Karemane simbah
Download
1 / 4

Karemane Simbah - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Karemane Simbah. Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine , Dimas lan Damar didhawuhi ngancani simbahe . Bocah loro banjur sowan menyang daleme simbahe . Daleme ing Desa Kebonan .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Karemane Simbah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KaremaneSimbah

Setu sore Dimas lanDamarditelpunsimbahputrine, Dimas lanDamardidhawuhingancanisimbahe. Bocahlorobanjursowanmenyangdalemesimbahe. DalemeingDesaKebonan.

Simbahanadalempiyambakan, amargakabehputranewispadhaomah-omahdhewe. Dimas lanDamardidhawuhimangan. Simbahemasaksambelgorengkenthang, oporayam, lan krupuk urang, buahepisangambon.

Dimas lanDamarmaemtelap-telep, Simbahmirsaniputunekaromesam-mesemamargasenengpenggalihe.

SawisesalatIsya Dimas, Damar, lanSimbahPutrinonton TV bebarengan. Ingmejaananyamikanjadahkarosrondeng, sartaempaldagingsapi. Ugaanapeyekkacangkanggoklethikan.

Dimas lanDamardicritanimenawaasaleSimbahPutribiyensakaWonogiri. Sabendinadhaharesegagogikmathukekarotempelombokijo. Wahjarenenyamplengtenan.

Didongengakekayamangkonoikumau, Dimas lanDamarmalahketuronnengngarep TV tekanesuk. Simbaheugasareingsisihe Dimas lanDamar.


KamusCilik

penggalihe= hatinya

sawise= setelah

bebarengan= bersama

ana= ada

nyamikan= makananringan

karo= sama

sarta=serta

uga=juga

klethikan= cemilan

menawa= kalau

biyen= dulu

saka= dari

sabendina= setiaphari

dhahare= makannya

mathuke= cocoknya

jarene= katanya

kayamangkono= sepertiitu

ikumau= itutadi

keturon= ketiduran

ngarep TV= depan TV

tekanesuk= sampepagi

sare= tidur

sisihe= sampingnya

simbahputri = nenek

didhawuhi = disuruh

ngancani = menemani

bocahloro = duaanak

banjur = lalu

sowanmenyang = pergike

daleme= rumahnya

ing = di

piyambakan= sendirian

amarga= karena

kabeh= semua

wis= sudah

omah-omah= punyarumah

dhewe= sendiri

mangan= makan

lan= dan

maem= makan

telap-telep= lahap

mirsani= melihat

putune= cucunya

mesam-mesem= tersenyum


Gladhen : Wangsulanapitakoniki!

Sapa sing ditelpunSimbahputri?

Ana perluapakokditelpun?

Simbahe Dimas lanDamarmasakapa?

SawisesalatIsya, Dimas, Damar, lanSimbahputringapa?

Simbahe Dimas lanDamarasalesakangendi?

Jawaban :

Dimas lanDamar

didhawuhingancanisimbahe

sambelgorengkenthang, oporayam, lan krupuk urang

nonton TV bebarengan

sakaWonogiri


ad
  • Login