Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások - PowerPoint PPT Presentation

Fontosabb 2013 vi vk zi ad t rv ny v ltoz sok
Download
1 / 63

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások. S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó. ÚJ: Szabad vállalkozási zóna.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fontosabb 2013 vi vk zi ad t rv ny v ltoz sok

Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások

S. Csizmazia Györgykönyvvizsgáló, okleveles adószakértőMKVK OK Kft.


T rsas gi ad

Társasági adó


J szabad v llalkoz si z na

ÚJ: Szabad vállalkozási zóna

A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség

27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet!

 • Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely

 • Május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült


Fejleszt si ad kedvezm ny a szabad v llalkoz si z n ban

Fejlesztési adókedvezmény a szabad vállalkozási zónában

 • A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.


Bejelent s a fejleszt si kedvezm ny alapj ul szolg l beruh z sr l

Bejelentés a fejlesztési kedvezmény alapjául szolgáló beruházásról

 • Az adózó a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy

 • a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe.

 • Azonban a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni a beruházás befejezésének a napját.


J l tv ny csapatsport fejleszt se rdek ben l trej tt k zhaszn alap tv ny

ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány

Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül

2013-ban évközi szigorítás !

4. § 43/a. pont


L tv ny csapatsport t mogat s 2013 as vk zi szigor t sa 05 19 t l

Látvány-csapatsport támogatás 2013-as évközi szigorítása ! (05.19-től)

 • A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan.

 • Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja.

 • A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg!

 • Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni

 • Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése!

 • A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész.

Elérhető adóelőny

10 %, vagy 19 %-ról

lecsökken

2,5 %, vagy 4,75 %-ra 


P lda 2013 ban 10 os tao mellett

Példa 2013-ban (10 %-os Tao mellett)

 • Támogatás összege: 10.000 e Ft

  • Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft

 • Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft

 • Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft

 • Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)!


El ad m v szeti szervezet t mogat sa

Előadóművészeti szervezet támogatása

 • Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 %

 • Támogatási igazolás: (02.01-től)

  • max. az előadó-művészeti szervezet EGT-tagállamban a tárgyévet megelőző évben(a tárgyévi helyett) tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-a.

 • Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatott előadó-művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.

 • Az ezzel ellentétes megállapodás semmis!


Nem a v llalkoz si tev kenys g rdek ben felmer l egyes k lts gek r ford t sok

Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

 • Az a költség, ráfordítás, amely

  • a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban,

  • az új Btk. szerinti vesztegetés és annakelfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés,

   bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.


Pontos t s 08 01 t l

Pontosítás (08.01-től)

 • Egyház  Egyházi jogi személy

 • Az „egyház” fogalma törlésre került a Tao. tv-ben

 • Egyházi jogi személy (2011. évi CCVI. törvény alapján):

  • a bevett egyház (össz. 27. db) és

  • annak belső egyházi jogi személye

  • A vallási közösség nem tartozik ide!!!

 • Az 5. alaptörvény módosítással várhatóan újra változik majd.


A transzfer r nyilv ntart s v ltoz sa 22 2009 pm rend 06 21 t l adminisztr ci s enyh t sek

A Transzferár nyilvántartás változása (22/2009 PM rend.) 06.21-től adminisztrációs enyhítések

 • Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3-7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett.

  • Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben

 • Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél

  • Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni

  • A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni!

 • Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges


Szem lyi j vedelemad

Személyi jövedelemadó


Nem sz m t j vedelemnek 08 05 t l

Nem számít jövedelemnek (08.05-től)

 • a jogszerűen szervezett, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött

  • sorsolásos játékból,

  • a sorsjátékból,

  • a játékkaszinóból,

  • a bukmékeri rendszerű fogadásból,

  • a lóversenyfogadásból,

  • bingójátékból,

  • a kártyateremben szervezett kártyajátékból, valamint

  • a távszerencsejátékból

   származó nyeremény.

 • Már nincs pénznyerő automata.


