Download

Historia dla klas I -p.podstawowy SREDNIOWIECZE


Advertisement
Download Presentation
Comments
psyche
From:
|  
(784) |   (0) |   (0)
Views: 83 | Added: 24-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
ZAKON-DEFINICJA. ZAKON-jest to organizacja dobrowolna, ktrej czlonkowie oddaja sie w sposb szczeglny wypelnianiu zasad danej religii.MONASTYCYZM- (z lac. Monasticus- czyli cela pustelnika, z monachos - samotny) to forma zycia religijnego, ktrej podstawa jest zycie we wsplnocie zakonnej (klas
Historia dla klas I -p.podstawowy SREDNIOWIECZE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Historia dla klas I -p.podstawowy SREDNIOWIECZE TEMAT LEKCJI: EUROPA PELNEGO SREDNIOWIECZA-ZAKONY I CH POWSTANIE, ORGANIZACJA, REGULY ORAZ EKPANSJA TERYTORIALNA

2. ZAKON-DEFINICJA ZAKON-jest to organizacja dobrowolna, kt?rej czlonkowie oddaja sie w spos?b szczeg?lny wypelnianiu zasad danej religii. MONASTYCYZM- (z lac. Monasticus- czyli cela pustelnika, z monachos - samotny) ? to forma zycia religijnego, kt?rej podstawa jest zycie we wsp?lnocie zakonnej (klasztor) Dotyczy ona swiata chrzescijan ale jest takze obecna religiach poganskich, w judaizmie czy w buddyzmie i MONASTYCYZM- ma na celu kult religijny - sluzbe Bogu i dazenie do samorealizacji przez czystosc duchowa, ub?stwo, umartwianie sie, modlitwe i kontemplacje.

3. DZIALALNOSC ZAKONNA Dazenie do czystosci duchowej ub?stwo umartwianie sie (asceza) modlitwa kontemplacja pomoc dla najubozszych Wsparcie dla os?b chorych oraz kalekich (szpitalnictwo) ZAKONY DZIALALY W MYSL USTANOWIONYCH SPISANYCH REGUL.

4. ZAKONY CHRZESCIJANSKIE I ICH PODZIAL zakony mnisze (np. benedyktyni, cystersi) zebrzace (franciszkanie, dominikanie) kleryckie (jezuici, pijarzy) rycerskie (Krzyzacy, Templariusze, Joannici). Swoista swiecka odmiana zakonu sa stowarzyszenia wolnomularskie, Cechy wolnomularstwa to: ryty, system wtajemniczen, rozbudowana symbolika oraz tajne spotkania

5. MNISI-BENEDYKTYNI ORAZ CYSTERSI BENEDYKTYNI: -najstarszy zakon mniszy -zostal zalozony przez Benedykta z Nursji w VI stuleciu n.e. (rok 529) -motto zakonu brzmi: Ordo et pax (Lad i pok?j) -pierwsze opactwo, zalozone na wzg?rzu Monte Cassino we Wloszech, istnieje do dzis. Posiada najstarsza biblioteke w Europie oraz skryptorium -benedyktyni przyczynili sie do rozwoju kultury europejskiej, prowadza slynne szkoly i zajmuja sie ogrodnictwem i zielarstwem -obecne osrodki w Tyncu, Mogilnie oraz Lubiniu

6. Cystersi-zakon mniszy -Zakon ten wywodzi sie w prostej linii z reguly benedyktynskiej -Powstal on u schylku XI wieku (1098 rok) na terenie Francji -z uwagi na bialy habit zwani sa bialymi mnichami -zakon ten wydal ponad 800 osb? swietych i blogoslawionych -najbardziej znana postac to sw. Bernard z Clairvaux

7. Cystersi ich regula i osiagniecia Opactwa i klasztory cysterskie byly w sredniowieczu waznymi osrodkami kultywujacymi: kulture, Nauke i wszelki postep, medycyne, Postep i rewolucje w rzemiosle i rolnictwie. Do Polski cystersi zostali sprowadzeni w polowie XII wieku. Pierwsze klasztory na ziemiach Polskich powstaly w Brzeznicy (polowa XII wieku)

8. Franciszkanie -Inna nazwa tego zakonu to ZAKON BRACI MNIEJSZYCH -Zakon zostal zalozony w roku 1209 z inicjatywy Franciszka z Asyzu ?Regula i zycie braci mniejszych polega na zachowaniu swietej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez zycie w posluszenstwie, bez wlasnosci i w czystosci?.

