F nansal y net m
Download
1 / 47

FINANSAL Y NETIM - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

FİNANSAL YÖNETİM. Yard.Doç.Dr. Mehmet ERKAN . PARANIN ZAMAN DEĞERİ. Paranın Zaman Değeri. Paranın zaman değeri, paranın bekleme fiyatı veya faizidir. Enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesi ile paranın zaman değeri arasında fark vardır .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FINANSAL Y NETIM' - quade


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F nansal y net m

FİNANSAL YÖNETİM

Yard.Doç.Dr. Mehmet ERKANParan n zaman de eri
Paranın Zaman Değeri

 • Paranın zaman değeri, paranın bekleme fiyatı veya faizidir.

 • Enflasyon nedeniyle paranın değer kaybetmesi ile paranın zaman değeri arasında fark vardır.

 • Paranın zaman değeri, paranın kullanım zamanındaki tercih nedeniyle oluşan bir değerdir.


Faiz nedir
Faiz Nedir

 • Faiz, başkalarına ait sermayenin kullanımı için ödenen bedeldir.

 • Faiz, paranın zaman değeridir.


Nominal faiz ve reel faiz
Nominal Faiz ve Reel Faiz

 • Nominal faiz, piyasada uygulanan cari faiz oranıdır.

 • Reel faiz, enflasyondan arındırılmış faiz oranıdır. Reel faiz, aşağıdaki şekilde bulunabilir:

  1 + Reel Faiz = 1 + Nominal Faiz

  1 + Enflasyon Oranı

  Veya, kısaca;

  Reel Faiz = Nominal Faiz Oranı – Enf. Oranı’dır.


Basit faiz
Basit Faiz

 • Basit faiz, ana paraya ödenen faizin, ana paraya ilave edilmeden hesaplanan faizdir.

 • Basit faiz şöyle hesaplanmaktadır:

  I = P*i*n

  I = Basit faiz tutarı

  P = Ana para tutarı

  i = Yıllık faiz oranı

  n = Vade


Örnek

 • Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, 10.000.000 TL’yi bankaya yıllık %50 faizle yatırdığında, yıl sonunda ne kadar faiz alır?

  P = 10.000.000 TL

  i = %50

  n = 1 yıl

  I = ?

 • I = P*i*n

  I = 10.000.000 TL * 0.50*1 yıl

  I = 5.000.000 TL faiz tutarıdır.


Bile ik faiz paran n gelecek de eri
Bileşik Faiz/Paranın Gelecek Değeri

 • Bileşik faiz, yıl sonunda kazanılan faizin çekilmediği sürece, ana paraya ilave edilerek, ana para+faiz üzerinden faiz hesaplanmasıdır.

 • Bileşik faiz şöyle hesaplanır:

  FVn = P ( 1 + i )n

  P = Ana para

  i = Yıllık faiz oranı

  n = Yıl

  FVn = Gelecek değer


Örnek

 • Bir yatırımcı, 1.000.000 lirasını, %40 faiz üzerinden 3 yıllığına bir bankaya yatırmıştır. Yatırımcının 3. yılın sonundaki parası ne kadar olacaktır?

 • FVn = P ( 1 + i )n

  FVn= 1.000.000 (1+0.40)3

  FVn= 2.744.000 TL olur.


 • Faiz ödemeleri yılda 1 defadan fazla yapılıyorsa, gelecek değer şöyle hesaplanır:

  FVnm = P( 1 + i / m )nm

 • Örneğin, yatırımcı, 1.000.000 lirasını, bir bankaya, 3 yıl için, faiz oranı yıllık %60’den 6 ay vadeli olarak yatırmıştır. Yatırımcının3. yıl sonunda parası kaç lira olacaktır?

 • FVnm = P( 1 + i / m )nm

  FVnm = 1.000.000 (1+0.60/2)3*2

  FVnm = 4.826.800 TL olur.


Paran n bug nk de eri
Paranın Bugünkü Değeri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Bugünkü değer, gelecekte elde edilecek getirileri, belli bir faiz veya iskonto oranından başlangıç yılına indirgemektir.

 • Bugünkü değer şöyle hesaplanır:

  P = FVn / (1 + i)n

  P= Şimdiki değer

  FV=Gelecekteki değer

  i=İskonto oranı

  n=Vade

 • Yılda birden fazla faiz ödemesi durumunda, BD

  P = FVnm [ 1/ (1 + i /m )n*m ]

  şeklinde hesaplanır.


Örnek gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Bir yatırımcının 4 yıl sonra eline geçecek 1.000.000 TL’nin, yıllık %40 bileşik faiz oranı ile şimdiki değeri kaç TL’dir?

