Ewaluacja wewnetrzna w szkole

DownloadEwaluacja wewnetrzna w szkole

Advertisement
Download Presentation
Comments
prue
From:
|  
(196) |   (0) |   (0)
Views: 903 | Added: 13-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
CO OZNACZA JAKOSC PRACY SZKOLY W SWIETLE NOWEGO ROZPORZADZENIA? . SPELNIANIE PRZEZ SZKOLE/PLACWKE WYMAGAN PANSTWA Zalacznik do rozporzadzenia MEN z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego . 1. EFEKTY DZIALALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ ORAZ INNEJ DZIALALN
Ewaluacja wewnetrzna w szkole

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Ewaluacja wewnetrzna w szkole

2. CO OZNACZA JAKOSC PRACY SZKOLY W SWIETLE NOWEGO ROZPORZADZENIA?

3. SPELNIANIE PRZEZ SZKOLE/PLAC?WKE WYMAGAN PANSTWA Zalacznik do rozporzadzenia MEN z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

4. 1. EFEKTY DZIALALNOSCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUNCZEJ ORAZ INNEJ DZIALALNOSCI STATUTOWEJ szkoly lub plac?wki. Szkola osiaga cele zgodne z polityka oswiatowa panstwa. Szkola doskonali efekty swojej pracy. Wymagania 1.1. Analizuje sie wyniki sprawdzianu 1.2. Uczniowie nabywaja wiadomosci i umiejetnosci 1.3. Uczniowie sa aktywni 1.4. Respektowane sa normy spoleczne

5. 2. PROCESY ZACHODZACE W SZKOLE. Procesy zachodzace w szkole lub plac?wce sluza realizacji przyjetej w szkole lub plac?wce koncepcji pracy. W szkole lub plac?wce dba sie o prawidlowy przebieg i doskonalenie proces?w edukacyjnych. 2.1. Szkola lub plac?wka ma koncepcje pracy 2.2. Oferta edukacyjna umozliwia realizacje podstawy programowej 2.3. Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany 2.4. Procesy edukacyjne sa efektem wsp?ldzialania nauczycieli 2.5. Ksztaltuje sie postawy uczni?w 2.6. Prowadzone sa dzialania sluzace wyr?wnywaniu szans edukacyjnych

6. 3. FUNKCJONOWANIE SZKOLY W SRODOWISKU LOKALNYM. Szkola lub plac?wka jest integralnym elementem srodowiska, w kt?rym dziala. Szkola lub plac?wka wsp?lpracuje ze srodowiskiem na rzecz rozwoju wlasnego i lokalnego. Szkola lub plac?wka racjonalnie wykorzystuje warunki, w kt?rych dziala. 3.1. Wykorzystywane sa zasoby srodowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.2. Wykorzystywane sa informacje o losach absolwent?w 3.3. Promowana jest wartosc edukacji 3.4. Rodzice sa partnerami szkoly

7. 4. ZARZADZANIE SZKOLA LUB PLAC?WKA. Zarzadzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoly lub plac?wki 4.1. Funkcjonuje wsp?lpraca w zespolach 4.2. Sprawowany jest wewnetrzny nadz?r pedagogiczny 4.3. Szkola ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposazenie

8. ?Planowe i dorazne dzialania prowadzone przez dyrektor?w wynikaja z potrzeb szkoly lub plac?wki? (? 3.4.) ? a potrzeby te wynikaja przede wszystkim z potrzeb rozwojowych uczni?w, dzieci.

9. Zalozenia nowego nadzoru Zwiekszenie roli badania jakosci pracy szkoly przez: - analize i ocene jakosci, - sprawdzanie, czy szkola dziala zgodnie z prawem, - pomoc w osiaganiu wysokiej jakosci;

10. Formy nadzoru: ewaluacja, kontrola, wspomaganie,

11. Dyrektor szkoly lub plac?wki publicznej jest zobowiazany do opracowania na kazdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, kt?ry zawierac bedzie m.in.: - cele, przedmiot oraz harmonogram ewaluacji wewnetrznej, - tematyke i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa, - tematyke szkolen i narad dla nauczycieli. Przed zakonczeniem roku szkolnego( do 31 sierpnia), obowiazkiem dyrektora szkoly lub plac?wki bedzie przedstawienie radzie pedagogicznej wynik?w i wniosk?w ze sprawowanego w roku szkolnym nadzoru pedagogicznego.