9. Regula zakonna franciszkan?w -pomoc ubogim, -dzialalnosc misyjna, -kaznodziejstwo, -prowadzenie parafii i sanktuari?w, -dzialalnosc naukowa (warto wspomniec sredniowieczny nurt filozoficzno-teologiczny)-szkoly franciszkanskie KLASZTORY W POLSCE: -w 1236 we Wroclawiu, -rok p?zniej powstal klasztor w Krakowie.

10. Zakony zebrzace-DOMINIKANIE PELNA NAZWA: Zakon Kaznodziejski, potocznie Zakon Dominikan?w W sklad zakonu wchodza 3 odlamy: bracia dominikanie, mniszki oraz osoby swieckie zwiazane z Zakonem -poczatki Zakonu zwiazane z obszarem Langwedocji a jako date powstania przyjmuje sie 1206 lub 1207 rok

11. DOMINIKANIE-CIAG DALSZY -ZALOZYCIELEM JEST POCHODZACY Z OBSZARU KASTYLII DOMINIK GUZMAN -OTRZYMALI POPARCIE ZE STRONY PAPIESTWA, A W SWEJ DZIALALNOSCI KONCENTROWALI SIE NA WEDROWNYM KAZNODZIJSTWIE NA WZ?R APOSTOLSKI -PAPIEZEM KT?RY W PELNI ZAAKCEPTOWAL ICH METODY (M.IN.. UCZONYCH DYSPUT TEOLOGICZNYCH) BYL INNOCENTY III -PIERWSZA ZWOLANA KAPITULA GENERALNA ZOSTALA W ROKU 1222 -Z CZASEM DOMINIKANIE ZACZELI DOSCPOWSZECHNIE SPRAWOWAC URZEDY INKWIZYTOR?W (WALKA Z HEREZJAMI, OPETANIEM ITD.)

12. Zakony kleryckie Jezuici: Inna nazwa Towarzystwo Jezusowe Byl to meski papieski zakon apostolski Powstal juz w czasach nowozytnych w trakcie XVI wieku (1534 ) a w 6 lat p?zniej zostal oficjalnie uznany przez Papieza (Pawla III) Zalozycielami byla grupka student?w z Sorbony-na czele z Ignacym Loyola (ub?stwo, czystosc, pilegrzymki do Jerozolimy) Pijarzy Zakon pijar?w ? potoczna nazwa Zakonu Szk?l Poboznych ? zakon ustanowiony przez papieza Grzegorza XV na poczatku lat 20-tych XVII wieku

13. PIJARZY-DZIALALNOSC Pijarzy prowadza w Polsce gl?wnie: -dzialalnosc oswiatowa -wychowawcza wsr?d dzieci i mlodziezy (szkoly podstawowe, gimnazja, licea og?lnoksztalcace, bursy), -prowadza takze dzialalnosc naukowa, edytorska i wydawnicza

14. ZAKONY RYCERSKIE 1.TEMPLARIUSZE 2.JOANNICI 3.KRZYZACY ZAKONY TE POWSTALY PODCZAS SERII KRUCJAT( WYPRAW KRZYZOWYCH) MIALY WPISANE W SWOJE REGULY NIE TYLKO CELE BLISKIE ZAKONOM MNISZYM CZY ZEBRACZYM ALE TAKZE DAZENIE DO BOGACTWA, ZDOBYWANIE NOWYCH ZIEM, PRZYWILEJ?W I ZWOLNIEN PODATKOWYCH OD PAPIESTWA A CZASEM ZNACZNEJ EKSPANJI TERYTORIALNEJ

15. Templariusze -nazwa Templariusze wywodzi sie od slowa temple-kt?re oznacza swiatynie -Templariusze to zakon kt?ry mial charakter nie lokalny lecz miedzynarodowy, nie mial charakteru elitarnego i kazdy po spelnieniu podstawowych warunk?w m?gl wstapic w jego szeregi -poczatki Zakonu zwiazane sa z obszarem Sredniowiecznej Europy Zachodniej (Francja) -zakon powstal prawdopodobnie w okresie 1118-1120 roku

16. ZAKON TEMPLARIUSZY REGULY TEMPLARIUSZY: -SLUBY CZYSTOSCI -UB?STWO I BRAK DAZENIA DO BOGACENIA SIE -JEDNYM Z NAJISTOTNIEJSZYCH CEL?W BYLA WALKA ZA WIARE CHRZESCIJANSKA -WYPARCIE NIEWIERNYCH Z ZIEMI SWIETEJ

