RESMİ YAZIŞMA KURALLARI - PowerPoint PPT Presentation

Resm yazi ma kurallari
Download
1 / 133

 • 418 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI. RESMİ YAZIŞMA KURALLARI DEĞİŞTİ. 17.02.1994 ve 1994/4 sayılı genelge ile uygulanan Resmi yazışma kuralları yürürlükten kaldırıldı. Yeni Resmi Yazışma Kuralları 03.12.2004 Tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YAZININ BÖLÜMLERİ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Resm yazi ma kurallari

RESM YAZIMA KURALLARI


Resm yazi ma kurallari de t

RESM YAZIMA KURALLARI DET

17.02.1994 ve 1994/4 sayl genelge ile uygulanan Resmi yazma kurallar yrrlkten kaldrld.

Yeni Resmi Yazma Kurallar

03.12.2004 Tarih ve 25659 sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yrrle girdi.


Yazinin b l mler

YAZININ BLMLER

BALIK

SAYI

BRM KOD NUMARASI

KONU

TARH

GNDERLEN MAKAM

LG

METN

MZA

EK

DAITIM

PARAF


Ba lik

BALIK

 • Balklar 3 Satr gememeli ve

 • Kada ortalanarak yazlmaldr.


Resm yazi ma kurallari

 • Balk, kadn st kenarndan iki aralk aada ve orta blmnde bulunur.

 • lk sraya T.C. ksaltmas, bir aralk altna ortalanarak kuruluun yasal ad byk harflerle, bunun bir aralk altna da yine ortalanarak birimin ad kk harflerle yazlr.


Resm yazi ma kurallari

2 KOL

ARALII

T.C.

SAMSUN VALL

.. Mdrl


T c sa lik bakanli i kanser sava daire ba kanl

T.C.SALIK BAKANLIIKanser Sava Daire Bakanl


Resm yazi ma kurallari

Uygulamalarda birlikteliin salanmas bakmndan Bakanlmza bal tm salk kurum ve kurulular tabelalarndaT.C.SALIK BAKANLIIDevlet HastanesiSalk OcaSalk Eviibarelerinin kullanlmas gerekiyor.Salk BakanlTem.Sa.Hiz.Gnl.Md.nn 28.04.2000/5710 Sayl Yazlar(2000/29 Genelge)


Sayi ve evrak kayit no

SAYI VE EVRAK KAYIT NO

Baln son satrndan itibaren

iki aralk verilerek Say yazlr.

Say ve evrak kayt numaras arasna

sla(eik izgi) ( / ) iareti konur.

Say: 310/16


Resm yazi ma kurallari

 • KAYIT NUMARASI, YAZININ EVRAK KAYIT DEFTERNDE KAYDEDLD NUMARADIR.


Resm yazi ma kurallari

BALIIN SON SATIRINDAN K ARALIK AAIDAN VE KAIDIN SOL KENARINDAN 12 KARAKTER ERDEN BALANARAK Say YAZILIR

VE NNE ( : ) ARET KONUR.


T c samsun val l l sa l k m d rl

T.C.SAMSUN VALLl Salk Mdrl

2 ARALIK

Say :

12 ARALIK


Resm yazi ma kurallari

KOD NUMARASI VERLR,

KOD NUMARASINDAN SONRA ( - ) ARET KONULARAK

DOSYA NUMARASI,

DOSYA NUMARASINDAN SONRA DA YNE ( - ) ARET KONULARAK

KAYIT NUMARASI YAZILIR.

GENEL EVRAK BRMNDEN SAYI VERLMES DURUMUNDA ( / ) EK ZG KONULARAK YAZILIR.


Resm yazi ma kurallari

BAKANLIK, L VE LE TEKLATLARINCA

KALLANILACAK SAYI SSTEM


T c samsun val l l sa l k m d rl1

T.C.SAMSUN VALLl Salk Mdrl

Say : B1041SM4100009/ 1250

KAYIT NUMARASI

KOD NUMARASI

DOSYA NUMARASI


Resm yazi ma kurallari

13 / 08 / 1991 tarih ve 08-3-383-16649 (1991 / 17 ) sayl Babakanlk genelgesi ile 01/01/ 1992 tarihinden itibaren yrrle konulan Resmi Yazmalarda Kod Sistemi ne mutlaka uyulacaktr.


