Sissejuhatus majandusgeograafiasse
Download
1 / 19

Sissejuhatus majandusgeograafiasse - PowerPoint PPT Presentation


 • 539 Views
 • Uploaded on

Sissejuhatus majandusgeograafiasse. 8.Mida uurib majandusgeograafia? Spetsialiseerumine, geograafiline tööjaotus, majandusharud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sissejuhatus majandusgeograafiasse' - prentice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sissejuhatus majandusgeograafiasse

Sissejuhatus majandusgeograafiasse

8.Mida uurib majandusgeograafia?

Spetsialiseerumine, geograafiline tööjaotus, majandusharud


 • Majandusgeograafia- uurib majanduse toimimist ruumis st. kuidas majandamine sõltub selle ruumi *asendist, *loodusoludest,*inimeste iseärasustest (riigikorraldus, ajalugu, religioon jm)

 • Majanduse paigutustegurid- tingimused, mis mõjutavad majandusharude ja e/v paigutust e. majandusgeograafilist arengut

 • Majanduse spetsialiseerumine- mõne tootmisharu või toote eelisarendamine mingis riigis, lähtudes looduslikest eeldustest ja inimressurssidest

 • Import on kasulikum kui tootmis- ja veokulud kokku jäävad väiksemaks kui koha peal tootes!!!


 • Geograafiline tööjaotus- otstarbekas kaupade tootmise ja vahetamise ruumiline korraldus (riikide vahel, riigisiseselt, piirkondade vahel)

 • Geograafilise tööjaotuse aluseks on: *loodusvarad, *loodusolud,*kapital, *tööjõud


Majandusharud
Majandusharud

 • Hankiv majandus- põllumajandus, kalandus, metsandus, jahindus

 • Töötlev majandus- tööstus, ehitus

 • Teenindav majandus- veondus, kaubandus, tervishoid, haridus, riigihaldus, isikuteenindus(juuksur jm)


9 majanduse arengut ja paigutust m jutavad tegurid
9.Majanduse arengut ja paigutust mõjutavad tegurid

 • Looduslikud tegurid: loodusvarad-maavarad, mets, vesi, viljakad mullad

  loodusolud- kliima, pinnamood, vetevõrk

 • Loodusvarad ja loodusolud mõjutavad eelkõige hankivat majandust

 • Eesti- suvi lühike, päikest vähe, mullaviljakus keskmine, kõrged tootmiskulud – spetsialiseerumine karjakasvatusele- toiduained põhiliselt siseturule

 • Metsandus- oluline majandusharu üle Eesti

 • Mäetööstus- põlevkivi- energeetika-Ida-Virumaal


 • Inimtegurid: kapital - 1)tootmisvahendid, raha 2)inimesed(tööjõud)

 • Ühiskondlikud tegurid: asulastik, teedevõrk, majanduse avatus jne


 • Töötuse määr- töötute osakaal majanduslikult aktiivses rahvastikus- majanduse olukorda iseloomustav suurus hea< 10%>halb

 • Tööhõive määr- hõivatud isikute osatähtsus tööealises rahvastikus (Eestis~60%, Lääne-Euroopas ~70% )

 • Tööpuuduse põhjused Eestis - ümberkorraldused majanduses+ töökohtade arvu vähenemine põllumajanduses

 • Töötuid on enim madalama haridusega(põhiharidusega 17%), ja erialata (keskharidusega 11%/keskeriharidusega 7%) inimeste seas


10 ettev tte paigutust m jutavad tegurid majanduskaardid
10.Ettevõtte paigutust mõjutavad tegurid. Majanduskaardid

 • Tooraine/loodusvarad

 • Energia

 • Tööjõud

 • Turg/tarbija

 • Teiste e/v lähedus


 • Hankiv majandus-looduslikud tegurid

 • Töötlev majandus-looduslikud tegurid(tooraine asukoht), inimtegurid ( tarbija asukoht, tööjõud, asulastik, teedevõrk)

 • Teenindav majandus-inimtegurid(tarbija, asulastik)


 • Materjalimahukad –energeetika, metallurgia, raskemasinatööstus

 • Energiamahukad- värviline metallurgia, keemiatööstus

 • Tööjõumahukad- kergetööstus, masinatööstus (elektroonika, aparaadiehitus)

 • Tarbijale orienteeritud- toiduainetetööstus, teenindav sektor

 • Teiste e/v lähedus vajalik- autotööstus


Majanduskaardid temaatilised kaardid
Majanduskaardid-temaatilised kaardid

 • Kartogramm- enamasti ühe nähtuse kirjeldamine ühel kaardil värvidega

 • Kartodiagramm- arvjoonis- korrga mitu majandusnähtust, kujutise suurus näitab näitaja suurust


11 eesti majandusgeograafiline asend
11.Eesti majandusgeograafiline asend

 • Loodusgeograafiline asend- asend pinnavormide, veekogude, kliimavöötme, loodusvarade, loodusvööndite suhtes- muutumatu

 • Majandusgeograafiline asend – asend teiste riikide, suuremate majanduskeskuste, rahvusvaheliste ühendusteede suhtes- muutuv


Eesti majandusgeograafilise asendi eelised
Eesti majandusgeograafilise asendi eelised

 • Avatus merele:

  *väljapääs ookeanile/ meretransport

  * kalandus

  * transiit

 • Mereline parasvööde:

  *sobiv loomakasvatuseks, metsanduseks, head mullad

 • Tasane pinnamood- eeldus põllumajanduseks

 • Põlevkivi

 • Arenenud naabrid


Eesti majandusgeograafilise asendi puudused
Eesti majandusgeograafilise asendi puudused

 • Meri pole jäävaba

 • Pole tööstuslikke tooraineid, väärtuslikumaid kütuseid

 • Jahe kliima (taimede kasvuperiood lühike)

 • Pole energiarikkaid jõgesid

 • Asend EL idapiiril / poliitiliselt ebastabiilne idanaaber Venemaa


12 eesti majanduse ldiseloomustus
12. Eesti majanduse üldiseloomustus

Riigi majanduse arengutaseme näitajad

 • SKT-antud riigi territooriumil aasta jooksul toodetud kaupade ja teenuste koguväärtus

 • IAI- SKT+kirjaoskus+keskmine eluiga

 • Tööhõive majandussektorites

 • Energia kasutamine elaniku kohta

 • Imikusuremus

 • Autode, telerite jm.hulk elaniku kohta


Majanduse ruumilised ise rasused
Majanduse ruumilised iseärasused

Võrreldakse

 • SKT

 • Tööhõivet erinevates majandussektorites

 • Maksude laekumist

 • Keskmine palk

 • Investeeringud jm.

 • Rikkaim Harjumaa, vaeseim Ida-Virumaa


Regionaalpoliitika riigi tegevus mis aitab v hendada majandusliku arengu mahaj must
Regionaalpoliitika –riigi tegevus, mis aitab vähendada majandusliku arengu mahajäämust

Eesti majandus koondub Harjumaale:

 • 10% pindalast

 • 38% rahvastikust

 • Osatähtsus Eesti SKT-s on 60%

 • Välisinvesteeringutest 80-90%

 • Noori palju

  Ääremaadel rahvastik vananeb- ettevõtlikud noored lahkuvad- e/v suletakse, uusi ei rajata jne


ad