Interaktion 1
Download
1 / 33

Interaktion 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Interaktion 1. Stefan Grage. DAGENS MÅL. HTML5 recap Layoutdiagrammer revisited Layout & grids Lyd & video på web Canvas & animation – vil jeg skåne jer for! Web startup opgave ( r ) Evt . “repetition”?. INTERAKTION & ÆSTETIK. Teknologi påvirker design

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Interaktion 1' - prentice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Interaktion 1

Interaktion 1

Stefan Grage


Dagens m l
DAGENS MÅL

 • HTML5 recap

 • Layoutdiagrammer revisited

 • Layout & grids

 • Lyd & video på web

 • Canvas & animation – viljegskånejer for!

 • Web startup opgave(r)

 • Evt. “repetition”?


Interaktion stetik
INTERAKTION & ÆSTETIK

 • Teknologipåvirker design

 • Digitaliseringgørdetnemt at publicere…

 • … Hvilketførertil en demokratiseringaf design

 • … eller en laverefællesnævner for design…?

 • Design er en vigtigdisciplin! Vi skalværepåforkant med udviklingensommultimediedesignere!

 • Derfor: HTML5!Hva er html5
HVA’ ER HTML5?

 • Stadig“bare” HTML

 • Men fleremuligheder

  • Rich media support (Video, Audio, Canvas)

  • Udvidet API grænseflade

  • Forbedret semantisk markup. (screen readers, søgemaskiner)

  • Redefinerer uhensigtsmæssige elementer

  • At fjerne forældede elementer (fx <font> og <center>)

  • Baglæns kompatibelt (Skift til HTML5 doctype og du er igang!)


Html5 status
HTML5 status

 • Udviklingen af HTML5 Styres af W3C og WHATWG

  • WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group)

  • W3C (World Wide Web Consortium)

 • December 2012: W3C candidate recommendation

 • Slut 2014: W3C recommendation

 • Anvendelseafhængerafbrowserproducenterne, ogbrugernesopdateringerafbrowsere…

 • Store dele eralleredeimplementeretKan vi bruge det
Kan vi brugedet?

 • JA! Sålænge vi gørdetfornuftigt…

 • … Heltligesom med CSS3, JS, jQuery mm.

 • Største problem: http://fdim.dk/statistik/teknik/browserbarometer

 • IE8!


Hvorfor bruge det
Hvorforbrugedet?

 • Detsemantiske web! (Web 3.0)

 • Semantik = lærenomordsbetydning

 • Problem: Informationsmængdenoverstigerevnentil at benytte den

 • Derforskal vi kendeinformationernesbetydning for at skabeforbindelsemellemdem

 • I HTML5 hjælper de strukturelleelementer med at definereindholdetsbetydning

 • Sådeter et skridtiretning mod fremtidens internet…


Dokumentstruktur
Dokumentstruktur

 • Doctype: <!DOCTYPE html>

 • Strukturelleelementer:

  • <nav>

  • <header>

  • <section>

  • <article>

  • <aside>

  • <footer>

  • <div id=“”> eller <div class=“”>

 • Browseretilladderalleelementer – selvom de ikkekenderdem – bort set fra IE 8 ogtidligere


Lad os se et eksempel
Lad os se et eksempel…

 • HTML struktureksempel:

 • http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel1/


Ie 8 og tidligere
IE 8 ogtidligere…

 • Ingen styling-regler “hænger fast”

 • Workaround:

 • http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/

 • Eller initialiseringafelementer via JS

 • <script type=“text/javascript>document.createElement(‘header’)</script>

 • Osv. for restenafelementerneLayoutdiagrammer revisited
Layoutdiagrammer revisited

 • Vi kender de strukturelleelementer – nu skal vi til at anvendedemtil at lave layouts!

 • Detervigtigt, når vi skaltil at arbejde med grid systemer!


Lav et layoutdiagram
Lav et layoutdiagram!


R kker og kolonner
Rækkerogkolonner

 • Bruges til at placere <div>’erogstrukturelleelementerihinanden

 • Ersitetrække- ellerkolonne-centreret?