Resm yazi ma kurallari

GENEL EVRAK NUMARASI DAMGA VEYA YAZI LE YAZININ ORTA KISMINA GELECEK EKLDE BASILMAZ VE YAZILMAZ.


Resm yazi ma kurallari

KONU


Resm yazi ma kurallari

Konu saynn bir aralk altna Konu yan balndan sonra, balk blmndeki T.C. ksaltmasnn hizasn gemeyecek biimde yazlmaldr.


Resm yazi ma kurallari

Konu sonunda;

Hk, Dair, Ait

GB KISALTMALAR YAPILMAZ.


Resm yazi ma kurallari

Konu blm kesinlikle balk blmndeki T.C. ksaltmas hizasn gememelidir.

lk satra smazsa, alt satr KONU :szcnn alt bo braklarak, ilk satrn hiza-

sndan balatlr.

Yaznn konusu anlaml ve zl bir ekilde ifade edilmelidir.


Resm yazi ma kurallari

GNDERLEN MAKAM


Resm yazi ma kurallari

 • Yaznn gnderildii kurum, kurulu ve kii ile bunlarn bulunduklar yeri belirtir.

 • Konunun son satrndan 2-4 satraadankad ortalayacak biimde yazlr.

 • Yaznn gnderilecei makamn resmi ad ksaltma yaplmadan byk harflerle

  Yaz bir alt makama gnderiliyorsa parantez ierisinde kk harflerle yazlr.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM41000010-...../......../01/2005

Konu : Hizmet i Eitim

2-4 ARALIK

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )


Samsun val l ne l sa l k m d rl

SAMSUN VALLNE( l Salk Mdrl)

RNEK-1


Resm yazi ma kurallari

Resmi grevli olmayan kiilere yazlan yazlarda Sayn kelimesinden sonra ad kk, soyad BYK harflerle yazlr. Varsa unvan adn hizasnda ve alt satrda yer alacaktr..


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009 -......../........../12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

Sayn Do. Dr. Bekir ZTRK

Terme Meslek Yksek Okulu

Terme / SAMSUN


Resm yazi ma kurallari

Resmi grevli kiilere yazlan yazlarda da ad kk, soyad byk yazlr. nvan ise yine kk harflerle yazlr.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009-........../.........../12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

Bekir ZTRK

Devlet Hastanesi Mdr

Terme / SAMSUN


L sa lik m d rl ne samsun

L SALIK MDRLNESAMSUN

RNEK-2


Say n dr bekir zt rk bula c hast ube m d r

Sayn Dr.Bekir ZTRK Bulac Hast.ube Mdr

RNEK-3


Resm yazi ma kurallari

Kurulu d yazlarda, gerekiyorsa yaznn gidecei yerin adresi kk harflerle ve baln ilk satrnn hizasnda, iki aralk braklarak ayrca belirtilir.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009-..../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

TABBLER ODASI BAKANLIINA

Kzlay Caddesi No : 25/5

SAMSUN


Resm yazi ma kurallari

LG


Resm yazi ma kurallari

LG,

YAZILAN YAZININ NCEK BR YAZIYA EK YA DA KARILIK OLDUUNU YA DA BAZI BELGELERE BAVURULMASI GEREKTN BELRTEN BLMDR,


Resm yazi ma kurallari

Gnderilen makamdan sonra aralk verilerek kadn sol kenarndan 12 karakter ierden balanr ve lgi szc kk harflerle yazlr. lgi szcnden sonra ( : ) iareti konulur.


Resm yazi ma kurallari

 • Gerekli durumlarda mevzuat da, ilgi olarak gsterilebilir.

 • lgide zorunluluktan kaynaklanan hallerde kurum veya kurulu isminin anlalabilirliinin bozulmamas kaydyla (Gn.Md.l, D.Bk.l vb. ) ekillerde ksaltmalar yaplabilir.


