Vega projektet mere liv i hverdagen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

VEGA-projektet: Mere liv i hverdagen PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VEGA-projektet: Mere liv i hverdagen. Birgitte Højlund,Didde Auring, Vibeke Leth Svendsen, Ole Mygind, Inge Lange, Ilone Dolmer, Inger-Lise Dyrholm, Knud Ramian http://knudramian.pbwiki.com/MereLiv. Problemet.

Download Presentation

VEGA-projektet: Mere liv i hverdagen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VEGA-projektet: Mere liv i hverdagen

Birgitte Højlund,Didde Auring, Vibeke Leth Svendsen, Ole Mygind, Inge Lange, Ilone Dolmer, Inger-Lise Dyrholm, Knud Ramian

http://knudramian.pbwiki.com/MereLiv


Problemet

 • Effektivisering: Opgavefortætning, stram tidsstyring, fælles sprog, standardisering af ydelser, resultatmålinger og kontraktstyring

 • Kan skabe pres, ufrihed og signalere mistillid – en ond cirkel kan starte:

 • Oplevelsen af mistillid får medarbejderne til at føle deres kunnen devalueret. De oplever, at de ikke slår til, hvilket igen skaber mindsket entusiasme, vrede og krænkethed, som reducerer arbejdets kvalitet yderligere (Ritzer 2000; Wilkin 2005).

 • Når medierne samtidig forstærker mistilliden, og kravet om kontrol mindskes tiltrækningen til personalegruppen, der taber yderligere kvalifikationer.


Perspektiver

 • Den fleksible person-centrede hjemmehjælp (Patmore & McNulty 2005)

 • Den personcentrede pleje (McCormack 2004)

 • Vega- perspektivet(Elbrønd 2005)

 • Videnskabende netværkwww.ceps.suite.dk/visnet.html

 • Gennembrudsstrategienwww.gennembrudsprojektet.dk


Projektets formål

 • Finde, dokumentere og formidle metoder til fastholdelse af opmærksomheden på den enkelte ældres værdier og hverdagsliv.

 • Specielt på områder i hverdagen omkring måltider, samtaler, udeliv og nætter, der let trues af hjælpeindsatsens organisering.


Målgruppen

Ældre der, er i udstrakt, grad er afhængige af andre for at få en hverdag til at fungere.


Projektets spørgsmål

 • Fase 1. Hvordan kan personale på systematisk og effektiv måde fastholde opmærksomheden på den enkelte ældres værdier, behov, ønsker og motivation?

 • Fase 2. Hvordan kan personale omsætte den ældres personlige værdier mv. til konkret praksis, der øger antallet af gode stunder i den enkelte ældres liv.

 • Fase 3. Hvordan kan personalet inddrages i formidling af positive erfaringer på tværs af arbejdspladser.


Faserne 2007-2009

 • Fase 1: Eksempelsamling. Indsamling og prioritering af egnede metoder.

 • Fase 2: Systematisk afprøvning af de prioriterede metoder.

 • Fase 3: Implementering og formidling af erfaringer fra fase 2.


Produkter

 • Fase 1 producerer temapjecer for hvert tema med de prioriterede metoder til brug for

 • Fase 2 udkommer en række korte artikler om erfaringerne fra afprøvningen til brug for

 • Fase 3 Formidling til praksis sker via de involverede i projekterne.


Projektets struktur


Projektstarten


Madlavning søger erfaringer med

 • at kortlægge gamle menneskers madlavningsproblemer i forbindelse med visitationen

 • at tilbyde hjælp til madlavningen i hjemmeplejen

 • at inddrage beboere på plejecentre/leve-bo-miljøer i madlavning

 • at frivillige tilbyder hjælp til madlavning/indkøb enten individuelt eller i grupper (det kan være på ældrecentre)

 • at gøre det lettere for gamle mennesker selv at tilberede maden eller dele af den (produktionskøkken)

 • http://knudramian.pbwiki.com/VegaHerning


Udeliv leder efter initiativer

 • Som foregår under åben himmel, med det formål at være fysisk aktiv

 • eller/og at opleve sansepåvirkningen af lys og luft.

 • Hvor man arbejder med dyr, have, det fysiske nærmiljø, turer til put and take, strandturer, gåturer osv.

 • Hvor man kombinere funktionstræning, mulighed for frisk luft, sansestimulation og anderledes oplevelser udendørs.

 • http://knudramian.pbwiki.com/VegaAalborg


Kontakt søges til nogen med erfaringer i

 • At inspirere og motivere den ældre borger til øget brug af natur og friluftsaktiviteter.

 • At inspirere og motivere til at bruge naturen som motionsmulighed.

 • At give fysisk handicappede mulighed for deltagelse og derved at genopleve naturoplevelser.

 • At give mulighed for fælles udendørsoplevelse med børn, børnebørn og oldebørn.

 • At motivere til dannelse af netværksgrupper omkring friluftsoplevelser.

 • At koble friluftsoplevelserne med aktiviteter "hjemme" så som årstids- pynt, saft og marmelade

 • At etablere kontakt til nye samarbejdspartnere -f.eks. Idræt og Trivsel, naturvejledere, som i forvejen har tilbud om skovmotion.


Samtalerne


Natteliv søger positive erfaringer med

 • At arbejde systematisk med natteliv over lang tid.

 • At skaber gode morgner og vende opmærksomheden den rigtige vej

 • At bidrage til en fysisk aktiv, lys dag

 • At stimulere positive tanker om dagen

 • At formidle viden om søvn

 • At kender den enkeltes rutiner,søvnbehov og personlige værdier

 • At skaffe specialistbehandling ved behov


 • Login