Aantekeningen: - PowerPoint PPT Presentation

Aantekeningen
Download
1 / 20

 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aantekeningen:. Hoofdstuk 2: Geld en ruil. Consumeren . Kopen van goederen & diensten. Zelfvoorziening . Zelf producten maken. 3.1 Hoe kom je aan geld?. Inkomen uit arbeid:. Loon  . Geld waarvoor je gewerkt hebt. Winst  .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Aantekeningen:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aantekeningen

Aantekeningen:

Hoofdstuk 2:

Geld en ruil


Aantekeningen

Consumeren 

Kopen van goederen &

diensten

Zelfvoorziening 

Zelf producten maken


3 1 hoe kom je aan geld

3.1 Hoe kom je aan geld?

Inkomen uit arbeid:

 • Loon

Geld waarvoor je gewerkt hebt.

 • Winst 

Geld dat een ondernemer als het goed is overhoudt. Opbrengsten - kosten

Inkomen uit bezit:

 • Huur 

Geld dat je ontvangt als je een gebouw of een kamer verhuurt.

 • Rente 

Geld dat je krijgt van de bank voor het uitlenen van je geld.

 • Pacht 

Geld dat je ontvangt als je een stuk grond verhuurt.


Aantekeningen

Overdrachtsinkomen

 • Sociale uitkering

 • Kinderbijslag

 • Studiefinanciering

 • Huursubsidie

Als er weinig overdrachtsinkomens van de overheid zijn, heb je

een vrije markt


Aantekeningen

Totale inkomsten kunnen bestaan uit:

 • Geldontvangsten zonder tegenprestatie

Geld dat je zomaar krijgt.

 • Geldontvangsten met tegenprestatie

Geld waarvoor je iets moet doen.

 • Inkomen in natura

Inkomen in goederen en diensten, (geen geld)


Ruilen

Ruilen…

Directe ruil

Goederen tegen goederen ruilen, ook wel ruil in natura genoemd.

Nadelen directe ruil:

1. Niet makkelijk iemand te vinden die jouw spullen wilt.

2. Lastig om de ruilwaarde vast te stellen.

3. Producten kunnen bederfelijk zijn.

4. Producten kunnen groot en onhandig zijn.

5. Sommige producten zijn moeilijk deelbaar.


Ruilen1

Ruilen…

Indirecte ruil

Goederen tegen geld ruilen.

Functies van geld:

1. Ruilmiddel

2. Rekenmiddel

3. Spaarmiddel/ oppotmiddel

http://kopenvanteescha.webklik.nl/page/homepage

http://petersteegmans.be/Wiskunde.htm

http://www.2unite.org/?p=242


Ruilen2

Ruilen…

Transactiekosten

Alle kosten die je maakt voordat je kan ruilen.

Voorbeelden van transactiekosten;

- Onderhandelingskosten

- Informatiekosten, advertentiekosten

- Vinden ruilpartner kost tijd

- Onderhandelen over de prijs kost tijd

 Het gebruik van geld maakt de transactiekosten lager.

 Als de transactiekosten hoger zijn dan het wederzijdse voordeel, zal de ruil niet plaatsvinden


Waarde van geld

Waarde van geld:

Nominale waarde

Waarde die op het geld staat

Intrinsieke waarde

Waarde van het materiaal van het geld.

Als intrinsieke waarde > nominale waarde, dan…

wordt het geld uit de roulatie gehaald en vernietigd


Aantekeningen

Waarde van geld

Nominale loon 

Het bedrag dat je krijgt in euro’s.

Reële loon 

Hoeveel producten je kan kopen met je loon (koopkracht van je loon)

INFLATIE…

Wat gebeurt er met je reële loon?

Nominale loon blijft gelijk en reële loon daalt.


Aantekeningen

Waarde van geld:

Inflatie

Stijging van het algemeen prijspeil.

Hyperinflatie

Zeer grote stijging van het algemeen prijspeil.

 Door hyperinflatie daalt het vertrouwen in het geld. Geld waarvan de koopkracht erg daalt, accepteren den mensen niet meer als betaalmiddel.


Aantekeningen

Waarde van geld

Gevolgen van inflatie…

Inflatie 

Prijzen ↑

Mensen kunnen minder kopen 

Koopkracht ↓ 

Werknemers gaan meer loon vragen 

Prijzen ↑

….. LOON-PRIJSSPIRAAL


Aantekeningen

Waarde van geld:

Inflatie 

Prijzen ↑ …

* Nederlandse producten worden duurder tov buitenland 

concurrentiepositie ↓

* Geld op spaarrekening wordt minder waard 

Rente


Produceren

Produceren

Arbeidsproductiviteit 

Aantal producten dat 1 werknemer maakt in een bepaalde tijd.

(per uur, dag, week, maand, jaar)

Als 1 werknemer meer producten kan maken

 de arbeidsproductiviteit.


Produceren1

Produceren

De arbeidsproductiviteit stijgt door:

* Scholing  Betere scholing/ cursussen

* Arbeidsdeling  Werk beter organiseren/ Taken verdelen

* Technologische ontwikkeling  Betere machines

* Specialisatie  Maken waar je goed in bent.


Voordelen bij produceren

Voordelen bij produceren

Absoluut voordeel

Voordeel in productie waarbij een product tegen absoluut lagere kosten/ minder tijd geproduceerd kan worden.

Iemand heeft een hogere arbeidsproductiviteit.

Comparatief voordeel

Voordeel in productie waarbij een product tegen relatief lagere kosten geproduceerd kan worden.

Iemand heeft relatief (procentueel) een hogere arbeidsproductiviteit.


Comparatief voordeel

Comparatief voordeel

Comparatief voordeel & welvaart van landen

De gezamenlijke welvaart van landen stijgt als elk land het product produceert waarin het comparatieve kostenvoordelen heeft 

Wet van David Ricardo

Britse econoom

1772-1823

http://wp.digischool.nl/economie/oefenen/bekende-economen/david-ricardo/


Comparatief voordeel1

Comparatief voordeel

Voorbeeld…

Twee landen kunnen elk twee producten produceren. Voor elk product zijn ze een aantal uren kwijt.

LandProductiekosten in arbeidsuren per eenheid

EngelandPortugal

Wol

Wijn

% Engeland langer

1510

4520

50 % langer (15 - 10) 10 x 100%

125 % langer (45 – 20) 20 x 100%

Portugal heeft een absoluut voordeel in wijn & wol.

Engeland heeft een comparatief voordeel in wol.


Comparatief voordeel2

Comparatief voordeel

Engeland heeft 345 arbeidsuren voor de productie beschikbaar & zonder internationale handel worden er 8 eenheden wol & 5 eenheden wijn geproduceerd en geconsumeerd.

Portugal heeft 240 arbeidsuren voor de productie beschikbaar & zonder internationale handel worden er 12 eenheden wol & 6 eenheden wijn geproduceerd en geconsumeerd.

Land

ProductieZonder handelMet handel

EngelandPortugal EngelandPortugal

Wol812

Wijn5 6

Totaal1318


Comparatief voordeel3

Comparatief voordeel

Engeland heeft 345 arbeidsuren voor de productie beschikbaar & Portugal heeft 240 arbeidsuren.

Land

ProductieZonder handelMet handel

EngelandPortugalEngelandPortugal

Wol 812

Wijn 5 6

Totaal1318

23 (345/15)0

012(240/20)

2312

 • 20 23

 • 11 12

Beide landen gaan zich specialiseren. Engeland in wol (comparatief voordeel) & Portugal in wijn.

Door specialisatie is de welvaart van beide landen toegenomen met 3 eenheden wol & 1 eenheid wijn.


 • Login