 • Dernæst: Definer først ENTET rækkerellerkolonner

 • Definer derefterkolonnerihverenkeltrække – ellerrækkerikolonnerne


Layout grids1
Layout & grids

 • Detkræver en del HTML & CSS at lave/kodelayoutet

 • Genvej: Brug et Grid system

 • Eksempelvis: 960.gs


Anvend 960 gs
Anvend 960.gs

 • Opret en mappetil et nyt site, ogopret en index.htmlfil (HTML5)

 • Download 960.gs

 • Udpakfilerne,åbnmappen “code”, ogåbnderimappen “CSS”

 • Kopierfilerne 960.css, reset.cssogtext.css over iditnye site, oginkluderdemi head-delenafditdokument

 • 960.gs er nu klartil at layoutedit site…


Hvordan bruges 960 gs
Hvordanbruges 960.gs?

 • 960.gs er en række CSS-klasser, der alleredeerdefineret. Vi arbejder med et 12-kolonnet grid med 60px kolonner, med 10 pxmargentilhøjreogvenstre

 • Gørheledit site klarvedat slutte alt indholdeti <body>’en indi en <div class="container_12">

 • Dernæstkan du tilføjeklasserne: class=“grid_1”, class=“grid_2”, class=“grid_4”, class=“grid_5”, class=“grid_6” … class=“grid_12” tilalle din strukturelleelementer, for at give dembredder


Forskydning af element
Forskydningaf element

 • Du kanforskyde et element ved at brugeklasserne: class=“push_1”, class=“push_2”, class=“push_2” … class=“push_11”

 • Hverrækkebørsluttes med en “clear” div:

 • <div class="clear"></div>

 • Se desudenmiteksempel: http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel2/Lyd og video
Lydog video

 • Vi anvenderdet HTML5 tagget <video> til at lave en baggrundsvideo

 • Førstogfremmest: Inkluder en video:

 • Se kode for eksempel 3: http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel3/

 • OBS! Jegharudeladt min video afpladshensynpåserveren!


OBS!

 • Ikkeallebrowsereunderstøtter de samme video formater.

  • Derforerdetnødvendigt at tilbydevideoerne I forskelligeformater

 • Oversigt over browserunderstøttelse

http://www.w3schools.com/TAGS/tag_video.asp


Konvertering
Konvertering

 • Miro Video Converter kanbrugestilat oprette de forskelligefiltyper! http://www.mirovideoconverter.com/

MP4 video

Oggvideo

WebMvideo


Video attributter v rdier
<video attributter=“værdier”>

Attributter: Værdi:

audio ‘muted’

autoplay‘autoplay’

controls ‘controls’

loop ‘loop’

preload ‘auto’, ‘metadata’, ‘none’

srcvideoensURL

poster billed URL (placeholder)

width, height højdeogbreddei pixel


Full screen baggrund
Full screen baggrund

 • Via CSS

 • Kode: Se eksempel 3, version 3

 • http://stefangrage.keaweb.dk/digital_aestetik_f2013/dag2/eksempel3/version3.html


Video kontrol
Video kontrol

 • Gøres med JS

 • Se eksempel 3, version 4


Alternativer
Alternativer

 • Der er mange video playerederude. Skulle du have lysttil at prøvenogetandetend den præsenteredefremgangsmåde, kan du f.eks. PrøveTubular, der kanafspilleYoutubevideoer.


Lyd

 • <audio>benyttestil at embeddelydpåsiden.

  • Fungerereftersammeprincipsom<video>..

 • Eksempel:

  <audio controls>  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg" />  <source src="horse.mp3" type="audio/mp3" />  Din browser understøtterikke html5 audio.</audio>


Opgave r
Opgave(r)


Opgave r1
Opgave(r)

 • Lav et website (valgfritemne/kunde). Der erfølgendekrav:

  • Du skal lave et layoutdiagram, somogsåblivervistpådit website (fint med en thumbnail, der linker til en stor jpg-fil)

  • Detskalanvende et gridsystem (960.gs)

  • Der skalvære en video-baggrundpådet

  • God arbejdslyst!


Repetition
Repetition?

 • Hvadsigeri?

 • Repetition af HTML & CSS kl. 12.00?


ad