CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
Download
1 / 25

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11 - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ. MÔN HOÁ HỌC LỚP 11. GV: LÊ THỊ BÍCH SEN. CHƯƠNG 3:. CACBON – SILIC. TIẾT: 23. BÀI 15: CACBON. Kí hiệu hóa học : C Nguyên tử khối : 12. I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MÔN HOÁ HỌC LỚP 11' - portia-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 11

GV: LÊ THỊ BÍCH SEN


CHƯƠNG 3:

CACBON – SILIC


TIẾT: 23

BÀI 15: CACBON

Kí hiệu hóa học : C

Nguyên tử khối : 12


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Viết cấu hình electron nguyên tử C. Từ đó xác định vị trí của C trong BTH?

Kí hiệu nguyên tử:

Cấu hình e:

1s22s22p2

ô số 6, chu kỳ 2, nhóm IVA

Vị trí:


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Kể tên các dạng thù hình của Cacbon mà em biết?


M t s d ng th h nh c a cacbon
MỘT SỐ DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

Tinh thể Kim cương

Cấu trúc tinh thể kim cương


M t s d ng th h nh c a cacbon1
MỘT SỐ DẠNG THÙ HÌNH CỦA CACBON

Tinh thể than chì

Cấu trúc tinh thể than chì


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Kể tên các dạng thù hình của Cacbon mà em biết?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Thù hình của một nguyên tố hoá học là những đơn chất khác nhau của cùng 1 nguyên tố đó tạo nên.

Thù hình của 1 nguyên tố hóa học là gì?

- Rất cứng .

-Không màu,không dẫn nhiệt, điện.

Cấu trúc tứ diện đều.

Hãy nêu đặc điểm cấu trúc và tính chất vật lí của 2 dạng thù hình tiêu biểu (kim cương và than chì)?

  • Mềm, các lớp dễ tách ra khỏi nhau

  • Xám đen có ánh kim; dẫn điện khá tốt.

Cấu trúc lớp. Các lớp liên kết yếu vớinhau.


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Hãy xác định số OXH của nguyên tố C trong các hợp chất: CH4, CO, CO2, Na2CO3?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

- Ở nhiệt độ thường C khá trơ về mặt hoá học nhưng trở nên hoạt động khi đun nóng.

- Các mức oxi hoá của cacbon

-4 0 +2 +4

Tính oxi hóa

Tính khử

Từ các mức oxi hoá hãy dự đoán tính chất hoá học cơ bản của cacbon. Giải thích?

* Trong các phản ứng hóa học C có tính khử và tính oxi hoá.Trong đó, tính khử là đặc trưng hơn.


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Tính khử của C được thể hiện khi tác dụng với chất nào ? Lấy ví dụ.

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

* Trong các phản ứng C thể hiện tính khử, tính oxi hoá.Trong đó, tính khử là đặc trưng hơn.

Viết ptpư xảy ra và xác đinh vai trò của C.

1. Tính khử:

a. Tác dụng với oxi:

+ Nhiệt độ thấp:

0

+4

C + O2

CO2

Chất khử

(Cacbon đioxit)

+ Nhiệt độ cao:

t0

t0

Phản ứng C tác dụng với Oxi là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Từ đó nêu ứng dụng của phản ứng trong thực tế?

0

+2

2C + CO2

2 CO

(Cacbon monoxit)

Chất khử

CHÚ Ý:

C không tác dụng trực tiếp với clo, brom, iot


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Viết ptpư C tác dụng với axit HNO3 đặc, nóng?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử

a. Tác dụng với oxi:

a. Tác dụng với oxi:

b. Tác dụng với hợp chất oxi hoá:

- C tác dụng được nhiều hợp chất có tính oxi hóa: HNO3,H2SO4 đặc, KClO3..., với oxit của kim loại trung bình, yếu (sau Al), với oxit phi kim ở nhiệt độ cao.

Cho biết sản phẩm tạo thành khi đun nóng C với CuO?

t0

t0

0

+4

C + 4HNO3đặc

CO2 + 4NO2+ 2H2O

Hãy xác định vai trò của C trong 2 phản ứng trên

Chất khử

0

+2

C+ CuO

Cu + CO

Chất khử


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Khi đóng vai trò là chất oxi hóa thì nguyên tố C tác dụng được với chất như thế nào?Lấy ví dụ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

t0, xt

2. Tính oxi hoá:

Viết ptpư minh họa. Xác định vai trò của nguyên tố C trong mỗi ptpư đó?

