Bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi
Download
1 / 23

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België. Deel 2 : evaluatie van een bestuursovereenkomst 21/02/2005. 1. Inleiding. Kader van de evaluatie. Art.8§4 KB 3 april 1997

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bestuursovereenkomsten contractualisering binnen de sociale zekerheid in belgi

Bestuursovereenkomsten : contractualisering binnen de sociale zekerheid in België

Deel 2 : evaluatie van een bestuursovereenkomst

21/02/2005

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 1


1 inleiding

1. Inleiding

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 2


Kader van de evaluatie

Kader van de evaluatie

 • Art.8§4 KB 3 april 1997

  • Over de eerste bestuursovereenkomst wordt door de Voogdijminister verslag uitgebracht aan de Ministerraad gedurende de zevenentwintigste maand na de inwerkingtreding ervan.

 • Uitvoerder

  • FOD Sociale Zekerheid (DGSOC)

  • Met behulp van

   • Het Instituut voor de Overheid

   • Deloitte & Touche

 • Periode : februari – juni 2004

 • Doelstellingen van de evaluatie

  • Opmaak van een evaluatiemethodologie

  • Opmaken van een stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst

  • Aanreiken van aandachts- en verbeterpunten m.b.t. het proces en het instrument van de bestuursovereenkomsten

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 3


Context van de evaluatie

Context van de evaluatie

 • De eerste bestuursovereenkomsten zijn nog lopend

  • Nog één jaar

  • Voorlopige realisatiegraad

 • De bestuursovereenkomsten werden voor de eerste keer afgesloten

  • Leerproces nodig en aan de gang

  • Verbeteringsgerichtheid van de evaluatie

 • De bestuursovereenkomsten hebben betrekking op het beheer van de instellingen

  • Geen beleidsdoelstellingen

  • Wel beheersdoelstellingen

  • Niet alle activiteiten van de OISZ gedekt door de evaluatie

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 4


Resultaten van de evaluatie

Resultaten van de evaluatie

 • Verslaggeving

  • Een verslag instelling, over de uitvoering van de Bestuursovereenkomst 2002-2004 ;

   • Bijlage 1: Overzicht van de beschikbare en gehanteerde documenten

   • Bijlage 2: Stand van zaken van de uitvoering van de bestuursovereenkomst

   • Bijlage 3: Overzicht van aangehaalde interveniërende factoren bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst

   • Bijlage 4: Overzicht van de belangrijkste feiten en data m.b.t. het afsluiten en uitvoeren van de bestuursovereenkomst

   • Bijlage 5: Budgettaire cyclus - beheerskredieten

  • Een syntheseverslag met een aantal overkoepelende vaststellingen en aandachtspunten met betrekking tot de eerste bestuursovereenkomsten afgesloten door tien openbare instellingen van sociale zekerheid .

 • De Ministerraad heeft akte genomen van de verslagen op 3 december 2004

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 5


2 de theoretische model

2. De theoretische model

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 6


De doelmatigheidscyclus

De doelmatigheidscyclus

Behoeften

 • Besluitvormingproces binnen een overheidsorganisatie

 • Modellen in 8 fasen

Strategische doelstellingen

Operationele doelstellingen

Input/middelen

Activiteiten

Prestaties

Effecten

Werkingsprincipes

Omgevingsfactoren

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 7


Het principe van de strategische cascade

Het principe van de strategische cascade

 • Beleid van een organisatie wordt gerelateerd in concrete geplande acties via cascade van doelstellingen

  • Strategische doelstellingen

  • Operationele doelstellingen

  • Acties

 • Definities

  • SD : algemene richtlijnen die richting geven aan de activiteiten van een organisatie op een min of meer lange periode

  • OD : concrete en meetbare resultaten die ter verwezenlijking van de SD bereikt moeten worden op korte termijn

  • Acties : dagelijkse activiteiten die gevoerd moeten worden om de OD-resultaten te bereiken

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 8


De model toegepast op een oisz

De model toegepast op een OISZ

Omgevings-behoeften prognose

Politieke wensen tijdens de onderhan-delingen

Toegewezen opdrachten

 • Behoefteanalyse iets moeilijker

 • 3 evaluaties nodig

 • Welke kiezen ?

Algemene strategische planning

Evaluatie

Strategische verbintenissen (BO)

Algemene resultaten / effecten

Operationele doelstellingen (BO)

Resultaten

Actieplannen bij bestuursplan

Prestaties

Planning

Uitvoering

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 9


3 fundamentele keuzen bij de methode en gevolgen

3. Fundamentele keuzen bij de methode en gevolgen

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 10


De nood voor een focus voor de evaluatie de eis van operationalisering

De nood voor een focus voor de evaluatie : de eis van operationalisering

3 evaluaties mogelijk

 • Strategische engagementen vs algemene resultaten

  • Grote interpretatiegraad mogelijk

  • Invloed van omgevingsfactoren

 • Actieplannen vs gevoerde acties

  • Inbreuk op autonomie van OISZ

 • Operationele doelstellingen vs resultaten

  • Interpretatiegraad beperkt

  • Meestal bij BO

  • Invloed van omgevingsfactoren meetbaar

   Gevolgen : aanwezigheid van OD in de bestuursovereenkomst

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 11


De nood van een ideaal type de eis van normering

De nood van een ideaal type : de eis van normering

 • Nood aan een ideaal type

  • Ideale resultaat

   • Als geplande middelen beschikbaar en gebruikt zijn

   • Als omgevingsfactoren geen invloed uitoefenen

  • Norm : prisma om resultaten te bekijken en te beoordelen

 • Criteria

  • SMART

   • S (specifiek), M (meetbaar), A (achievable : realiseerbaar), R (relevant), T (tijdsgebonden)

