Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - PowerPoint PPT Presentation

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri
Download
1 / 69

 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Eksempler med alternativer Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer Formål med eksemplerne i teksten Ny struktur. Eksempelsamling Struktur. Generelt Flugtvejsforhold Konstruktive forhold Brandtekniske installationer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempler med alternativer

Bygger på traditionelt byggeri og erfaringer

Formål med eksemplerne i teksten

Ny struktur


Eksempelsamling struktur

EksempelsamlingStruktur

 • Generelt

 • Flugtvejsforhold

 • Konstruktive forhold

 • Brandtekniske installationer

 • Brand- og røgspredning

 • Redningsberedskabets indsatsmulighed


Eksempelsamling om brandsikring af byggeri generelt

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri - Generelt

 • Brandstrategi for bygningen

  • Mål og principper for det ønskede brandsikkerheds niveau

  • Bygningens udformning og anvendelse

  • Evakueringsstrategi

  • Brandsikringssystemer


Eksempelsamling brandteknisk dokumentation

Eksempelsamling Brandteknisk dokumentation

 • Bygningens placering på grunden

  • Situationsplan, brandmæssig adskillelse i forhold til skel og andre bygninger på samme grund

 • Flugtvejsforhold

  • Flugtvejsstrategi, total evakuering, zone evakuering, sikkert sted, det fri


 • Eksempelsamling om brandsikring af byggeri1

  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  • Brandteknisk dokumentation (II)

   • Dokumentation byggevarers og bygningsdeles brandmæssige egenskaber

   • Kontrolplan for bygningen og installationer

   • Anvendte standarder mv.


  Bygningsdele og materialer

  Bygningsdele og materialer

  Dokumentation af brandmæssige egenskaber

  • En beregning

  • En brandprøvning efter gældende standarder

  • CE-mærkning

  • Kommissionsbeslutninger

  • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed


  1 6 brug af brandtekniske installationer

  1.6 Brug af brandtekniske installationer

  Nye standarder

  Henvisning til www.EBST.dk


  Information flugtvejsforhold

  InformationFlugtvejsforhold


  Eksempelsamling flugtvejsforhold

  EksempelsamlingFlugtvejsforhold

  • Generelt

  • Antal flugtveje

  • Bredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje

  • Udformning af flugtveje samt døre til og iflugtveje

  • Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  • Passager i brandceller

  • Redningsåbninger

  • Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser


  Flugtvejsforhold generelt

  FlugtvejsforholdGenerelt

  • Flugtveje

   • Gangarealer, flugtvejsgange, flugtvejstrapper

   • Anvendes kun til trafik

   • Gange kan dog indrettes til andre formål

   • ikke gennem anden bolig- eller erhvervsenhed (evt. udlagt som fællesareal)

   • Elevatorer, rullende fortove, automatiske døre mv. kun anvendes, hvis de ikke blokerer


  Kapitel 3 2 adgangsforhold

  Kapitel 3.2Adgangsforhold

  • Døre min. 77 cm fri bredde

  • Gange, altangange, forrum, plads foran elevatorer min. 1,3 m

  • Trapper min 1,0 m

  • Reposer min. 1,3 m

   • Værn ved luftsluser og altangange min. 1,2m


  Kap 3 bygningens indretning ny

  Kap. 3 Bygningens indretning NY

  3.2.2 stk. 1

  Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde og skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. Den fri bredde skal være mindst 1,3 m.

  (3.2.2 stk.1)

  De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje.


  Flugtvejsprincipper

  Flugtvejsprincipper


  Flugtvejsprincipper1

  Flugtvejsprincipper

  + Undervisningslokaler med øget brandrisiko


  Flugtvejsprincipper2

  Flugtvejsprincipper

  Mere end 150 personer - evt. yderligere en flugtvej pr. 200 personer


  Flugtvejsforhold antal flugtveje

  FlugtvejsforholdAntal flugtveje

  Brandceller med én flugtvej

  • Brandceller i anvendelseskategori 1 med et areal på under 150 m2 og beregnet til få personer.

  • Brandceller i anvendelseskategori 1, 2, 4 og 5, hvor underkant af redningsåbning er tæt på terræn, hvilket typisk er op til 2,0 m over terræn.

  • Boliger i anvendelseskategori 4.


  Flugtvejsforhold antal flugtveje1

  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje2

  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje3

  FlugtvejsforholdAntal flugtveje


  Flugtvejsforhold antal flugtveje4

  FlugtvejsforholdAntal flugtveje

  • Brandceller i to etager

   • Udgange på begge etager

  • Gårdarealer, tagterrasser mv

   • To udgange


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  2.2 Antal flugtveje

  Tabel 2.1

  *Se afsnit 2.3 vedrørende fri bredde.

  ** Døre til flugtveje fra en brandcelle kan ofte anses for at være uafhængige, hvis de ligger i en afstand af mindst 5 meter.