Kamat j vedelem 08 01 t l

Kamat jövedelem (08.01-től)

 • Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

  • beváltásából,

  • visszaváltásából,

  • átruházásából származó jövedelmek esetén.

 • Kizárólag a 2013. augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat.

 • Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé.

 • Miért éri meg?

  • Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében.


Egy b indokkal ad mentes 08 01 t l

Egyéb indokkal adómentes (08.01-től)

 • a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve,

 • hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor.

 • Megszűnt a jövedelem korlát!


B ren k v li juttat sok

Béren kívüli juttatások


Fontosabb 2013 vi vk zi ad t rv ny v ltoz sok

 • Adóterhelés: 35,7 %

  • Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után

  • 16 % Szja (1308A-01-01 lap 3. sor)

  • 14 % EHO (1308A-01-01 lap 14. sor)

 • Nem változott, hogy évente max. 500.000,- Ft

  • Időarányosan naptári naponként

  • Többes jogviszonynál együttesen

  • Felette lévő rész átkerül a 70. §-ba (51,17 %)

  • Kivéve, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg!


B ren k v li juttat sok lehetnek

Béren kívüli juttatások lehetnek

 • Üdülési szolgáltatás

 • Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány

 • Iskolakezdési támogatás

 • Helyi utazási bérlet

 • Iskolarendszerű képzés

 • Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás

 • Önkéntes, önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. Támogatás

 • SZÉP kártya 


Mire k lthet nk a sz p k rtya alsz ml ir l 07 01 t l

Mire költhetünk a SZÉP kártya alszámláiról? (07.01-től)

 • Szálláshely alszámla:

  • szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),

  • belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),

  • a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,

  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is),

  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység .

 • Vendéglátás alszámla:

  • éttermi és mozgó vendéglátás,

  • egyéb vendéglátás,

  • szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),

  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is),

  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység .

 • Szabadidő alszámla:

  • szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),

  • szabadidős tevékenységek, stb.


Egyes meghat rozott juttat sok

Egyes meghatározott juttatások

 • Marad minden a régiben

 • Kivéve:

  • 2013-tól nem tartozhat bele a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány!!!

  • Ezek 2013-tól jogviszonyos jövedelmek !!!

 • Adózása marad

  • Juttatás 19 %-kal növelt rész után

   • 16 % szja (1308A-01-01 lap 2. sor)

   • 27 % eho (1308A-01-01 lap 15. sor)

  • Összesen 51,17 % adóterhelés


2013 ban v k zben j b ren k v li juttat s 05 19 t l

2013-ban év közben új béren kívüli juttatás (05.19-től)

 • Öpt. szabályai alapján

 • Önkéntes pénztárba fizetett adomány

  • Munkáltató fizetheti

  • Munkavállaló és hozzátartozói részére

  • Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül

  • Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér

  • Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg

   • A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba

  • 500.000-es korlátba nem tartozik bele!!!

  • Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás!

 • Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás adómentes!


Ad mentes juttat sok

Adómentes juttatások

 • 50 ezer forintig a kulturális szolgáltatás a sportbelépővel együtt !

  Kulturális szolgáltatásnak minősül a belépőjegy, bérlet:

  • muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására,

  • színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra,

  • közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére

  • illetve a könyvtári beiratkozási díj.

  • NAV állásfoglalás alapján csak élőszereplős programok lehetnek!

 • Pénzügyi intézmény által elengedett devizatartozás, ha az átlagkereset a minimál-nyugdíj négyszeresét nem éri el.

 • Munkába járással kapcsolatos költségvetési támogatás


Munkahelyv delmi akci terv 2013 vi int zked sei

Munkahelyvédelmi akcióterv 2013. évi intézkedései


Szakk pzetts get nem ig nyl munkak rben foglalkoztatott munkav llal k ad kedvezm nye

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye

 • A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet.

 • FEOR 9-es

 • Törthónapra is érvényesíthető


25 v alattiak s 55 v felettiek foglalkoztat s nak t mogat sa

25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása

 • Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal (erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében.

 • Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.

 • Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja.


Tart san ll skeres k kedvezm nye

Tartósan álláskeresők kedvezménye

 • Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartották nyilván.

 • A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni!

 • ÁFSZ igazolás kell.

 • 2013-tól létesített munkaviszonyra lehet alkalmazni.

 • A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt,

  a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.


Gyed gyes gyet ut n ill gyes gyet mellett munk ba visszat r k foglalkoztat sa

Gyed, gyes, gyet után, ill. gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása

 • A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % adókedvezmény,

 • a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % adókedvezményt vehet igénybe.

 • Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani.


A szabad v llalkoz si z n kban m k d v llalkoz sok ad kedvezm nye 07 01 t l

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye(07.01-től)

 • A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében,

 • 14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében

 • A tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található.

 • A létszám megtartása feltétel!

 • A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén

 • Már nem kell nagy értékű beruházás!

 • Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató


Kutat k foglalkoztat sa ut n j r ad kedvezm ny

Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

 • Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely,

 • Kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a.


Korl toz sok

Korlátozások

 • START + új kedvezmények együtt: NEM!

 • START PLUSZ, -EXTRA, -BÓNUSZ + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN!

 • Karrier Híd Program + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN!

 • Új kedvezmények + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: NEM!


Szakk pz si hozz j rul s kedvezm nye

Szakképzési hozzájárulás kedvezménye

 • Adóalap kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, max havi 100.000 Ft-ig a (részmunkaidősnél arányosan)

  • 25 év alatti és 55 év feletti személyek,

  • tartósan álláskereső személyek,

  • anyasági ellátásból visszatérő, vagy közben foglalkoztatott személyek,

  • szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott személyek

   foglalkoztatása esetén.

 • Kutatóknál 500.000,- Ft-ig adóalap kedvezmény.


Egy ni v llalkoz k minimum j rul k alap 07 01 t l

Egyéni vállalkozók minimum járulék alap 07.01-től

 • GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó

  • Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja

  • Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után

  • Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után

 • DE,

  • Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél

   • általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni!


Tal nyad s ev 36 r s munkaviszony mellett 07 01 t l

2013. 06. 30-ig

10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után

7 % egészségbiztosí-tási járulék a minimálbér 150 %-a után

27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után

2013. 07. 11-től

Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a

10 % nyugdíjjárulékot,

7 % egészségbiztosí-tási járulékot,

27 % szocho-t

Átalányadós EV 36 órás munkaviszony mellett (07.01-től)


Eg szs g gyi hozz j rul s

Egészségügyi hozzájárulás

 • 08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett

 • Kamatjövedelmeket:

  • bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam;

  • a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem;

  • nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese);

  • a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja;

  • a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja;

  • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.


Nem kell a 6 os eho t megfizetni

Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni

 • a 0 % Szja-s kamatjövedelem;

 • az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata);

 • az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban;

 • TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg


Stabilit s megtakar t si sz mla smsz ad amnesztia

Stabilitás megtakarítási számla (SMSZ) – adóamnesztia

 • A Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint

 • Mo. külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében

  • Min. 5 M Ft befizetésével, vagy átutalásával nyithat kizárólag természetes személy (akár többet is), melyet a befizetés időpontjában belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni!

  • Az SMSZ stabilitás megtakarítási értékpapír-számlából és stabilitás megtakarítási pénz-számlából áll.

  • Csak a Magyar Állam, illetve az EGT más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírt lehet venni, melynek hozama után a kamatjövedelemre vonatkozó adókötelezettség van.

  • Tőkekivonás során keletkező adókötelezettség:

   • 3 éven belül a kifizetett összeg 200 %-a után

   • 3-4 éven belül kifizetett összeg 100 %-a után

   • 4-5 éven belül kifizetett összeg 50 %-a után

   • 5 év után kifizetett összeg 0 %-a után!

 • Részletszabályokról a rendelet folyamatban van.


