEGAMAT Senarai sekolah Pedalaman 2 (RM1000) SK PUNAN, KLUANG SK PULAU AUR, MERSING SK PULAU PEMANGGIL, MERSING SK PETA, MERSING

45. 45


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro