Instrukcja obs ugi dziennika e librus
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 136

INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA e-LIBRUS PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA e-LIBRUS. MARIUSZ TRĘBACKI Piła, sierpień 2014. Spis treści. I. Rozkład materiału - Edycja rozkładu. I.1.1 Dodawanie nowego tematu. I.1.2 Edycja tematu z rozkładu. I.2 Zmiana ilości godzin i kolejności tematów.

Download Presentation

INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA e-LIBRUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA e-LIBRUS

MARIUSZ TRĘBACKI

Piła, sierpień 2014


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Spis treści

I. Rozkład materiału - Edycja rozkładu

I.1.1 Dodawanie nowego tematu

I.1.2 Edycja tematu z rozkładu

I.2 Zmiana ilości godzin i kolejności tematów.

I.3 Przenoszenie tematów pomiędzy poziomami nauki

I.4 Kopia rozkładu materiału

I.5 Udostępnienie rozkładu innym (opublikowanie)

I.6 Przydzielenie rozkładu danej klasie

I.7 Mój własny nowy rozkład materiału


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Spis treści

II. Lekcja

II.1 Początek lekcji

II.2 Kontrola realizacji

II.3 Seryjne zwolnienia

II.4 Długotrwałe zwolnienia od rodziców

II.5 Oceny seryjnie z komentarzem

II.6 Frekwencja seryjnie

II .7 Zastępstwa


Rozk ad materia u edycja rozk adu

ROZKŁAD MATERIAŁUEDYCJA ROZKŁADU


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy w rozkład materiału


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy do swoich rozkładów


I dodawanie nowego tematu

I.DODAWANIE NOWEGO TEMATU


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram rozkład, który chcę edytować


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Rozwijam etap (poziom) który chcemy edytować klasy I, II lub III klikając „+”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Dodaję nowy temat


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Uzupełniam temat, ew. „nr tematu” i „Liczba godzin”.

Klikam „Dodaj”.

?


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wracam do listy tematów


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mam dodany temat, mogę przeliczyć tematy korzystając z polecenia „Zmień numery”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Dodanie tematu - film


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram temat, który chcę edytować


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zmieniam temat i klikam „Zapisz”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wracam do listy tematów


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Podobnie postępujemy, jeżeli chcemy dodać podstawę programową do tematów.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

TEMAT POPRAWIONY


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Edycja tematu - film


Ii zmiana ilo ci godzin i kolejno ci temat w

II.Zmiana ilości godzin i kolejności tematów.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikamy „Zmień numery”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Strzałkami „góra”, „dół” ustawiamy prawidłową kolejność tematów


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Przy danym temacie wpisujemy liczbę godzin jaką chcemy na niego poświęcić.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikamy „Popraw numery”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

I gotowe.

Kolejny sukces edukacyjny.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Kolejność tematów- film


Iii przenoszenie temat w z klasy ii do iii itp

III. Przenoszenie tematów z klasy II do III itp.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zaznaczam tematy, które chcę przenieść i klikamy „Przenieś zaznaczone”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Otwiera nam się okno dialogowe


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieramy etap


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieramy poziom


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

I gotowe.

Znów sukces edukacyjny.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Przenoszenie tematów między poziomami- film


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Ale tu uwaga!

NIE KAŻDY TEMAT DA SIĘ PRZENIEŚĆ

Temat powiązany z lekcją w danej klasie nie daje się usunąć ani przenieść, a jedynie edytować.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Co więc zrobić, jeżeli w jednej klasie

zrealizowałem temat, a w drugiej nie.

TEN PROBLEM PRZESTANIE ISTNIEĆ, JEŻELI KAŻDA KLASA BĘDZIE MIAŁA OSOBNY ROZKŁAD


Iv kopia mojego rozk adu

IV.Kopia mojego rozkładu


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Będąc na danym rozkładzie,

klikamy „Utwórz kopię”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zgadzamy się prawie na wszystko.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Pojawiają się dwa rozkłady o tej samej nazwie


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zmieniamy nazwę rozkładu


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

I klikamy na dole „Zapisz”

i przydzielamy go tylko danej klasie.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Kopia rozkładu - film


V mam dobre serce dziel si z innymi opublikowanie w asnego rozk adu dla innych nauczycieli

V.Mam dobre serce,dzielę się z innymi.Opublikowanie własnego rozkładu dla innych nauczycieli.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Otwierasz rozkład, który chcesz opublikować i uzupełniasz siatki i klikasz „Zapisz”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Teraz kliknij „Opublikuj”, potem tylko kolejne dwa dziwne pytania i rozkład opublikowany.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy do swoich rozkładów


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikając „Znajdź rozkład” i wypełniając tabelkę każdy kolega i koleżanka będą mogli pobrać rozkład.

