Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008
Download
1 / 18

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/. Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2008 (2007).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 – nytt i bestemmelsene

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008 nytt i bestemmelsene

Fordeling av spillemidler til idrettsanlegg 2008

– nytt i bestemmelsene

Seniorrådgiver Morten Roa

Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen

E-post: morten.roa@kkd.dep.no

http://www.regjeringen.no/kkd/

Hordaland 10. september 2008


S knader om tilskudd til idrettsanlegg 2008 2007
Søknader om tilskudd til idrettsanlegg 2008 (2007)

Søknader totalt, antall:2 852( 2962)

Total søknadssum:2 533 mill kr(2 479 mill kr) +2,2%

Fordelt på:

Ordinære idrettsanlegg2 100 søknader, 2 398 mill kr (+2,5 %)

Nærmiljøanlegg 752 søknader, 135 mill kr (-3,5 %)

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S knader ordin re anlegg
Søknader ordinære anlegg

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S knadssummer for de store anleggskategoriene
Søknadssummer for de store anleggskategoriene

Millioner kroner

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S knader n rmilj anlegg
Søknader nærmiljøanlegg

Millioner kroner

Antall søknader

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Post 1 1 fordeling til fylkene
Post 1.1 Fordeling til fylkene

Ordinære Nærmiljø- Nærmiljøanlegg, Sum til fylket

anlegg anlegg forenklet ordning

Østfold24 429 000 1 125 000 555 00026 109 000

Akershus53 075 000 3 698 000 1 177 00057 950 000

Oslo51 175 000 2 810 000 887 00054 872 000

Hedmark20 762 000 2 775 000 384 00023 921 000

Oppland17 340 000 2 935 000 376 00020 651 000

Buskerud24 455 000 2 194 000 519 00027 168 000

Vestfold28 210 000 1 770 000 486 00030 466 000

Telemark24 732 000 2 614 000 349 00027 695 000

Aust-Agder15 357 000 1 831 000 234 00017 422 000

Vest-Agder22 787 000 2 292 000 380 00025 459 000

Rogaland50 309 000 7 389 000 954 00058 652 000

Hordaland57 971 000 6 497 0001 008 00065 476 000

Sogn og Fjordane17 437 000 3 132 000 245 00020 814 000

Møre og Romsdal33 735 000 5 884 000 544 00040 163 000

Sør-Trøndelag28 523 000 3 027 000 592 00032 142 000

Nord-Trøndelag19 912 000 2 719 000 295 00022 926 000

Nordland33 358 000 5 026 000 518 00038 902 000

Troms19 984 000 1 293 000 334 00021 611 000

Finnmark18 949 000 989 000 163 00020 101 000

562 500 000 60 000 00010 000 000 632 500 000

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Fordelingskriterier fylkesvis
Fordelingskriterier, fylkesvis

Ordinære anlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 (1999-2000)

Benyttet fra 2001:

 • Godkjent søknadssum 50 %

 • Antall innbyggere i fylket 25 %

 • Anleggsfordeling 25 %

  Disse kriteriene brukes fortsatt.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Fordelingskriterier fylkesvis1
Fordelingskriterier, fylkesvis

Nærmiljøanlegg, kriterier i henhold til St.meld. Nr. 14 (1999-2000):

 • Godkjent søknadssum 100 %

  Nærmiljøanlegg, forenklet ordning:

 • Antall personer i alder 6 – 19 år i fylket 100 %

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Fordelingskriterier
Fordelingskriterier

Kriterier skal vurderes høsten 2008.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Bestemmelser ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ”

 • I henhold til lov om pengespill m.v.:

  § 2

  • ”Kulturdepartementet eller den departementet gir fullmakt foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster”.

  • ”Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen”.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Endring av tippen kkelen
Endring av tippenøkkelen aktivitet ”

 • ”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komite fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av Stortinget og 1/3 av Kongen.”

 • [1] De nye reglene i pengespilloven § 10 ble vedtatt i Lov 2003-08-29 nr 90: Lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen. Endringene trer i kraft 1. januar 2009.som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


2 2 1 krav til s ker
2.2.1 Krav til søker aktivitet ”….

 • (Nytt punkt c). Idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund tas inn i oversikt over godkjente søkere av tilskudd fra spillemidlene.

 • Kommunale foretak tas med under punkt e) sammen med Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S rbestemmelse om anlegg for funksjonshemmede
Særbestemmelse om anlegg for funksjonshemmede aktivitet ”

 • Muligheten for å kunne søke om tilskudd til særskilte idrettsanlegg for funksjonshemmede tas ut av bestemmelsene.

 • Det er et krav i bestemmelsen at idrettsanlegg skal være tilgjengelig for funksjonshemmede og ha en best mulig universell utforming. Behovet for egne anlegg for funksjonshemmede anses som liten.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S rlige tilskuddsatser
Særlige tilskuddsatser aktivitet ”

Rehabilitering av kunstgress

 • Rehabilitering av kunstgressbaner for fotball tas inn i bestemmelsene. Det kan søkes om tilskudd etter at anlegget har hatt en brukstid på minimum 10 år.

  Tilskuddet begrenser seg til:

 • Spilleflate 64 x 100 m (kunstgressflate 68 x 106 m).

  Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1 000 000

 • Spilleflate 40 x 60 m (kunstgressflate 44 x 66 m).

  Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 400 000

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S rlige tilskuddsatser1
Særlige tilskuddsatser aktivitet ”

Fotballhaller

 • Minste fotballhall det blir gitt tilskudd til. Skal ha en minimum spilleflate på 40x60m + sikkerhetssoner.

  Golfanlegg

 • Kunstgress greener tas inn i bestemmelsene. Tilskuddet begrenser seg til 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000.

 • Det er en forutsetning at det ikke blir gitt tilskudd til vanningsanlegg

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S rlige tilskuddsatser2
Særlige tilskuddsatser aktivitet ”

 • Svømmeanlegg

 • Opplæringsbasseng:12,5 x 8,5 m: tilskuddet økes fra 2 til 2,5 mill. kroner

 • Treningsbasseng: 25,0 x 12,5 m: tilskuddet økes fra 8 til 10 mill. kroner

 • Konkurransebasseng25,0 x 15,5 m: tilskuddet økes fra 10 til 12 mill. kroner

 • For opplæringsbasseng i tillegg til vanlig basseng, minimum 12,5 x 8,5 m, foreslås tilskudd øket fra 1,2 mill. kroner til 2 mill. kroner.

 • Til etablering av rullestolrampe i tilknytning til svømmebasseng, foreslås det at tilskuddssum blir endret fra 100 000 kroner til 200 000 kroner.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


S rlige tilskuddsatser3
Særlige tilskuddsatser aktivitet ”

Turnhall

 • Basishall for turn tas med som anlegg det kan søkes om spillemidler til. Basishall er en treningshall for turn med permanent oppsatte apparater.

 • Det gis muligheter for å søke om inntil 2,5 mill. kroner til basishaller med aktivitetsflate på 23x20 m.

 • Større basishaller og turnhaller vurderes særskilt av departementet.

 • Det kan i tillegg søkes om inntil 0,5 mill. kroner til garderober.

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


Krav til s knad n rmilj anlegg
Krav til søknad aktivitet ” - nærmiljøanlegg

 • Kravet til tinglyst feste/leieavtale for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg endres til ”skriftlig avtale på 10 år”

Kommunene i Hordaland 10. sept.08


ad
 • Login