Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.
Download
1 / 16

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji. Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku. Warszawa, luty 2011 r. Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reverse split.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Zmiana wartości nominalnej akcji' - quana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Zmiana wartości nominalnej akcji

Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku

Warszawa, luty 2011 r.


Zmiana warto ci nominalnej akcji czyli split i reverse split
Zmiana wartości nominalnej akcji czyli split i reversesplit.

Splitjest podziałem wartości nominalnej akcji w określonym stosunku. Dokonując splitu akcji mającej wartość nominalną np. 2 zł, w stosunku 1: 2, otrzymujemy dwie akcje po 1 zł. Odzwierciedlenie podziału, dokładnie w takim samym stosunku, stanowi zmiana ceny akcji na giełdzie papierów wartościowych. Cena jednej akcji zostaje podzielona przez 2, a liczba akcji w portfelu inwestora zwiększa się dwukrotnie. Podział wartości nominalnej ma charakter czysto techniczny i nie ma wpływu na osiągane przez przedsiębiorstwo zyski i ponoszone koszty działalności. Zadaniem splitu jest zwiększenie płynności akcji, a tym samym umożliwienie ich zakupu większej liczbie inwestorów.

Reversesplitto operacja odwrotna do splitu. Polega na podwyższeniu wartości nominalnej akcji. Dokonując reversesplitu akcji mającej wartość nominalną 0,10 zł w stosunku 10:1, otrzymujemy jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł. Odzwierciedlenie podziału, dokładnie w takim samym stosunku, stanowi zmiana ceny akcji na giełdzie papierów wartościowych. Cena jednej akcji zostaje przemnożona przez 10, a liczba akcji w portfelu inwestora zmniejsza się dzesięciokrotnie.


Przyk ad
Przykład

Załóżmy, że:

 • Kapitał zakładowy spółki w wysokości 1 000 000 zł dzieli się na 1 000 000 akcji;

 • Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł;

 • Cena rynkowa jednej akcji = 2,5 zł;

 • Inwestor posiada w portfelu 10 000 akcji;

 • Wartość portfela inwestora = 10 000 akcji * 2,5 zł czyli 25 000 zł.

 • Spółka ogłasza split akcji w stosunku 1:5.

  Co dzieje się z akcjami na rachunku inwestora?

 • Po splicie kapitał zakładowy dzieli się na 5 000 000 akcji (gdyż liczba akcji zwiększa się pięciokrotnie);

 • Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł/5 czyli 0,20 zł (gdyż nominał dzielimy w odpowiednim stosunku);

 • Inwestor posiada na rachunku: 50 000 akcji (liczba zwiększona pięciokrotnie);

 • Cena rynkowa akcji po splicie = 2,5 zł/5 czyli 0,50 zł.

 • Wartość portfela inwestora po splicie = 50 000 akcji * 0,50 zł = 25 000 zł.

  Jak wspomniano wcześniej, liczba akcji wzrosła, a cena została podzielona w odpowiednim stosunku. Po dokonaniu tej operacji wartość portfela inwestora pozostaje bez zmian.


W przypadku zmiany wartości nominalnej, GPW dokona zmiany parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Parametry kontraktów terminowych, które podlegają zmianie to: liczba akcji przypadających na jeden kontrakt oraz kurs odniesienia.


Zmian dokonuje się począwszy od sesji parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Giełdowej, na której akcje będące instrumentem

bazowym dla kontraktów są notowane z

oznaczeniem „po wymianie”.


Poniżej znajduje się lista kontraktów terminowych (instrumenty bazowe), których parametry mogą ulec zmianie

 • BANK POLSKA KASA OPIEKI SA,

 • KGHM POLSKA MIEDŹ SA,

 • TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA,

 • POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA,

 • POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA,

 • POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA,

 • ASSECO POLAND SA,

 • POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA,

 • POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA,

 • TAURON POLSKA ENERGIA SA.


Nadszed czas na praktyk
Nadszedł czas na praktykę (instrumenty bazowe),

 • W dalszej części prezentacji zostanie przedstawiony sposób modyfikacji parametrów kontraktów terminowych na akcje w przypadku podziału wartości nominalnej (splitu).

 • Aby pokazać jak prosta jest to operacja, posłużymy się przykładem liczbowym.

 • Ponieważ zawsze w obrocie znajdują się trzy serie kontraktów terminowych na akcje danej spółki, przytoczony przykład liczbowy obejmie wszystkie serie kontraktów.


Za o enia
Założenia (instrumenty bazowe),

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki XYZ podejmuje

uchwałę o podziale wartości nominalnej akcji w stosunku 1:5

 • Cena rynkowa akcji = 150 zł;

 • Wartość nominalna akcji = 5 zł;

 • Liczba akcji przypadających na jeden kontrakt terminowy (mnożnik) = 100 akcji.


W wyniku operacji splitu otrzymujemy
W wyniku operacji (instrumenty bazowe), splitu otrzymujemy:

 • Cena rynkowa akcji po podziale: 150 zł/5 = 30 zł;

 • Wartość nominalna akcji po podziale: 5 zł/5 = 1 zł;

  Należy pamiętać, że w wyniku splituliczba akcji

  zwiększy się zgodnie z parametrami splitu. W

  naszym przypadku liczba akcji zwiększy się

  pięciokrotnie.


Zaczynamy
Zaczynamy (instrumenty bazowe),

Dzienny kurs rozliczeniowy dla poszczególnych serii kontraktów

terminowych został wyznaczony na następujących poziomach:

 • Seria 1 = 155 zł

 • Seria 2 = 160 zł

 • Seria 3 = 165 zł


Krok pierwszy wyznaczamy liczb akcji przypadaj cych na jeden kontrakt nowy mno nik
Krok pierwszy: wyznaczamy liczbę akcji przypadających na jeden kontrakt (nowy mnożnik)

 • Dzielimy stary mnożnik przez ustalony współczynnik splitu (w naszym przypadku: 1:5=0,2) i otrzymujemy nowy mnożnik:

  c = 100/0,2 = 500


Krok drugi kurs odniesienia
Krok drugi: kurs odniesienia jeden kontrakt (nowy mnożnik)

 • Aby wyznaczyć nowy kurs odniesienia należy postępować zgodnie z regułą:

  k*ws

  gdzie:

 • k – stary kurs odniesienia

 • ws – współczynnik splitu


Krok drugi kurs odniesienia w przyk adzie
Krok drugi: kurs odniesienia w przykładzie jeden kontrakt (nowy mnożnik)

 • Seria 1 po zmianie:

 • Seria 2 po zmianie:

 • Seria 3 po zmianie:


Przed i po zmianie ma e por wnanie
Przed i po zmianie – małe porównanie jeden kontrakt (nowy mnożnik)


Informacja o zmianie liczby akcji przypadających na jeden kontrakt (nowy mnożnik)

jeden kontrakt oraz kursu odniesienia jest podawana

do wiadomości uczestników obrotu na sesji giełdowej,

na której były po raz ostatni notowane akcje

„przed wymianą”.


Gdzie szuka dodatkowych informacji o kontraktach terminowych
Gdzie szukać dodatkowych informacji o kontraktach terminowych?

 • Strona internetowa - www.gpw.pl, (instrumenty --> kontrakty terminowe):

  • „Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje spółek”;

  • Standardy kontraktów terminowych;

  • Informacje o seriach kontraktów w obrocie;

  • Wyniki sesji.

 • Informacje dostępne w domach maklerskich;

 • Szkolenia dotyczące kontraktów terminowych: www.gpw.pl


ad