  • Verhoest & Voets

   • Systematiek

   • Niet bureaucratisch (beheersbaar & zuinig)

   • Flexiebel

   • Toekomstgericht

   • Rekening houdend met beschikbare middelen

 • Gevolgen : aanwezige OD moeten deze criteria respecteren

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 12


De nood aan een evaluatieobject de eis van kwaliteit bij de rapportering

De nood aan een evaluatieobject : de eis van kwaliteit bij de rapportering

 • Voldoende informatie over wat geëvalueerd zal worden

 • Criteria

  • Leesbaarheid & duidelijkheid

  • Consistentie : validiteit, nauwkeurigheid & volledigheid

  • Betrouwbaarheid : betrouwbare, constante en pertinente PMS die de termijnen respecteert

 • Gevolgen : rapporteringdocumenten van OISZ en verslagen van de RC moeten deze criteria respecteren

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 13


Gevolgen voor de analyse

Gevolgen voor de analyse

Omgevings-behoeften prognose

Politieke wensen tijdens de onderhan-delingen

Toegewezen opdrachten

 • Evaluatie = vergelijking tussen een ideaal type en een evaluatie-object

 • 3 kwaliteits-vereisten

Evaluatieobject

Ideaal type

Opdrachten

Strategische verbintenissen (BO)

Algemene resultaten / effecten

Operationele doelstellingen (BO)

Norm(en)

27de maand verslag

Resultaten

Actieplannen bij bestuursplan

Prestaties

Planning

Uitvoering

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 14


4 uitvoering van de evaluatie

4. Uitvoering van de evaluatie

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 15


Procedure

Procedure

 • Fase 1 : herstructurering

  • Strategische verbintenis

   • Operationele doelstelling

    • Norm(en)

 • Fase 2 : invoeging resultaatsgegevens

 • Fase 3 : evaluatie

  • Jaar per jaar

  • Voor beide jaren

   • Gerealiseerd

   • Niet gerealiseerd

   • Voorwaardelijk gerealiseerd

   • Partiële informatie

 • Fase 4 : verslaggeving

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 16


Resultaat de evaluatiefiche

Resultaat : de evaluatiefiche

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 17


Succesfactoren

Succesfactoren

 • Overleg met geëvalueerde OISZ

  • Uitleg

  • Maar ook deelname aan evaluatie

  • Maar ook antwoordmogelijkheid

 • Validatie van de resultaten

  • 2 soorten

   • Extern vs intern

   • Nauwkeurigheid, geldigheid,

    betrouwbaarheid

  • 3 validatie ronden

 • Validatieround 3 :

 • door een andere evaluator

 • betrouwbaarheid

 • Validatieround 1 :

 • door de OISZ / RC

 • nauwkeurigheid & geldigheid

 • Validatieround 2 :

 • door de OISZ / RC

 • nauwkeurigheid & geldigheid

Fase 1 : herstructurering

Fase 2 : resultaat-gegevens

Fase 3 : evaluatiescores

Fase 4 : verslaggeveing

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 18


Succesfactoren vervolg

Succesfactoren (vervolg)

 • Flexibele methode

  • Oog voor opmerkingen van OISZ

  • Te veranderen naargelang tegemoet problemen

 • Verbeteringsgerichtheid

  • Voorwaardelijk gerealiseerd ?

  • Wat is de doelstelling van de evaluatie ?

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 19


Ondervonden problemen

Ondervonden problemen

 • Operationaliseringsgraad

  • BO niet voldoend

  • Bestuursplan >< autonomie van de OISZ

 • Aanpassingen

  • Probleem bij de procedure

  • Visum van RC voldoend ?

 • Geen auditsysteem

  • Vertrouwen in professionalisme van OISZ is voldoend ?

 • Omgevingsfactoren

  • Verbintenis van de Staat

  • Maar

   • Geen risicoplanning

   • Geen veiligheidsmarge

   • Geen alternatieve verbintenissen

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 20


5 conclusies

5. Conclusies

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 21


Evaluatie van de evaluatie

Evaluatie van de evaluatie

 • Pluspunten

  • Er is een evaluatie

  • Mate van realisatie vastgesteld

  • Dynamiek voor onderhandelingen / verbetering volgende BO

 • Minpunten

  • Gebrek aan kwaliteitsgaranties

  • 15 à 20 % doelstellingen niet geëvalueerd !

  • Omgevingsfactoren

 • Toekomst

  • Kwaliteit BO / rapportering

   • Kwaliteitscriteria

   • Kwaliteit-check

  • Audit

  • Aanpassingsprocedure

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 22


Voor meer info

Voor meer info

Amaury Legrain

FOD Sociale Zekerheid – DGSOC

amaury.legrain@minsoc.fed.be

Voorlopige adres:

CENTRUM 58

C930Zwarte Lievevrouwstraat 3C1000 BRUSSEL

Toekomstige adres

(vanaf 07 maart 2005) :

Victor Hortaplein 40, bus 201060 Brussel

Evaluatie van een bestuursovereenkomst

Pagina 23


ad
 • Login