innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv
Download
Skip this Video
Download Presentation
Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv. Vibeke Hammer Madsen Adm.direktør HSH [email protected] Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH. Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innovasjon for fremtiden i et handelsperspektiv' - prentice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vibeke hammer madsen adm dir hsh
Vibeke Hammer Madsen Adm.dir HSH
 • Tidligere praksis: PA Consulting, Partner Statoil, Dir. HR & Business Support KS, forhandlinger og HR sjef Agfa Gevaert, salg
 • Styreverv bl.a.: Aker Kværner ASAAker Floating Production ASA VG ASSariba AS Ungt Entreprenørskap styrelederStyret for Innovasjon – ForskningsrådetEuro Commerce, Bryssel
foredraget
Foredraget
 • Hva er innovasjon?
 • Finnes det innovasjon og innovatører i handelsbransjen?
 • Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen
 • Innovasjon i fremtiden
hva er innovasjon
Hva er innovasjon?
 • Fornyelse gjennom forandring
   • Videreutvikling av noe bestående i en ny retning eller på en ny måte.
  • Den tradisjonelle definisjonen av innovasjon er nye eller forbedrede produkter eller tjenester introdusert i markedet.
  • I tillegg kommer:
   • Nye eller forbedrede produksjonsprosesser
   • Nye eller forbedrede forretningsmodeller og inntektsmodeller
   • Nye eller forbedrede kundeopplevelse og/eller leveranse
  • Eller som kunnskapsansvarlig i investeringsbanken Goldman Sachs sier det:
   • ”Fresh thinking that creates value.”
hvem driver med innovasjon
Hvem driver med innovasjon?
 • Forskningsrådet
 • Innovasjon Norge
 • Universiteter
myter om bransjen
Myter om bransjen
 • Den minst innovative bransjen
 • Kun en hjelpesektor
 • Ingen forskning
 • Lite bruk av teknologi
 • Lav tetthet av ”hjernekraft”
 • Ingen akademikere, kun kremmere
men hvorfor er denne listen full av kremmere
Men hvorfor er denne listen full av kremmere?
 • Provoserende?
 • Tankevekkende?
 • Motiverende?
produktivitetsveksten har v rt st rst i handelsn ringen
Produktivitetsveksten har vært størst i handelsnæringen

Vekst i total faktorproduktivitet

Kilde: ECON/Statistisk sentralbyrå

en mann har i alle fall f tt det med seg
Sentralbanksjefens årstale:

Handelsnæringen næring med største produktivitetsvekst de siste 20 årene

En mann har i alle fall fått det med seg
kunnskap om innovasjon i handelsbransjen
Kunnskap om innovasjon i handelsbransjen

Så hvordan har dette skjedd?

forskningsmidlene havner i det rustne triangel
Forskningsmidlene havner i det ”rustne”-triangel
 • Forskningsmidlene fra statsbudsjettet havner her
 • Forskningstettheten i industri-Norge er påfallende i forhold til hvor veksten finner sted

Forskningsrådet

LO

NHO

s hvordan har n ringen blitt ledende p innovasjon
Så hvordan har næringen blitt ledende på innovasjon?
 • Verdikjeden har snudd; fra produksjonsorientert til markedsorientert
 • Sterkt press på innkjøpspriser presser frem behov for innovasjon
 • Mer effektiv logistikk er blitt en forutsetning
 • Handelstrender som sterk vekst i private label, endrede handelsmønstre og sviktende forbrukerlojalitet skaper også behov for å tenke innovasjon
 • Skal man være med i nettverket må man tenke innovasjon
 • Det er ikke antall patenter som avgjør graden av innovasjon
effektivitetspress presser frem innovasjon
Effektivitetspress presser frem innovasjon

- Vi må effektivisere med minst 5% hvert eneste år

Jens P. Heyerdahl/ Lehmkul foredrag NHH

slide18

Kilde: Doblin Inc.USA

Type innovasjon og bidrag til verdiskaping

HØY

Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90 prosent av verdien

LEVERANSE

PROSESS

PRODUKT

FINANS

KJERNE

PROSESS

STØTTE

PROSESS

FORETN.

MODEL

NETTVERK

PRODUKT

EGENSKAP

PRODUKT

SYSTEM

SERVICE

SALGS

KANAL

BRAND

KUNDE

OPLEVELSE

men anerkjennes innovasjonen
..men anerkjennes innovasjonen?
 • Forskningen i denne sektoren er ikke som i industrien
 • Resultatene kommer ikke i form av produkter, men i form av kunnskap.
 • Denne ligger i hodene på hver enkelt handelsbedrift og kalles forretningshemmeligheter
 • Hvordan kan vi nå målet om forskning som 3% av BNP når en hel sektor er borte?
her trengs det mer kunnskap
Hvordan kan vi være sikre på at denne produktivitetsveksten vil fortsette når vi ikke vet hvordan den har skjedd?Her trengs det mer kunnskap
mulige forskningsemner
Mulige forskningsemner
 • Konsepter (slutt-) bruker/kundedrevet utvikling
 • Opplevelses-/verdiorientering
 • Branding, nettverks- og forretningsmodelldrevet utvikling
 • Verdikjeder og drivere for utvikling – overgang fra produkt- til markedsdrevet – e-handel og e-forretningsutvikling
 • Alternative verdiutviklingsmodeller og deres drivere
 • Kjedeutvikling og franchise – samspillet liten/stor og sentral/regional
 • Kjøpesenter, effekter for privat og offentlig tjenesteyting (agglomerasjon)
 • By/regional- og arbeidslivseffekter av alt det ovenstående
innovasjon i fremtiden
Innovasjon i fremtiden
 • Bransjen står overfor et innovativt veiskille
 • Hvordan skal innovasjonen øke og vokse?
 • Produktivitetsveksten har vært stor, men:
  • Henger norsk innovasjon med på internasjonale trender?
  • Tør vi å ta steget videre til morgendagens innovasjon?

Den åpne innovasjonen?

eksempler
Eksempler
 • P&G med-innovasjonslaboratorier
  • Gruppe med folk fra ulike universiteter, leverandører og eksterne innovatører
  • Belønning i form av andel av gevinst
  • Resultatet: Fra 1/5 del til halvparten av all alle nye produkter utviklet med hjelp utenfra
 • IBM har omfavnet Linux
  • Resultatet et nytt, billig og robust software
 • LEGO har inngått partnerskap med forskere fra MIT for å finne ut hvordan barn lærer
  • Resultatet en helt ny LEGO serie hvor man kan designe egne roboter og figurer
utfordringen er tosidig
Utfordringen er tosidig:
 • Kunnskapen i bransjen er klar for innhøsting
  • Vi må holde døren på gløtt for forskere som vil lære av oss
 • Bransjen må investere for å så nye frukter
  • Vi må invitere forbrukere og kunder inn i våre innovasjonsprosesser
 • Hvordan?
fremtiden ligger i nettverkene
Fremtiden ligger i nettverkene
 • Det er ikke forskerne som sitter på ideene, det er selskapene selv, sammen med forbrukerne som sitter på morgendagens innovasjon
 • Nettverk kan brukes til å teste ut ideer, og høste ideer.
 • Kritiske forbrukere kan bidra til at vi raskt kan filtrere ut dårlige ideer og realisere de gode.
 • Alternativet?
innovate or die
Innovate or die
 • Det er ikke hvor ideene unnfanges som er avgjørende, men
  • hvordan ideene bæres frem

og

  • hvor verdiene realiseres!
ad