Kommunfullm ktige 16 juni 2010
Download
1 / 15

Kommunfullmäktige 16 juni 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Kommunfullmäktige 16 juni 2010. Budgetförslag för 2011 - 2013. Vision Övergripande mål Övergripande inriktning Förhållningssätt Ekonomisk analys Planläge, exploatering. För nämnd: Ansvarsområde Övergripande inriktning Prioriterade mål Servicedeklarationer -----------------------

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kommunfullmäktige 16 juni 2010' - porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommunfullm ktige 16 juni 2010
Kommunfullmäktige16 juni 2010

Budgetförslag

för

2011 - 2013


Inneh ll

Vision

Övergripande mål

Övergripande inriktning

Förhållningssätt

Ekonomisk analys

Planläge, exploatering

För nämnd:

Ansvarsområde

Övergripande inriktning

Prioriterade mål

Servicedeklarationer

-----------------------

Omvärldsanalyser

Investeringsförslag

Innehåll


Budgetprocess

Dec-febr Bob, visioner, mål mm

3 mars Au-konferens, upptakt

14 april KF beslutade om befolknings- prognos

20 april Budgetdialog, Bob – nämndspresidier

3, 19 maj Budgetförslag från BoB

2 juni Budgetförslag från KS

16 juni KF fastställer budget/plan


Budgetprocess, forts

Juli - Okt Nämnderna beslutar om

sina internbudgetar

1 november Ny KF beslutar om budget och taxor

8 december Kf informeras om intern- budgetarna


V rpropositionen 2010
Vårpropositionen 2010

 • Tillfälligt konjunkturstöd upphör efter 2010

 • Tillfällig sommarsatsning, skolungdomar

 • Införande av yrekslegitimation

 • Sänkt skatt för pensionärer

 • Höjt flerbarnstillägg


 • Kommunförbundets majrapport:

 • Återhållsamhet och statliga tillskott ger överskott 2010

 • Även 2011 ger plusresultat

 • Svag utveckling av skatteunderlaget t o m 2011

 • Svårare att få ihop ekonomin framöverFinansiella m l
Finansiella mål

1 Resultat med 2 % av skatteintäkter och statsbidrag

2 Självfinansiering av investeringar (skattefinansieradverksamhet)

3 Oförändrad skatt


Utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning
Utgångspunkt för ekonomisk ramberäkning

 • Oförändrad kommunalskatt

 • Utgångspunkt 2010 års budget

 • Avsättning för demografi, inflation ochlöneökning centralt

 • Oförändrat antal invånare

 • Tillägg/avdrag av anslag till nämnderna enligt förslag från M och Fp


Forts utg ngspunkt f r ekonomisk ramber kning
FortsUtgångspunkt för ekonomisk ramberäkning

 • Förändring av anslag till nämnder:-168 Tkr, valnämnden+3.240 Tkr, kommunstyrelsen+450 Tkr, samhällsbyggnadsnämnden+425 Tkr, kultur- och fritidsnämnden+1.700 Tkr för bildningsnämnden

 • Överskott med 12 Mkr


Investeringsramar
Investeringsramar

34,3 Mkr Kommunstyrelsen

2,0 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd

1,5 Mkr Kultur- och fritidsnämnd

5,0 Mkr Bildningsnämnd

2,0 Mkr Vård- och omsorgsnämnd

44,8 Mkr Summa

56,0 Mkr Va-investeringar

10,0 Mkr Exploateringsverksamhet


Enligt befolkningsprognos

för 2010 - 2013


ad