Resm yazi ma kurallari

 • Fax ile gelen yaz zerinde ilem yaplm ve bu ileme Faxla cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yaznn Faxla geldii ve fax referans numarasnn belirtilmesi gerekir.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100010- .../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar

Kanununun 64nc maddesi

b) Babakanln 05 / 02 / 2012 tarih ve 0024 Referans Nolu fax

c) 15 /01 / 2012 tarih ve 1549 sayl yazmz


Lgi 15 03 2012 tarihli ve b100ksd000071 3800 236 say l yaz

lgi: 15/03/2012 tarihli ve B100KSD000071-3800-236 sayl yaz.

RNEK-1


Resm yazi ma kurallari

lginin birden fazla olmas halinde ;

a,b,c,d gibi kk harfler kullanlr.

lgiyi belirleyen harften sonra

parantez kapatma iareti konulur ve

bir karakter boluk braktktan sonra

ilginin ieriine geilir,


Resm yazi ma kurallari

lgi birden fazlaysa a,b,c gibi kk harfler yanlarna

ayra iareti konularak kullanlr.

RNEK-2

lgi: a) 10/01/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 14 sayl yaz, b) 25/02/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 15 sayl yaz, c) 03/03/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 16 sayl yaz,


Resm yazi ma kurallari

 • lgide ..........tarihli ve ...........sayl ifadeleri kullanlr.

 • lgi tarih srasna gre yazlr.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100010-.../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar

Kanununun 64nc maddesi

b) Babakanln 05 / 02 / 2012 tarih ve 0024 Referans Nolu fax

c) 15 /01 / 2012 tarih ve 1549 sayl yazmz


Resm yazi ma kurallari

METN


Met n

METN

 • lgiden sonra balayp mzaya kadar sren ksmdr.

  lginin son satrndan sonra 2 aralk, ilgi yoksa gnderilen yerden sonra 3 aralk braklarak balanr.

  Paragraf balarna yaz alannn 1.25 cm ierisinden balanr.


Resm yazi ma kurallari

T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

SAYI : B104ISM41000010-......../.........../12/2012

KONU : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a)14/072012 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu

2 ARALIK(lgi yoksa 3 aralk)

19ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12ARALIK1 ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Met nlerde uyulacak kurallar

METNLERDEUYULACAK KURALLAR

 • ekil Ynnden

 • erik Ynnden

 • Metin ynnden


Resm yazi ma kurallari

EKL YNNDEN UYULACAK KURALLAR


Resm yazi ma kurallari

 • Metin blm maddeler halinde yazlyorsa: Say ve harf dizileri ayn hizada bulunmaldr.

 • Say ve harflerden sonra ( - ) iareti konularak satra balanmaldr.


Resm yazi ma kurallari

 • Yazlar kadn bir yzne okunakl olarak yazlmal, kaznt, silinti ve dzeltmeler olmamaldr.

 • Paragraf ba, satr ba ve sonlar ayn hizada olmaldr.


Resm yazi ma kurallari

 • Zorunlu haller dnda yaz metni tek sayfaya sdrlmal, tek satrla ikinci sayfann bitirilmemesine zen gsterilmelidir.

 • Metin iinde geen saylar rakamla ya da yaz ile yazlmaldr.

 • Metinde kullanlan noktalama iaretlerinden sonra bir vuruluk boluk braklmaldr.


Resm yazi ma kurallari

ERK YNNDEN UYULACAK KURALLAR


Resm yazi ma kurallari

 • Yaz Trk Dil Kurumunca kartlan mla klavuzu ve szlnde yer alan yazm kurallarna uygun duru bir Trke ve ksa cmlelerle yazlmaldr.

 • Metinde zorunlu haller ve teknik terimler dnda yabanc kelimelere yer verilmemelidir.

 • Ksaltma yaplmamaldr.


Resm yazi ma kurallari

METNN SONUNDA UYGULANACAK KURALLAR


Resm yazi ma kurallari

Alt makama yazlan yazlar

Rica ederim

st ve alt makamlara datml olarak

yazlan yazlar.

Arz ve rica ederim

st ve ayn dzey makamlara yazlan yazlar

Arz ederim

EKLNDE BELRTLMELDR.


Resm yazi ma kurallari

MZA


Resm yazi ma kurallari

MZA

 • Metnin bitiminden sonra 2-4 aralk braklr.

 • mzalayacak olan makam sahibinin ad, soyad ve nvan yaz alannn en sana yazlr.

