Resm yazi ma kurallari
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 133

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 376 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI. RESMİ YAZIŞMA KURALLARI DEĞİŞTİ. 17.02.1994 ve 1994/4 sayılı genelge ile uygulanan Resmi yazışma kuralları yürürlükten kaldırıldı. Yeni Resmi Yazışma Kuralları 03.12.2004 Tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YAZININ BÖLÜMLERİ.

Download Presentation

RESMİ YAZIŞMA KURALLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


RESM YAZIMA KURALLARI


RESM YAZIMA KURALLARI DET

17.02.1994 ve 1994/4 sayl genelge ile uygulanan Resmi yazma kurallar yrrlkten kaldrld.

Yeni Resmi Yazma Kurallar

03.12.2004 Tarih ve 25659 sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yrrle girdi.


YAZININ BLMLER

BALIK

SAYI

BRM KOD NUMARASI

KONU

TARH

GNDERLEN MAKAM

LG

METN

MZA

EK

DAITIM

PARAF


BALIK

 • Balklar 3 Satr gememeli ve

 • Kada ortalanarak yazlmaldr.


 • Balk, kadn st kenarndan iki aralk aada ve orta blmnde bulunur.

 • lk sraya T.C. ksaltmas, bir aralk altna ortalanarak kuruluun yasal ad byk harflerle, bunun bir aralk altna da yine ortalanarak birimin ad kk harflerle yazlr.


2 KOL

ARALII

T.C.

SAMSUN VALL

.. Mdrl


T.C.SALIK BAKANLIIKanser Sava Daire Bakanl


Uygulamalarda birlikteliin salanmas bakmndan Bakanlmza bal tm salk kurum ve kurulular tabelalarndaT.C.SALIK BAKANLIIDevlet HastanesiSalk OcaSalk Eviibarelerinin kullanlmas gerekiyor.Salk BakanlTem.Sa.Hiz.Gnl.Md.nn 28.04.2000/5710 Sayl Yazlar(2000/29 Genelge)


SAYI VE EVRAK KAYIT NO

Baln son satrndan itibaren

iki aralk verilerek Say yazlr.

Say ve evrak kayt numaras arasna

sla(eik izgi) ( / ) iareti konur.

Say: 310/16


 • KAYIT NUMARASI, YAZININ EVRAK KAYIT DEFTERNDE KAYDEDLD NUMARADIR.


BALIIN SON SATIRINDAN K ARALIK AAIDAN VE KAIDIN SOL KENARINDAN 12 KARAKTER ERDEN BALANARAK Say YAZILIR

VE NNE ( : ) ARET KONUR.


T.C.SAMSUN VALLl Salk Mdrl

2 ARALIK

Say :

12 ARALIK


KOD NUMARASI VERLR,

KOD NUMARASINDAN SONRA ( - ) ARET KONULARAK

DOSYA NUMARASI,

DOSYA NUMARASINDAN SONRA DA YNE ( - ) ARET KONULARAK

KAYIT NUMARASI YAZILIR.

GENEL EVRAK BRMNDEN SAYI VERLMES DURUMUNDA ( / ) EK ZG KONULARAK YAZILIR.


BAKANLIK, L VE LE TEKLATLARINCA

KALLANILACAK SAYI SSTEM


T.C.SAMSUN VALLl Salk Mdrl

Say : B1041SM4100009/ 1250

KAYIT NUMARASI

KOD NUMARASI

DOSYA NUMARASI


13 / 08 / 1991 tarih ve 08-3-383-16649 (1991 / 17 ) sayl Babakanlk genelgesi ile 01/01/ 1992 tarihinden itibaren yrrle konulan Resmi Yazmalarda Kod Sistemi ne mutlaka uyulacaktr.


GENEL EVRAK NUMARASI DAMGA VEYA YAZI LE YAZININ ORTA KISMINA GELECEK EKLDE BASILMAZ VE YAZILMAZ.


KONU


Konu saynn bir aralk altna Konu yan balndan sonra, balk blmndeki T.C. ksaltmasnn hizasn gemeyecek biimde yazlmaldr.


Konu sonunda;

Hk, Dair, Ait

GB KISALTMALAR YAPILMAZ.


