Sosyal beceri retimi
Download
1 / 63

Sosyal beceri öğretimi - PowerPoint PPT Presentation


 • 556 Views
 • Uploaded on

Sosyal beceri öğretimi. Sosyal beceriler Toplumsam Uyum becerileri kapsamında yer alır. Sosyal beceri; çocuğun doğal çevresinde ; evde, okulda, sokakta başkalarıyla etkileşimde bulunabilme yeteneğidir. Diğerlerine karşı uygun davranışları başlatmak ve sürdürmek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sosyal beceri öğretimi' - prisca


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Sosyal beceri; alır.

çocuğun doğal çevresinde ;

evde, okulda, sokakta

başkalarıyla etkileşimde bulunabilme yeteneğidir.


Diğerlerine karşı uygun davranışları başlatmak ve sürdürmek

Evde ,okulda ve iletişim gerektiren diğer alanlarda akranlarına uyum gösterme ve sürdürme

Sosyal çevreye adapte olma ve başa çıkabilme


Sosyal beceriler; kelimeler, ses tonu, yüz ifadesi, hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir.


Sosyal beceri eğitimi hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir., bireylere kişiler arası etkileşimlerde nasıl davranmaları ya da nasıl konuşmaları gerektiğini öğretme üzerinde odaklaşmaktadır.


Sosyal beceri eğitimi; hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir.

 • bağımsızlığı arttırmak,

 • kendini yönlendirmek,

 • sorumlu davranmak,

 • bireyin başkaları tarafından kabul görecek becerileri kazanmasını ve

 • davranışın uygun ortamlarda pekişmesini sağlayan bir eğitim türüdür.


Sosyal beceri e itiminde genellikle ele al nan temel beceriler a a da belirtilmi tir

dikkat ederek dinleme hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir.

konuşmayı başlatma, sürdürme, sonlandırma

bir talepte bulunma ve bir talebi reddetme

beğeni belirtme veya beğeniye tepki verme

eleştirme veya eleştiriye tepki verme

görüş belirtme

kendinden söz etme

Sosyal beceri eğitiminde genellikle ele alınan temel beceriler aşağıda belirtilmiştir


Sosyal beceri retiminde

U hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir.ygulanan programların süresi uzun olmalısının ve günlük yaşam etkinlikleri ile desteklenmesinin, daha yararlı olduğu, görülmüştür.

Sosyal beceri öğretiminde,


D hareketler, beden duruşu gibi sözel olan ve olmayan davranışları da içerir.inleme Becerisi

tekli yönergeleri dinleme ve yapma

bir hareket bir araç gerektiren yönergeleri dinleme ve yapma

iki yönergeleri dinleme ve yapma

karmaşık yönergeleri dinleme

resimli kartlarla (kendi ile ilgili) dinleme-sıralama


başkasına ait resimli kartlarla (karşısındakinin) dinleme ve sıralama

5 dakika hikaye dinleme

teypten aktarılan bir hikayeyi dinleme ve takip etme

hikaye / müzik dinleme


K dinleme ve sıralamaonuşmayı başlatma

Taklit edebilme (ayy, öff, pof, taşıt sesleri, hayvan sesleri, melodik sesler)

Yönergeleri taklit / emir cümleleri (aç, yak, kapa, al, ver...)

İki kelimelik yönergeleri taklit

Ya da işaretle ifade etme


okuma bilenler için konuşma kartları dinleme ve sıralama

Olay kartları

Kuklalar


Konu dinleme ve sıralamaşmayı sürdürme

cümle tamamlama- tekrarlatma- taklit etme-rol yapma- drama oyunları,

Bir talepte bulunma / reddetme ,

Tercih kullanma ,

Mimiklerimizi kullanma


 • Ç dinleme ve sıralamaocuğun duygusunu isimlendirme;