 • P = FVn / (1 + i)n

  P = 1.000.000 / (1+0.40)4

  P = 260.308 TL’dir.


An te hesaplamalari
ANÜİTE HESAPLAMALARI gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Anüite, belirli bir zaman süreci içerisinde, eşit aralıklarla verilen veya alınan eşit ödemeler serisidir.

 • Anüiteler, ödemeler serisinin başlama noktasına göre, dönem başı veya dönem sonu olarak ikiye ayrılır.


D nem sonu an itelerin gelecek de eri
Dönem Sonu Anüitelerin Gelecek Değeri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Her devre sonu alınacak veya verilecek eşit taksitlerin, belirli bir süre sonunda ulaşacağı değer, şöyle hesaplanır:

 • FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ]

  FVAn=Anüitenin n dönem sonundaki gelecek değeri

  P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı

  i=Faiz oranı

  n=Dönem sayısı


Örnek gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Bir yatırımcı, %50 faiz üzerinden, her yıl sonunda 4 yıl boyunca, 1.000.000 TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?

 • FVAn = P [(1 + i)n -1) / i ]

  FVAn = 1.000.000 [(1+0.50)4-1 / 0.50]

  FVAn = 8.125.000 TL olur.


D nem sonu an itelerin imdiki de eri
Dönem Sonu Anüitelerin gelecek değer şöyle hesaplanır:Şimdiki değeri

 • Her yıl sonunda yatırılan veya alınan eşit tutarların bugünkü değeridir.

  PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i]


Örnek gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • 4 yıl boyunca, her yıl sonunda elde edilen 100.000 TL’nin, %30 faiz oranı üzerinden bugünkü değeri kaç TL’dir?

 • PVA = P. [[ 1- 1/(1+i)n]/i]

  PVA = 100.000 [[1-1/(1+0,30)4]/0,30]

  PVA = 216.620 TL


D nem ba an itelerin gelecek de eri
Dönem Başı Anüitelerin Gelecek Değeri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Eşit aralıklarla yapılan eşit ödemeler, her dönem başında yapılıyorsa, buna peşin anüite denir.

 • Peşin anüite şöyle hesaplanabilir:

  FVAn = P [( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i )

  FVAn=Anüitenin n dönem başındaki gelecek değeri

  P = Eşit aralıklarla yatırılan eşit para turarı

  i=Faiz oranı

  n=Dönem sayısı


Örnek gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Bir yatırımcı, %50 faiz üzerinden, her yıl başında 4 yıl boyunca, 1.000.000 TL yatırırsa, 4. yılın sonundaki yatırım tutarı ne kadar olur?

 • FVAn = P [(( 1 + i )n – 1) / i ] ( 1 + i )

  FVAn = 1.000.000[((1+0.50)4-1)/0.50](1+0.50)

  FVAn = 12.187.500 TL olur.


D nem ba an itelerin imdiki de eri
Dönem Başı Anüitelerin Şimdiki Değeri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Her dönem başında, eşit aralıklarla ödenen veya alınan eşit taksitlerin şimdiki değerinin hesaplanmasıdır.

 • PVA = P. [ (1+i) [(1+i)n –1 /(1+i)n -1]]


F nansal anal z

FİNANSAL ANALİZ gelecek değer şöyle hesaplanır:


Finansal analiz
Finansal Analiz gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Finansal analiz, finansal tablolardaki çeşitli hesaplar arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumunu kapsayan bir faaliyettir.

 • Finansal analiz yapılarak, işletmenin mevcut durumu değerlendirilip, geleceğe ilişkin kararlar alınmaktadır.

 • Finansal analiz, finansal planlama ve finansal denetimin ön koşuludur. Mevcut bilinmeden, planlama yapılamaz.


Finansal analiz1
Finansal Analiz gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Finansal analiz, bizzat işletme tarafından yapılabileceği gibi, işletmeye kredi veren kurumlar veya yatırımcılar tarafından da yapılabilir.

 • Finansal analiz yapılırken, bilanço ve gelir tablosundan yararlanılır.


Bilan o ve gelir tablosu
Bilanço ve Gelir gelecek değer şöyle hesaplanır:Tablosu

 • Bilanço, bir işletmenin belli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağlandığı kaynakları bir düzen içinde gösteren mali tablodur.

 • Gelir tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerle, yaptığı giderleri, tasnifli bir şekilde gösteren ve bir dönem faaliyetinin sonucunu kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur


Finansal analiz t rleri
Finansal Analiz Türleri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Finansal analizin iki türü vardır.

  1. Statik finansal analiz

  2. Dinamik finansal analiz

 • Statik finansal analiz, belli bir döneme ait finansal verilerle faaliyet sonuçlarının analizidir.