 • mza ad ve soyadn zerine atlr.

 • Ad kk, soyad BYK harflerle yazlr.

 • nvanlar ad ve soyadn altna kk harflerle yazlr.


Resm yazi ma kurallari

Akademik kariyer unvanlar ismin sol bana kk harflerle ksaltlarak yazlabilir


Resm yazi ma kurallari

Yazy imzalayacak olan makam yaznn gidecei makama gre kurum/kuruluun mza Yetkileri Ynergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seilir.


Resm yazi ma kurallari

 • Yazy makam sahibi yerine baka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyad altna ortalanarak yazlacak ve bunun altna da gene ortalanarak makam nvan yazlr.

 • Vekaleten imza atlyorsa, vekalet eden kiinin ad soyad ile vekalet edilen grev ve vekaleten imza ettii belirtilir.


Resm yazi ma kurallari

mza

Dr. Bekir ZTRK

Salk Mdr V.

Salk Mdr Yard.

RNEK


Resm yazi ma kurallari

RNEK

mza Ad Soyad

Vali a.

Vali Yardmcs


Resm yazi ma kurallari

RNEK-2

mzaDr.Bekir ZTRKYat.Ted.Kurm.ube Mdr


Resm yazi ma kurallari

 • Yazy makam sahibi yerineyetki devredilen kiiimzaladnda, imzalayann ad ve soyad birinci satra, yetki devredenin makam ikinci satra, imzalayan makamn nvan ise nc satra yazlr.

RNEK-3

mzaBekir ZTRKVali a.Vali Yardmcs


Resm yazi ma kurallari

Yaznn iki yetkili tarafndan imzalanmas durumunda

st makam sahibinin ad soyad ve imzas sada bulunur.

RNEK-4

mzaBekir ZTRKPersonel ube Mdr

mzaDr. Bekir ZTRK Salk Mdr


Resm yazi ma kurallari

Yaznn ikiden fazla yetkili tarafndan imzalanmas durumunda ise st makam sahibinin ad soyad ve imzas solda olmak zere yetkililer makam srasna gre soldan saa sralanrlar.

RNEK-4

 • mza

 • Bekir ZTRK

 • ef

mzaDr. Bekir ZTRK

Salk Mdr

mza Bekir ZTRKPersonel ube Mdr


Resm yazi ma kurallari

ONAY


Resm yazi ma kurallari

ONAY

 • Bir yaznn st makamn onayna sunulmas halinde imza blmnn drt aralk altna ve kadn ortasna byk harflerle OLUR yazlr.

 • OLURu ortalayacak biimde tarih yeri hazrlanr.

 • mza iin yeterli boluk brakldktan sonra onaylayann ad kk harf, soyad byk harfle yazlarak altna da nvan ortalanr.


Resm yazi ma kurallari

mza

Dr. Bekir ZTRK

Salk Mdr V

OLUR

01/01/2013

Bekir ZTRK

Vali a.

Vali Yardmcs


Rnek 1

RNEK-1

O L U R

12/12/2012

mza

Bekir ZTRK

Vali a.

Vali Yardmcs


Resm yazi ma kurallari

Onaylanmak zere ilgili makamlara sunulacak yazlarn yetkili bir makam tarafndan teklifi,

Bal ise ilgili makam tarafndan sunulmas ve onaylayacak makam tarafndan da onaylanmas gerekmektedir.


Resm yazi ma kurallari

Bu durumda ilk teklif edenin imzasndan sonra, drt aralk aaya ve kadn sol tarafna 12 karakter ieriden balanlarak, kk harflerle Uygun Grle Arz ederim yazlr. Altna da onayda yer alan esaslara uygun olarak imza dzenlemesi yaplr. Yine 4 aralk boluk braklarak kat ortalanr ve ONAY blm alr.


Rnek 2

RNEK-2

Yazy teklif eden birim ile onay makam arasnda makamlar varsa;

O L U R

13/12/12

mza

Bekir ZTRK

Samsun Valisi

Uygun grle arz ederim

12/12/12

mza

Bekir ZTRK

Vali Yardmcs


Resm yazi ma kurallari

EK


Ekler

EKLER

 • mza blmnden sonra uygun satr aral braklarak yaz alannn soluna konulan EK / EKLER ifadesinin altna yazlr.