 • kendi gerçek yaşantısı yoluyla ,

 • kendisi ile ilgili fotolardan kendi duyguları

 • kendi yaşantıları ile ilgili aile bireylerinin duygu kartları


Sosyal beceri retiminde zlenecek a amalar

Sosyal Beceri Programında Yer Alacak Becerileri ve Öğrencileri Belirleme

Sosyal Beceri Performansını Belirleme

Öncelikli Becerileri Belirleme

Öğretim Sekline Karar Verme

Öğretim Öncesi Hazırlıkları Tamamlama

Öncelikli Beceriyi Öğretme

Öğretimleri Değerlendirmek

Sosyal Beceri Öğretiminde İzlenecek Aşamalar


1 asama sosyal beceri program nda yer alacak becerileri ve rencileri belirleme

Sınıf öğretmeni veya rehber öğretmen, her bir becerinin öğretiminden en çok yarar sağlayacak öğrencilerin kim veya kimler olduğunu ve öğretim programında hangi sosyal beceriye yer vereceklerini farklı ölçümlemeler kullanarak belirlemelidirler.

1. Asama: Sosyal Beceri Programında Yer Alacak Becerileri ve Öğrencileri Belirleme


Bunlar arasında, sosyal becerilerin ölçüldüğü davranış dereceleme ölçekleri, kendini değerlendirme teknikleri, sosyometrik teknikler, görüşmeler ve doğal gözlemler yer almaktadır.


Sosyal beceri kontrol listesi
Sosyal beceri kontrol listesi davranış dereceleme ölçekleri, kendini değerlendirme teknikleri, sosyometrik teknikler, görüşmeler ve doğal gözlemler yer almaktadır.


2 asama sosyal beceri performans n belirleme

sosyal beceri yetersizlikleri genel olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır.Bazı bireyler çeşitli sosyal becerileri öğrenememekte, bazıları da var olan becerilerini uygun ortam ve durumlarda kullanamamaktadırlar

2. Asama: Sosyal Beceri performansını Belirleme


1.Beceri yetersizliği: ortaya çıkmaktadır.Bazı bireyler çeşitli sosyal becerileri öğrenememekte, bazıları da var olan becerilerini uygun ortam ve durumlarda kullanamamaktadırlarSosyal beceri yetersizliği öğrenme eksikliğidir.Bireyin beceri yetersizliğini belirlemek için, daha önce kullanıp kullanılmadığına bakılması gerekir.Örneğin bir çocuk oyuna nasıl katılacağını bilmiyor yada arkadaşlarını oyuna davet etmiyorsa bu davranış çocuğun davranış repertuarında yoktur.


Bu durumda öğretim yöntemleri; model olmayı, davranışsal provayı ve performansa geri dönüt vermeyi kapsar ve öğretimler, küçük gruplarda uygulanır.


2.Performans yetersizliği: davranışsal provayı ve performansa geri dönüt vermeyi kapsar ve öğretimler, küçük gruplarda uygulanır.Bu tür bireyler bir becerinin nasıl yapılacağını bilir, bu beceri bireyin repertuarında vardır, ancak birey bu beceriyi yeterli sıklıkta ve uygun ortamlarda kullanamaz.


Performans yetersizliğini belirleyebilmek için bireyi gözlemlemek gerekir.

Eğer birey bir beceriyi bir ortamda sergiliyor diğer ortamda ise sergilemiyorsa, yada beceri önceden yapılmışsa performans yetersizliği kabul edilir.


Örneğin bireyin sadece ailesinden özür dilemesi akranlarından yada öğretmeninden özür dilememesi beceriyi her ortamda kullanmadığını gösterir. Bir öğrenci sınıfta konuşmak için el kaldırması gerektiğini anlamasına ve bunu gerçekleştirmesine rağmen, bazen elini kaldırmadan ağzından cümleleri kaçırabilir.


3. akranlarından yada öğretmeninden özür dilememesi beceriyi her ortamda kullanmadığını gösterir. Bir öğrenci sınıfta konuşmak için el kaldırması gerektiğini anlamasına ve bunu gerçekleştirmesine rağmen, bazen elini kaldırmadan ağzından cümleleri kaçırabilir.Akıcılık yetersizliği, uygun sosyal davranışlar sergilendikten sonra o davranışların yeterli pekiştirilmemesinden veya ustalaştırmaya yönelik tutarsız ve az oranda sunum yapmaktan kaynaklanmaktadır.


Örneğin, bir öğrenci zor bir davranışla karşılaştığında ne söylemesi ve ne yapması gerektiğini öğrenmiştir ancak, yanıtı yerince güçlü ya da yeterli olmayabilir.


Akıcılık yetersizliği sergileyen öğrencilerin, daha akıcı bir performans sergileyebilmelerini sağlamak için davranış provaları yapılmalı ve performansa geri dönüt verilmelidir.


4. akıcı bir performans sergileyebilmelerini sağlamak için davranış provaları yapılmalı ve performansa geri dönüt verilmelidir.Mücadeleci davranış ya da beceri eksikliğinde ise iç ve dış etmenler, bir çocuğun öğrenmiş olduğu beceriyi uygun biçimde sergilemesini engellemektedir.


Örneğin, depresyon, saldırganlık, kaygı,hiperaktivite ya da olumsuz motivasyon, öğrenilse bile sosyal becerilerin uygun bir biçimde sergilenmesini engellemektedir. Bu eksiklik durumunda, öğrenilen becerinin devamlılığı için davranışı destekleyici ödüllere yer verilmelidir


3 asama rencinin gereksinimi olan ncelikli becerileri belirleme

Sosyal becerilerin belirlenmesinden sonra öğrencinin birden fazla sosyal beceriye gereksinim duyduğu ortaya çıkarsa, öğretmen öğretime hangi sosyal beceriden başlayacağını belirlemelidir.

3. Asama: Öğrencinin Gereksinimi Olan Öncelikli Becerileri Belirleme


4 asama gretim sekline karar verme

Ö birden fazla sosyal beceriye gereksinim duyduğu ortaya çıkarsa, öğretmen öğretime hangi sosyal beceriden başlayacağını belirlemelidir.ğretimler, okula dayalı, sınıfa dayalı, gruba dayalı ya da bireysel olarak düzenlenebilir.

sosyal beceri öğretiminde önemli olan nokta, becerilerin mümkün olduğunca doğal ortamlarında öğretilmesidir.

4. Asama: Ögretim Sekline Karar Verme


Doğal ortamda öğretmek mümkün olmadığında ise, fiziksel çevrenin doğal ortama benzemesi için düzenlenmesi gerekmektedir.


5 asama retim ncesi haz rl klar tamamlama

Öğretim öncesi hazırlıklar; fiziksel çevrenin doğal ortama benzemesi için düzenlenmesi gerekmektedir.

a) öğretim ortamı ve zamanı belirlenerek,

b) öğretimde kullanılacak ödüller ve

c) materyaller hazırlanarak yapılmalıdır.

5. Asama: Öğretim Öncesi Hazırlıkları Tamamlama


6 asama ncelikli beceriyi retme

Sosyal becerilerin öğretiminde, pek çok öğretim yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler arasında;

a) doğrudan öğretim yöntemi

b) bilişsel süreç yaklaşımı ve

c) akran öğretimi en çok kullanılanlardandır.

6. Asama: Öncelikli Beceriyi Öğretme


Do rudan retim y ntemi

Sosyal beceriler, doğrudan öğretim yöntemi kullanılarak öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda, öncelikli olarak beceri analizi yapılır daha sonra sırasıyla; beceri için gereksinim sağlanır, beceriye model olunur, rol oynanır ya da davranış prova edilir ve öğrenci performansına geri bildirim verilerek doğru yapılan davranışlar pekiştirilir.

Doğrudan öğretim yöntemi


Beceri analizi öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda, öncelikli olarak yapılırken bireylerin gelişim özellikleri ve kültürel özellikleri dikkate alınmalıdır.


Gereksinim oluşturma, öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda, öncelikli olarak öğrenciye öğretilmesi hedeflenen becerinin üzerinde neden çalışıldığının açıklanmasıdır. Öğretimde, öğrencilere başlangıçta öğretilecek hedef beceri hakkında bilgi verilir.