Konu blm kesinlikle balk blmndeki T.C. ksaltmas hizasn gememelidir.

lk satra smazsa, alt satr KONU :szcnn alt bo braklarak, ilk satrn hiza-

sndan balatlr.

Yaznn konusu anlaml ve zl bir ekilde ifade edilmelidir.


GNDERLEN MAKAM


 • Yaznn gnderildii kurum, kurulu ve kii ile bunlarn bulunduklar yeri belirtir.

 • Konunun son satrndan 2-4 satraadankad ortalayacak biimde yazlr.

 • Yaznn gnderilecei makamn resmi ad ksaltma yaplmadan byk harflerle

  Yaz bir alt makama gnderiliyorsa parantez ierisinde kk harflerle yazlr.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM41000010-...../......../01/2005

Konu : Hizmet i Eitim

2-4 ARALIK

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )


SAMSUN VALLNE( l Salk Mdrl)

RNEK-1


Resmi grevli olmayan kiilere yazlan yazlarda Sayn kelimesinden sonra ad kk, soyad BYK harflerle yazlr. Varsa unvan adn hizasnda ve alt satrda yer alacaktr..


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009 -......../........../12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

Sayn Do. Dr. Bekir ZTRK

Terme Meslek Yksek Okulu

Terme / SAMSUN


Resmi grevli kiilere yazlan yazlarda da ad kk, soyad byk yazlr. nvan ise yine kk harflerle yazlr.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009-........../.........../12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

Bekir ZTRK

Devlet Hastanesi Mdr

Terme / SAMSUN


L SALIK MDRLNESAMSUN

RNEK-2


Sayn Dr.Bekir ZTRK Bulac Hast.ube Mdr

RNEK-3


Kurulu d yazlarda, gerekiyorsa yaznn gidecei yerin adresi kk harflerle ve baln ilk satrnn hizasnda, iki aralk braklarak ayrca belirtilir.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100009-..../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

TABBLER ODASI BAKANLIINA

Kzlay Caddesi No : 25/5

SAMSUN


LG


LG,

YAZILAN YAZININ NCEK BR YAZIYA EK YA DA KARILIK OLDUUNU YA DA BAZI BELGELERE BAVURULMASI GEREKTN BELRTEN BLMDR,


Gnderilen makamdan sonra aralk verilerek kadn sol kenarndan 12 karakter ierden balanr ve lgi szc kk harflerle yazlr. lgi szcnden sonra ( : ) iareti konulur.


 • Gerekli durumlarda mevzuat da, ilgi olarak gsterilebilir.

 • lgide zorunluluktan kaynaklanan hallerde kurum veya kurulu isminin anlalabilirliinin bozulmamas kaydyla (Gn.Md.l, D.Bk.l vb. ) ekillerde ksaltmalar yaplabilir.


 • Fax ile gelen yaz zerinde ilem yaplm ve bu ileme Faxla cevap verilmeyecek ise ilgide belirtilen yaznn Faxla geldii ve fax referans numarasnn belirtilmesi gerekir.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100010- .../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar

Kanununun 64nc maddesi

b) Babakanln 05 / 02 / 2012 tarih ve 0024 Referans Nolu fax

c) 15 /01 / 2012 tarih ve 1549 sayl yazmz


lgi: 15/03/2012 tarihli ve B100KSD000071-3800-236 sayl yaz.

RNEK-1


lginin birden fazla olmas halinde ;

a,b,c,d gibi kk harfler kullanlr.

lgiyi belirleyen harften sonra

parantez kapatma iareti konulur ve

bir karakter boluk braktktan sonra

ilginin ieriine geilir,


lgi birden fazlaysa a,b,c gibi kk harfler yanlarna

ayra iareti konularak kullanlr.

RNEK-2

lgi: a) 10/01/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 14 sayl yaz, b) 25/02/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 15 sayl yaz, c) 03/03/2012 tarihli ve F.B.6-0-1993/ 16 sayl yaz,


 • lgide ..........tarihli ve ...........sayl ifadeleri kullanlr.

 • lgi tarih srasna gre yazlr.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

Say : B104ISM4100010-.../......./12/2012

Konu : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a) 4/071975 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar

Kanununun 64nc maddesi

b) Babakanln 05 / 02 / 2012 tarih ve 0024 Referans Nolu fax

c) 15 /01 / 2012 tarih ve 1549 sayl yazmz


METN


METN

 • lgiden sonra balayp mzaya kadar sren ksmdr.

  lginin son satrndan sonra 2 aralk, ilgi yoksa gnderilen yerden sonra 3 aralk braklarak balanr.