Illet kt rv ny v ltoz sai

Illetéktörvény változásai

 • Öröklés és ajándékozás esetén egységes illetékmérték

  • Általános esetben 18 % ! (nincs érték szerinti differenciálás)

  • Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 %

 • Egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás továbbra is illetékmentes.


2013 as vk zi m dos t s 04 21 t l

2013-as évközi módosítás (04.21-től)

 • Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól:

  • lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés

 • Új eljárási illetékmentesség:

  • az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány


Aj nd k bejelent se

Ajándék bejelentése

 • 13 AVBA nyomtatványon

 • Ha az ajándékról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja!  30 napon belül!

 • Nincs visszamenőleges illeték a korábbi illetékmentes ajándék bejelentésének elmulasztása esetén!

 • Nem kell bejelenteni a következő ajándékozást:

  • amely után adót, járulékot kell fizetni;

  • munkavállaló részére adott ingyenes, adómentes juttatások;

  • pénzügyi szervezet 10.000,- Ft-ot meg nem haladó követelésének elengedése (követelés megszűnjön);

  • a közüzemi díjtartozás elengedése, feltéve, hogy a magánszemély és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme max az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszerese;

  • egyenes ági rokontól kapott ajándék!;

  • Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés;

  • rögzített árfolyamon történt végtörlesztés miatt a lakóingatlanon alapított jelzálogjog megszűnésével együtt elengedett követelés.


Aut zzunk egy kicsit

Autózzunk egy kicsit!

Egy kis áfa és cégautóadó


Szgk ra vonatkoz szab lyok

Szgk-ra vonatkozó szabályok

 • Személygépkocsi?

  • VTSZ 8703 !!!

   • Személy(ek) szállítására való

   • Vezetővel együtt max. 9 főt

   • Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy

   • Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G


Szgk s az fa

Szgk és az Áfa

 • Beszerzés esetén:

  • Főszabályként az áfa nem levonható

  • Levonási jog:

   • Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban

   • Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban

   • Továbbértékesítési célból (árukészlet)

  • EU-s beszerzés esetén:

   • Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max. 6000 km)

   • Áfa fizetési kötelezettség


Szgk s az fa1

Szgk és az Áfa

 • Értékesítés 04. 20-ig:

  • Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes

  • Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség

 • Értékesítés 04. 21-től:

  • Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz-től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy , árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes!

  • Feltétel:

   • Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna 


A szem lyg pkocsik zemeltet s hez kapcsol d szolg ltat sok f ja 2013 t l

A személygépkocsik üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfája 2013-tól

 • A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le.

 • Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható.

 • Főkötelem – mellékkötelem !!! Áru – szolgáltatás


K zleked si eszk z b rbead sa 2013 t l eu s szab ly

Közlekedési eszköz bérbeadása 2013-tól (EU-s szabály)

 • Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó)

 • Nem adóalany részére

 • A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye!

 • Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye.


Szgk s a c gaut ad gjt 2013 as vk zi v ltoz sai

Szgk és a Cégautóadó (Gjt.)2013-as évközi változásai

 • Új fogalom a tartós bérletbe adott személygépkocsi:

  • az a személygépkocsi, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték.

 • Nincs cégautóadó az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsira, amely után kizárólag écs-t számoltak el.

 • Szgk. tartós bérbeadásnál a cégautóadó alanya nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjárműadó alanya.

 • A július 1-től hatályos szerződések esetén


M g egy kis fa

Még egy kis Áfa


El legfizet s eu s term k rt kes t shez kapcsol d an

Előlegfizetés EU-s termékértékesítéshez kapcsolódóan

 • Az adómentes EU-s értékesítés esetén az előlegként átadott összeg áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

 • Tehát az eladó nem köteles az átvett összegről számlát kibocsátani,

 • és az összesítő nyilatkozatban sem kell azt feltüntetnie!


Id szakos elsz mol s al tartoz k z ss gen bel li ad mentes term k rt kes t s eset n

Időszakos elszámolás alá tartozó, Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén

 • Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül:

  • Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik

  • Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik

  • Tehát vélelmezett teljesítési időről van szó!


