PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES - PowerPoint PPT Presentation

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES
Download
1 / 5

  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES. Zn. Dissolució de CuSO 4. Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s). PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Piles o cel les galv niques

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

Zn

Dissolució de CuSO4

Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)


Piles o cel les galv niques

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

Pila o cel·la galvànica: és una dispositiu mitjançant el qual es pot obtenir energia elèctrica a partir d’una reacció redox de manera espontània.

PILA DANIELL

Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)


Piles o cel les galv niques

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

PILA DANIELL

Parts d’una pila:

A) Semireaccions:

ÀNODE (Oxidació): ZnZn2+ + 2 e- Polaritat (-)

CÀTODE (Reducció): Cu2+ 2 e- Cu Polaritat (+)

B) Pont salí

C) Electrodes

Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)


Piles o cel les galv niques

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

PILA DANIELL

  • Parts d’una pila:

  • B) Pont salí:

  • Què és? És un tub de vidre en forma de U on hi ha una dissolució concentrada d’electròlit inert respecte a la reacció redox. Normalment es tracta de dissolucions de NaCl o NH4NO3. Els extrems del tub estan tapats amb paper de filtre, cotó fluix o alguna altra substància porosa.

  • Per què serveix? Serveix per mantenir la neutralitat elèctrica de les dissolucions de cada semicel·la. Deixa passar els IONS de la dissolució d’una semipila a l’altra selectivament. Els cations migren al càtode i els anions migren cap a l’ànode. A més tanca el circuit.

Zn (s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s)


Piles o cel les galv niques

PILES O CEL·LES GALVÀNIQUES

PILA DANIELL

Animacions funcionament d’una pila

Construcció d’una pila: http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/flashfiles/electroChem/volticCell.html

Pont salí: http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/animations/CuZncell.html


  • Login