Stikstofbeleid provincie - PowerPoint PPT Presentation

Stikstofbeleid provincie
Download
1 / 13

 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stikstofbeleid provincie. Natura 2000-gebieden. Programmatische aanpak stikstof (PAS) Gelders stikstof Convenant Stand van zaken: verordening, salderingssysteem, beheerplannen. Programmatische aanpak stikstof (PAS).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stikstofbeleid provincie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stikstofbeleid provincie

Stikstofbeleid provincie


Natura 2000 gebieden

Natura 2000-gebieden


Stikstofbeleid provincie

 • Programmatische aanpak stikstof (PAS)

 • Gelders stikstof Convenant

 • Stand van zaken: verordening, salderingssysteem, beheerplannen


Programmatische aanpak stikstof pas

Programmatischeaanpak stikstof (PAS)

PAS = afspraken over terugdringen stikstof (NH3 en NOx) tussen provincies en rijk

Doel: vastgelopen vergunningverlening vlot trekken, terwijl natuurdoelen worden gehaald.

Resultaat Gelders stikstofconvenant is onderdeel van de PAS.

En verder:

Aanscherping rijksbeleid o.a. AmvB huisvesting

Deel van de daling wordt ontwikkelingsruimte voor nieuwe activiteiten.


Convenant

Convenant

Doel: bijdrage aan daling stikstofniveau en ruimte bieden aan ontwikkeling veehouderij

Ondertekening convenant: 20 januari 2011

Deelnemende partijen: LTO, NVV, NMV, GMF, NM (namens terreinbeherende org.) en provincie


Inhoud convenant

Inhoud convenant

 • Hanteren drempelwaarde bij vergunningverlening

  • 1 % van KDW bij Rijntakken

  • 0,5 % van de KDW bij overige gebieden

 • Referentiedatum 1 februari 2009 i.p.v. 7 december 2004

 • Afroming depositie van stoppende/krimpende bedrijven

 • Depositieruimte gratis verkrijgbaar via bank

 • Geen saldering bij grondgebondenheid

 • Sanering van piekbelastingen met inzet van subsidies


Bijdrage provinciaal beleid

Bijdrage provinciaal beleid

 • Stikstofdepositie in mol/ha/jaar

  2010 2030prov.

 • Bekendelle1842 1596 (-246)1568(-28)

 • Korenb. Veen1815 1512 (-303)1489(-23)

 • Stelkampsveld1717 1418 (-299)1396(-22)

 • Teeselinkven2071 1758 (-313)1724 (-34)

 • Willinks Weust1652 1426 (-126)1412 (-24)

 • Wooldse Veen1616 1395 (-221)1384 (-11)


Toe en afname stikstof 2004 2007

Toe- en afname stikstof 2004-2007


Afname n tussen 2004 en 2009 in mol ha

Afname N tussen 2004 en 2009 in mol/ha

-Bekendelle:90

-Korenburgerveen:123

-Stelkampsveld:72

-Teeselinkven:73

-Willinks Weust:39

-Wooldse Veen:39


Uitwerking convenant

Uitwerking Convenant:

1.Salderingssysteem: op 1 oktober 2011 operationeel

2.Verordening:

-regelt werking depositiebank

-op 28 september 2011 in PS

3.Beleidsregels:

-regelt hoe om te gaan met verschillende categorieën bedrijven

-in september in GS


Zorgpunt vulling salderingssysteem

Zorgpunt:vulling salderingssysteem

 • Alleen mogelijk met ingetrokken vergunningen/meldingen

 • Verschil tussen emissie op basis van vergunningen en op basis van meitellingen is 23 %

 • Financiële prikkel provincie niet haalbaar en betaalbaar

 • Gemeente heeft sleutel in handen voor het scheppen van ontwikkelingsruimte door actief intrekkingsbeleid


Beheerplannen natura 2000

Beheerplannen Natura 2000

-April tot medio juli 2011: PAS fase 3: Levert de PAS een oplossing voor de impasse in de vergunningverlening?

-Oktober 2011: Bestuurlijke vaststelling PAS door provincies en rijk

-Daarna definitieve aanwijzingsbesluiten

-Daarna vaststelling beheerplannen en ter visielegging (2012)


 • Login