12. Ewaluacja ? Slownik Jezyka Polskiego (Szymczak,1982, t. 1 s. 562): ustalanie wartosci i ceny czegos; ocenianie, oszacowanie Systematyczne badanie wartosci lub cech konkretnego programu, dzialania badz obiektu z punktu widzenia przyjetych kryteri?w w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia /np. wyroby, szkolenie/ Opisywanie przebiegu oraz wynik?w badanych dzialan zar?wno z pozytywnej, jak i negatywnej strony; szukanie wyjasnienia zwiazk?w miedzy nakladami i osiagnietymi rezultatami; por?wnywanie rezultat?w ze wstepnymi zamierzeniami /np. program/ Okresowa ocena efektywnosci, skutecznosci, oddzialywania, trwalosci i zgodnosci projektu w kontekscie zalozonych cel?w

13. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego Ewaluacja dzialalnosci edukacyjnej szk?l i plac?wek jest praktycznym badaniem oceniajacym, kt?re ma prowadzic do okreslenia stopnia spelniania przez szkole lub plac?wke wymagan stawianych przez panstwo na podstawie oceny przebiegu proces?w, a takze efekt?w podejmowanych dzialan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych oraz warunk?w dzialania szkoly lub plac?wki, jakosci zarzadzania i jej funkcjonowania w srodowisku. Ewaluacja prowadzona przez organ sprawujacy nadz?r pedagogiczny to ewaluacja zewnetrzna. Ewaluacja prowadzona przez dyrektora szkoly lub plac?wki to ewaluacja wewnetrzna.

14. Ewaluacja Jest rodzajem stosowanych badan spolecznych. Jednak w przypadku autoewaluacji (ewaluacji wewnetrznej) jej uzytecznosc nie tkwi w narzedziach czy procedurach, tylko w tym, aby nauczyciele uwierzyli, ze sa podmiotami proces?w edukacyjnych dziejacych sie w szkole, ze decyduja o tym, jaka jest szkola. Potrzebne sa rzetelne informacje, kt?re pozwola im upewnic sie, jaka wartosc ma to, co robia ? widziane z r?znych perspektyw.

15. Po co szkole ewaluacja? Kluczem do efektywnej i uzytecznej ewaluacji jest synteza Rzetelna odpowiedz na pytanie ?jak dobra jest moja szkola? musi wynikac z danych z wielu zr?del. Dlatego szkole potrzebna jest ewaluacja zewnetrzna i wewnetrzna

16. Ewaluacja wewnetrzna - z rozporzadzenia - Dyrektor publicznej szkoly lub plac?wki jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu ewaluacji wewnetrznej i wykorzystanie jej wynik?w do podejmowania dzialan majacych na celu poprawe pracy szkoly lub plac?wki. - Ewaluacja wewnetrzna moze byc prowadzona w odniesieniu do wymagan zamieszczonych w zalaczniku do rozporzadzenia, moze byc tez prowadzona w odniesieniu do innych, uznanych przez dyrektora za wazne, zagadnien dotyczacych funkcjonowania szkoly lub plac?wki.

17. Zadania dyrektora zwiazane z prowadzeniem ewaluacji wewnetrznej w szkole to: 1. powolanie zespolu, 2. przygotowanie planu ewaluacji, Natomiast do zespolu wylonionego wsr?d nauczycieli naleza: 1.projektowanie, 2.prowadzenie ewaluacji, 3. zbieranie danych i prezentacja wynik?w Dyrektor nie moze wziac na siebie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie ewaluacji

18. Kto w zespole ? Zesp?l os?b o zr?znicowanych umiejetnosciach i doswiadczeniu. ktos, o doswiadczeniu badawczym. osoba pracujaca dobrze na komputerze - pomoze te dane obrobic, ktos, kto ma doswiadczenie w komunikowaniu wynik?w na pismie i w mowie, czyli ktos taki, kto potrafi te informacje przekazac innym. Bo w ewaluacji jednak najwazniejsza jest komunikacja, umiejetnosc przekazania informacji w taki spos?b, aby ten kto ja przekazuje, nie zostal potraktowany jako poslaniec zlej nowiny.