RNEK-1

EK:

Ynetmelik (4 sayfa)


Rnek 21

RNEK-2

EKLER :

1- Yaz rnei (5 sayfa)

2- Ynetmelik (3 Adet)

Ek adedi birden fazla ise


Resm yazi ma kurallari

 • Ek adedi bolua smayacak kadar uzun olursa liste olarak yazya ilitirilmelidir.

 • Birden fazla kurumu ilgilendiren yazmalarda, eklerin bazlarnn gnderilmesi / gnderilmemesi eklinde ibare var ise o kuruluun hizasna

  ek konulmad veya

  ....sayl ek konuldu ibarelerinin yazlmas gerekir.


Rnek 3

RNEK-3

EKLER:

1- 2009/9 nolu genelge (2 sayfa)

2- Dkman ( 4 sayfa)

DAITIM:

Merkez Yatakl Tedavi Kurumlar

Halk Sal Laboratuvar Mdrl(ek konulmad)

Merkez le Salk Grup Bakanl (Ek konulmad)


Resm yazi ma kurallari

EKLER :

1-Yaz(3 sayfa)

2-Ynetmelik(8sayfa)

3-Disket(1 Adet)


Resm yazi ma kurallari

PARAF


Paraf paraphe

PARAF - PARAPHE

 • Yaznn kurum iinde kalan nshas, yazy hazrlayan ve kurum tarafndan belirlenen en fazla 5 grevli tarafndan paraf edilir.

 • Paraflar adres blmnn hemen stnde ve yaz alannn solunda yer alr.

 • Yazy paraflayan kiilerin unvanlar gerektiinde ksaltlarak yazlr.


Resm yazi ma kurallari

 • Gizli yazlarda yazy yazan memurun da paraf bulunmaldr.

 • Unvan ve isimlerin alt - alta yazlmalarna dikkat edilmelidir.


Resm yazi ma kurallari

RNEK

12/03/2012Memur : Bekir ZTRK(Paraf)

12/03/2012ef : Bekir ZTRK

12/03/2012 Md.Yrd :Dr. Bekir ZTRK (Paraf)


Resm yazi ma kurallari

DAITIM


Rnek 11

RNEK-1

 • Eklerden sonra uygun satr aral braklarak yaz alannn soluna DAITIM yazlr.

EK:

Yaz rnei (2 sayfa)

DAITIM:

19 le Salk Grup Bakanl


Rnek 22

RNEK-2

 • Yaznn gereini yerine getirme durumunda olanlar Gerei ksmna, yaznn ieriinden bilgilendirilmesi istenenler ise Bilgi ksmna protokol srasyla yazlr.

DAITIM:

Gerei:Bilgi:

Salk Grup Bakanlklar l ve le M.E.M.


Resm yazi ma kurallari

DAITIM :

Gerei :Bilgi :

Eitim ube Mdrl statistik ube Mdrl


Resm yazi ma kurallari

DAITIM:

ube Mdrlkleri

Mer.Yat.Ted.Kurm.

Halk Sa.Lab.Md.

19 le Sa.Grup Bak.


Koord nasyon

KOORDNASYON

 • Baka birimlerle ibirlii yaplarak hazrlanan yazlarda, paraf blmnden sonra bir satr aral braklarak

  Koordinasyon: yazlr ve ibirliine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadlar paraf blmndeki biime uygun olarak dzenlenir.


Resm yazi ma kurallari

RNEK

11/03/2012Mem.: Bekir ZTRK (Paraf)

11/03/2012ube Md.: Bekir ZTRK(Paraf)

Koordinasyon:

11/03/2012 ube Md. Bekir ZTRK(Paraf)

11/03/2012 Md.Yard. : Bekir ZTRK(Paraf)


Resm yazi ma kurallari

ADRES


Adres

ADRES

 • Sayfa sonuna soldan balayarak yazy gnderen kurum ve kuruluun adresi, telefon ve faks numaras, e-posta adresi ve elektronik a sayfasn ieren iletiim bilgileri yazlr.

 • letiim bilgileri yazdan bir izgi ile ayrlr.

 • Ayrntl bilgi iin grevlinin ad soyad ve nvan da yazlabilir.