Tác dụng với Hidro:

-4

0

C + 2H2

CH4 ( metan)

Chất OXH

Tác dụng với kim loại hoạt động:

- Ở nhiệt độ cao, C phản ứng với 1 số kim loại mạnh(từ K đến Al) tạo thành hợp chất cacbua

Hãy rút ra kết luận chung về tính chất hóa học của C khi tham gia pư hóa học?

-4

0

t0

4Al + 3C

Al4C3

(nhôm cacbua)

Chất OXH

Kết luận: Trong phản ứng hóa học, Cacbon vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Từ thực tế cuộc sống, hãy cho biết 1 vài ứng dụng của cacbon ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

2. Tính oxi hoá:

IV. ỨNG DỤNG:

( SGK)


M t s ng d ng c a kim c ng
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA KIMCƯƠNG

Đồ trang sức

Mũi khoan kim cương

Dao cắt kính

12:06 PM


M t s ng d ng c a than ch
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THAN CHÌ

Ruột bút chì

Điện cực trong pin

12:06 PM


M t s ng d ng c a than ho t t nh
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA THAN HOẠT TÍNH

Khẩu trang than hoạt tính

Máy lọc nước

Lót khử mùi

Bình lọc nước

12:06 PM


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ:

Trong tự nhiên, C tồn tại ở dạng tự do hay hợp chất? Lấy ví dụ?

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

1. Tính khử:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

IV. ỨNG DỤNG:

V.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:

* Cacbon tự do:

Kim cương, than chì

* Trong các khoáng vật:

Canxit (CaCO3), magiezit (MgCO3), đolomit (CaCO3.MgCO3),…

* Các loại than mỏ:

Than antraxit, than mỡ, than nâu, than bùn...

* Dầu mỏ, khí thiên nhiên.


Dolomit caco 3 mgco 3
DolomitCaCO3.MgCO3

Khoáng vật chứa Cacbon trong tự nhiên

Canxit CaCO3

Magiezit: MgCO3

12:06 PM


MỘT SỐ TRẠNG THÁI TỒN TẠI CỦA CACBON TRONG TỰ NHIÊN

KHÍ THIÊN NHIÊN – DẦU MỎ

MỎ THAN Ở QUẢNG NINH


I. VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ: TRONG TỰ NHIÊN

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Về nhà tìm hiểu cách điều chế 1 số loại than mà em biết ?

III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:

1. Tính khử:

a. Tác dụng với oxi:

b. Tác dụng với hợp chất oxi hoá:

2. Tính oxi hoá:

a. Tác dụng với hiđro:

b. Tác dụng với kim loại:

IV. ỨNG DỤNG:

V.TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN:

VI. ĐIỀU CHẾ :

(về nhà)


10 TRONG TỰ NHIÊN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Câu 1.Cacbon phản ứng được với các ôxit nào sau đây?

A. MgO, PbO, FeO.

B. BaO, FeO, Na2O.

C. CuO, Al2O3, PbO.

D. Fe2O3, PbO, CuO.


10 TRONG TỰ NHIÊN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 2.Kim cương và than chì là các dạng:

A.Thù hình của cacbonB. Đồng vị của cacbon.

C. Đồng hình của cacbon.

D.Đồng phân của cacbon.


VỀ NHÀ : TRONG TỰ NHIÊN

- Làm bài tập: Trang 70 SGK

- Chuẩn bị:

Câu 1:So sánh tính chất vật lí, tính chất hóa học của hợp chất CO và CO2 ?

Câu 2:Phương pháp điều chế khí CO trong công nghiệp.Viết ptpư.


CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ TRONG TỰ NHIÊN

VÀ CÁC EM HỌC SINH


10 TRONG TỰ NHIÊN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 3.Cho các chất sau:MgO, CO2, HCl, PbO, FeO, Al2O3,Fe2O3,CuO. Số chất phản ứng với Cacbon là:

A.4 chất.

B.5 chất .

C.6 chất.

D.7 chất.


ad