Europese eenwording
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Europese eenwording PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Europese eenwording. oorzaken. -Nieuwe wereldoorlog voorkomen -Europees nationalisme voorkomen - Protectionisme jaren ‘30 had de crisis alleen maar verergerd -VS bevordert d.m.v. het Marshallplan Europese economische samenwerking→ W-Europa sterk maken tegen het commu - nisme.

Download Presentation

Europese eenwording

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Europese eenwording

Europese eenwording


Oorzaken

oorzaken

-Nieuwe wereldoorlog voorkomen

-Europees nationalisme voorkomen

-Protectionisme jaren ‘30 had de crisis

alleen maar verergerd

-VS bevordert d.m.v. het Marshallplan Europese economische samenwerking→

W-Europa sterk maken tegen het commu-

nisme


Ontwikkeling e uropese samenwerking

Ontwikkeling Europese samenwerking

Al tijdens WO II ontstaat de Benelux

In 1951 ontstaat E.G.K.S. (plan Schuman)

→integratie kolen- en staalsector voorkomt

het herrijzen van een zelfstandige Duitse

wapenindustrie

(deelnemers Duitsland, Frankrijk, Italië

en de Benelux)

Eerste supra-nationale organisatie

In 1957 ontstaat de E.E.G. (verdrag van

Rome)→vrijhandelszone


Politieke samenwerking

Politieke samenwerking

Onderdeel van de E.E.G. is Euratom→

vreedzame toepassing van kernenergie

In 1967 wordt de E.E.G. de Europese Ge-

meenschap (E.G.)→ ook politieke

samenwerking

-Europees parlement (alleen adviesrecht)

-Europese raad (alle regeringsleiders)

-Europese commissie(commissarissen uit

elk land → soort regering)

-ministerraad (varieert per onderwerp)


Verdere uitbreiding

Verdere uitbreiding

In 1973 traden Engeland, Ierland en Dene-

marken toe

Vanaf 1979 zijn er rechtstreekse verkiezin-

gen voor het Europees parlement

In 1981 werd Griekenland lid

In 1986 traden Spanje en Portugal toe.

In 1990 vond de Duitse hereniging plaats→

Europese samenwerking uitgebreid

-vrij verkeer van personen en goederen

(verdrag van Schengen)

-Europese regels voor allerlei produkten


Verdere samenwerking

Verdere samenwerking

In 1992 volgt het verdrag van Maastricht→

-ontstaan van Europese Monetaire Unie

(E.M.U.)

-E.G. wordt Europese Unie (E.U.)

In 1995 worden Oostenrijk, Finland en

Zweden lid

In 2002 wordt de Euro ingevoerd

In 2004 10 nieuwe leden

(Polen, Hongarije,Tsjechië,Slowakije,

Slovenië,Estland,Letland,Lithouwen,

Cyprus en Malta)


Huidige stand van zaken

Huidige stand van zaken

In 2005 wordt de Europese grondwet afge-

wezen.

In 2007 Bulgarije en Roemenië lid

(nu totaal 27 landen)

Er zijn 5 kandidaat leden

(IJsland,Kroatië,Macedonië,Montenegro

en Turkije)

Albanië en Servië hebben het lidmaatschap

aangevraagd.


Ondertekening van het b enelux verdrag

Ondertekening van het Benelux verdrag


Eerste supra nationale organisatie

Eerste supra-nationale organisatie


Landen die meedoen met euratom

Landen die meedoen met Euratom


Organisatie e uropese gemeenschap

Organisatie Europese gemeenschap


Schengen staten

Schengen staten


Verdrag van maastricht

Verdrag van Maastricht


E m u

E.M.U.


Invoering euro

Invoering euro


Referendum europese grondwet

Referendum Europese grondwet


Uitbreiding e e g

Uitbreiding E.E.G.


  • Login