  Paragraf balarna yaz alannn 1.25 cm ierisinden balanr.


T.C.

SAMSUN VALL

l Salk Mdrl

SAYI : B104ISM41000010-......../.........../12/2012

KONU : Hizmet i Eitim

SALIK MDRLNE

( Eitim ube Mdrl )

lgi : a)14/072012 tarih ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu

2 ARALIK(lgi yoksa 3 aralk)

19ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12ARALIK1 ARALIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


METNLERDEUYULACAK KURALLAR

 • ekil Ynnden

 • erik Ynnden

 • Metin ynnden


EKL YNNDEN UYULACAK KURALLAR


 • Metin blm maddeler halinde yazlyorsa: Say ve harf dizileri ayn hizada bulunmaldr.

 • Say ve harflerden sonra ( - ) iareti konularak satra balanmaldr.


 • Yazlar kadn bir yzne okunakl olarak yazlmal, kaznt, silinti ve dzeltmeler olmamaldr.

 • Paragraf ba, satr ba ve sonlar ayn hizada olmaldr.


 • Zorunlu haller dnda yaz metni tek sayfaya sdrlmal, tek satrla ikinci sayfann bitirilmemesine zen gsterilmelidir.

 • Metin iinde geen saylar rakamla ya da yaz ile yazlmaldr.

 • Metinde kullanlan noktalama iaretlerinden sonra bir vuruluk boluk braklmaldr.


ERK YNNDEN UYULACAK KURALLAR


 • Yaz Trk Dil Kurumunca kartlan mla klavuzu ve szlnde yer alan yazm kurallarna uygun duru bir Trke ve ksa cmlelerle yazlmaldr.

 • Metinde zorunlu haller ve teknik terimler dnda yabanc kelimelere yer verilmemelidir.

 • Ksaltma yaplmamaldr.


METNN SONUNDA UYGULANACAK KURALLAR


Alt makama yazlan yazlar

Rica ederim

st ve alt makamlara datml olarak

yazlan yazlar.

Arz ve rica ederim

st ve ayn dzey makamlara yazlan yazlar

Arz ederim

EKLNDE BELRTLMELDR.


MZA


MZA

 • Metnin bitiminden sonra 2-4 aralk braklr.

 • mzalayacak olan makam sahibinin ad, soyad ve nvan yaz alannn en sana yazlr.

 • mza ad ve soyadn zerine atlr.

 • Ad kk, soyad BYK harflerle yazlr.

 • nvanlar ad ve soyadn altna kk harflerle yazlr.


Akademik kariyer unvanlar ismin sol bana kk harflerle ksaltlarak yazlabilir


Yazy imzalayacak olan makam yaznn gidecei makama gre kurum/kuruluun mza Yetkileri Ynergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seilir.


 • Yazy makam sahibi yerine baka bir yetkili imzalayacaksa ad ve soyad altna ortalanarak yazlacak ve bunun altna da gene ortalanarak makam nvan yazlr.

 • Vekaleten imza atlyorsa, vekalet eden kiinin ad soyad ile vekalet edilen grev ve vekaleten imza ettii belirtilir.


mza

Dr. Bekir ZTRK

Salk Mdr V.

Salk Mdr Yard.

RNEK


RNEK

mza Ad Soyad

Vali a.

Vali Yardmcs


RNEK-2

mzaDr.Bekir ZTRKYat.Ted.Kurm.ube Mdr


 • Yazy makam sahibi yerineyetki devredilen kiiimzaladnda, imzalayann ad ve soyad birinci satra, yetki devredenin makam ikinci satra, imzalayan makamn nvan ise nc satra yazlr.

RNEK-3

mzaBekir ZTRKVali a.Vali Yardmcs


Yaznn iki yetkili tarafndan imzalanmas durumunda

st makam sahibinin ad soyad ve imzas sada bulunur.

RNEK-4

mzaBekir ZTRKPersonel ube Mdr

mzaDr. Bekir ZTRK Salk Mdr


Yaznn ikiden fazla yetkili tarafndan imzalanmas durumunda ise st makam sahibinin ad soyad ve imzas solda olmak zere yetkililer makam srasna gre soldan saa sralanrlar.