Resm yazi ma kurallari

RNEK

Terme Meslek Yksek Okulu / SAMSUN

Telefon: (0266)241 90 12-241 61 95 Fax.(0266)241 13 23

e-posta: termemyo@ttnet.tr Elektronik a:www.termemyo.gov.tr

Not:Verilecek cevapta yazmzn tarih ve numarasnn yazlmas.


Resm yazi ma kurallari

GZL YAZILAR


Resm yazi ma kurallari

GZLLK DERECES


Resm yazi ma kurallari

Gizlilik derecesi, yaznn gizlilik durumunu belirten blmdr.


G zl yazilar

GZL YAZILAR

 • Gizlilik derecesi belgenin st ve alt ortasna byk harflerle krmz renkli olarak belirtilir.

  GZLLK DERECELER

  ok gizli

  gizli

  zel

  hizmete zel

  eklinde grev alan ve hizmet zelliine gre kurum veya kurulua belirlenir.


Resm yazi ma kurallari

GZLLK DERECES OLMAYAN EVRAKIN

GNDERLMES


Resm yazi ma kurallari

Acelelik derecesi zarfn sa st kesine krmz mrekkep ile damgalanr.


Resm yazi ma kurallari

Zarfn ortasna gidecei makam ve adresi posta koduyla birlikte aka yazlr.


Resm yazi ma kurallari

Zarflarn sol st kelerine gnderen makamlarn kaeleri baslr ve yaznn says yazlr.


Resm yazi ma kurallari

GZL YAZILARIN GNDERLMES


Resm yazi ma kurallari

 • Gizlilik derecesi ok olan yazlar ift zarf ile gnderilir.

 • zarfa yaz konularak zarf yaptrlr.

 • Zarfn kapanma yerlerine hazrlayann paraflar atlr ve effaf bant ile rtlecek ekilde kapatlr.


Resm yazi ma kurallari

 • Zarfn n yzne sol st keye gnderen makamn kaesi ve evrakn numaras yazlr.

 • Ortaya gidecei makam yazldktan sonra zarfn n ve arka yzne st ve alt ortalarna gelecek ekilde krmz damga ile gizlilik derecesi baslr.

 • Ayrca acelelik derecesi varsa sa st keye krmz damga ile baslr.


Resm yazi ma kurallari

 • Bu zarf, aralarnda karbon kad bulunan 2 suret evrak senedi ikinci zarfn iine konularak gizlilik derecesi olmayan yazlar gibi kapatlr.

 • zerine gidecei yer ve evrak says yazlr.

 • kinci zarfn zerinde gizlilik derecesi bulunmaz. Sadece acelelik derecesi krmz damga ile baslr.


Resm yazi ma kurallari

OK GZL YAZILARIN

ALINMASI


Ok gizli g zl l k derecel yazilarin alinmasi

ok gizli GZLLK DERECEL YAZILARIN ALINMASI

 • D zarf aan grevli i zarf zerinde yer alan ok gizli ibaresini grdnde zarf amadan yetkili makama sunar.

 • Bu grevli d zarfn iinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nshasn gnderen makama iade eder.


Ved ve g nl yazilar

VED VE GNL YAZILAR,

 • Yazya cevap verilmesi gereken tarih, metin iinde belirtilir.

 • Yaznn ivedi ve gnl olduu sayfann sa st ksmnda BYK harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir.


Tek t yazisi

TEKT YAZISI

 • Resmi bir yaznn tekid edilmesi o yaznn gereinin sresi iinde yaplmad anlamn tar.

 • Yazya uygun srede cevap vermeyen kurum ve kurululara tekit yazs yazlr.


Resm yazi ma kurallari

 • Birinci tekidde hatrlatmada bulunulur,

 • kinci tekidde gecikme nedenleri sorulur,

 • nc tekidde ise sorumlular hakknda yasal ilem yaplr.


Resm yazi ma kurallari

SAYFA NUMARASI


Sayfa numarasi

SAYFANUMARASI

 • Yaz alannn sa altna toplam sayfa saysnn kancs olduunu gsterecek ekilde sayfa numaras verilir.

