Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Download
1 / 69

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Eksempler med alternativer Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer Formål med eksemplerne i teksten Ny struktur. Eksempelsamling Struktur. Generelt Flugtvejsforhold Konstruktive forhold Brandtekniske installationer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eksempelsamling om brandsikring af byggeri' - prem


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempler med alternativer

Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer

Formål med eksemplerne i teksten

Ny struktur


Eksempelsamling struktur
EksempelsamlingStruktur

 • Generelt

 • Flugtvejsforhold

 • Konstruktive forhold

 • Brandtekniske installationer

 • Brand- og røgspredning

 • Redningsberedskabets indsatsmulighed


Eksempelsamling om brandsikring af byggeri generelt
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - Generelt

 • Brandstrategi for bygningen

  • Mål og principper for det ønskede brandsikkerheds niveau

  • Bygningens udformning og anvendelse

  • Evakueringsstrategi

  • Brandsikringssystemer


Eksempelsamling brandteknisk dokumentation
Eksempelsamling Brandteknisk dokumentation

 • Bygningens placering på grunden

  • Situationsplan, brandmæssig adskillelse i forhold til skel og andre bygninger på samme grund

 • Flugtvejsforhold

  • Flugtvejsstrategi, total evakuering, zone evakuering, sikkert sted, det fri


 • Eksempelsamling om brandsikring af byggeri1
  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  • Brandteknisk dokumentation (II)

   • Dokumentation byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber

   • Kontrolplan for bygningen og installationer

   • Anvendte standarder mv.


  Bygningsdele og materialer
  Bygningsdele og materialer

  Dokumentation af brandmæssige egenskaber

  • En beregning

  • En brandprøvning efter gældende standarder

  • CE-mærkning

  • Kommissionsbeslutninger

  • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed


  1 6 brug af brandtekniske installationer
  1.6 Brug af brandtekniske installationer

  Nye standarder

  Henvisning til www.EBST.dk


  Information flugtvejsforhold
  InformationFlugtvejsforhold


  Eksempelsamling flugtvejsforhold
  EksempelsamlingFlugtvejsforhold

  • Generelt

  • Antal flugtveje

  • Bredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje

  • Udformning af flugtveje samt døre til og i flugtveje

  • Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  • Passager i brandceller

  • Redningsåbninger

  • Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser


  Flugtvejsforhold generelt
  FlugtvejsforholdGenerelt

  • Flugtveje

   • Gangarealer, flugtvejsgange, flugtvejstrapper

   • Anvendes kun til trafik

   • Gange kan dog indrettes til andre formål

   • ikke gennem anden bolig- eller erhvervsenhed (evt. udlagt som fællesareal)

   • Elevatorer, rullende fortove, automatiske døre mv. kun anvendes, hvis de ikke blokerer


  Kapitel 3 2 adgangsforhold
  Kapitel 3.2Adgangsforhold

  • Døre min. 77 cm fri bredde

  • Gange, altangange, forrum, plads foran elevatorer min. 1,3 m

  • Trapper min 1,0 m

  • Reposer min. 1,3 m

   • Værn ved luftsluser og altangange min. 1,2m


  Kap 3 bygningens indretning ny
  Kap. 3 Bygningens indretning NY

  3.2.2 stk. 1

  Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m.

  (3.2.2 stk.1)

  De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje.  Flugtvejsprincipper1
  Flugtvejsprincipper

  + Undervisningslokaler med øget brandrisiko


  Flugtvejsprincipper2
  Flugtvejsprincipper

  Mere end 150 personer - evt. yderligere en flugtvej pr. 200 personer


  Flugtvejsforhold antal flugtveje
  FlugtvejsforholdAntal flugtveje

  Brandceller med én flugtvej

  • Brandceller i anvendelseskategori 1 med et areal på under 150 m2 og beregnet til få personer.

  • Brandceller i anvendelseskategori 1, 2, 4 og 5, hvor underkant af redningsåbning er tæt på terræn, hvilket typisk er op til 2,0 m over terræn.

  • Boliger i anvendelseskategori 4.


  Flugtvejsforhold antal flugtveje1
  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje2
  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje3
  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje4
  FlugtvejsforholdAntal flugtveje

  • Brandceller i to etager

   • Udgange på begge etager

  • Gårdarealer, tagterrasser mv

   • To udgange


  2.2 Antal flugtveje

  Tabel 2.1

  *Se afsnit 2.3 vedrørende fri bredde.

  ** Døre til flugtveje fra en brandcelle kan ofte anses for at være uafhængige, hvis de ligger i en afstand af mindst 5 meter.