 • Dinamik finansal analiz, işletmenin cari dönem verilerinin geçmiş yıllar veya rakip işletmelere ait verilerle karşılaştırılması yoluyla yapılır.


Finansal analizin amac
Finansal Analizin Amacı gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Finansal analizin yapılma amacı, bir işletmeyle ilgili olarak şu bilgileri elde etmektir:

 • İşletmenin likidite durumu

 • İşletmenin karlılık durumu

 • İşletmenin sermaye yapısı

 • İşletme aktiflerinin kullanım durumu


Mali analiz teknikleri
Mali Analiz Teknikleri gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Oranlar

 • Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi

 • Dikey Yüzdeler Yöntemi

 • Trend/Eğilim Yüzdeleri Yöntemi

 • Fon Kaynak ve Kullanım Tablosu


Oran anal z
ORAN ANALİZİ gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Oran, mali tablolarda yer alan çeşitli kalemler arasındaki basit matematiksel bir ilişkiyi gösterir.

 • Çok sayıda oran elde edilebilir. Fakat, önemli olan, anlamlı ve gerekli oranları hesaplamaktadır.

 • Oranlar, doğru ve amaçlara uygun olarak yorumlanmalı ve sektör ortalamaları ile karşılaştırılmalıdır.


Oran analizi
Oran Analizi gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Oranlar, oranda yer alan değerlerin tutarları da dikkate alınarak yorumlanmalıdır.

 • Yorum yapılırken, enflasyonun oranlar üzerindeki etkisi gözönünde bulundurul- malıdır.

 • Mevsimsel ve devresel değişikliklerin oranlar üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır.


Mali analizde kullan lan oranlar
Mali Analizde Kullanılan Oranlar gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Bilanço ve gelir tablosu verilerinin analizinde kullanılan oranlar, dört grupta toplanmaktadır.

  1. Likidite oranları,

  2. Mali yapı / Kaldıraç oranları,

  3. Faaliyet oranları,

  4. Kârlılık oranları.

  5. Borsa-Performans oranları


Likidite oranlar
Likidite Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Likidite, bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir.

 • Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü gösterir.

 • Teknik likidite, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilme gücünü, gerçek likidite ise, işletmenin tasfiyesi halinde borçlarını ödeyebilme gücünü ifade eder.

 • Kısa vadeli analizlerde genellikle teknik likidite kullanılmaktadır.


Likidite oranlar1
Likidite Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Cari Oran= Döner Değerler/Kısa Vad. Borçlar

  “2” veya “1.5” olması iyidir.

 • Asit-Test Oranı=Döner Değerler-Stoklar/KVB

  “1” veya “1”’den büyük olması iyidir.

 • Hazır Değ. Oranı = Hazır Değerler/KVB

  %20 ve üzerinde olması iyidir.


Mali yap kald ra oranlar
Mali Yapı/Kaldıraç Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar.

 • Mali yapı oranlarıyla, işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeyeve işletmenin gelirleriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığı belirlenmeye çalışılır.


Mali yap oranlar
Mali Yapı Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Toplam Borç Oranı=Top. Borç/Top. Aktifler

  %50 ve altında olması iyidir. (Kaldıraç Oranı)

 • Toplam Borç/Özsermaye Oranı

  “1” veya “1”den küçük olması iyidir.

 • Kısa Vad. Borçlar/Özsermaye Oranı

  %35 ve altında olması iyidir.

 • Sabit Varlıklar/Özsermaye Oranı

  “1”in altında olması iyidir.


 • Faiz Karşılama Oranı gelecek değer şöyle hesaplanır:= FVÖK/Faiz

  “8/1” veya “7/1” olması iyidir.

 • Faiz Karşılama Oranı = VSK+Faiz / Faiz

  “4/1” olması iyidir.

 • Sabit Ödemeleri Karşılama Oranı

  VÖK+Faiz+Kira+Amortismanlar

  Faiz+Kira+Anapara Taksitleri

  “2/1” olması iyidir.


Faaliyet oranlar
Faaliyet Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Faaliyet oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıkları ne derece etkin kullandıklarını gösteren oranlardır.

 • Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak bilinir. Bu oranlar, varlıkların herbir lirasının yarattığı geliri ölçer.

 • Faaliyet oranlarının payında, satışlar, paydasında ise, ilgili hesaplar yer alır.


