Název
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Název Třídění odpadů Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo 10 PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název Třídění odpadů Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo 10 Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS Datum 1.2.2012. Metodika. Žáci se orientují v základní problematice třídění odpadů Seznámení s dalším zpracováním vytříděného odpadu

Download Presentation

Název Třídění odpadů Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698 Poř.číslo 10

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N zev t d n odpad ablona cz 1 07 1 4 00 21 2698 po slo 10

 • Název Třídění odpadů

 • Šablona CZ.1.07/1.4.00/21.2698

 • Poř.číslo10

 • Autor šablony Mgr. Zuzana Vyhnálková DiS

 • Datum 1.2.2012


Metodika

Metodika

Žáci se orientují v základní problematice třídění odpadů

Seznámení s dalším zpracováním vytříděného odpadu

Žáci dokáží popsat správný postup při třídění odpadů v domácnosti a prakticky využívají své znalosti

Pomocí pracovního listu žáci prohloubí své poznatky


Co je komun ln odpad

Co je komunální odpad?

 • směs různých odpadů

 • odpady z domácností, živnostníků, údržby městské zeleně


Co je to bioodpad

Co je to bioodpad?

 • biologicky rozložitelný odpad

  • z domácností (zbytky zeleniny, ohryzky, slupky,…)

  • z obcí (údržba zeleně - větve, posekaná tráva,…)

 • Kompostuje se na hnojivo

 • V bioplynových stanicích se zpracovává metan, který se využívá jako zdroj energie.


Co je to inertn odpad

Co je to inertní odpad?

nehnije, nerozkládá se

hlavně odpady ze staveb nebo sklo


Co je to kazeta skl dky

Co je to kazeta skládky?

Skládka se plní postupně - po kazetách

Kazeta je vybavena odvodňovací a odplyňovací soustavou.

Skládka se po naplnění odpadem rekultivuje.

www.jaktridit.cz

skládka odpadů


Co si pamatuje

Co si pamatuješ?

 • Co je to komunální odpad?

  • směs různých odpadů z domácností, úklidu veřejné zeleně,…

 • Co je to bioodpad?

  • biologicky rozložitelný odpad

 • Co je to inertní odpad?

  • nehnije, nerozkládá se

 • Co je to kazeta skládky?

  • Skládka se plní postupně - po kazetách


Slo en b n popelnice

Složení běžné popelnice

http://trid-odpad.falconis.cz/slozeni-popelnice.php


Plasty

Plasty

kontejner_plasty.jpg

 • Patří sem:

  • PET lahve

  • kelímky od jogurtů

  • misky a fólie

  • obaly od sušenek, bonbonů,...

  • plastové tašky

  • obaly od spotřebičů - polystyrenové díly

  • obaly od CD

 • Nepatří sem:

 • podlahové krytiny, trubky

 • koberce

 • obaly od olejů

 • znečištěné obaly od jídla

 • obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií


Pap r

Papír

Kontejner_papir.jpg

 • Patří sem:

  • noviny, časopisy

  • kancelářský papír

  • reklamní letáky

  • knihy, sešity

  • krabice, lepenka, kartón

  • papírové obaly

 • Nepatří sem:

  • mokrý, mastný a jinak znečištěný papír

  • uhlový a voskovaný papír

  • použité plenky a hygienické potřeby


N zev t d n odpad ablona cz 1 07 1 4 00 21 2698 po slo 10

Sklo

Kontejner_sklo_barevne.jpg

 • Patří sem:

  • lahve od vína

  • nevratné lahve od piva, minerálek, limonád ...

  • nádoby z barevného skla

  • tabulkové sklo

 • Nepatří sem:

  • porcelán, drátosklo

  • varné sklo

  • monitory televizí a počítačů

  • zrcadlo

  • automobilové sklo

  • lahvičky od léků

  • zářivky a výbojky


T d n odpadu pracovn list

Třídění odpadu – Pracovní list

Co kam patří?


Zdroje

ZDROJE

http://www.obal-centrum.cz/lahve/pet_lahve_index.gif

http://img.aktualne.centrum.cz/55/32/553278-nakupni-taky.jpg

http://trid-odpad.falconis.cz/

http://mistoprozivot.cz/index.php?id=1648

U obrázků jsou zdroje uvedeny.

Autorem textů a obrázků, není –li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Vyhnálková.


 • Login