  Flugtvejsforhold bredde af flugtveje samt d re til og i flugtveje
  FlugtvejsforholdBredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje

  • Minimumskrav i kap. 4 (niveaufri adgang)

  • Bygninger med mange personer min. 10 mm pr. person, som fordeles ligeligt, dog under hensyn til normalt adfærdsmønster

  • Rum til mere end 150 personer min. 2 personer ud samtidigt. Dvs. døre min. 1,2 m.

  • Døre fra opholdsrum i anv. Kat. 6 min. 1,2 m og gange min. 2,4 m.

  • Håndlister


  Eksempelsamling flugtvejsforhold1
  EksempelsamlingFlugtvejsforhold

  Pladsfordelingsplaner


  Brandm ssig adskillelse af flugtveje
  Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  Døre samme brandmodstandsevne som væg, dog

  • Dør i brandsektionsvæg mellem gange, der er flugtvej E 60-C (F-60)

  • Dør mellem gang der er flugtvej og de rum som den betjener

   EI2 30 (BD-dør 30 M), dog EI2 30-C (BD-dør 30) mod depotrum o.lign.

  • Dør mellem flugtvejsgang og baderum/wc-rum mv. ingen krav


  Brandm ssig adskillelse af flugtveje1
  Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  • Dør mellem trapperum eller elevatorskakt og flugtvejsgang

   E 30-C (F-dør 30)

  • Døre til opdeling af flugtvejsgange pr. 50 m, dog 25 m natopholds-bygninger

   CSa Selvlukkende røgtæt dør  Trapper trapperum elevatorskakte og luftsluser
  Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser

  Adgang til kælder fra trapperum

  Over håndstigeredningshøjde - over det fri

  Undtagen boliger med altaner og inden for drejestige højde

  Adgang til kælder fra

  elevatorskakt


  Sikkerhedstrappe og luftsluser
  Sikkerhedstrappe og luftsluser

  Sikkerhedstrappe - eget trapperum uden brændbart materiale bortset fra håndlister

  Luftsluse - åben mod facaden til udluftning af røg


  Bygningsdele og materialer1
  Bygningsdele og materialer

  Dokumentation af brandmæssige egenskaber

  • En beregning

  • En brandprøvning efter gældende standarder

  • CE-mærkning

  • Kommissionsbeslutninger

  • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed


  Brandklassifikation
  Brandklassifikation

  Hidtidige system Europæiske system

  Materiale Reaktion på brand

  Beklædninger Brandbeskyttelsessystem

  Brandmodstandsevne Brandmodstandsevne

  Brandbeskyttelsessystem

  Gulvbelægninger Gulvbelægninger

  Tagdækninger Tagdækninger


  Reaktion på brand

  A1 Ingen tillægsklasser

  A2

  B s1, s2, s3

  C d0, d1, d2

  D

  E d2

  F

  Tillægsklasser

  s1, s2, s3 Røgproduktion,

  d0, d1, d2 Brændende dråber og partikler

  }

  Materiale klasse

  Ubrændbart

  Klasse A og B materiale


  Brandklassifikation1
  Brandklassifikation

  Reaktion på brand, eksempler på klassifikationer

  A2 - s1, d0 Ubrændbart

  B - s1, d0 Klasse A

  D - s2, d2 Klasse B


  Brandklassifikation gulvbel gninger
  BrandklassifikationGulvbelægninger

  Hidtidige Europæiske

  Klasse G Gulvbelægning A1fl

  A2fl

  Bfl

  Cfl Dfl Dfl-s1

  Efl Ffl

  A2fl-Dfl kombineres med s1(begrænset røg) eller s2 (ingen krav tilrøg)


  Brandklassifikation tagd kninger
  BrandklassifikationTagdækninger

  Hidtidige Europæiske

  Klasse T tagdækning Broof(t1)

  Froof(t1)

  Broof(t2)

  Froof(t2)

  Broof(t3)

  Croof(t3)

  Droof(t3)

  Froof(t3)


  Classified without further testing classified without testing
  Classified without further testingClassified without testing

  • Euroklasse A materialer

  • Tagdækninger

  • Træbaserede plader

  • Solid wood panels

  • High-pressure decorative laminates

  • Mineral wool products

  • Strutual timber

  • Plastisol coated steel

  • Metal faced sanwich panels

  • Gypsum plasterboard

  • Resilient textile and laminate floor coverings


  Konstruktionstr
  Konstruktionstræ

  Konstruktionstræ: Visuelt og maskinelt sorteret med densitet min. 350 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

  Limtræ med densitet min. 380 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

  D-s2, d0


  Brandklassifikation brandmodstandsevne
  BrandklassifikationBrandmodstandsevne


  Brandklassifikation brandmodstandsevne1
  Brandklassifikation Brandmodstandsevne

  Hidtidige system Europæiske system

  BS R Bæreevne

  BD E Integritet

  F I Isolation

  W Stråling

  M Mekanisk påvirkning

  C Selvlukkende

  S Røggennemtrængning


  Brandklassifikation brandmodstandsevne2
  BrandklassifikationBrandmodstandsevne

  Hidtidige Europæiske

  BS 60 R 60 A2-s1, d0 (bærende)

  REI 60 A2-s1, d0 (bærende og adskillelende)

  EI 60 A2-s1, d0 (Ikke-bærende men adskillelende)

  BD 60 R 60 (bærende)

  REI 60 (bærende og adskillelende)

  EI 60 (Ikke-bærende men adskillelende)

  F60 E60


  Brandklassifikation brandbeskyttelsessystem
  BrandklassifikationBrandbeskyttelsessystem

  K1 10, K2 30, K260

  Klasse 1 Beklædning K1 10 B-s1,d0

  Klasse 2 Beklædning K1 10 D-s2,d2

  Brandbeskyttel- K2 30 eller K2 60

  sessystem 30, 60  Eksempelsamling konstruktive forhold
  Eksempelsamling europæiske brandklasserKonstruktive forhold

  Isoleringsmaterialer i konstruktioner

  • Definition 300 kg/m3

  • Lempelser

   • Klasse A generelt / Klasse B udvidet anvendelse


  Beregningsmetoderne inputdata
  Beregningsmetoderne europæiske brandklasserInputdata


  Beregningsmetoderne inputdata1
  Beregningsmetoderne europæiske brandklasserInputdata

  Kontor?


  Brandbelastning kontorer
  Brandbelastning kontorer europæiske brandklasser


  Brandfors g initial fires kontor
  Brandforsøg europæiske brandklasserInitial Fires Kontor


  Brandfors g nist sp1021
  Brandforsøg europæiske brandklasserNIST- SP1021


  Brandfors g nist sp10211
  Brandforsøg NIST- SP1021 europæiske brandklasser


  Eksempelsamling brandtekniske installationer
  Eksempelsamling europæiske brandklasserBrandtekniske installationer

  • Anlægstyper

  • Valg af brandtekniske installationer

  • Skema over krav


  Eksempelsamling brandtekniske installationer1
  Eksempelsamling europæiske brandklasserBrandtekniske installationer

  • Anlægstyper

   • ABA, AVS, røgalarmanlæg, varslingsanlæg, brandventilation og røgudluftning, ABDL, flugtvejs- og panikbelysning, skilte og markeringer, slangevinder, redningselevator

  • Valg af brandtekniske installationer

  • Skema over krav


  Brandtekniske installationer
  Brandtekniske installationer europæiske brandklasser

  DS/EN 12101

  • Effektivitetsfaktor er 0,4, hvis åbning ikke er testet

  • Forklaringer

  • Kort kollapstid


  Eksempelsamling brand og r gspredning
  Eksempelsamling europæiske brandklasserBrand- og røgspredning

  • I det rum, hvor branden opstår

  • I den bygning, hvor branden opstår eller til andre bygninger på samme grund

  • Til bygninger på anden grund


  Eksempelsamling brand og r gspredning1
  Eksempelsamling europæiske brandklasserBrand- og røgspredning

  • Antændelse/udluftning

  • Indvendige overflader – Nedhængte lofter

  • Udvendige overflader – Tagdækninger

  • Brandmæssig opdeling – Brandceller/Brandsektioner

  • Afhængigt af installationer

  • Trapperum mv.

  • Gennembrydninger

  • Stabilitet

  • Brandkam

  • Vinkelsmitte


  Eksempel samling brand og r gspredning
  Eksempel-samling europæiske brandklasserBrand- og røgspredning


  Brandsektionsstørrelser europæiske brandklasser


  Brandsektionsstørrelser europæiske brandklasser


  Brandsektionsstørrelser europæiske brandklasser


  Brandsektionsstørrelser europæiske brandklasser


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed
  Eksempelsamling europæiske brandklasserRedningsberedskabets indsatsmulighed

  • Adgangs- og tilkørselsmuligheder

  • Røgventilation

  • Slukningsmulighed

  • Evakuering fra høje bygninger


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed1
  Eksempelsamling europæiske brandklasserRedningsberedskabets indsatsmulighed


  Røgudluftning trappe mv. europæiske brandklasser

  Oplukkeligt vindue med en højde og en bredde omkring 0,5 m.

  Eller

  En røglem, manuelt oplukkelig lem med en lysning på mindst 1 m², som skal kunne åbnes let fra trapperummets indgangsetage ved et greb anbragt på et iøjnefaldende sted og afmærket med tydelig påskrift ”Røglem”.

  OH 7


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed2
  Eksempelsamling europæiske brandklasserRedningsberedskabets indsatsmulighed

  Røgventilation af kælder og tagrum

  • 0,5 % af gulvarealet eller et luftskifte på ca. 6 gange i timen

 • Evakuering fra høje bygninger


 • ad