Model olmada, öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda, öncelikli olarak kişilerin bir sosyal etkileşim ile nasıl başa çıkabileceklerini gözlemlemeleri sağlanır.

Sembolik model

Gerçek model


Davranışsal prova/ rol oynama tekniği öğretilebilmektedir. Bu yaklaşımda, öncelikli olarak

Geri bildirim verme: bireyin ortaya koyduğu becerinin başkası tarafından değerlendirilmesi

Genelleme


Z r dileme becerisinin retim plan

Özür dileme becerisinin öğretimine başlamadan önce öğrenci belirli ön koşul becerilere sahip olmalıdır.

Özür dileme becerisinin öğretim planı


Bunlar : iki yada üç kelimelik yönergeleri yerine getirebilmeli, ortalama 20-25 dk boyunca herhangi bir etkinlikle uğraşabilmeli, gösterilen bir resimli karta yönelik sorulan sorulara cevap verebilmeli ve bir gününü basit olarak anlatabilmelidir.


AMAÇLAR getirebilmeli, ortalama 20-25 dk boyunca herhangi bir etkinlikle uğraşabilmeli, gösterilen bir resimli karta yönelik sorulan sorulara cevap verebilmeli ve bir gününü basit olarak anlatabilmelidir.

Uzun Dönemli Amaç

Öğrenci; arkadaşının eşyasına zarar verdiğinde, arkadaşının eşyasını izinsiz aldığında, arkadaşına fiziksel olarak zarar verdiğinde, arkadaşından özür diler.


Kısa dönemli amaçlar getirebilmeli, ortalama 20-25 dk boyunca herhangi bir etkinlikle uğraşabilmeli, gösterilen bir resimli karta yönelik sorulan sorulara cevap verebilmeli ve bir gününü basit olarak anlatabilmelidir.

1-Öğrenci, arkadaşının eşyasına zarar verdiğinde, her defasında özür diler.

2- Öğrenci, arkadaşının eşyasını izinsiz aldığında, her defasında özür diler.

3-Öğrenci, arkadaşına fiziksel olarak zarar verdiğinde, her defasında özür diler.


Retim ortam

Öğretim, kurumun grup eğitimi için olan sınıfında yapılmıştır. Öğretmen öğrencilerin kendisini rahatlıkla görebileceği şekilde bir oturma düzeni oluşturmuştur.

Öğretim ortamı


Uygulamada kullan lacak ara ve gere ler

Gereksinim oluşturma kısmı için hikaye yapılmıştır. Öğretmen öğrencilerin kendisini rahatlıkla görebileceği şekilde bir oturma düzeni oluşturmuştur.

Model olma aşamasında kullanılacak kuklalar

Rehberli uygulamalarda ipucunu verildiği ve ipucunun geri çekildiği aşamada kullanılacak hikâye.

Uygulamada kullanılacak araç ve gereçler


1. Alt Amaç İçin Öğretim Ünitesi yapılmıştır. Öğretmen öğrencilerin kendisini rahatlıkla görebileceği şekilde bir oturma düzeni oluşturmuştur.

Derse Giriş

Bugün sizinle özür dileme becerisi üzerinde çalışacağız. Bu çalışma esnasında kuklalarımızı kullanacağız ve ben size bazı hikâyeler anlatacağım. Ders boyunca yerinde oturur, söylediklerimi dinlerseniz ders sonunda, göstereceğim kuklalar sizin olacak.


Arkadaşlarımızın eşyasına zarar verdiğimizde özür dileriz. Ali Ayşe’nin beslenme kabını yere düşürüp kırmış Ayşe bu duruma çok üzülmüş. Burada Ali’nin sizce ne yapması gerekiyor?


Model olma a amas

Öğretmen iki kuklayı eline alır ve onları öğrencilere tanıtır. Bir kukla diğerinin şapkasını düşürür ve düşüren kukla diğerinden özür diler. Öğretmen hem durumu anlatır hem de hikayeyi tekrar eder. Öğretmen ‘bizde arkadaşımızın eşyasına zarar verdiğimizde ondan özür dilemeliyiz ‘ der.