RNEK

3/5


Aslina uygunluk onayi

ASLINA UYGUNLUK ONAYI

 • rnein uygun bir yerine

  Aslnn ayndr

  fadesi yazlarak imzalanr ve mhrlenir. Mhr ismin okunmasna engel olmamaldr.

Bir yazdan rnek kartlmas gerekiyorsa ;


Resm yazilarin g nder l ve alini larinda yapilacak lemler

RESM YAZILARIN GNDERL VE ALINILARINDA YAPILACAK LEMLER


1 kayit ka es

1- KAYIT KAES

 • Gelen evraklar uygun bir kae hazrlanarak kaydedilir.

 • Bu kaeler evrakn ARKA yzne basldktan sonra evrakn tarih ve says yazlr.


Resm yazi ma kurallari

RNEK


2 yazilarin g nder lmes

2- YAZILARIN GNDERLMES

 • Yazy gnderenin iletiim bilgileri zarfn sol st kesinde, yaznn gidecei yerin iletiim bilgileri ise zarfn ortasnda yer alr.

 • Yaznn gizlilik derecesi zarfn st ve alt ortasna,yaznn ivedilik derecesi sa st keye gelecek biimde KIRMIZI renkte belirtilir.


Resm yazi ma kurallari

RNEK


Resm yazi ma kurallari

RNEK- EVRAK SENED


Resm yazi ma kurallari

FAX


Resm yazi ma kurallari

 • Faxla gnderilen yazlara(mesaj) gre hemen ilem yaplmakla birlikte, sz konusu yaz ancak teyidinin yaplmasndan sonra resmi evrak zelliindedir,

 • Fax la gnderilen yazlarn(mesaj) be gn iinde resmi yaz ile teyidinin yaplmas gerekir.


Resm yazi ma kurallari

KAIT BOYUTU

ve KARAKTER


Belge boyutu

BELGE BOYUTU

 • Resmi yazmalarda

  A4 (210X297 mm)

  veya

  A5(210X148 mm)

  boyutunda kat kullanlmaldr.

A4

A5


Yazi t p ve karakter boyutu

YAZI TP VE KARAKTER BOYUTU

Bilgisayarda yazlan yazlarda

Times New Roman

Yaz tipi ve 12 karakter boyutunun kullanlmas esastr.


Resm yazi ma kurallari

 • Rapor, form ve analiz gibi zellii olan metinlerde farkl yaz tipi ve karakter boyutu kullanlabilir.


Resm yazi ma kurallari

NUSHA SAYISI

VE

OALTMA


N sha sayisi

NSHA SAYISI

 • Resmi yazlarn en az (2) iki nsha olarak dzenlenmesi gerekir.


Resm yazi ma kurallari

NEDEN F KLAVYE ?


Resm yazi ma kurallari

 • Milli Eitim Bakanlnn 2003/20 sayl Genelgeleri dorultusunda F klavye kullanma mecburiyeti getirilmitir.

 • Her trl resmi yaz Standart Trk Klavyesi ( F klavye) kullanlarak yazlmaldr.


Resm yazi ma kurallari

F klavye hazrlanrken;

30.000 kelime ve 185.000 harf incelenmitir.

Btn sesli harfler sol elde toplanm.

Sessiz harfler de sa elle yazlacak ekilde tasarlanmtr.

ok kullanlan harfler gl parmaklara paylatrlarak yazm kolayl salanmtr.

Belli bir eitimden sonra F Klavye ile 10 parmakla bakmadan yaz yazmak mmkndr.


Resm yazi ma kurallari

 • Q klavye ngiliz tasarmdr.

  Q Klavyede;

  Trkede ok kullanlan harfler kenarlarda kalm ve bunun neticesi yazm zorlamtr.

 • Daktilo ile yaplan hzl yaz yazma yarmalarna lkemiz adna katlanlar F klavye ile birinci olmulardr.

  Bu nedenle;

 • yerimize ya da evimize Bilgisayar alrken klavyenin F klavye olmasna dikkat etmeliyiz


Sabr n zdan dolay te ekk r ederim hazirlayan hat ce k bra kalkan 11670031 gida 2 ret m

Sabrnzdan dolay teekkr ederim

HAZIRLAYAN :

HATCE KBRA KALKAN

11670031 GIDA 2.RETM


 • Login