P ROGRAMES DE Q UA LIFICACIÓ P ROFESSIONAL I NICIAL - PowerPoint PPT Presentation

P rogrames de q ua lificaci p rofessional i nicial
Download
1 / 14

 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

P ROGRAMES DE Q UA LIFICACIÓ P ROFESSIONAL I NICIAL. PQPI. ELS PQPI. Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO. Pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals . Afavorir la inserció laboral dels alumnes . FINALITAT.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

P ROGRAMES DE Q UA LIFICACIÓ P ROFESSIONAL I NICIAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rogrames de q ua lificaci p rofessional i nicial

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

PQPI


Els pqpi

ELS PQPI

 • Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO.

 • Pretenendesenvolupar unes competènciesbàsiquesprofessionals i personals.

 • Afavorir la inserció laboral delsalumnes.


Finalitat

FINALITAT

 • Proporcionar a l'alumnat les competències pròpies d'una qualificació professional de NIVELL 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 • Completar la formació bàsica per a possibilitar la superació de la prova d´accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, o si és el cas, l´obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.


Estan adre ats a

ESTAN ADREÇATS A

 • Alumnes majors de 16 anys, i menors de 21 anys que no hagen obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

 • Excepcionalment, alumnes amb 15 anys complits fins el 31 de desembre de l'any de l'inici del programa, que hagen cursat 2n d'ESO i no estiguen en condicions de promocionar a tercer i ja hagen repetit una vegada en l'etapa.


Acc s

ACCÉS

 • Per a formalitzar la matrícula serà necessari presentar com mínim la documentació següent:

 • Certificació acadèmica expedida per l'últim centre on haja sigut escolaritzat i, si fóra necessari, els informes complementaris d'orientació i psicopedagògics.

 • L'accés a un programa de qualificació professional inicial és voluntari. Per això, de manera general, en el moment de la matriculació cada jove ha de firmar un acord formatiu on figure el seu compromísd'assistència i aprofitament i el respecte a les normes bàsiques de funcionament.


Modalitats

MODALITATS

AULA

 • Duració: 2 cursos

 • Dirigida a jovens escolaritzats.

 • Impartit en centres docents autoritzats.

 • Amb la superació del 1r curs s’obté una certificació de qualificació professional de NIVELL 1, però no s’obté el títol de Graduat en ESO.

 • Amb el 2n curs superat s’obté el títol de Graduat en ESO.


Modalitats1

MODALITATS

TALLER

 • Duració: 1 curs

  • Amb la superació del cursobté una certificacióprofessional de NIVELL 1.

  • Permetl´accésals CFGM mitjançantprovad´accés (convalidada amb una nota de 5).


Estructura

ESTRUCTURA

MÒDULS OBLIGATORIS

ES CURSEN AL 1r CURS

ESPECÍFICS:

 • Mòduls de qualificació professional nivell 1.

 • Mòdul de Formació pràctica en Centres de Treball (FCT) (entre 150 i 200 h).


Estructura1

ESTRUCTURA

MÒDULS OBLIGATORIS

ES CURSEN AL 1r CURS

 • GENERALS:

  • Mòdul Aprenentatges instrumentals bàsics (ling-social i cient-mat).

  • Mòdul Formació i Orientació Laboral (FOL).

  • Prevenció de Riscos Laborals i Qualitat Mediambiental.

  • Mòdul Tutoria.


Estructura2

ESTRUCTURA

MÒDULS OBLIGATORIS

ES CURSEN AL 1r CURS

 • OPTATIUS:

 • Anglèsaplicat a la qualificacióprofessional.

 • Activitat Física i Esport.

 • Noves Tecnologies.

 • Espanyol per a extrangers.

 • Altres.


P rogrames de q ua lificaci p rofessional i nicial

ESTRUCTURA

MÒDULS VOLUNTARIS

ES DONEN AL 2n CURS

Condueixen a l'obtenció del títol de graduat en ESO:

 • Àmbit de comunicació.

  • Àmbit social.

  • Àmbitcientificotecnològic.

  • Tutoria.

  • Mòdulsespecíficscomplementaris o mòdulsassociats a la qualificaciócorresponent.


P rogrames de q ua lificaci p rofessional i nicial

FAMILIESDEPQPI

 • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 • AGRÀRIA

 • ARTS GRÀFIQUES

 • COMERÇ I MÀRQUETING

 • EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

 • ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

 • FABRICACIÓ MECÀNICA

 • FUSTA, MOBLE I SURO

 • HOSTALERIA I TURISME

 • IMATGE PERSONAL

 • INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

 • INDÚSTRIES EXTRACTIVES

 • INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

 • INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

 • MARÍTIM - PESQUERA

 • QUÍMICA

 • SEGURETAT I MEDI AMBIENT

 • SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

 • TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

 • TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

 • VÀRIES

 • VIDRE I CERÀMICA


Els pqpi del

ELS PQPI DEL

IES BERENGUER DALMAU

Modalitat Aula: 2 cursos acadèmics.

 • FAMÍLIA ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVICIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

FAMÍLIA ALIMENTACIÓ

OPERACIONS AUXILIARS D'ELABORACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I QUÍMICA


Pqpi que es poden

PQPI QUE ES PODEN

CURSAR A CATARROJA


 • Login