Προσομοίωση Απλού Μοντέλου Markov σε - PowerPoint PPT Presentation

Markov
Download
1 / 19

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Προσομοίωση Απλού Μοντέλου Markov σε. Επιμέλεια: Γιώργος Πληγορόπουλος Σπύρος Δημόπουλος Μανώλης Βαρδάκης. Markov Models. Μοντελοποίηση πιθανοτήτων στο χρόνο Φανερά και κρυφά Διακριτά και συνεχή Χαρακτηριστικά: Καταστάσεις Παρατηρήσεις Πίνακας Μεταβάσεων

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Προσομοίωση Απλού Μοντέλου Markov σε

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Markov

Προσομοίωση Απλού Μοντέλου Markov σε

Επιμέλεια:

Γιώργος ΠληγορόπουλοςΣπύρος ΔημόπουλοςΜανώλης Βαρδάκης


Markov models

Markov Models

 • Μοντελοποίηση πιθανοτήτων στο χρόνο

 • Φανερά και κρυφά

 • Διακριτά και συνεχή

 • Χαρακτηριστικά:

  • Καταστάσεις

  • Παρατηρήσεις

  • Πίνακας Μεταβάσεων

  • Πιθανότητες παρατηρήσεων σε κάθε κατάσταση

  • Order μοντέλου

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Περιγραφή Μοντέλου

 • Κρυφό και διακριτό μοντέλο

 • 11 καταστάσεις

 • 4 παρατηρήσεις

 • Πίνακας μεταβάσεων (11x11) a(i,j)

 • Πίνακας παρατηρήσεων (11x4) b(j,k)

 • Αρχικές πιθανότητες πi

 • First order

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Διάγραμμα Μεταβάσεων

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Πίνακας Μεταβάσεων μεταξύ καταστάσεων

Στην πρώτη γραμμή εμφανίζονται οι αρχικές πιθανότητες. Όπου δεν υπάρχει τιμή εννοείται η μηδενική πιθανότητα μετάβασης

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Πίνακας πιθανοτήτων παρατηρήσεων

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Αλγόριθμοι για HMM

 • Training(Learning): ρυθμίζονται οι παράμετροι σύμφωνα με κάποια δεδομένα εκμάθησης

 • Evaluation: υπολογίζεται η πιθανότητα χρονικών ακολουθιών παρατηρήσεων να έχουν προέλθει από την διεργασία που μοντελοποιεί το HMM

 • Decoding: βρίσκεται η πιο πιθανή ακολουθία κρυφών καταστάσεων του μοντέλου που αντιστοιχεί με κάποια χρονοσειρά παρατηρήσεων.

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

 • Θεωρούμε το μοντέλου αυτού του project ήδη εκπαιδευμένο με πίνακες αυτούς που παρουσιάστηκαν παραπάνω

 • Για το evaluation υπάρχουν δύο αλγόριθμοι

  • Ο straightforward που υλοποιείται σύμφωνα με τον τύπο. O(cT T)

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

 • O forward αλγόριθμός τον οποίο χρησιμοποιούμε στη δική μας υλοποίηση έχει πολύ μικρότερη πολυπλοκότηταΟ(c2T) και φαίνεται παρακάτω.

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Υλοποίηση Μοντέλου σε C

 • Δομή κώδικα

  • Συνάρτηση CreateInput()δημιουργεί τα vectors παρατηρήσεων εισόδου με τυχαίο τρόπο 20 στοιχείων

  • Συνάρτηση LoopFunction( )υλοποιεί το forward αλγόριθμό του μοντέλου Markov και επιστρέφει την πιθανότητα

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Θέματα εισόδου/εξόδου

 • Προκύπτουν από τους υπολογισμούς πιθανότητες της τάξεως του 10-12

 • Πρόβλημα: Μικρές τιμές πιθανοτήτων

 • Αναγκαία χρήση τύπου long long

 • Long long αναπαράσταση 64bit =>

 • Ικανοποιεί τις απαιτήσεις

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Αναπαράσταση πιθανοτήτων

 • Χρειαζόμαστε αντιστοίχηση του [0,1] σε [0,264-1]

 • Ισχύει ο τύπος μετατροπής f(P(x))=P(x)*(264-1)

 • Πράξεις

  • Πρόσθεση, δεν χρειάζεται τροποποίηση

  • Πολλαπλασιασμός 64bit x 64bit =128bit. Κρατάμε τα 64 Most Significant bits

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Testbench

Testbench

 • 300 διανύσματα εισόδου

 • Κάθε διάνυσμα αποτελείται από 20 παρατηρήσεις

 • Δημιουργούνται μέσω της rand με τυχαίο τρόπο

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Υπολογιστικά ακριβά κομμάτια

 • Bρόγχος επανάληψης που εκτελείται n*c2*T

 • Όπου n=300 Vectors εισόδου c=11 αριθμός καταστάσεων και Τ=20 μέγεθος Vector.

 • Ο βρόγχος εκτελεί πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις που συμφωνά με τα αποτελέσματα του profiling μονοπωλούν τους κύκλους εκτέλεσης του μοντέλου μας .

 • 70% του χρόνου

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Βελτιστοποίηση Κώδικα

 • Xρήση αναδιατασσομένης λογικής και loop unrolling

 • Παράλληλη επεξεργασία προσθέσεων και πολλαπλασιασμών

 • Εκμετάλλευση των 128bit των Wide Registers για εκτέλεση στο αναδιατασσόμενο

 • Χρήση της Cache μνήμης του επεξεργαστή

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Stretch c

Υλοποίηση Σε Stretch C

 • Σε κάθε επανάληψη του βρόχου, επεξεργασία δεδομένων ανά128 bit

 • Χρήση δυο συναρτήσεων για το αναδιατασσόμενο:

  • Mult64(wra IN1,wra IN2, wra *OUT)

  • Multsum(wra IN1,wra IN2, wra IN3, wra *OUT)

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Αποτελέσματα

 • Χρόνος / Κύκλοι εκτέλεσης

  • Χωρίς αναδιατασσομένη λογική

   102.292.543 κύκλους=> 340ms με 300MHzclock

   Χρόνος προσομοίωσης 5minute

   Σε επεξεργαστή AMD Athlon 2.6MHz

  • Με αναδιατασσομένη λογική

   33.295.495 κύκλους=>90ms με 300MHzclock

   Χρόνος προσομοίωσης 3minute

   Σε επεξεργαστή AMD Athlon 2.6MHz

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Επιπλέον Βελτιστοποίηση

 • Ανάθεση στο αναδιατασσόμενο δύο επιπλέων βρόχων

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


Markov

Ευχαριστούμε!!!

Πληγορόπουλος - Δημόπουλος - Βαρδάκης


 • Login