RNEK-4

 • mza

 • Bekir ZTRK

 • ef

mzaDr. Bekir ZTRK

Salk Mdr

mza Bekir ZTRKPersonel ube Mdr


ONAY


ONAY

 • Bir yaznn st makamn onayna sunulmas halinde imza blmnn drt aralk altna ve kadn ortasna byk harflerle OLUR yazlr.

 • OLURu ortalayacak biimde tarih yeri hazrlanr.

 • mza iin yeterli boluk brakldktan sonra onaylayann ad kk harf, soyad byk harfle yazlarak altna da nvan ortalanr.


mza

Dr. Bekir ZTRK

Salk Mdr V

OLUR

01/01/2013

Bekir ZTRK

Vali a.

Vali Yardmcs


RNEK-1

O L U R

12/12/2012

mza

Bekir ZTRK

Vali a.

Vali Yardmcs


Onaylanmak zere ilgili makamlara sunulacak yazlarn yetkili bir makam tarafndan teklifi,

Bal ise ilgili makam tarafndan sunulmas ve onaylayacak makam tarafndan da onaylanmas gerekmektedir.


Bu durumda ilk teklif edenin imzasndan sonra, drt aralk aaya ve kadn sol tarafna 12 karakter ieriden balanlarak, kk harflerle Uygun Grle Arz ederim yazlr. Altna da onayda yer alan esaslara uygun olarak imza dzenlemesi yaplr. Yine 4 aralk boluk braklarak kat ortalanr ve ONAY blm alr.


RNEK-2

Yazy teklif eden birim ile onay makam arasnda makamlar varsa;

O L U R

13/12/12

mza

Bekir ZTRK

Samsun Valisi

Uygun grle arz ederim

12/12/12

mza

Bekir ZTRK

Vali Yardmcs


EK


EKLER

 • mza blmnden sonra uygun satr aral braklarak yaz alannn soluna konulan EK / EKLER ifadesinin altna yazlr.

RNEK-1

EK:

Ynetmelik (4 sayfa)


RNEK-2

EKLER :

1- Yaz rnei (5 sayfa)

2- Ynetmelik (3 Adet)

Ek adedi birden fazla ise


 • Ek adedi bolua smayacak kadar uzun olursa liste olarak yazya ilitirilmelidir.

 • Birden fazla kurumu ilgilendiren yazmalarda, eklerin bazlarnn gnderilmesi / gnderilmemesi eklinde ibare var ise o kuruluun hizasna

  ek konulmad veya

  ....sayl ek konuldu ibarelerinin yazlmas gerekir.


RNEK-3

EKLER:

1- 2009/9 nolu genelge (2 sayfa)

2- Dkman ( 4 sayfa)

DAITIM:

Merkez Yatakl Tedavi Kurumlar

Halk Sal Laboratuvar Mdrl(ek konulmad)

Merkez le Salk Grup Bakanl (Ek konulmad)


EKLER :

1-Yaz(3 sayfa)

2-Ynetmelik(8sayfa)

3-Disket(1 Adet)


PARAF


PARAF - PARAPHE

 • Yaznn kurum iinde kalan nshas, yazy hazrlayan ve kurum tarafndan belirlenen en fazla 5 grevli tarafndan paraf edilir.

 • Paraflar adres blmnn hemen stnde ve yaz alannn solunda yer alr.

 • Yazy paraflayan kiilerin unvanlar gerektiinde ksaltlarak yazlr.


 • Gizli yazlarda yazy yazan memurun da paraf bulunmaldr.

 • Unvan ve isimlerin alt - alta yazlmalarna dikkat edilmelidir.


RNEK

12/03/2012Memur : Bekir ZTRK(Paraf)

12/03/2012ef : Bekir ZTRK

12/03/2012 Md.Yrd :Dr. Bekir ZTRK (Paraf)


DAITIM


RNEK-1

 • Eklerden sonra uygun satr aral braklarak yaz alannn soluna DAITIM yazlr.

EK:

Yaz rnei (2 sayfa)

DAITIM:

19 le Salk Grup Bakanl


RNEK-2

 • Yaznn gereini yerine getirme durumunda olanlar Gerei ksmna, yaznn ieriinden bilgilendirilmesi istenenler ise Bilgi ksmna protokol srasyla yazlr.