17. TEMPLARIUSZE-C.D. TEMPLARIUSZE-WLASC NAZWA: ZAKON UBOGICH RYCERZY CHRYSTUSA I SWIATYNI SALOMONA ZAKON TEN ZAJMOWAL SIE PONADTO: OCHRONA SZLAK?W HANDLOWYCH ORAZ ZAPEWNIAL OCHRONE PILEGRZYMOM I KUPCOM (OCHRONA HANDLU PROWADZONEGO PRZEZ LICZNE MIASTA WLOSKIE Z LEWANTEM)

18. TEMPLARIUSZE -FLAGA/SYMBOL ZAKONU: CZARNO-BIALA FLAGA Z CZERWONYM KRZYZEM POSRODKU -SIEDZIBA ZAKONU: POCZATKOWO JEROZOLIMA (A OD 1291 ROKU TEREN WYSPY CYPR)

19. UPADEK TEMPLARIUSZY Z CYPRU TEMPLARIUSZE PRZNIESLI SIE NA TEREN FRANCJI UDZIELALI LICZNYCH POZYCZEK WLADCOM Z POWODU ZADLUZENIA FILIP IV PIEKNY PODJAL DECYZJE O LIKWIDACJI ZAKONU (1311 ROK) W INICJATYWY FILIPA DOSZLO DO MORDU NA 55 CZLONKACH ZAKONU JEDNYM Z NICH BYL OSTATNI MISTRZ JAKUB DE MOLAY FORMALNIE JEDNAK ZAKON NIGDY NIE ZOSTAL ROZWIAZANY Z UDZIALEM PAPIESTWA. ZAKON DYSPONOWAL LICZNYMI WPLYWAMI W WIELU PANSTWACH EUROPY Z POWODU SWEGO BOGACTWA-KT?E STALO SIE PRZYCZYNA JEGO ZGUBY

20. ZAKONY RYCERSKIE-JOANNICI BYL TO ZAKON KATOLICKI NAZWA SUWERENNY RYCERSKI ZAKON SZPITALNIK?W SW.JANA Z RODOS I MALTY INNA NAZWA KAWALEROWIE MALTANSCY POWSTAL NA BLISKIM WSCHODZIE W XII WIEKU (W 1113 PRZEKSZTALCONY W ZAKON RYCERSKI) PRZED KRUCJATAMI MIAL FORME BRACTWA

21. JOANNICI CZLONKOWIE ZAKONU NOSILI CZARNY PLASZCZ Z BIALYM KRZYZEM SIEDZIBA ZAKONU BYLA JEROZOLIMA (DO 1291 ROKU) P?ZNIEJSZE SIEDZIBY:AKKA (AKON), POTEM MARGOT DYSPONOWALI DUZYM POTENCJALEM WOJSOWYM ORAZ SILNA FLOTYLLA MIELI POPARCIE PAPIESTWA

22. CELE JOANNIT?W ZASADNICZYM CELEM TEGO ZAKONU BYLA OCHRONA PORZADKU I BEZPIECZNESTWA KR?LESTWA JEROZOLIMSKIEGO (POWSTALE W 1099 ROKU) MIELI TAKZE ROZBUDOWANY SYSTEM LICZNYCH WAROWNI ORAZ ZAMK?W OBRONNYCH (OBSZAR PALESTYNY) INNE SIEDZIBY TYMCZASOWE TO WYSPY: MALTA ORAZ RODOS

23. ZAKON KRZYZACKI POTOCZNA NAZWA KRZYZACY PELNA NAZWA: ZAKON SZPITALA NAJSWIETSZEJ MARII PANNY DOMU NIEMIECKIEGO W JEROZOLIMIE POWSTAL ON OKOLO 1130 ROKU W JEROZOLIMIE -JAKO BRACTWO SZPITALNIK?W

24. KRZYZACY-C.D. POCZATKOWO KRZYZACY PODLEGALI JOANNITOM, A UZYSKALI SAMODZIELNOSC DZIEKI POLITYCE ZAKONU TEMPLARIUSZY SIEDZIBY: JEROZOLIMA-POTEM TWIERDZA AKKA ZAKON OTRZYMAL ZWOLNIENIE Z DZIESIECINY

25. URZEDY CENTRALNE HIERARCHIA ZAKONU KRZYZACKIEGO: WIELKI MISTRZ (SILNA WLADZA CENTRALNA-NA PODOBIENSTWO PANSTWA PATRYMONIALNEGO) WIELKI KOMTUR (WLADZA LOKALNA W OKREGACH PANSTWA-KOMTURIACH)

