Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv. Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH [email protected] Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH. Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg

Download Presentation

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv

Vibeke Hammer Madsen

Adm.direktør HSH

[email protected]


Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH

 • Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg

 • Styreverv bl.a.: Aker Kværner ASAAker Floating Production ASA VG ASSariba AS Ungt Entreprenørskap styrelederStyret for Innovasjon – ForskningsrådetEuro Commerce, Bryssel


Foredraget

 • Hva er innovasjon?

 • Finnes det innovasjon og innovatører i handelsbransjen?

 • Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen

 • Innovasjon i fremtiden


Hva er innovasjon?

 • Fornyelse gjennom forandring

  • Videreutvikling av noe bestående i en ny retning eller på en ny måte.

 • Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet.

 • I tillegg kommer:

  • Nye eller forbedrede produksjonsprosesser

  • Nye eller forbedrede forretningsmodeller og inntektsmodeller

  • Nye eller forbedrede kundeopplevelse og/eller leveranse

 • Eller som kunnskapsansvarlig i investeringsbanken Goldman Sachs sier det:

  • ”Fresh thinking that creates value.”


Hvem driver med innovasjon?

 • Forskningsrådet

 • Innovasjon Norge

 • Universiteter


Finnes det innovasjon i handelsbransjen?


Myter om bransjen

 • Den minst innovative bransjen

 • Kun en hjelpesektor

 • Ingen forskning

 • Lite bruk av teknologi

 • Lav tetthet av ”hjernekraft”

 • Ingen akademikere, kun kremmere


Men hvorfor er denne listen full av kremmere?

 • Provoserende?

 • Tankevekkende?

 • Motiverende?


Sannheten:Fordi handelsnæringen er full av innovatører


Hvordan gjør våre medlemmer det?

Omsetning


Produktivitetsveksten har vært størst i handelsnæringen

Vekst i total faktorproduktivitet

Kilde: ECON/Statistisk sentralbyrå


Norges fremtidige nasjonalformue?


Sentralbanksjefens årstale:

Handelsnæringen næring med største produktivitetsvekst de siste 20 årene

En mann har i alle fall fått det med seg


Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen

Så hvordan har dette skjedd?


Forskningsmidlene havner i det ”rustne”-triangel

 • Forskningsmidlene fra statsbudsjettet havner her

 • Forskningstettheten i industri-Norge er påfallende i forhold til hvor veksten finner sted

Forskningsrådet

LO

NHO


Så hvordan har næringen blitt ledende på innovasjon?

 • Verdikjeden har snudd; fra produksjonsorientert til markedsorientert

 • Sterkt press på innkjøpspriser presser frem behov for innovasjon

 • Mer effektiv logistikk er blitt en forutsetning

 • Handelstrender som sterk vekst i private label, endrede handelsmønstre og sviktende forbrukerlojalitet skaper også behov for å tenke innovasjon

 • Skal man være med i nettverket må man tenke innovasjon

 • Det er ikke antall patenter som avgjør graden av innovasjon


Effektivitetspress presser frem innovasjon

- Vi må effektivisere med minst 5% hvert eneste år

Jens P. Heyerdahl/ Lehmkul foredrag NHH


Kilde: Doblin Inc.USA

Type innovasjon og bidrag til verdiskaping

HØY

Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien

LEVERANSE

PROSESS

PRODUKT

FINANS

KJERNE

PROSESS

STØTTE

PROSESS

FORETN.

MODEL

NETTVERK

PRODUKT

EGENSKAP

PRODUKT

SYSTEM

SERVICE

SALGS

KANAL

BRAND

KUNDE

OPLEVELSE


..men anerkjennes innovasjonen?

 • Forskningen i denne sektoren er ikke som i industrien

 • Resultatene kommer ikke i form av produkter, men i form av kunnskap.

 • Denne ligger i hodene på hver enkelt handelsbedrift og kalles forretningshemmeligheter

 • Hvordan kan vi nå målet om forskning som 3% av BNP når en hel sektor er borte?


Hvordan kan vi være sikre på at denne produktivitetsveksten vil fortsette når vi ikke vet hvordan den har skjedd?

Her trengs det mer kunnskap


Mulige forskningsemner

 • Konsepter (slutt-) bruker/kundedrevet utvikling

 • Opplevelses-/verdiorientering

 • Branding, nettverks- og forretningsmodelldrevet utvikling

 • Verdikjeder og drivere for utvikling – overgang fra produkt- til markedsdrevet – e-handel og e-forretningsutvikling

 • Alternative verdiutviklingsmodeller og deres drivere

 • Kjedeutvikling og franchise – samspillet liten/stor og sentral/regional

 • Kjøpesenter, effekter for privat og offentlig tjenesteyting (agglomerasjon)

 • By/regional- og arbeidslivseffekter av alt det ovenstående


Innovasjon i fremtiden

 • Bransjen står overfor et innovativt veiskille

 • Hvordan skal innovasjonen øke og vokse?

 • Produktivitetsveksten har vært stor, men:

  • Henger norsk innovasjon med på internasjonale trender?

  • Tør vi å ta steget videre til morgendagens innovasjon?

   Den åpne innovasjonen?


Eksempler

 • P&G med-innovasjonslaboratorier

  • Gruppe med folk fra ulike universiteter, leverandører og eksterne innovatører

  • Belønning i form av andel av gevinst

  • Resultatet: Fra 1/5 del til halvparten av all alle nye produkter utviklet med hjelp utenfra

 • IBM har omfavnet Linux

  • Resultatet et nytt, billig og robust software

 • LEGO har inngått partnerskap med forskere fra MIT for å finne ut hvordan barn lærer

  • Resultatet en helt ny LEGO serie hvor man kan designe egne roboter og figurer


Utfordringen er tosidig:

 • Kunnskapen i bransjen er klar for innhøsting

  • Vi må holde døren på gløtt for forskere som vil lære av oss

 • Bransjen må investere for å så nye frukter

  • Vi må invitere forbrukere og kunder inn i våre innovasjonsprosesser

 • Hvordan?


Fremtiden ligger i nettverkene

 • Det er ikke forskerne som sitter på ideene, det er selskapene selv, sammen med forbrukerne som sitter på morgendagens innovasjon

 • Nettverk kan brukes til å teste ut ideer, og høste ideer.

 • Kritiske forbrukere kan bidra til at vi raskt kan filtrere ut dårlige ideer og realisere de gode.

 • Alternativet?


Innovate or die

 • Det er ikke hvor ideene unnfanges som er avgjørende, men

  • hvordan ideene bæres frem

   og

  • hvor verdiene realiseres!


Innovatørene er morgendagens enere!

Takk for meg!


 • Login