  Flugtvejsforhold bredde af flugtveje samt d re til og i flugtveje

  FlugtvejsforholdBredde af flugtveje samt døre til og i flugtveje

  • Minimumskrav i kap. 4 (niveaufri adgang)

  • Bygninger med mange personer min. 10 mm pr. person, som fordeles ligeligt, dog under hensyn til normalt adfærdsmønster

  • Rum til mere end 150 personer min. 2 personer ud samtidigt. Dvs. døre min. 1,2 m.

  • Døre fra opholdsrum i anv. Kat. 6 min. 1,2 m og gange min. 2,4 m.

  • Håndlister


  Eksempelsamling flugtvejsforhold1

  EksempelsamlingFlugtvejsforhold

  Pladsfordelingsplaner


  Brandm ssig adskillelse af flugtveje

  Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  Døre samme brandmodstandsevne som væg, dog

  • Dør i brandsektionsvæg mellem gange, der er flugtvej E 60-C (F-60)

  • Dør mellem gang der er flugtvej og de rum som den betjener

   EI2 30 (BD-dør 30 M), dog EI2 30-C (BD-dør 30) mod depotrum o.lign.

  • Dør mellem flugtvejsgang og baderum/wc-rum mv. ingen krav


  Brandm ssig adskillelse af flugtveje1

  Brandmæssig adskillelse af flugtveje

  • Dør mellem trapperum eller elevatorskakt og flugtvejsgang

   E 30-C (F-dør 30)

  • Døre til opdeling af flugtvejsgange pr. 50 m, dog 25 m natopholds-bygninger

   CSa Selvlukkende røgtæt dør


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Underkant redningsåbning maks. 1,2 m over gulv


  Trapper trapperum elevatorskakte og luftsluser

  Trapper, trapperum, elevatorskakte og luftsluser

  Adgang til kælder fra trapperum

  Over håndstigeredningshøjde - over det fri

  Undtagen boliger med altaner og inden for drejestige højde

  Adgang til kælder fra

  elevatorskakt


  Sikkerhedstrappe og luftsluser

  Sikkerhedstrappe og luftsluser

  Sikkerhedstrappe - eget trapperum uden brændbart materiale bortset fra håndlister

  Luftsluse - åben mod facaden til udluftning af røg


  Bygningsdele og materialer1

  Bygningsdele og materialer

  Dokumentation af brandmæssige egenskaber

  • En beregning

  • En brandprøvning efter gældende standarder

  • CE-mærkning

  • Kommissionsbeslutninger

  • MK-godkendelse eller tilsvarende ordning, så længe et nyt europæisk grundlag ikke er eneste mulighed


  Brandklassifikation

  Brandklassifikation

  Hidtidige systemEuropæiske system

  MaterialeReaktion på brand

  BeklædningerBrandbeskyttelsessystem

  BrandmodstandsevneBrandmodstandsevne

  Brandbeskyttelsessystem

  GulvbelægningerGulvbelægninger

  TagdækningerTagdækninger


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Reaktion på brand

  A1 Ingen tillægsklasser

  A2

  Bs1, s2, s3

  C d0, d1, d2

  D

  Ed2

  F

  Tillægsklasser

  s1, s2, s3 Røgproduktion,

  d0, d1, d2 Brændende dråber og partikler

  }

  Materiale klasse

  Ubrændbart

  Klasse A og B materiale


  Brandklassifikation1

  Brandklassifikation

  Reaktion på brand, eksempler på klassifikationer

  A2 - s1, d0 Ubrændbart

  B - s1, d0 Klasse A

  D - s2, d2 Klasse B


  Brandklassifikation gulvbel gninger

  BrandklassifikationGulvbelægninger

  HidtidigeEuropæiske

  Klasse G GulvbelægningA1fl

  A2fl

  Bfl

  CflDfl Dfl-s1

  EflFfl

  A2fl-Dfl kombineres med s1(begrænset røg) eller s2 (ingen krav tilrøg)


  Brandklassifikation tagd kninger

  BrandklassifikationTagdækninger

  HidtidigeEuropæiske

  Klasse T tagdækning Broof(t1)

  Froof(t1)

  Broof(t2)

  Froof(t2)

  Broof(t3)

  Croof(t3)

  Droof(t3)

  Froof(t3)


  Classified without further testing classified without testing

  Classified without further testingClassified without testing

  • Euroklasse A materialer

  • Tagdækninger

  • Træbaserede plader

  • Solid wood panels

  • High-pressure decorative laminates

  • Mineral wool products

  • Strutual timber

  • Plastisol coated steel

  • Metal faced sanwich panels

  • Gypsum plasterboard

  • Resilient textile and laminate floor coverings


  Konstruktionstr

  Konstruktionstræ

  Konstruktionstræ: Visuelt og maskinelt sorteret med densitet min. 350 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

