Het zutphense vastgoedplan 2012
Download
1 / 18

Het Zutphense Vastgoedplan 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Het Zutphense Vastgoedplan 2012. Doelstelling. Een bijdrage leveren aan de economische en maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Door professionalisering en het inzichtelijk krijgen van (de prestaties van) het vastgoed. Uitvoerend. Controller. Makelaar. Ondernemer. Strateeg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Het Zutphense Vastgoedplan 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Het zutphense vastgoedplan 2012

Het Zutphense Vastgoedplan 2012


Doelstelling

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan de economische en

maatschappelijke doelstellingen van de

gemeente.

Door professionalisering en het inzichtelijk

krijgen van (de prestaties van) het vastgoed.


Waar staan we nu

Uitvoerend

Controller

Makelaar

Ondernemer

Strateeg

Waar staan we nu?

 • Uitvoerend techniek

 • Controller analytisch

 • Makelaar  probleemoplossend

 • Ondernemer  organisatieplanning

 • Strategie  strateeg

 • stappen gezet maar moeten verder ontwikkelen.


Piramide vastgoed

Piramide vastgoed

Beleid

Strategisch

Raad/college

Vastgoed-coördinator

Tactisch

Vastgoed-beheerder

Operationeel

Budget


Portfoliomanagement

Portfoliomanagement

 • Gemeenteraad en college van B&W

 • Op strategisch niveau samenstelling van de portefeuille bepalen

 • Lange termijn visie

 • Evenwichtige portefeuille

 • Beleid op ontwikkelen


Assetmanagement

Assetmanagement

 • Vastgoedcoördinator

 • Formuleren vastgoedbeleid

 • Exploitatie en verkoop

 • Link tussen operationeel en strategisch (belangentegenstellingen)


Property management

Property management

 • Vastgoedbeheerder

 • Administratief, technisch en commercieel beheer

 • Optimaal instandhouden van objecten


Waarom vastgoed

Waarom vastgoed

 • Voordelen

 • Stabiel (financieel en maatschappelijk) rendement

 • Autonome waardegroei

 • Individueel te verkopen

 • Nadelen

 • Ondoorzichtige markt

 • Illiquide

 • Bewerkelijk

  Hebben van eigendom van vastgoed noodzaakt tot

  aansluiting zoeken bij markt


Objectbeleid

Objectbeleid

Het object is in beeld. Hoe te komen tot

weloverwogen keuze/advies?

 • Inventarisatie

 • Analyses

 • Scenario’s en toekomstige kasstromen

 • Keuze


Verkoop vastgoed

Verkoop vastgoed

 • Situationeel

 • Rendement

 • Status

 • Evenwichtige portefeuille


Verdeling vastgoed

Verdeling vastgoed

 • Eigen organisatie

 • Torens en stadsmuren

 • Verhuurde panden

 • Maatschappelijk vastgoed

 • Strategisch vastgoed

 • Woningen


Vervolg

Vervolg

 • Ontwikkelen accommodatiebeleid

 • Samenvoegen met andere beleidsvelden?

 • Optimaliseren beheer en beleid

 • Aansluiten op markt

 • Verkoop niet vanzelfsprekend maar ook niet uitsluiten

 • Verdere ontwikkeling/actualisatie cijfers (reserves en voorzieningen)


Inventarisatie gegevens

Inventarisatie gegevens

 • Wat is er tot nu toe gedaan qua inventarisatie?

 • Taxatie panden

 • Onderhoudgegevens

 • Opbrengsten

 • Rekenmodel


Het zutphense vastgoedplan 2012

Rekenmodel Vastgoed Zutphen

 • Principes en werkwijze van het model


Het zutphense vastgoedplan 2012

Basisprincipes

 • Eenvoudige invoer van kosten, opbrengsten, taxaties, etc.

 • Standaard parameters

 • Snel doorrekenen van scenario’s

 • Financiële beoordeling pand door output kengetallen

 • Goede input = goede output


Het zutphense vastgoedplan 2012

Waarderingen in model

 • Waarderen van panden:

 • WOZ-waarde OZB aanslag

 • Boekwaarde balanswaarde:

 • Herbouwwaarde  verzekerde waarde

 • Onderhandse verkoopwaarde verkeerswaarde

 • Welke waarde van belang?

 • In model en vastgoedplan zijn dit:

 • - Boekwaarde (kapitaallasten, af te boeken bij verkoop)

 • - Verkoopwaarde (bij verkoop, stille reserve)


Het zutphense vastgoedplan 2012

Relevante output

 • Kosten en opbrengstverhouding per pand / groep (winst of verlies)

 • Verhouding verkoopwaarde – boekwaarde(boekwinst bij verkoop)

 • Netto Contante Waarde(waarde toekomstige kasstromen per heden)

 • Bruto Aanvangsrendement(huurwaarde jaar 1 gedeeld door investering)

 • Netto Aanvangsrendement(huurwaarde jaar 1 minus exploitatielasten gedeeld door investering?)


Het zutphense vastgoedplan 2012

Een kijkje in het model…


ad
 • Login