26. URZEDY CENTRALNE-C.D HIERARCHIA ZAKONU KRZYZACKIEGO: WIELKI SZPITALNIK- PELNIL FUNKCJE DYPLOMATYCZNE WIELKI SKARBNIK- FINANSE ZAKONU ORAZ SYSTEM PODATKOWY WIELKI MINCERZ- KWESTIE UZBROJENIA, STAN TWIERDZ ORAZ ZAMK?W WIELKI SZAFARZ- FUNKCJE REGULUJACE HANDEL

27. URZENDNICY LOKALNI KOMTURZY KRAJOWI OBOK KOMTURA KRAJOWEGO ISTNIALO: ZGROMADZENIE (KAPITULA) ORAZ LOKALNI DYGNITARZE ORAZ URZEDNICY NIZSZEGO SZCZEBLA

28. WIELCY MISTRZOWIE ZAKONU: MISTRZ HERMAN VON SALZA- ZA JEGO PANOWANIA NASTAPIL ROZW?J EKONOMICZNY, POLITYCZNY, MILITARNY ORAZ TERYTORIALNY ZAKONU, ZAKON OTRZYMAL LICZNE PRZYWIELE I DOBRA WE WLOSZECH, NIEMCZECH ORAZ W PALESTYNIE MISTRZ ULRICH VON JUNGINGEN (KONFLIKT POLSKO-KRZYZACKI- BITWA POD GRUNWALDEM)

29. KRZYZACY A PANSTWO POLSKIE 1226 ROK- SPROWADZENIE KRZYZAK?W DO POLSKI Z INICJATYWY KONRADA MAZOWIECKIEGO INICJATYWA WYSZLA Z TERENU MAZOWSZA ORAZ SLASKA KRZYZACY OTRZYMALI ZIEMIE CHELMINSKA, MIELI BRONIC MAZOWSZA ORAZ NAWRACAC PLEMIONA PRUS?W ORAZ JACWING?W

30. KRZYZACY A POLSKA 1235 ROK- DO KRZYZAK?W DOLACZYLI BRACIA DOBRZYNSCY 1237 ROK- UNIA Z ZAKONEM KAWALER?W MIECZOWYCH (SOJUSZ MILITARNO-POLITYCZNY) DOSZLO DO ZNACZNEGO WZMOCNIENIA POTENCJALU MILITARNEGO PANSTWA KRZYZACKIEGO

31. KRZYZACY A PANSTWO POLSKIE LATA 1283-1325- TO ETAP PR?B PODBOJU OBSZARU ZMUDZI, LITWY ORAZ ZIEM RUSKICH (RUS) PR?BY TE KONCZA SIE JEDNAK NIEPOWODZENIEM W 1308 ROKU- KRZYZACY BEZPRAWNIE ZAJMUJA POMORZE GDANSKIE (SPRZECIW WLADYSLAWA LOKIETKA)

32. C.D W ROKU 1327 ? ATAK WOJSK KRZYZACKICH NA TEREN KUJAW ORAZ WIELKOPOLSKI W 1331 DOCHODZI DO BITWY POD PLOWCAMI, OBALONY ZOSTAJE MIT O NIEZWYCIEZONYCH KRZYZAKACH 1343-POK?J Z POLSKA W KALISZU (ZAKON TRACI M.IN. KUJAWY ORAZ ZIEMIE DOBRZYNSKA) AGRESYWNA POLITYKA WOBEC POLSKI, RUSI ORAZ LITWY ZAOWOCOWALA ZAWARCIEM UNII PERSONALNEJ POLSKI I LITWY POLACZONA OSOBA WLADCY-WLADYSLAWA JAGIELLY-MALZENSTWO Z JADWIGA UNIE POLSKI I LITWY: -W KREWIE (1385) -W HORODLE (1413)

33. UPADEK KRZYZAK?W WAZNE WYDARZENIA PRZYCZYNIAJACE SIE DO UPADKU PANSTWA KRZYZACKIEGO -WOJNY Z POLSKA I LITWA (Z LAT 1409-1411, 1454-1466) -OSLABIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO -KRYZYS FINANSOWY DATA KONCZACA ZAGROZENIE ZE STRONY KRZYZAK?W TO: 1525 ROK -Albrecht Hohenzollern sklada hold wladcy polski (zaleznosc od Rzeczpospolitej)

34. Wojsko krzyzackie


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro