Sosyal beceri retimi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 63

Sosyal beceri öğretimi PowerPoint PPT Presentation


 • 438 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sosyal beceri öğretimi. Sosyal beceriler Toplumsam Uyum becerileri kapsamında yer alır. Sosyal beceri; çocuğun doğal çevresinde ; evde, okulda, sokakta başkalarıyla etkileşimde bulunabilme yeteneğidir. Diğerlerine karşı uygun davranışları başlatmak ve sürdürmek

Download Presentation

Sosyal beceri öğretimi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosyal beceri retimi


Sosyal beceriler Toplumsam Uyum becerileri kapsamnda yer alr.


Sosyal beceri;

ocuun doal evresinde ;

evde, okulda, sokakta

bakalaryla etkileimde bulunabilme yeteneidir.


Dierlerine kar uygun davranlar balatmak ve srdrmek

Evde ,okulda ve iletiim gerektiren dier alanlarda akranlarna uyum gsterme ve srdrme

Sosyal evreye adapte olma ve baa kabilme


Sosyal beceriler; kelimeler, ses tonu, yz ifadesi, hareketler, beden duruu gibi szel olan ve olmayan davranlar da ierir.


Sosyal beceri eitimi, bireylere kiiler aras etkileimlerde nasl davranmalar ya da nasl konumalar gerektiini retme zerinde odaklamaktadr.


Sosyal beceri eitimi;

 • bamszl arttrmak,

 • kendini ynlendirmek,

 • sorumlu davranmak,

 • bireyin bakalar tarafndan kabul grecek becerileri kazanmasn ve

 • davrann uygun ortamlarda pekimesini salayan bir eitim trdr.


dikkat ederek dinleme

konumay balatma, srdrme, sonlandrma

bir talepte bulunma ve bir talebi reddetme

beeni belirtme veya beeniye tepki verme

eletirme veya eletiriye tepki verme

gr belirtme

kendinden sz etme

Sosyal beceri eitiminde genellikle ele alnan temel beceriler aada belirtilmitir


Uygulanan programlarn sresi uzun olmalsnn ve gnlk yaam etkinlikleri ile desteklenmesinin, daha yararl olduu, grlmtr.

Sosyal beceri retiminde,


Dinleme Becerisi

tekli ynergeleri dinleme ve yapma

bir hareket bir ara gerektiren ynergeleri dinleme ve yapma

iki ynergeleri dinleme ve yapma

karmak ynergeleri dinleme

resimli kartlarla (kendi ile ilgili) dinleme-sralama


bakasna ait resimli kartlarla (karsndakinin) dinleme ve sralama

5 dakika hikaye dinleme

teypten aktarlan bir hikayeyi dinleme ve takip etme

hikaye / mzik dinleme


Konumay balatma

Taklit edebilme (ayy, ff, pof, tat sesleri, hayvan sesleri, melodik sesler)

Ynergeleri taklit / emir cmleleri (a, yak, kapa, al, ver...)

ki kelimelik ynergeleri taklit

Ya da iaretle ifade etme


okuma bilenler iin konuma kartlar

Olay kartlar

Kuklalar


Konumay srdrme

cmle tamamlama- tekrarlatma- taklit etme-rol yapma- drama oyunlar,

Bir talepte bulunma / reddetme ,

Tercih kullanma ,

Mimiklerimizi kullanma


 • ocuun duygusunu isimlendirme;

 • kendi gerek yaants yoluyla ,

 • kendisi ile ilgili fotolardan kendi duygular

 • kendi yaantlar ile ilgili aile bireylerinin duygu kartlar


Sosyal Beceri Programnda Yer Alacak Becerileri ve rencileri Belirleme

Sosyal Beceri Performansn Belirleme

ncelikli Becerileri Belirleme

retim Sekline Karar Verme

retim ncesi Hazrlklar Tamamlama

ncelikli Beceriyi retme

retimleri Deerlendirmek

Sosyal Beceri retiminde zlenecek Aamalar


Snf retmeni veya rehber retmen, her bir becerinin retiminden en ok yarar salayacak rencilerin kim veya kimler olduunu ve retim programnda hangi sosyal beceriye yer vereceklerini farkl lmlemeler kullanarak belirlemelidirler.

1. Asama: Sosyal Beceri Programnda Yer Alacak Becerileri ve rencileri Belirleme


Bunlar arasnda, sosyal becerilerin lld davran dereceleme lekleri, kendini deerlendirme teknikleri, sosyometrik teknikler, grmeler ve doal gzlemler yer almaktadr.


Sosyal beceri kontrol listesi


sosyal beceri yetersizlikleri genel olarak iki ekilde ortaya kmaktadr.Baz bireyler eitli sosyal becerileri renememekte, bazlar da var olan becerilerini uygun ortam ve durumlarda kullanamamaktadrlar

2. Asama: Sosyal Beceri performansn Belirleme


1.Beceri yetersizlii: Sosyal beceri yetersizlii renme eksikliidir.Bireyin beceri yetersizliini belirlemek iin, daha nce kullanp kullanlmadna baklmas gerekir.rnein bir ocuk oyuna nasl katlacan bilmiyor yada arkadalarn oyuna davet etmiyorsa bu davran ocuun davran repertuarnda yoktur.


Bu durumda retim yntemleri; model olmay, davransal provay ve performansa geri dnt vermeyi kapsar ve retimler, kk gruplarda uygulanr.


2.Performans yetersizlii: Bu tr bireyler bir becerinin nasl yaplacan bilir, bu beceri bireyin repertuarnda vardr, ancak birey bu beceriyi yeterli sklkta ve uygun ortamlarda kullanamaz.


Performans yetersizliini belirleyebilmek iin bireyi gzlemlemek gerekir.

Eer birey bir beceriyi bir ortamda sergiliyor dier ortamda ise sergilemiyorsa, yada beceri nceden yaplmsa performans yetersizlii kabul edilir.


rnein bireyin sadece ailesinden zr dilemesi akranlarndan yada retmeninden zr dilememesi beceriyi her ortamda kullanmadn gsterir. Bir renci snfta konumak iin el kaldrmas gerektiini anlamasna ve bunu gerekletirmesine ramen, bazen elini kaldrmadan azndan cmleleri karabilir.


3. Akclk yetersizlii, uygun sosyal davranlar sergilendikten sonra o davranlarn yeterli pekitirilmemesinden veya ustalatrmaya ynelik tutarsz ve az oranda sunum yapmaktan kaynaklanmaktadr.


rnein, bir renci zor bir davranla karlatnda ne sylemesi ve ne yapmas gerektiini renmitir ancak, yant yerince gl ya da yeterli olmayabilir.


Akclk yetersizlii sergileyen rencilerin, daha akc bir performans sergileyebilmelerini salamak iin davran provalar yaplmal ve performansa geri dnt verilmelidir.


4.Mcadeleci davran ya da beceri eksikliinde ise i ve d etmenler, bir ocuun renmi olduu beceriyi uygun biimde sergilemesini engellemektedir.


rnein, depresyon, saldrganlk, kayg,hiperaktivite ya da olumsuz motivasyon, renilse bile sosyal becerilerin uygun bir biimde sergilenmesini engellemektedir. Bu eksiklik durumunda, renilen becerinin devamll iin davran destekleyici dllere yer verilmelidir


Sosyal becerilerin belirlenmesinden sonra rencinin birden fazla sosyal beceriye gereksinim duyduu ortaya karsa, retmen retime hangi sosyal beceriden balayacan belirlemelidir.

3. Asama: rencinin Gereksinimi Olan ncelikli Becerileri Belirleme


retimler, okula dayal, snfa dayal, gruba dayal ya da bireysel olarak dzenlenebilir.

sosyal beceri retiminde nemli olan nokta, becerilerin mmkn olduunca doal ortamlarnda retilmesidir.

4. Asama: gretim Sekline Karar Verme


Doal ortamda retmek mmkn olmadnda ise, fiziksel evrenin doal ortama benzemesi iin dzenlenmesi gerekmektedir.


retim ncesi hazrlklar;

a) retim ortam ve zaman belirlenerek,

b) retimde kullanlacak dller ve

c) materyaller hazrlanarak yaplmaldr.

5. Asama: retim ncesi Hazrlklar Tamamlama


Sosyal becerilerin retiminde, pek ok retim yntemlerinden yararlanlmaktadr. Bu yntemler arasnda;

a) dorudan retim yntemi

b) bilisel sre yaklam ve

c) akran retimi en ok kullanlanlardandr.

6. Asama: ncelikli Beceriyi retme


Sosyal beceriler, dorudan retim yntemi kullanlarak retilebilmektedir. Bu yaklamda, ncelikli olarak beceri analizi yaplr daha sonra srasyla; beceri iin gereksinim salanr, beceriye model olunur, rol oynanr ya da davran prova edilir ve renci performansna geri bildirim verilerek doru yaplan davranlar pekitirilir.

Dorudan retim yntemi


Beceri analizi yaplrken bireylerin geliim zellikleri ve kltrel zellikleri dikkate alnmaldr.


Gereksinim oluturma, renciye retilmesi hedeflenen becerinin zerinde neden alldnn aklanmasdr. retimde, rencilere balangta retilecek hedef beceri hakknda bilgi verilir.


Model olmada, kiilerin bir sosyal etkileim ile nasl baa kabileceklerini gzlemlemeleri salanr.

Sembolik model

Gerek model


Davransal prova/ rol oynama teknii

Geri bildirim verme: bireyin ortaya koyduu becerinin bakas tarafndan deerlendirilmesi

Genelleme


zr dileme becerisinin retimine balamadan nce renci belirli n koul becerilere sahip olmaldr.

zr dileme becerisinin retim plan


Bunlar : iki yada kelimelik ynergeleri yerine getirebilmeli, ortalama 20-25 dk boyunca herhangi bir etkinlikle uraabilmeli, gsterilen bir resimli karta ynelik sorulan sorulara cevap verebilmeli ve bir gnn basit olarak anlatabilmelidir.


AMALAR

Uzun Dnemli Ama

renci; arkadann eyasna zarar verdiinde, arkadann eyasn izinsiz aldnda, arkadana fiziksel olarak zarar verdiinde, arkadandan zr diler.


Ksa dnemli amalar

1-renci, arkadann eyasna zarar verdiinde, her defasnda zr diler.

2- renci, arkadann eyasn izinsiz aldnda, her defasnda zr diler.

3-renci, arkadana fiziksel olarak zarar verdiinde, her defasnda zr diler.


retim, kurumun grup eitimi iin olan snfnda yaplmtr. retmen rencilerin kendisini rahatlkla grebilecei ekilde bir oturma dzeni oluturmutur.

retim ortam


Gereksinim oluturma ksm iin hikaye

Model olma aamasnda kullanlacak kuklalar

Rehberli uygulamalarda ipucunu verildii ve ipucunun geri ekildii aamada kullanlacak hikye.

Uygulamada kullanlacak ara ve gereler


1. Alt Ama in retim nitesi

Derse Giri

Bugn sizinle zr dileme becerisi zerinde alacaz. Bu alma esnasnda kuklalarmz kullanacaz ve ben size baz hikyeler anlatacam. Ders boyunca yerinde oturur, sylediklerimi dinlerseniz ders sonunda, gstereceim kuklalar sizin olacak.


Arkadalarmzn eyasna zarar verdiimizde zr dileriz. Ali Ayenin beslenme kabn yere drp krm Aye bu duruma ok zlm. Burada Alinin sizce ne yapmas gerekiyor?


retmen iki kuklay eline alr ve onlar rencilere tantr. Bir kukla dierinin apkasn drr ve dren kukla dierinden zr diler. retmen hem durumu anlatr hem de hikayeyi tekrar eder. retmen bizde arkadamzn eyasna zarar verdiimizde ondan zr dilemeliyiz der.

Model olma aamas


retmen hikyeyi ok gzel dinlediniz. Hadi imdi gelin sizinle bir oyun oynayalm der.

retmen rencilerden ikisini snftaki askln yanna getirir ve birinin arkadann paltosunu drmesini ister. retmen bak, Arkadann paltosunu yere drdn bu yzden ondan zr dilemelisin der.

Davransal prova ve ipucunun verilmesi


renci zr dilerim derse, retmen aferin ok gzel zr diledin diyerek renciyi pekitirir.


Canlandrlacak hikaye:

Kantinde sra beklerken Aye Zeynepin meyve suyunu eline arparak yere dker. retmen hikayeyi rencilerin canlandrmasn saladktan sonra imdi ne sylemen gerekiyor diye sorar. renci zr dilerse pekitirilir dilemezse zr dileriz diyerek ipucu verilir.

pucunun Geri ekilmesi


Bu yaklam ile, bireylerin olaylar analiz etme ve sraya koyma becerilerinin gelimesi salanmaktadr.

Bilisel sre yaklam


ocuk olabildiince ok oyun ortamlarna gtrlmeli ve dier ocuklar izlemesi iin frsatlar yaratlmaldr.

ocuun dikkati dier ocuklarn aktivitilerine ekilmeli, ancak katlmas iin zorlanmamaldr.

AKRAN RETM


 • Oyun Arkadann Seimi

 • * Tek bir ocuk olmasna,

 • * Yann biraz byk olmasna,

 • Sakin ve uyum gsterebilecek, olmasna dikkat edilmeli


 • Kumdan kale yapma

 • Oyunu izlemeli

 • Evde kumdan kale yaplmal

 • steklerini ifade etmesi iin ipucu verilmeli, model olunmal

 • Bana krek ver

 • Bana yardm et

 • Hayr, istemiyorum


Bu oyunu dier ocukla oynamas iin en uygun zaman seilmeli

*Sakin bir oyun parknn, en sakin olduu bir zaman seilmeli

*Bu oyun iin balangta sadece 5 dakika ayrlmal


HEDEFLENEN OYUN LE LGL PROVA YAPILMASI


Oyuna katlacak ocuk saysnn,

Ara saysnn,

Oynanan srenin,

Oyun saysnn,

ZAMANLA VE AAMALI olarak arttrlmasna zen gsterilmelidir.


ocuun olabildiince farkl sosyal ortamlarda bulunulmasna zen gsterilmelidir.

Arca sosyal beceri retimine erken yata balanmaldr.


Deerlendirme, iki aamada yaplmaldr. Bunlardan birincisi,ocuun beceriyi renip renmediinin deerlendirilmesi, ikincisi de becerinin farkl ortamlarda kullanlp kullanlmadnn deerlendirilmesidir

7. Asama: retimleri Deerlendirmek


retmenin rencilerin performansn deerlendirmesi srecinde retmen, alt becerilerin ve renci isimlerinin yazl olduu bir tabloyu kullanarak, her bir alt becerinin gerekleme dzeylerine 3 (bamsz yapar), 2 (a-Yardmla yapar) ve 1(yapamaz) puanlarn vererek becerileri deerlendirebilir


 • Login