DAITIM:

Gerei:Bilgi:

Salk Grup Bakanlklar l ve le M.E.M.


DAITIM :

Gerei :Bilgi :

Eitim ube Mdrl statistik ube Mdrl


DAITIM:

ube Mdrlkleri

Mer.Yat.Ted.Kurm.

Halk Sa.Lab.Md.

19 le Sa.Grup Bak.


KOORDNASYON

 • Baka birimlerle ibirlii yaplarak hazrlanan yazlarda, paraf blmnden sonra bir satr aral braklarak

  Koordinasyon: yazlr ve ibirliine dahil olan personelin unvan, ad ve soyadlar paraf blmndeki biime uygun olarak dzenlenir.


RNEK

11/03/2012Mem.: Bekir ZTRK (Paraf)

11/03/2012ube Md.: Bekir ZTRK(Paraf)

Koordinasyon:

11/03/2012 ube Md. Bekir ZTRK(Paraf)

11/03/2012 Md.Yard. : Bekir ZTRK(Paraf)


ADRES


ADRES

 • Sayfa sonuna soldan balayarak yazy gnderen kurum ve kuruluun adresi, telefon ve faks numaras, e-posta adresi ve elektronik a sayfasn ieren iletiim bilgileri yazlr.

 • letiim bilgileri yazdan bir izgi ile ayrlr.

 • Ayrntl bilgi iin grevlinin ad soyad ve nvan da yazlabilir.


RNEK

Terme Meslek Yksek Okulu / SAMSUN

Telefon: (0266)241 90 12-241 61 95 Fax.(0266)241 13 23

e-posta: [email protected] Elektronik a:www.termemyo.gov.tr

Not:Verilecek cevapta yazmzn tarih ve numarasnn yazlmas.


GZL YAZILAR


GZLLK DERECES


Gizlilik derecesi, yaznn gizlilik durumunu belirten blmdr.


GZL YAZILAR

 • Gizlilik derecesi belgenin st ve alt ortasna byk harflerle krmz renkli olarak belirtilir.

  GZLLK DERECELER

  ok gizli

  gizli

  zel

  hizmete zel

  eklinde grev alan ve hizmet zelliine gre kurum veya kurulua belirlenir.


GZLLK DERECES OLMAYAN EVRAKIN

GNDERLMES


Acelelik derecesi zarfn sa st kesine krmz mrekkep ile damgalanr.


Zarfn ortasna gidecei makam ve adresi posta koduyla birlikte aka yazlr.


Zarflarn sol st kelerine gnderen makamlarn kaeleri baslr ve yaznn says yazlr.


GZL YAZILARIN GNDERLMES


 • Gizlilik derecesi ok olan yazlar ift zarf ile gnderilir.

 • zarfa yaz konularak zarf yaptrlr.

 • Zarfn kapanma yerlerine hazrlayann paraflar atlr ve effaf bant ile rtlecek ekilde kapatlr.


 • Zarfn n yzne sol st keye gnderen makamn kaesi ve evrakn numaras yazlr.

 • Ortaya gidecei makam yazldktan sonra zarfn n ve arka yzne st ve alt ortalarna gelecek ekilde krmz damga ile gizlilik derecesi baslr.

 • Ayrca acelelik derecesi varsa sa st keye krmz damga ile baslr.


 • Bu zarf, aralarnda karbon kad bulunan 2 suret evrak senedi ikinci zarfn iine konularak gizlilik derecesi olmayan yazlar gibi kapatlr.

 • zerine gidecei yer ve evrak says yazlr.

 • kinci zarfn zerinde gizlilik derecesi bulunmaz. Sadece acelelik derecesi krmz damga ile baslr.


OK GZL YAZILARIN

ALINMASI


ok gizli GZLLK DERECEL YAZILARIN ALINMASI

 • D zarf aan grevli i zarf zerinde yer alan ok gizli ibaresini grdnde zarf amadan yetkili makama sunar.

 • Bu grevli d zarfn iinde yer alan evrak senedini imzalayarak bir nshasn gnderen makama iade eder.


VED VE GNL YAZILAR,

 • Yazya cevap verilmesi gereken tarih, metin iinde belirtilir.