Elektronikus sz mla

Elektronikus számla

 • Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik.

 • A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is.

  • Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző)

 • Elektronikus megőrzési kötelezettség!


Sszes t jelent s lek rdez se

Összesítő jelentés lekérdezése

 • 1365M nyomtatvány

 • Bejelentési kötelezettség (áfa 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja):

  • Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó)

  • Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel során

   • az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó)

   • Egyedi értékhatár alatti beszerzési számlák esetén, ha az összevont levonható áfa az értékhatárt eléri, vagy meghaladja.

 • 2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a más adózók áfa összesítő jelentéseiben bevallott, a lekérdezőre - mint vevőre, vagy eladóra - vonatkozó adatok


2013 prilis 1 t l

2013. április 1-től

 • FAD: élősertés + egész és hasított félsertés frissen, hűtve, v. fagyasztva.

 • Pénztárgépek elektronikusan összekötve az dóhatósággal – adatszolgáltatás

  • augusztus 31-e is törlésre került

   2013. július 1-től

 • Horvátország EU tag!


Kata s kiva

KATA és KIVA


Kata v laszt sa 04 21 t l

KATA választása 04.21-től

 • Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti

  • 68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett

 • Tehát lehet bevétele:

  • 66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből

  • 66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből

 • Bejelentkezés nyomtatványai:

  • 13T201 - Egyéni cég, KKT., Bt.

  • 13T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd

  • 13T101E - egyéni vállalkozók


Kiva 04 21 t l 1 2

KIVA 04. 21-től (1/2)

 • Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba

  • A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (13T203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik.

 • Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál:

  • Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft

  • FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft

  • Részmunkaidősöknél időarányosan!


Kiva 04 21 t l 2 2

KIVA 04. 21-től (2/2)

 • Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek:

  • Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel).

  • Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel.

  • A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel

 • KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek:

  • A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel)

  • A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel)

  • A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel)

  • A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel)

  • A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)


P nz gyi tranzakci s illet k vk zi v ltoz sai

Pénzügyi tranzakciós illeték évközi változásai

 • Illetékköteles műveletek:

  • átutalás,

  • beszedés,

  • készpénzkifizetés fizetési számláról,

  • készpénzbefizetés,

  • okmányos meghitelezés,

  • a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása,

  • kölcsöntörlesztés,

  • pénzváltási tevékenység.


A p nz gyi tranzakci s illet k m rt ke

A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke

 • a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint;

 • ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési műveletek esetében;

  És ahol megszűnt a 6 ezer forintos felső korlát:

 • ha az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt),

 • a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 %-a (korábban 0,3 % volt), a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén.

 • A csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek!


T vk zl si ad 08 01 i v ltoz sa

Távközlési adó 08.01-i változása

 • Telefonhívás esetén, ha azt:

  • magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc,

  • nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 3 Ft/megkezdett perc.

 • SMS küldés esetén, ha azt:

  • magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik, akkor 2 forint/darab,

  • nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab.

 • De együtt max.

  • magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám,

  • nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám.


Mentes a t vk zl si ad al l

Mentes a távközlési adó alól

 • a segélyhívás,

 • adománygyűjtő szám hívása,

 • üzenetküldés adománygyűjtő számra,

 • a teszthívás, teszt-SMS,

 • magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.


Fel gyeleti d j romkocsma ad 1 2

Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 1/2

 • Kereskedelmi törvény írja elő

 • A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja:

  • az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint

  • a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek éjszakai (24 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.

 • Felügyeleti díj:

  • Max. 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg, de meximum az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-a.

  • A felügyeleti díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő.

  • A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.


Fel gyeleti d j romkocsma ad 2 2

Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 2/2

 • Felügyeleti díj felhasználása:

  • kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező - az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott! - közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására.

 • Világörökségi helyszínek:

  • Budapest – a Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út

  • Hollókő ófalu és környezete

  • Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai

  • Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságés természeti környezete

  • Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta

  • Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője

  • Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertő-táj)

  • Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj


 • Login