W każdej chwili właściciel może „Usunąć publikację”.

Odznacz !


Vi przydzielenie rozk adu danej klasie

VI.Przydzielenie rozkładu danej klasie.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Otwierasz rozkład i klikasz „Przydziel”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybierasz klasę. Jeżeli jest to klasa wirtualna, tu nic nie zaznaczasz, tylko klikasz „Wirtualne klasy”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Tu zaznaczasz klasę i wybierasz poziom


Vii m j w asny nowy rozk ad

VII.Mój własny nowy rozkład.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wpisuję nazwę rozkładu


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikam kropeczkę (jeżeli trafię).


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram przedmiot i klikam dodaj;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

 • Teraz mam dwie drogi;

 • Mogę dodawać tematy w systemie;

 • Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

 • Teraz mam dwie drogi;

 • Mogę dodawać tematy w systemie;

 • Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Dodajemy do rozkładu poziomy. Jeżeli np. dany przedmiot jest tylko w klasie I i III, możemy stworzyć tylko te poziomy.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Rozwiń poziom „+” i wybierz „Dodaj temat”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Tutaj uzupełniasz temat po temacie ew. wpisując liczbę godzin, jeżeli temat ma dotyczyć więcej niż jednej lekcji klikając za każdym razem „Dodaj”. Na koniec zaś klikam „Do listy tematów”;;

?


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wracam do listy tematów


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Jeszcze tylko zmiana numeracji lekcji;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikamy „Popraw numery”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Własny rozkład - film


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

 • Teraz mam dwie drogi;

 • Mogę dodawać tematy w systemie;

 • Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Mogę stworzyć w domu plik i zaimportować tematy do dziennika;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zapisz nazwa dowolna jako typ wybierasz z listy rozwijanej „CSV (rozdzielony przecinkami)”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zapisz nazwa dowolna jako typ wybierasz z listy rozwijanej „CSV (rozdzielony przecinkami)”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram etap


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram plik


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Szukam na swoim komputerze


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikam „Dodaj”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Tematy zaimportowane


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Na dole klikam „Dalej”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

I nie zapominam o przydzieleniu

rozkładu klasie.


Viii pocz tek lekcji

VIII.Początek lekcji.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Lekcję zaczynam interfejsem lekcyjnym


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram lekcję z planu - klikając, nie po numerze lekcji (ew. wybieramy inną datę).


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikamy „Wybierz i rozpocznij lekcję”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikamy „Zaproponuj” lub wybieramy temat z rozkładu samodzielnie.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wstawia się temat w dwóch miejscach,

w tym momencie jest czas na ewentualna

zmianę tematu oznaczonego na zielono.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikam „Zatwierdź i sprawdź obecność”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikam kwadrat zaznaczając wszystkim obecność


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Sprawdzam obecność, klikając tylko przy nieobecnych.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

W tym wypadku najprawdopodobniej wychowawca sprawdził obecność tym uczniom i tak pozostawiamy sprawdzając obecność pozostałym.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Początek lekcji - film


Ix kontrola realizacji

IX.Kontrola realizacji.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram w statystykach

kontrolę realizacji;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram wszystkie przydziały i tu muszą być zera.

Najczęściej problem sprawiają realizacje ponad program. Wchodzimy w szczegóły i widzimy …


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

… datę, lekcję i klasę.

Zapisujemy sobie to na kartce i idziemy dalej.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy w dziennik, „realizacje programu”.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieramy datę, klasę,

możemy też wypełnić pozostałe pola.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wyświetlają nam się lekcje, wśród nich jest ta nasza poszukiwana. Jeżeli to my ją wstawiliśmy, w kolumnie opcje mamy „Edycja”, „Usuń”.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Zaznaczam „ Usuń frekwencję” i zatwierdzam „Tak”.


