Hodnocen ivota v litv nov
Download
1 / 26

Hodnocení života v Litvínově - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Hodnocení života v Litvínově. 15. 4. 2010. Prezentace Factum Invenio. Hlavní cíle a metodika. Pozadí a cíle výzkumu. Výzkumné úkoly - hypotézy. Jaké jsou názory a postoje obyvatel Litvínova na stěžejní otázky práce a života ve městě, s čím jsou spokojeni a co je nejvíce trápí?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hodnocení života v Litvínově' - presta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hodnocen ivota v litv nov
Hodnocení života v Litvínově

15. 4. 2010

Prezentace Factum InvenioPozad a c le v zkumu
Pozadí a cíle výzkumu

Výzkumné úkoly - hypotézy

Jaké jsou názory a postoje obyvatel Litvínova na stěžejní otázky práce a života ve městě, s čím jsou spokojeni a co je nejvíce trápí?

 • Jak jsou obyvatelé spokojeni se životem v Litvínově?

 • Co považují za největší pozitiva či negativa města?

 • Je stav životního prostředí a vysoká koncentrace průmyslu vnímána jako jedna z nejproblémovějších oblastí?

 • Jsou pracovní příležitosti v Litvínově dostatečné, mají nebo nemají lidé obavy ze ztráty zaměstnání?

 • Jaká je spokojenost s řešením problémů v Litvínově a s prací radnice?

 • Reprezentativní šetření ve městě Litvínov proběhlo na základě dohody Hospodářské a sociální rady Mostecka a litvínovské radnice.


Metodika
Metodika

Cílová skupina:

Osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v Litvínově

Velikost vzorku:

N=509

Termín sběru dat:

2. února až 8. března 2010

Metoda sběru dat

Osobní rozhovory (Face-To-Face) s použitím tištěných dotazníků

Typ výběru:

Kvótní (pohlaví, věk, vzdělání)M sto litv nov
Město Litvínov

Ústecký kraj

Počet obyvatel: 27 397 (2001)

29 551 (1980)

Výměra: 4070 ha

Počet částí obce: 12

Části města Litvínov

Dolní Litvínov

Hamr

Horní Litvínov

Horní Ves

Chudeřín

Janov

Křížatky

Lounice

Písečná

Růžodol

Šumná

Záluží

Zdroj: http://www.zsmezibori.com/projekt/pic/foto_800/litvinov_katastr.jpg

Zdroj: www.czso.cz

Hlavní ukazatele

Míra nezaměstnanosti: ČR – 9,24, Okres Most – 16,41%

Romská národnost: v ČR – 0,1 %, Most – 0,5 %

Průměrná hrubá mzda (2009): Ústecký kraj – 21.326,- , ČR – 23.605 Kč


Hodnocen ivota v litv nov spokojenost
Hodnocení života v Litvínově – SPOKOJENOST

 • Polovina (52 %) obyvatel Litvínova žije ve svém městě ráda.

 • 8 % Ústecký kraj (okolí)

 • 17 % jiný kraj ČR

stěhování

stěhování


Hodnocen ivota v litv nov klady a z pory
Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY

 • Největší klady: zeleň a příroda (26 %) + lidé, známí, přátelé (24 %).

 • Největší zápory: nezaměstnanost (43 %) + Romové (36 %) + Ekologie (20 %).

 • Spontánní jmenování +potvrzuje se i v dalších otázkách.

Klady a zápory života v Litvínově (N=509, údaje v %)

Zápory

Klady


Hodnocen ivota v litv nov klady a z pory1
Hodnocení života v Litvínově – KLADY A ZÁPORY

 • Spontánní odpovědi („bez nápovědy“) se potvrzují i v hodnocení předložených témat.

 • Jasně největší problém ne nezaměstnanost (87 %), následuje sociální vyloučení obyvatel (32 %) a stav ŽP (28 %).

Položky v grafu jsou seřazeny podle rozdíluzanedbávané minus bezproblémové od největšího k nejmenšímuPracovn p le itosti dostatek pr ce
Pracovní příležitosti – DOSTATEK PRÁCE

 • Jen 8 % Litvínovských rezidentů tvrdí, že je dostatek pracovních míst.

 • Nedostatek podle 91 % osob.


Pracovn p le itosti d vody nezam stnanosti
Pracovní příležitosti – DŮVODY NEZAMĚSTNANOSTI

 • 1. nedostatek práce za odpovídající mzdu (74 %)

 • 2. nedostatečný rozvoj průmyslové výroby (42 %)

 • 3. nevhodná kvalifikace nezaměstnaných (42 %)

„objektivní“ důvody

„subjektivní“ důvod


Pracovn p le itosti1
Pracovní příležitosti

 • Jako stabilní zaměstnavatel je vnímán Unipetrol a přidružené závody.

 • Naopak jako nestabilní je častěji vnímána státní správa a zemědělství.

 • Ambivalentní je postoj k těžbě uhlí jako k zaměstnání – nejistota ohledně budoucnosti těžby.Romov nebezpe n lokality
Romové – NEBEZPEČNÉ LOKALITY

Romové 62 %

Kriminalita 14%

Nepřizpůsobiví 8 %

 • Nebezpečné lokality ve městě existují (77 % osob).

 • Nejčastěji je jmenován Janov.

 • Důvodem jsou nejčastěji Romové.


Romov e en problematiky
Romové – ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY

 • Převládají „represivní“ opatření (kroky proti neplatičům, posílení policie, stěhování Romů za město – 29 % … )

 • Opatření k rozvoji lokality jsou občany Litvínova uváděny méně často (osvojení pracovních návyků, vzdělávání…)Ekologie zm ny zne i t n ovzdu
Ekologie – ZMĚNY ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

 • Téměř tři čtvrtiny rezidentů Litvínova mají za to, že se ovzduší během 20 let zlepšilo.

 • Opak tvrdí jen 10 %.

 • Celkem 18 % si tuto dobu nepamatuje, nebo nemůže hodnotit (mládí, místo bydliště…)


Ekologie nejv t zne i ovatel
Ekologie – NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATEL

 • V Litvínově je jako největší znečišťovatel ovzduší vnímán chemický průmysl.

 • Na druhém místě jsou s odstupem elektrárny.

 • Na třetím místě automobilová doprava.


Shrnut1
Shrnutí

 • Jasně se zde profilují 3 nejzávažnější problémy:

  • Nezaměstnanost

  • Romové, sociálně vyloučení

  • Stav životního prostředí (chemický průmysl, elektrárny, automobilová doprava)

 • Chemické závody jsou v Litvínově považovány za velmi stabilního zaměstnavatele, i když jsou zároveň největšími znečišťovateli ovzduší.

 • Spokojenost s řešením problémů na místní úrovni je spíše dobrá. Nejvíce je oceňováno řešení dopravy a rekonstrukce města. Negativně je vnímáno řešení Romské problematiky (Janova), i když v této oblasti je litvínovská populace rozdělena.P ipravila spole nost factum invenio
Připravila společnost Factum Invenio Kontakt

Factum Invenio, s.r.o.

Office Park Nové Butovice / A

Bucharova 1281/2, 158 00 Prague 13

Czech Republic

fax:  +420 233 111 092

tel: +420 233 111 000

e-mail: [email protected]

www.factum.cz

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338, datum zápisu: 6. října 1992.

IČO 47121793, DÍČ CZ 47121793


ad