  Limtræ med densitet min. 380 kg/m3 og tykkelse min. 22 mm

  D-s2, d0


  Brandklassifikation brandmodstandsevne

  BrandklassifikationBrandmodstandsevne


  Brandklassifikation brandmodstandsevne1

  Brandklassifikation Brandmodstandsevne

  Hidtidige systemEuropæiske system

  BSR Bæreevne

  BD E Integritet

  FI Isolation

  W Stråling

  M Mekanisk påvirkning

  C Selvlukkende

  S Røggennemtrængning


  Brandklassifikation brandmodstandsevne2

  BrandklassifikationBrandmodstandsevne

  Hidtidige Europæiske

  BS 60R 60 A2-s1, d0 (bærende)

  REI 60 A2-s1, d0 (bærende og adskillelende)

  EI 60 A2-s1, d0 (Ikke-bærende men adskillelende)

  BD 60R 60 (bærende)

  REI 60 (bærende og adskillelende)

  EI 60 (Ikke-bærende men adskillelende)

  F60E60


  Brandklassifikation brandbeskyttelsessystem

  BrandklassifikationBrandbeskyttelsessystem

  K1 10, K2 30, K260

  Klasse 1 BeklædningK1 10 B-s1,d0

  Klasse 2 BeklædningK1 10 D-s2,d2

  Brandbeskyttel-K2 30 eller K2 60

  sessystem 30, 60


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Sammenhæng mellem gældende brandklasser og de nye europæiske brandklasser


  Eksempelsamling konstruktive forhold

  EksempelsamlingKonstruktive forhold

  Isoleringsmaterialer i konstruktioner

  • Definition 300 kg/m3

  • Lempelser

   • Klasse A generelt / Klasse B udvidet anvendelse


  Beregningsmetoderne inputdata

  BeregningsmetoderneInputdata


  Beregningsmetoderne inputdata1

  BeregningsmetoderneInputdata

  Kontor?


  Brandbelastning kontorer

  Brandbelastning kontorer


  Brandfors g initial fires kontor

  Brandforsøg Initial Fires Kontor


  Brandfors g nist sp1021

  Brandforsøg NIST- SP1021


  Brandfors g nist sp10211

  Brandforsøg NIST- SP1021


  Eksempelsamling brandtekniske installationer

  EksempelsamlingBrandtekniske installationer

  • Anlægstyper

  • Valg af brandtekniske installationer

  • Skema over krav


  Eksempelsamling brandtekniske installationer1

  EksempelsamlingBrandtekniske installationer

  • Anlægstyper

   • ABA, AVS, røgalarmanlæg, varslingsanlæg, brandventilation og røgudluftning, ABDL, flugtvejs- og panikbelysning, skilte og markeringer, slangevinder, redningselevator

  • Valg af brandtekniske installationer

  • Skema over krav


  Brandtekniske installationer

  Brandtekniske installationer

  DS/EN 12101

  • Effektivitetsfaktor er 0,4, hvis åbning ikke er testet

  • Forklaringer

  • Kort kollapstid


  Eksempelsamling brand og r gspredning

  EksempelsamlingBrand- og røgspredning

  • I det rum, hvor branden opstår

  • I den bygning, hvor branden opstår eller til andre bygninger på samme grund

  • Til bygninger på anden grund


  Eksempelsamling brand og r gspredning1

  EksempelsamlingBrand- og røgspredning

  • Antændelse/udluftning

  • Indvendige overflader – Nedhængte lofter

  • Udvendige overflader – Tagdækninger

  • Brandmæssig opdeling – Brandceller/Brandsektioner

  • Afhængigt af installationer

  • Trapperum mv.

  • Gennembrydninger

  • Stabilitet

  • Brandkam

  • Vinkelsmitte


  Eksempel samling brand og r gspredning

  Eksempel-samlingBrand- og røgspredning


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Brandsektionsstørrelser


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Brandsektionsstørrelser


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Brandsektionsstørrelser


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Brandsektionsstørrelser


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed

  EksempelsamlingRedningsberedskabets indsatsmulighed

  • Adgangs- og tilkørselsmuligheder

  • Røgventilation

  • Slukningsmulighed

  • Evakuering fra høje bygninger


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed1

  EksempelsamlingRedningsberedskabets indsatsmulighed


  Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

  Røgudluftning trappe mv.

  Oplukkeligt vindue med en højde og en bredde omkring 0,5 m.

  Eller

  En røglem, manuelt oplukkelig lem med en lysning på mindst 1 m², som skal kunne åbnes let fra trapperummets indgangsetage ved et greb anbragt på et iøjnefaldende sted og afmærket med tydelig påskrift ”Røglem”.

  OH 7


  Eksempelsamling redningsberedskabets indsatsmulighed2

  EksempelsamlingRedningsberedskabets indsatsmulighed

  Røgventilation af kælder og tagrum

  • 0,5 % af gulvarealet eller et luftskifte på ca. 6 gange i timen

 • Evakuering fra høje bygninger


 • ad
 • Login