Faaliyet oranlar1
Faaliyet Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Alacak Devir Hızı= Kredili Satışlar

  Tic. Alacaklar

 • Alacak Tahsil Süresi= Alacaklar*360

  Kredili Satışlar

 • Stok Devir Hızı=SMM / Ortalama Stoklar

 • Stok Devir Hızı= Net Satışlar

  Ortalama Stoklar


Faaliyet oranlar2
Faaliyet Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Özsermaye Devir Hızı= Net Satışlar Özsermaye

 • Aktif Devir Hızı= Net Satışlar

  Aktif Toplamı

 • Döner Sermaye Hızı= Net Satışlar

  Döner Sermaye

 • Sabit Varlık D. Hızı= Net Satışlar

  Sabit Varlıklar


Karl l k oranlar
Karlılık Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Kârlılık oranları, işletmelerin faaliyetleri sonucunda elde ettikleri başarıyı ölçmeye yarayan oranlardır.

 • Kâr miktarının değerlendirilmesinde, şu faktörler gözönünde bulundurulur.

  1. Sermayenin alternatif getirisi

  2. Önceki yıl kârların gelişim seyri

  3. Genel ekonomik koşullar

  4. Aynı endüstrideki işletmelerin kâr oranları

 • Karlılık oranları, satışlar, özsermaye ve varlıklar üzerinden hesaplanabilir.


Karl l k oranlar1
Karlılık Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Brüt Kar Marjı= Brüt Kar / Satışlar

 • Net Kar Marjı= Net Kar / Satışlar

 • Net Kar/Özsermaye= Net Kar * Satışlar Satışlar Özsermaye

 • Yatırım Karlılığı= Net Satışlar * Kar

  Aktif Toplamı Net Satışlar


Borsa performans oranlar
Borsa Performans Oranları gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Fiyat/Kazanç Oranı= Hisse Senedi Fiyatı

  Hisse Başına Düşen Kar

 • Piyasa Değeri-Defter Değeri = Piyasa Değeri

  Defter Değeri

 • Hisse Başına Kar = Dönem Net Karı

  Hisse Senedi Sayısı


Kar ila tirmali tablolar y ntem
KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR YÖNTEMİ gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Karşılaştırmalı tablolar yöntemi, işletmelerin birden fazla dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının kendi aralarında karşılaştırılmasıyla yapılmaktadır.

 • Karşılaştırmalı analiz, işletmelerin gelişme yönü hakkında bilgi sağlamaya yarar.

 • Yorum yaparken, enflasyon dikkate alınmalıdır.

 • Mutlak rakamlar ve yüzdeler birlikte ele alınıp incelenmelidir.


E l m y zdeler trend y ntem
EĞİLİM YÜZDELERİ (TREND) YÖNTEMİ gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Trend analizinde, birbirini izleyen dönemlere ait mali tablolarda yer alan kalemlerin temel/baz alınan mali tablo kalemlerine göre gösterdiği artış veya azalışlar yüzde olarak hesaplanmaktadır.

 • Baz yılın seçiminde dikkatli olunmalıdır.

 • Yorum yapılırken enflasyon göz önünde bulundurulmalıdır.


D key y zdeler y ntem
DİKEY YÜZDELER YÖNTEMİ gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Dikey yüzde analizi ile, mali tablolarda bulunan her bir kalemin toplam veya grup içindeki oransal büyüklüğü incelenir.

 • Yüzde yönteminde, kalemin alt olduğu grup veya genel toplam 100 kabul edilir ve her bir kalemin toplam içindeki yüzdesi hesaplanır.

 • Kalemlerin toplam içindeki nisbi önemini gösterir ve işletmenin, diğer işletmelerle karşılaştırılmasına olanak sağlar.


Fon kaynak ve kullanim tablosu
FON KAYNAK VE KULLANIM TABLOSU gelecek değer şöyle hesaplanır:

 • Fon kaynak ve kullanım tablosu, işletmenin belli bir dönem içerisinde sağladığı fonları ve bu fonların kullanılış yerlerini gösterir.

 • Buradaki fon kavramı, tüm finansal değişimleri ifade etmektedir.

 • Fon Kaynak Kullanım Tablosuyla, finansal tablolarda görülmeyen fon akımları ortaya konarak, faaliyet sonucu elde edilen veya alınan fonların nerelerde kullanıldığı ayrıntılı olarak gösterilir.


Fon kaynakları gelecek değer şöyle hesaplanır:

1. Aktiflerde azalış

2. Borçlarda artış

3. Öz sermayede artış

4. Amortismanlarda artış

Fon kullanımını

1. Aktiflerde artış

2. Borçlarda azalış

3. Öz sermayede azalış

* Fon kaynak ve kullanım tablosu, devre başı ve devre sonu bilançolarının karşılaştırılmasıyla düzenlenir.* Karşılaştırma sonucunda bilanço kalemlerindeki değişiklikler, kaynak ve kullanım olarak sınıflandırılmalıdır.


Gelecek haftan n konusu
Gelecek Haftanın Konusu gelecek değer şöyle hesaplanır:

FİNANSAL PLANLAMA


ad