Kommunesatsningen - Programsekretariatet - PowerPoint PPT Presentation

Kommunesatsningen programsekretariatet
Download
1 / 11

 • 47 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kommunesatsningen - Programsekretariatet. Kommuneprogrammet. Treårig program under den nasjonale strategien ”S@mspill 2007”

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kommunesatsningen - Programsekretariatet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunesatsningen programsekretariatet

Kommunesatsningen- Programsekretariatet


Kommuneprogrammet

Kommuneprogrammet

 • Treårig program under den nasjonale strategien ”S@mspill 2007”

 • 6 fyrtårnskommuner skal bidra til å realisere visjonen om helhetlige pasient- og brukerforløp for elektronisk samarbeid innen kommunal helse- og sosialtjeneste og med spesialisthelsetjenesten


Valgte fyrt rnskommuner

Valgte fyrtårnskommuner


Fyrt rnskommunene

Fyrtårnskommunene

 • Prosjekter av nasjonal nyskapende karakter som skal:

  • identifisere behov

  • gi økt kunnskap om gevinster og kostnader, men også barrierer

  • utprøve konkrete løsninger

 • Overføringsverdi for andre kommuner

 • Erfaringsspredning sentralt


Nst som drivkraft for fyrt rnsprosjektene i kommune norge

NST som ”drivkraft” for fyrtårnsprosjektene i kommune - Norge


Nst programsekretariat

NST Programsekretariat

 • Helhetlig nasjonal satsning

 • Samordnet og koordinert utvikling

 • Understøtte faglig og administrativt

 • Etablere et ”ELIN” - prosjekt

 • Overføringsverdi til andre kommuner

 • Erfaringsspredning sentralt

 • En ORGANISASJON som ivaretar dette


Form l med sekretariatet

Formål med sekretariatet

Nasjonal rolle

 • Få med andre kommuner

 • informasjon om fyrtårnsatsningen / formidling av resultater

 • kontakt med leverandører – ”nasjonale interesser”

  Samarbeid mellom fyrtårnene

 • bidra til synergieffekter og erfaringsoverføring

 • bidra til koordinert og samlet satsning

  Hos det enkelte fyrtårn

 • bidra til fremdrift og at leveransene kommer som avtalt

 • være diskusjonspartner og informasjonsbank


Fyrt rnenes oppgaver

Fyrtårnenes oppgaver

 • Informasjonsstruktur

 • Informasjonssikkerhet

 • Løsningsmodell

 • Plan for evaluering

 • Plan for formidling


Www telemed no fyrtarn

www.telemed.no/fyrtarn


Nst s m l og middel for sektoren

NST`s mål og middel for sektoren

 • Dyktiggjøre kommunal sektor

 • Utgjøre et kompetansesenter for den kommunale sektor.


 • Login