 • Yaznn ivedi ve gnl olduu sayfann sa st ksmnda BYK harflerle KIRMIZI renkli olarak belirtilir.


TEKT YAZISI

 • Resmi bir yaznn tekid edilmesi o yaznn gereinin sresi iinde yaplmad anlamn tar.

 • Yazya uygun srede cevap vermeyen kurum ve kurululara tekit yazs yazlr.


 • Birinci tekidde hatrlatmada bulunulur,

 • kinci tekidde gecikme nedenleri sorulur,

 • nc tekidde ise sorumlular hakknda yasal ilem yaplr.


SAYFA NUMARASI


SAYFANUMARASI

 • Yaz alannn sa altna toplam sayfa saysnn kancs olduunu gsterecek ekilde sayfa numaras verilir.

RNEK

3/5


ASLINA UYGUNLUK ONAYI

 • rnein uygun bir yerine

  Aslnn ayndr

  fadesi yazlarak imzalanr ve mhrlenir. Mhr ismin okunmasna engel olmamaldr.

Bir yazdan rnek kartlmas gerekiyorsa ;


RESM YAZILARIN GNDERL VE ALINILARINDA YAPILACAK LEMLER


1- KAYIT KAES

 • Gelen evraklar uygun bir kae hazrlanarak kaydedilir.

 • Bu kaeler evrakn ARKA yzne basldktan sonra evrakn tarih ve says yazlr.


RNEK


2- YAZILARIN GNDERLMES

 • Yazy gnderenin iletiim bilgileri zarfn sol st kesinde, yaznn gidecei yerin iletiim bilgileri ise zarfn ortasnda yer alr.

 • Yaznn gizlilik derecesi zarfn st ve alt ortasna,yaznn ivedilik derecesi sa st keye gelecek biimde KIRMIZI renkte belirtilir.


RNEK


RNEK- EVRAK SENED


FAX


 • Faxla gnderilen yazlara(mesaj) gre hemen ilem yaplmakla birlikte, sz konusu yaz ancak teyidinin yaplmasndan sonra resmi evrak zelliindedir,

 • Fax la gnderilen yazlarn(mesaj) be gn iinde resmi yaz ile teyidinin yaplmas gerekir.


KAIT BOYUTU

ve KARAKTER


BELGE BOYUTU

 • Resmi yazmalarda

  A4 (210X297 mm)

  veya

  A5(210X148 mm)

  boyutunda kat kullanlmaldr.

A4

A5


YAZI TP VE KARAKTER BOYUTU

Bilgisayarda yazlan yazlarda

Times New Roman

Yaz tipi ve 12 karakter boyutunun kullanlmas esastr.


 • Rapor, form ve analiz gibi zellii olan metinlerde farkl yaz tipi ve karakter boyutu kullanlabilir.


NUSHA SAYISI

VE

OALTMA


NSHA SAYISI

 • Resmi yazlarn en az (2) iki nsha olarak dzenlenmesi gerekir.


NEDEN F KLAVYE ?


 • Milli Eitim Bakanlnn 2003/20 sayl Genelgeleri dorultusunda F klavye kullanma mecburiyeti getirilmitir.

 • Her trl resmi yaz Standart Trk Klavyesi ( F klavye) kullanlarak yazlmaldr.


F klavye hazrlanrken;

30.000 kelime ve 185.000 harf incelenmitir.

Btn sesli harfler sol elde toplanm.

Sessiz harfler de sa elle yazlacak ekilde tasarlanmtr.

ok kullanlan harfler gl parmaklara paylatrlarak yazm kolayl salanmtr.

Belli bir eitimden sonra F Klavye ile 10 parmakla bakmadan yaz yazmak mmkndr.


 • Q klavye ngiliz tasarmdr.

  Q Klavyede;

  Trkede ok kullanlan harfler kenarlarda kalm ve bunun neticesi yazm zorlamtr.

 • Daktilo ile yaplan hzl yaz yazma yarmalarna lkemiz adna katlanlar F klavye ile birinci olmulardr.

  Bu nedenle;

 • yerimize ya da evimize Bilgisayar alrken klavyenin F klavye olmasna dikkat etmeliyiz


Sabrnzdan dolay teekkr ederim

HAZIRLAYAN :

HATCE KBRA KALKAN

11670031 GIDA 2.RETM


 • Login