19. Kto nie powinien znalezc sie w zespole Zdecydowanie nauczyciele, kt?rzy zaczynaja prace, poniewaz ewaluacja jest praca dla sapera. nauczyciele, kt?rzy nie ciesza sie szacunkiem ze strony innych nauczycieli. Tacy ludzie, kt?rym poprzez fakt umieszczenia w tym zespole moglibysmy wyrzadzic krzywde. To sa m.in. osoby malo odporne na wszelkie pokusy, kt?re na przyklad ujawnia zebrane informacje jeszcze przed raportem, upowszechnia dane surowe, komentuja je publicznie. Tu trzeba miec naprawde bardzo silny charakter. W zespole nie powinny byc osoby, kt?re swoja potrzebe uznania zaspokajaja poprzez gadulstwo czy gadatliwosc, m?wiace ?popatrzcie, ja cos moge, ja cos na was mam?.

20. Dlatego: decyzja, kt?ra podejmie dyrektor, konstruujac sklad zespolu, jest niezwykle wazna, ale i szalenie trudna. bo ludzie, kt?rzy tworza zesp?l ewaluacyjny, beda postrzegani jako przedluzenie ramienia dyrektora. Dobrze byloby powolac ich na mocy pisemnej decyzji dyrektora, aby bylo wiadomo, ze sa oni w tym zespole. To jest kluczowa kwestia.

21. Badanie ewaluacyjne zawsze jest odpowiedzia na konkretne i aktualne potrzeby, dlatego musi byc dobrze przemyslane i starannie przygotowane, aby jego wyniki staly sie wartosciowa i rzeczywista pomoca w pracy szkoly. Moga wynikac z analizy opisanych w zalaczniku wymagan panstwa. Wazne jest, zeby pamietac, ze czasem ?mniej znaczy lepiej?. Szkola moze zrealizowac tylko jeden lub dwa projekty ewaluacji ? takie, kt?re sa dla niego najistotniejsze.

25. Przedmiot i cele ewaluacji : czego i po co chcemy sie dowiedziec? ( to musi byc w planie nadzoru) Zr?dla okreslania przedmiotu ewaluacji: Wymogi zewnetrzne: oczekiwania panstwa, organu prowadzacego, pracodawc?w, rodzic?w Wymogi wewnetrzne: potrzeby szkoly wynikajace z biezacych problem?w.

26. Pytania kluczowe: na jakie pytania chcielibysmy uzyskac odpowiedz? Konkretyzuja przedmiot ewaluacji (rozbicie przedmiotu ewaluacji na szczeg?lowe kwestie i nadanie im formy pytan). Nie sa to pytania, kt?re bezposrednio zostana zadane osobom objetym ewaluacja np. uczniom, rodzicom, nauczycielom Sa to pytania, na kt?re odpowiedzi poszukiwac sie bedzie w trakcie calego procesu badawczego. Odpowiedzi na te pytania stana sie nastepnie podstawa rozdzialu analitycznego raportu ewaluacyjnego i wyznacza strukture tego rozdzialu.

27. Kryteria ewaluacji: Funkcja kryterii jest uszczeg?lowienie pytan kluczowych, kt?re z natury rzeczy maja bardzo wysoki stopien og?lnosci. Dobrze dobrane kryteria pozwalaja na gromadzenie tylko tych informacji, kt?re sa nam rzeczywiscie potrzebne. skutecznosc, efektywnosc, uzytecznosc, trafnosc i trwalosc to najczesciej stosowane kryteria /okreslenia, kt?rych uzyjemy/

28. Metody, techniki, narzedzia badawcze: jakich metod badawczych uzyjemy? Zalecana ? elastycznosc w doborze metod. Zalecane ? proste, przyjazne dla respondent?w narzedzia nie wymagajace pracochlonnych analiz. Nalezy pamietac o triangulacji czyli r?znorodnosci metod badawczych.

30. Pr?ba badawcza/dob?r populacji: od kogo zasiegniemy opinii? Danych nie mozna zbierac w spos?b przypadkowy. Z zaleznosci od rodzaju i przedmiotu ewaluacji nalezy okreslic spos?b doboru pr?by (losowy lub celowy). Oznacza to w praktyce, ze nalezy wczesniej przewidziec jakie osoby moga nam dostarczyc niezbednych informacji.