X seryjne zwolnienia

X.Seryjne zwolnienia.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy w dziennik, „seryjne zwolnienia”.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieramy klasę, lekcję, rodzaj zapisu mającego się pojawiać i okres w którym ma obowiązywać


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

„Kartoteka ucznia” – wszystkie informacje jakie należy pokazać rodzicowi, który uraczył nas nagle obecnością.


Xi d ugotrwa e zwolnienia od rodzic w

XI.Długotrwałe zwolnienia od rodziców


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy w dziennik, „realizacje programu”.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wchodzimy w dziennik, „realizacje programu”.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Jeżeli chcemy wstawić pojedynczą nieobecność;

Usprawiedliwiamy nieobecność np. chorobę tygodniową.

Klikamy każdą jedną lekcję osobno;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Pojedyncza nieobecność.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Choroba tygodniowa;


Xii oceny seryjnie z komentarzem

XII.Oceny seryjnie z komentarzem.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Oceny seryjnie i z komentarzem, wchodzimy przez „Oceny” lub przez „Interfejs lekcyjny”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Klikam „Oceny seryjnie”


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram kategorię i klikam pole komentarzy.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wstawiam komentarz i oceny. Jeżeli ktoś nie pisał mogę wstawić ocenę „0”. Wtedy w miejscu oceny pojawi się zapis „np”- nie pisał.


Xiii frekwencja seryjnie

XIII.Frekwencja seryjnie


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Ustawiamy datę a następnie „Seryjne dodanie”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieramy rodzaj jaki chcemy dodać seryjnie. Możemy dodać komentarz.

A następnie klikamy w pola z kwadracikami

i zatwierdzam „OK”.

1

2

3


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Ustawiamy datę a następnie „Seryjna zmiana”;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Wybieram z listy pola, które chcę zmienić.

Po chwili pojawią mi się kwadraciki.

Zaznaczam te, które chcę zmienić.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Teraz wybieram z listy na co chcę je zamienić

i zatwierdzam „OK”.

Mogę też wybrać „USUŃ ZAZNACZONE”, wtedy po prostu zostanie usunięty wpis

i pole pozostanie puste.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Frekwencja zmiana i poprawianie - film


Xiv zast pstwa kiedy nie wpisywa tematu i nie sprawdza obecno ci

XIV.ZastępstwaKiedy nie wpisywać tematu i nie sprawdzać obecności.


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Czytajmy!!!

U wielu osób zauważyłem wyskakujące po zalogowaniu okienko z informacją o najnowszej wersji systemu i zmianach w systemie.

Okienko, co logowanie było przez nauczyciela zamykane regularnie od 3 miesięcy.

Wystarczyło zaś wybrać z listy rozwijanej obok komunikatu pozycję „Nie pokazuj więcej”;

Bywały też 43 nieprzeczytane wiadomości w skrzynce;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

KILKA UWAG KOŃCOWYCH

* Nie wpisujemy tematu ani obecności, jeżeli brak rozkładu;

* Nie wpisujemy tematu: „Godziny do dyspozycji nauczyciela”;

* Nie usuwamy dyżurnych (mają być wpisani od września).

* W miarę możliwości wpisujemy temat zebrania z rodzicami;

* WYCHOWAWCY - NIE UZUPEŁNIAMY FREKWENCJI ZA NAUCZYCIELA;

* Nie trzymamy się ściśle ilości godzin w rozkładzie;

* Podział uczniów w klasach na informatyce, j. niemieckim

i j. angielskim jest taki sam (o podziale decyduje j. angielski)

* W każdym rozkładzie obowiązkowo przynajmniej 10h do dyspozycji nauczyciela;

* W każdym rozkładzie GDDW 20h do dyspozycji nauczyciela;

* Czytamy wiadomości w skrzynce pocztowej;


Instrukcja obs ugi dziennika e librus

Dziękuję za uwagę.

Przepraszam, że było tak nudno.

I zawsze jestem do dyspozycji.

Mariusz Trebacki

c


 • Login