Model olma aşaması


Davran sal prova ve ipucunun verilmesi

Öğretmen “hikâyeyi çok güzel dinlediniz. Hadi şimdi gelin sizinle bir oyun oynayalım” der.

Öğretmen öğrencilerden ikisini sınıftaki askılığın yanına getirir ve birinin arkadaşının paltosunu düşürmesini ister. Öğretmen ‘bak, Arkadaşının paltosunu yere düşürdün bu yüzden ondan özür dilemelisin’ der.

Davranışsal prova ve ipucunun verilmesi


öğrenci özür dilerim derse, öğretmen “aferin çok güzel özür diledin” diyerek öğrenciyi pekiştirir.


Pucunun geri ekilmesi

Canlandırılacak hikaye: güzel özür diledin” diyerek öğrenciyi pekiştirir.

Kantinde sıra beklerken Ayşe Zeynep’in meyve suyunu eline çarparak yere döker. Öğretmen hikayeyi öğrencilerin canlandırmasını sağladıktan sonra ‘ şimdi ne söylemen gerekiyor’ diye sorar. Öğrenci özür dilerse pekiştirilir dilemezse özür dileriz diyerek ipucu verilir.

İpucunun Geri Çekilmesi


Bili sel s re yakla m

Bu yaklaşım ile, bireylerin olayları analiz etme ve sıraya koyma becerilerinin gelişmesi sağlanmaktadır.

Bilişsel süreç yaklaşımı


Akran ret m

Çocuk olabildiğince çok oyun ortamlarına götürülmeli ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.

Çocuğun dikkati diğer çocukların aktivitilerine çekilmeli, ancak katılması için zorlanmamalıdır.

AKRAN ÖĞRETİMİ


 • Oyun Arkadaşının Seçimi ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.

 • * Tek bir çocuk olmasına,

 • * Yaşının biraz büyük olmasına,

 • Sakin ve uyum gösterebilecek, olmasına dikkat edilmeli


 • Kumdan kale yapma ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.

 • Oyunu izlemeli

 • Evde kumdan kale yapılmalı

 • İsteklerini ifade etmesi için ipucu verilmeli, model olunmalı

 • “Bana kürek ver”

 • “Bana yardım et”

 • “Hayır, istemiyorum”


Bu oyunu diğer ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.çocukla oynaması için en uygun zaman seçilmeli

*Sakin bir oyun parkının, en sakin olduğu bir zaman seçilmeli

*Bu oyun için başlangıçta sadece 5 dakika ayrılmalı


HEDEFLENEN OYUN İLE İLGİLİ ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.PROVA YAPILMASI


Oyuna katılacak çocuk sayısının, ve diğer çocukları izlemesi için fırsatlar yaratılmalıdır.

Araç sayısının,

Oynanan sürenin,

Oyun sayısının,

ZAMANLA VE AŞAMALI olarak arttırılmasına özen gösterilmelidir.


Çocuğun olabildiğince farklı sosyal ortamlarda bulunulmasına özen gösterilmelidir.

Arıca sosyal beceri öğretimine erken yaşta başlanmalıdır.


7 asama retimleri de erlendirmek

Değerlendirme, iki aşamada yapılmalıdır. Bunlardan birincisi,çocuğun beceriyi öğrenip öğrenmediğinin değerlendirilmesi, ikincisi de becerinin farklı ortamlarda kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir

7. Asama: Öğretimleri Değerlendirmek


Öğretmenin öğrencilerin performansını değerlendirmesi sürecinde öğretmen, alt becerilerin ve öğrenci isimlerinin yazılı olduğu bir tabloyu kullanarak, her bir alt becerinin gerçekleşme düzeylerine 3 (bağımsız yapar), 2 (a-Yardımla yapar) ve 1(yapamaz) puanlarını vererek becerileri değerlendirebilir


ad