31. Harmonogram badan ewaluacyjnych: jakie beda zadania, terminy ich wykonania i kto bedzie odpowiedzialny za ich wykonanie? W projekcie ewaluacji okreslamy ramy czasowe badania, a w szczeg?lnosci daty graniczne dla realizacji gl?wnych etap?w badania: Etap przygotowawczy Etap realizacji badan Etap analizy i pisania raportu Etap konsultowania raportu Etap zakonczenia badania Forma raportowania: jaka forme bedzie miala informacja zwrotna?

33. Dobrze rozplanowany harmonogram realizacji ewaluacji w szkole pozwoli na przeprowadzenie jej w spos?b terminowy i efektywny. Planujac ewaluacje nalezy rozwazyc wszelkie okolicznosci, kt?re moga wplynac na jej przebieg, w tym kalendarz pracy plac?wki oraz uwzglednienie okres?w szczeg?lnego przeciazenia praca (np. okres uroczystosci ) oraz dni wolnych (np. swieta, ferie).

34. Warto zapamietac: - nie ma gotowych wzor?w postepowania badawczego czy rozwiazan metodologicznych, kt?re mozna zastosowac w okreslonych sytuacjach, - w ewaluacji wewnetrznej w szkolach i plac?wkach po stronie realizator?w, a jednoczesnie odbiorc?w wynik?w ewaluacji lezec bedzie zadecydowanie, jakie kwestie zostana wybrane do zbadania oraz jaka formule realizacyjna i metodologiczna przyjma prowadzone badania ewaluacyjne.

35. Planowanie ewaluacji 1.Okreslenie cel?w ewaluacji i przewidywanego sposobu wykorzystania wynik?w ewaluacji 2.Identyfikacja odbiorc?w ewaluacji 3.Oszacowanie posiadanych zasob?w (czasowych, finansowych, material?w i informacji) 4.Sformulowanie projektu ewaluacji, czyli czyli zalozen merytorycznych i metodologicznych badania ewaluacyjnego.

36. Projekt ewaluacji obejmuje: 1. Okreslenie przedmiotu ewaluacji 2. Sformulowanie pytan kluczowych (badawczych) 3. Okreslenie kryteri?w ewaluacji 4. Dob?r metodologii badania (zalozen metodologicznych, metod badawczych, okreslenie pr?by badawczej) 5.Opracowanie harmonogramu prac ? ram czasowych badania 6. Okreslenie formatu raportu ? formy, zakresu, odbiorc?w Projekt ewaluacji stanowi swoista recepte, instrukcje, do kt?rej nalezy sie odwolywac na kazdym etapie przeprowadzania ewaluacji.

37. Najczesciej stosowanymi w ewaluacji metodami badawczymi sa: - analiza dokumentacji, - metoda kwestionariuszowa, - wywiad - oraz obserwacja. Informacje pozyskane z zastosowaniem tych metod moga byc opisywane i analizowane za pomoca analiz ilosciowych i jakosciowych.

38. Struktura raportu moze byc nastepujaca: Strona tytulowa ? tytul, data sporzadzenia raportu, nazwiska autor?w. Opis przedmiotu ewaluacji (lub Wprowadzenie)? czyli co bylo poddane badaniu, np. caly obszar lub wybrane wymagania. Opis ewaluacji ? pytania kluczowe z projektu i wykorzystane metody, techniki, narzedzia. Opis danych i procesu ich zbierania ? dane, kt?re uzyskalismy, od kogo i kiedy je zbieralismy. Pamietaj, ze zebrane dane same nie swiadcza o wartosci projektu. Musza zostac zinterpretowane. Koncowe wyniki (Wnioski)? pr?ba odpowiedzi na pytania kluczowe; ocena wynik?w np. poprzez okreslenie mocnych i slabych stron; wnioski do dalszej pracy; rekomendacje, czyli zalecenia, oczekiwania dla dzieci, nauczycieli, rodzic?w, dyrektora. Jesli przedmiot ewaluacji dotyczyl okreslonego w rozporzadzeniu wymagania, to mozna pokusic sie o okreslenie stopnia jego spelnienia poprzez okreslenie poziomu (A-B-C-D-E). Nie jest to jednak konieczne, nalezy bowiem do obowiazk?w ewaluator?w zewnetrznych. Zalaczniki ? narzedzia, za pomoca kt?rych zbieralismy dane, np. czyste wzory ankiet, arkuszy diagnostycznych? i inne dodatkowe materialy (tabelaryczne zestawienia wynik?w badan ilosciowych, lista przeanalizowanej dokumentacji, inne informacje, kt?re uzupelniaja tresc raportu). ?

39. Przyklad projektu ewaluacji

40. krok 1 Przedmiot i cele ewaluacji Cel ewaluacji: zebranie informacji, sluzacych do zmodyfikowania oferty programowej szkoly Przedmiotem ewaluacji sa: Procesy zachodzace w szkole: Koncepcja pracy szkoly w zakresie jej oferty programowej

41. krok 2 Pytania kluczowe W jaki spos?b wypracowana zostala koncepcja programowa szkoly? W jaki spos?b jest realizowana koncepcja programowa szkoly? Co sadza uczniowie na temat oferty programowej szkoly?

42. krok 3 ? Kryteria ewaluacji Do pytania: W jaki spos?b jest realizowana koncepcja programowa szkoly? Zgodnosc z podstawa programowa, Adekwatnosc do potrzeb uczacych sie Mozliwosc rozwijania i rozbudzania aspiracji uczni?w Adekwatnosc do mozliwosci organizacyjnych i bazy szkoly Atrakcyjnosc dla uczni?w Adekwatnosc do potrzeb rozwojowych

43. krok 3 ? Kryteria ewaluacji W jaki spos?b wypracowana zostala koncepcja programowa szkoly? Sp?jnosc koncepcji pracy szkoly z wymogami formalnymi oraz oczekiwaniami nauczycieli, rodzic?w i uczni?w. Czy og?lne zapisy maja swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach szkolnych Jakie okolicznosci uzasadniaja wprowadzenie modyfikacji koncepcji pracy szkoly? Co sadza uczniowie na temat oferty programowej szkoly? Czy szkola dziala zgodnie z przyjeta koncepcja pracy szkoly? Analiza potrzeb i oczekiwan.

45. krok 4 ? Metody i narzedzia badawcze Zgodnosc z podstawa programowa- badanie dokument?w; Adekwatnosc do potrzeb uczacych sie- ankieta skierowana do uczni?w Elastycznosc koncepcji programowej- wywiad z nauczycielami Mozliwosc rozwijania i rozbudzania aspiracji uczni?w- ankieta skierowana do uczni?w Adekwatnosc do mozliwosci organizacyjnych i bazy szkoly- wywiad z nauczycielami Atrakcyjnosc dla uczni?w ? identyfikacja przeszk?d Adekwatnosc do potrzeb rozwojowych - wywiad z nauczycielami

46. krok 5 ? Pr?ba badawcza Ankieta do uczni?w- losowo wybrana grupa uczni?w (30 % ) Wywiad ? nauczyciele -czlonkowie zespolu programowego Dokumenty: Plan rozwoju szkoly, wizja i misja szkoly, frekwencja na kolach zainteresowan i inne, programy zajec pozalekcyjnych

47. krok 6 ? Harmonogram dzialan ewaluacyjnych

48. Jak sprawdzic wykorzystanie wynik?w monitorowanie dzialan, kt?re zostaly podjete z wykorzystaniem wynik?w ewaluacji, przygladanie sie wartosci ich efekt?w (bedzie tutaj potrzebny rodzaj ewaluacji konkluzywnej, analiza stopnia wykorzystania jej wynik?w w ostatecznej wersji raportu z ewaluacji zewnetrznej, monitorowanie ubocznych (takze negatywnych) skutk?w prowadzenia w szkole autoewaluacji

49. Warto pamietac! prof. Henryk Mizerek ?Praktyki upowszechniane w Polsce bardzo czesto pomijaja faze projektowania. Poczatkiem wiekszosci ewaluacji jest poszukiwanie gotowych narzedzi badawczych. W rezultacie mamy do czynienia z ankietomania na masowa skale. Ankietuje sie wszystkich i wszedzie. Nierzadko ewaluacja zaczyna sie i konczy na tym etapie. Brakuje czasu i umiejetnosci i mozliwosci, by zebrana w ten spos?b wielka ilosc informacji poddac analizie i przedstawic w formie raportu. Nawiasem moze to i dobrze ? albowiem sa to czesto informacje zupelnie bezuzyteczne.?


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro